ITSAR, PUNCAK UKHUWAH

  • View
    46

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of ITSAR, PUNCAK UKHUWAH

ITSAR, PUNCAK UKHUWAH

ObjektifAgar peserta mampu:

1. Memahami tuntutan ukhuwah Islamiyah 2. Berusaha meningkatkan kualiti ukhuwah hingga peringkat Itsar 3. Melatih diri & membiasakan utk itsar 4. Merasa bahagia bila dapat menerapkan prinsip itsar ini

Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah orang-orang yang berselisih diantaramu (QS 49 : 10) Allah yang mempersatukan hati-hati manusia QS 3:103 Manusia harus berikhtiar lebih dulu utk berpegang kepada tali Allah (Islam) & berusaha menyelaraskan diri dgn Islam serta memperbaiki hubungan sesama manusia. (QS 8:1)

Manfaat Ukhuwah Islamiyah Manfaat duniawiyah Manfaat diniyah Manfaat ukhrawiyah

Manfaat duniawiyah Seorang muslim dapat terbias manfaat rezeki & kedudukan dimiliki saudaranya Bukan tujuan utama tp kesan sampingan yg perlu disyukuri Akan memiliki kesatuan & kesetiakawanan dalam hal kemaslahatan

Manfaat diniyah Saling mencintai di jalan Allah Taala Tolong-menolong dalam ketaatan Mensucikan & mengagungkan kebenaran QS 103:3 Persamaan QS 49:13 Saling menghormati Itsar: Mementingkan saudara seaqidahnya lebih dari dirinya sendiri

Manfaat ukhrawiyah Mendapat mimbar dari cahaya pada saat menunggu dihisab. Mendapat pertolongan Allah Taala pada hari di mana tak ada pertolongan selain pertolongan-Nya. Mendapat Al-Jannah (syurga)

Definisi Itsar Dari segi bahasa, itsar bererti mementingkan orang lain lebih dari diri sendiri Dari segi istilah, itsar adalah salah satu manfaat diniyah (manfaat keagamaan) yang terwujud bila terjalin ukhuwah di antara orang-orang yang seaqidah

Keutamaan Itsar Gambaran sifat-sifat Rasulullah saw QS 9:128 Rasulullah mengatakan bukan dari golongan kami orang yg tidur dlm keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan Dlm hadis lain Bukan golongan kami orang yg tidak peduli pada urusan orang Islam

Itsar generasi salafus shalih Rasulullah sedari keadaan Abu Hurairah yg lapar tanpa perlu diberitahu Baginda tidak pernah menolak siapa saja yang meminta bantuan meskipun baginda sendiri sering kelaparan Baginda hidup sederhana & tidur di atas tikar jerami hingga Umar menangis melihatnya Rasulullah juga menegaskan bahawa dunia bukan dari & utk keluarga Muhammad di saat Fatimah mendapat perhiasan dari rampasan perang

Rasulullah menghukum isteri-isterinya yg meminta penghidupan (maisah) yg lebih dgn cara mengasingkan diri selama sebulan Surah At-Tahrim Saat hampir wafat baginda tetap memikirkan umatnya dan bukan dirinya dan keluarganya Abu Bakar infaq segala miliknya utk berjihad fisabilillah Kisah Asma dgn Abu Quhafah Itsar orang2 Ansar terhadap kaum muhajirin (QS 59:8)

Shuaib bin Sinan Ar Rumy menyerahkan seluruh hartanya utk berhijrah Kisah Saad bin Raby menawarkan separuh hartanya & seorang isterinya utk Abdurrahman bin Auf Peristiwa Abu Thalhah & Ummu Sulaim memenuhi perintah Rasulullah memberi makan musafir yg kelaparan Itsar isteri-isteri Rasulullah: Khadijah, Zainab, Saudah, Aisyah Pengorbanan Ikrimah bin Abu Jahal dan dua sahabat yang lain pada saat perang Yarmuk