of 32 /32
Z. Herold Ć. Koludrović, I. Koludrović-Harbić, R. Koludrović Inženjerska grafika Tehničko crtanje u slici Inženjerski priručnik, Školska knjiga, Zagreb, 1994. s kompjutorskim aplikacijama M. Opalić, M. Kljajin, S. Sebastijanović K. Horvatić- Baldasar, I. Babić Tehničko crtanje, Zrinski d.d., Čakovec, 2003. Nacrtna geometrija, Sand d.o.o., Zagreb 2001. AutoCAD – Podloge za vježbe

Inženjerska Grafika

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Inženjerska Grafika

Z. Herold Ć. Koludrović, I. Koludrović-Harbić, R. Koludrović Inženjerska grafika Tehničko crtanje u slici Inženjerski priručnik, Školska knjiga, Zagreb, 1994. s kompjutorskim aplikacijama

M. Opalić, M. Kljajin, S. Sebastijanović K. Horvatić- Baldasar, I. Babić Tehničko crtanje, Zrinski d.d., Čakovec, 2003. Nacrtna geometrija, Sand d.o.o., Zagreb 2001. AutoCAD – Podloge za vježbe

Page 2: Inženjerska Grafika

CRTE ISO 128

Treba zapamtiti

VRSTE CRTA � definirana �irinom "d " i oblikom, a ti parametri određuju namjenu crte

�IRINE CRTA � definirane geometrijskim redom s faktorom porasta 2

VA�NO

RABITI DVA STUPNJA �IRINE CRTA � debela i tanka, s omjerom najmanje 2:1

"d " � dimenzije �irine pera s kojom izvlačimo crte

IZMJERE CRTA � izra�ene umno�kom faktora i �irine crte, na primjer (≈10d)

Napomena:

Detaljnije informacije o crtama u strojarstvu pogledati u izvorniku norme ISO 128-24.

dzezelj
CRTE
dzezelj
ISO 128
Page 3: Inženjerska Grafika
Page 4: Inženjerska Grafika
Page 5: Inženjerska Grafika
Page 6: Inženjerska Grafika
Page 7: Inženjerska Grafika

TEHNIČKO PISMO ISO 3098/1

Treba zapamtiti

Imamo:

koso pismo 75°

uspravno pismo

Svako od njih mo�e biti:

USKO Tip A (h/14)

NORMALNO Tip B (h/10)

Visina slova "h" � geometrijski niz s faktorom porasta 2

VA�NO

Tip B (h/10) → rabiti pero d = h/10, �to znači, za visinu slova h=20 mm rabiti pero d=2 mm.

Visina slova: (mala "c") i (velika "h") ne smiju biti manja od 2,5 mm.

Napomena:

Detaljnije informacije o tehničkom pismu pogledati u izvorniku norme ISO 3098 0-5.

dzezelj
TEHNIČKO PISMO
dzezelj
ISO 3098/1
Page 8: Inženjerska Grafika
Page 9: Inženjerska Grafika
Page 10: Inženjerska Grafika
Page 11: Inženjerska Grafika
Page 12: Inženjerska Grafika
Page 13: Inženjerska Grafika
Page 14: Inženjerska Grafika
Page 15: Inženjerska Grafika
Page 16: Inženjerska Grafika
Page 17: Inženjerska Grafika
Page 18: Inženjerska Grafika
Page 19: Inženjerska Grafika
Page 20: Inženjerska Grafika
Page 21: Inženjerska Grafika
Page 22: Inženjerska Grafika
Page 23: Inženjerska Grafika
Page 24: Inženjerska Grafika
Page 25: Inženjerska Grafika
Page 26: Inženjerska Grafika
Page 27: Inženjerska Grafika
Page 28: Inženjerska Grafika
Page 29: Inženjerska Grafika
Page 30: Inženjerska Grafika
Page 31: Inženjerska Grafika
Page 32: Inženjerska Grafika