hkip membudayakan kualiti dan inov - membudayakan kualiti da¢  Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of hkip membudayakan kualiti dan inov - membudayakan kualiti da¢  Sambutan Hari Kualiti dan...

 • UTAMA (/) MENGENAI KAMI (/MENGENAI_KAMI-1) BAKAL PELAJAR (/UPM/BAKAL_PELAJAR-10)

  PELAJAR SEMASA (/UPM/PELAJAR_SEMASA-11) STAF (/UPM/STAF-13) ALUMNI (/UPM/ALUMNI-14)

  PETA LAMAN (/SITEMAP) MAKLUMBALAS (/MAKLUMBALAS)

  S e l a m a t D a t a n g K e L a m a n P o r t a l

  Universiti Putra Malaysia

  AKADEMIK (/akademik-15) PENYELIDIKAN (/penyelidikan-3) JARINGAN (/jaringan-16) ANTARABANGSA (/antarabangsa-

  PERKHIDMATAN (/perkhidmatan-19) KEHIDUPAN KAMPUS (/kehidupan_kampus-18)

   (/) » BERITA (/BERITA) » HKIP membudayakan kualiti dan inovasi perkhidmatan staf

  Senarai Berita (/berita)

  HKIP membudayakan kualiti dan inovasi perkhidmatan staf

  Oleh: Noor Eszereen Juferi

  Foto oleh: Noor Azreen Awang

  SERDANG, 2 Nov – Universiti Putra Malaysia (UPM) menganjurkan Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) 2018 bagi membudayakan kualiti dan inovasi staf untuk melahirkan kelompok pekerja yang memiliki budaya pemikiran kreatif dan cara kerja bersinergi.

  Naib Canselor, Prof. Datin Paduka Dato’ Dr. Aini Ideris berkata inisiatif pelaksanaan HKIP diharap akan memberi impak positif kepada universiti serta hasil inovasi yang dihasilkan oleh staf boleh diaplikasikan dalam pelbagai aspek untuk dimanfaatkan di masa depan.

  “Pelbagai aspek inovasi boleh diaplikasikan antaranya pengurusan pelanggan, amalan budaya kerja, pengurusan strategik dan kepimpinan, sumber manusia, kewangan, aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta pengurusan projek-projek pembangunan,” katanya.

  LIHAT JUGA

  2018

  ac_isfa_2018-45979)

  kos elektrik

  matkan_kos_elektrik-45957)

  UPM lancar buku ’Pembangunan Kontemporari Orang Asli’ (/berita/upm_lancar_buku_pembangunan_kon temporari_orang_asli-45955)

  Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan

   1800 22 5587

   +603 8948 7273

   marketing@upm.edu.my (mailto:marketing@upm.edu.my)

  B 1 5 4 3 2 1 6 7 7 6

  Carian... 

  BM 

  Page 1 of 9HKIP Membudayakan Kualiti Dan Inovasi Perkhidmatan Staf | Universiti Putra Malay...

  26/11/2018http://www.upm.edu.my/berita/hkip_membudayakan_kualiti_dan_inovasi_perkhidma...

 • Beliau berkata, Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) adalah salah satu contoh sinergi pemikiran kreatif yang dapat menghasilkan pelbagai inovasi yang diiktiraf dan dua buah kumpulan KIK UPM mendapat penarafan emas di Konvensyen KIK peringkat Universiti Awam ke-14 di Universiti Malaya baru-baru ini.

  “Kumpulan iDECTECH dari Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) membangunkan direktori pengenalan tunggal atau UPM-ID semua sistem aplikasi yang dibangunkan secara dalaman di UPM yang hanya menggunakan satu id dan kata laluan yang sama.

  “Kumpulan Langit Putra iaitu kumpulan gabungan daripada Putra Science Park dan Pejabat TNC (P&I) dengan inovasi SkytiderTM iaitu alat yang dicipta untuk menggantungkan dan menurunkan bunting outdoor pada tiang lampu yang lebih selamat dan praktikal tanpa menggunakan tangga atau kren,” katanya.

  Pengerusi Induk Sambutan HKIP 2018, Prof. Dr. Amin Ismail berkata sambutan HKIP 2018 yang bertemakan “Pemikiran Kreatif Penggerak Sinergi Inovasi” merupakan kali ke-6 sejak tahun 2013 adalah suatu usaha yang baik serta memberi impak positif kepada universiti.

  “Kreativiti di kalangan staf bukan hanya bakat semula jadi individu malah ia boleh dipelajari. Dengan adanya persekitaran serta teknik yang bersesuaian potensi ini boleh dikenal pasti dan dipupuk,” katanya.

  Pemenang bagi 15 kategori yang dipertandingkan ialah:

  1. Hadiah Mencipta Tema

  Nuraida Ibrahim, Perpustakaan Sultan Abdul Samad

  2. Hadiah Idea Inovasi

  Lampu dan Bunyi Amaran - Zulkifli Sulaiman, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman

  B 1 5 4 3 2 1 6 7 7 6

  BM 

  Page 2 of 9HKIP Membudayakan Kualiti Dan Inovasi Perkhidmatan Staf | Universiti Putra Malay...

  26/11/2018http://www.upm.edu.my/berita/hkip_membudayakan_kualiti_dan_inovasi_perkhidma...

 • Shah (KOSASS)

  Kerusi Pintar - Norhezrulsham Muhamad Nodin, Pusat Pembangunan Maklumat

  dan Komunikasi

  Water Saving System - Mohd Johari Sepet, Fakulti Sains

  Re-Bunting Carrier (RBC) - Asrizam Esam, Putra Science Park

  Mobile Advertising Stand (MAS) - Fahmi Azar Mistar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar

  3. Anugerah Pengurusan Laman Web

  Sekolah Pengajian Siswazah – Piala Pusingan

  4. Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

  Fakulti Ekonomi dan Pengurusan – Piala Pusingan

  5. Anugerah Kualiti Persekitaran tempat Kerja

  (Kategori Fakulti/Asasi) - Fakulti Ekologi Manusia

  (Kategori Institut/Kolej/Sekolah/Akademi) - Institut Biosains

  (Kategori Entiti Perkhidmatan) - Perpustakaan Sultan Abdul Samad

  Keseluruhan - Perpustakaan Sultan Abdul Samad

  6. Anugerah Pengurusan Lean

  Bahagian Audit Dalam

  Projek: Proses Pengauditan Indeks Akauntibilit

  7. Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif

  iDETECH – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

  Langit Putra – Putra Science Park & Pejabat TNCPI

  8. Anugerah Inovasi Perkhidmatan

  Kategori Teknikal – Kumpulan PutraBiz @ CEM

  Kategori Pengurusan – Kumpulan THE CORE 2.0 – Bahagian Audit Dalam & CoSComm

  9. Anugerah Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan

  Kategori 3 – Kolej Kedua

  B 1 5 4 3 2 1 6 7 7 6

  BM 

  Page 3 of 9HKIP Membudayakan Kualiti Dan Inovasi Perkhidmatan Staf | Universiti Putra Malay...

  26/11/2018http://www.upm.edu.my/berita/hkip_membudayakan_kualiti_dan_inovasi_perkhidma...

 • Kategori 2 – Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen

  Kategori 1 – Pusat Kesihatan Universiti

  10. Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran

  Pusat Alumni

  11. Anugerah Mutiara Kualiti & Inovasi Naib Canselor

  Fakulti Ekologi Manusia

  12. Hadiah Pertandingan Koir HKIP

  Fakulti Ekologi Manusia

  13. Hadiah Pertandingan Delegasi Kreatif PTJ

  Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

  14. Penghargaan Khas Kualiti Perkhidmatan Pelanggan

  Sri Kantha Rao a/l Sani Babu

  15. Penghargaan Putra Ihsan Q-Inovatif

  Mohd Faizal Daud

  Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

  Krishnan Mariappan

  Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

  Mohd Izhwan Muhamad

  Fakulti Kejuruteraan

  Allan Lajot

  Fakulti Pertanian

  Noraihan Noordin

  Fakulti Kejuruteraan

  Mat Razi Abdullah

  Pusat Islam Universiti

  Siti Maryam Othman

  Pejabat Penasihat Undang-undang

  Nor Afida Miskan

  Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

  Dato’ Wan Azman Wan Omar

  B 1 5 4 3 2 1 6 7 7 6

  BM 

  Page 4 of 9HKIP Membudayakan Kualiti Dan Inovasi Perkhidmatan Staf | Universiti Putra Malay...

  26/11/2018http://www.upm.edu.my/berita/hkip_membudayakan_kualiti_dan_inovasi_perkhidma...

 • (https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F% 2Fwww.upm.edu.my%2Fberita% 2Fhkip_membudayakan_kualiti_dan_inovasi_perkhidmatan_st

  af-45881&title=HKIP%20Membudayakan%20Kualiti%20Dan% 20Inovasi%20Perkhidmatan%20Staf%20%7C%20Universiti% 20Putra%20Malaysia)

  (/#facebook) (/#twitter) (/#google_plus)

  (/#linkedin) (/#email) (/#copy_link)

  (/#wordpress) (/#print)

  Pejabat Pendaftar

  Siti Rozana Supian

  Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)

  Shahriman Hashim

  Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

  Tarikh Input: 21/11/2018 | Kemaskini: 21/11/2018 | hairul_nizam

  PERKONGSIAN MEDIA

  HUBUNGI KAMI

  Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan MALAYSIA

   1800 22 5587

  +603 8948 7273

  marketing@upm.e du.my

  PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

  Sistem Permohonan ke Luar Negara (http://spln.upm.edu.my)

  Sistem Ilmu Sumber Manusia (SISMAN) (http://www.sisman.upm.edu.my/)

  KM Portal (http://km.upm.edu.my/kmportalweb/portal/render.action? method=home)

  Jawatan Kosong (http://spj.upm.edu.my/)

  Sistem Baik Pulih ICT (http://zonict.upm.edu.my/)

  Putra Learning Hub (http://learninghub.upm.edu.my/)

  Sistem Pengurusan Perubatan (http://regmedic.upm.edu.my/)

  Sistem E-Claim (http://eclaims.upm.edu.my/login/)

  i-GIMS (staf) (http://www.sps.upm.edu.my:8080/igims/index.jsp)

  i-GIMS (pelajar pascasiswazah) (http://sgsportal.upm.edu.my:8080/sgsportal/)

  Sistem Maklumat Pelajar (pelajar prasiswazah) (http://smp.upm.edu.my/smp/action/security/loginSmpSetup)

  PAUTAN LUAR

  Kementerian Pendidikan Malaysia (http://www.moe.gov.my/)

  Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) (http://www.ptptn.gov.my)

  Multimedia Super Corridor (https://mdec.my/msc-malaysia/)

  Portal myGovernment (https://www.malaysia.gov.my/en/home)

  Agensi Kelayakan Malaysia (http://www.mqa.gov.my/)

  PAUTAN PANTAS

  FAKULTI / PTJ / PENTADBIRAN (/entiti)

  Statistik Transaksi Laman Web (http://www.upm.edu.my/statistik)

  Tender & Kontrak (http://etender.upm.edu.my/)

  Laporan Piagam Pelanggan (http://www.upm.edu.my/mengenai_kami/maklumat_korporat/piagam_pelanggan- 8202)

  Dasar UPM (http://www.pnc.upm.edu.my/mengenai_kami/dasar_universiti

  Sistem Pengurusan ISO (http://reg.upm.edu.my/spk_upm/)

  Dana Wakaf