Kertas 2 bongkah

 • View
  817

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Kertas 2 bongkah

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 1

  BONGKAH NAMA :

  TARIKH :

  SET : 1

  1 Rajah 1 menunjukkan sebuah kuboid.

  Rajah 1 Hitung isi padu, dalam cm3, kuboid itu. (ID:1319649056049 /KLON/UPSR/2011/13)

  [Atas]

  2 Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.

  Jadual 1 Namakan bentuk tiga matra itu. (ID:1168161164395 /KLON/UPSR/2006/3)

  [Atas]

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 2

  3 Namakan pepejal yang mempunyai satu permukaan melengkung dan dua permukaan rata. (ID:1157500489581 /KLON/UPSR/2001/12)

  [Atas]

  4 Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.

  Jadual 2 Namakan bentuk tiga matra itu. (ID:1286690635524 /KLON/UPSR/2010/5)

  [Atas]

  5 Nyatakan bilangan permukaan melengkung bagi sebuah silinder. (ID:1256722743095 /KLON/UPSR/2009/5)

  [Atas]

  6 Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 3

  Jadual 3 Namakan bentuk tiga matra itu. (ID:1287882397149 /KLON/UPSR/2010/5)

  [Atas]

  7 Jadual 4 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.

  Jadual 4 Namakan bentuk tiga matra itu. (ID:1157781638577 /KLON/UPSR/2006/3)

  [Atas]

  8 Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid.

  Rajah 2 Hitung isi padu, dalam cm3, kuboid itu. (ID:1319641814826 /KLON/UPSR/2011/13)

  [Atas]

  9 Jadual 5 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 4

  Jadual 5 Namakan bentuk tiga matra itu. (ID:1168159745789 /KLON/UPSR/2006/3)

  [Atas]

  10 Jadual 6 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.

  Jadual 6 Namakan bentuk tiga matra itu. (ID:1157781482463 /KLON/UPSR/2006/3)

  [Atas]

  11 Rajah 3 menunjukkan sebuah silinder.

  Rajah 3 Nyatakan bilangan bucu. (ID:1199801915000 /KLON/UPSR/2007/4)

  [Atas]

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 5

  12 Nyatakan bilangan bucu bagi sebuah kubus. (ID:1256717366068 /KLON/UPSR/2009/5)

  [Atas]

  13 Jadual 7 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.

  Jadual 7 Namakan bentuk tiga matra itu. (ID:1168161391506 /KLON/UPSR/2006/3)

  [Atas]

  14 Namakan pepejal yang mempunyai satu permukaan rata berbentuk segi empat dan empat permukaan rata yang berbentuk segi tiga.

  (ID:1157500656603 /KLON/UPSR/2001/12)

  [Atas]

  15 Jadual 8 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.

  Jadual 8 Namakan bentuk tiga matra itu. (ID:1287882506271 /KLON/UPSR/2010/5)

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 6

  [Atas]

  16 Jadual 9 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.

  Jadual 9 Namakan bentuk tiga matra itu. (ID:1287877826563 /KLON/UPSR/2010/5)

  [Atas]

  17 Namakan pepejal yang mempunyai satu permukaan melengkung dan dua permukaan rata berbentuk bulatan.

  (ID:1130741768472 /KLON/UPSR/2001/12)

  [Atas]

  18 Nyatakan bilangan bucu bagi sebuah kon. (ID:1256721427720 /KLON/UPSR/2009/5)

  [Atas]

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 7

  19 Rajah 4 menunjukkan sebuah kuboid.

  Rajah 4 Hitung isi padu, dalam cm3, kuboid itu. (ID:1319651030467 /KLON/UPSR/2011/13)

  [Atas]

  20 Namakan pepejal yang mempunyai dua bulatan dan satu permukaan melengkung. (ID:1109043159381 /KLON/UPSR/2001/12)

  [Atas]

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 8

  SET : 2

  1 Rajah 1 menunjukkan sebuah silinder.

  Rajah 1 Dalam Jadual 1, lengkapkan ciri-ciri silinder itu.

  Jadual 1 (ID:1317548177915 /KLON/UPSR/2011/5)

  [Atas]

  2 Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri sebuah kuboid yang tidak lengkap.

  Jadual 2 Lengkapkan ciri-ciri kuboid itu. (ID:1159591471451 /KLON/UPSR/2000/13)

  [Atas]

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 9

  3 Rajah 2 menunjukkan sebuah piramid.

  Rajah 2 Dalam Jadual 3, lengkapkan ciri-ciri piramid itu.

  Jadual 3 (ID:1317139972073 /KLON/UPSR/2011/5)

  [Atas]

  4 Rajah 3 menunjukkan sebuah kuboid.

  Rajah 3 Luas QRST ialah 16 cm2. Hitung isi padu, dalam cm3, kuboid itu. (ID:1257008900774 /KLON/UPSR/2009/14)

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 10

  [Atas] 5 Jadual 4 menunjukkan ciri-ciri sebuah silinder yang tidak

  lengkap.

  Jadual 4 Lengkapkan ciri-ciri silinder itu. (ID:1159589726084 /KLON/UPSR/2000/13)

  [Atas]

  6 Jadual 5 menunjukkan ciri-ciri sebuah silinder yang tidak lengkap.

  Jadual 5 Lengkapkan ciri-ciri silinder itu. (ID:1105548640271 /KLON/UPSR/2000/13)

  [Atas]

  7 Rajah 4 menunjukkan sebuah kuboid.

  Rajah 4

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 11

  Luas RSTU ialah 25 cm2. Hitung isi padu, dalam cm3, kuboid itu. (ID:1257007088414 /KLON/UPSR/2009/14)

  [Atas]

  8 Rajah 5 menunjukkan sebuah kuboid.

  Rajah 5 Luas STUV ialah 16 cm2. Hitung isi padu, dalam cm3, kuboid itu. (ID:1257003599606 /KLON/UPSR/2009/14)

  [Atas]

  9 Jadual 6 menunjukkan ciri-ciri sebuah kuboid yang tidak lengkap.

  Jadual 6 Lengkapkan ciri-ciri kuboid itu. (ID:1159597290726 /KLON/UPSR/2000/13)

  [Atas]

  10 Rajah 6 menunjukkan sebuah sfera.

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 12

  Rajah 6 Dalam Jadual 7, lengkapkan ciri-ciri sfera itu.

  Jadual 7 (ID:1317548968468 /KLON/UPSR/2011/5)

  [Atas]

  11 Rajah 7 menunjukkan sebuah kon.

  Rajah 7 Dalam Jadual 8, lengkapkan ciri-ciri kon itu.

  Jadual 8 (ID:1317547720277 /KLON/UPSR/2011/5)

  [Atas]

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 13

  12 Rajah 8 menunjukkan sebuah kuboid.

  Rajah 8 Luas VWXY ialah 16 cm2. Hitung isi padu, dalam cm3, kuboid itu. (ID:1257005504981 /KLON/UPSR/2009/14)

  [Atas]

  13 Rajah 9 menunjukkan sebuah kuboid.

  Rajah 9 Luas PQRS ialah 9 cm2. Hitung isi padu, dalam cm3, kuboid itu. (ID:1257002608593 /KLON/UPSR/2009/14)

  [Atas]

  14 Jadual 9 menunjukkan ciri-ciri sebuah kuboid yang tidak lengkap.

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 14

  Jadual 9 Lengkapkan ciri-ciri kuboid itu. (ID:1132147300438 /KLON/UPSR/2000/13)

  [Atas]

  15 Rajah 10 menunjukkan sebuah kuboid.

  Rajah 10 Luas JKLM ialah 4 cm2. Hitung isi padu, dalam cm3, kuboid itu. (ID:1256999632741 /KLON/UPSR/2009/14)

  [Atas]

  16 Rajah 11 menunjukkan sebuah kuboid.

  Rajah 11 Dalam Jadual 10, lengkapkan ciri-ciri kuboid itu.

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 15

  Jadual 10 (ID:1317544073706 /KLON/UPSR/2011/5)

  [Atas]

  17 Jadual 11 menunjukkan ciri-ciri sebuah piramid bertapak segi empat sama yang tidak lengkap.

  Jadual 11 Lengkapkan ciri-ciri piramid bertapak segi empat sama itu. (ID:1159591815901 /KLON/UPSR/2000/13)

  [Atas]

  18 Jadual 12 menunjukkan ciri-ciri sebuah sfera yang tidak lengkap.

  Jadual 12 Lengkapkan ciri-ciri sfera itu. (ID:1131929315839 /KLON/UPSR/2000/13)

  [Atas]

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 16

  19 Jadual 13 menunjukkan ciri-ciri sebuah kuboid yang tidak lengkap.

  Jadual 13 Lengkapkan ciri-ciri kuboid itu. (ID:1105538144158 /KLON/UPSR/2000/13)

  [Atas]

  20 Jadual 14 menunjukkan ciri-ciri sebuah silinder yang tidak lengkap.

  Jadual 14 Lengkapkan ciri-ciri silinder itu. (ID:1105542077879 /KLON/UPSR/2000/13)

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 17

  SET 3

  1 Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebuah kuboid yang tidak

  lengkap.

  Jadual 1 Lengkapkan ciri-ciri kuboid itu. (ID:1132147300438 /KLON/UPSR/2000/13)

  [Atas]

  2 Rajah 1 menunjukkan sebuah piramid.

  Rajah 1 Dalam Jadual 2, lengkapkan ciri-ciri piramid itu.

  Jadual 2 (ID:1317139972073 /KLON/UPSR/2011/5)

  [Atas]

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 18

  3 Rajah 2 menunjukkan sebuah silinder.

  Rajah 2 Dalam Jadual 3, lengkapkan ciri-ciri silinder itu.

  Jadual 3 (ID:1317548177915 /KLON/UPSR/2011/5)

  [Atas]

  4 Rajah 3 menunjukkan sebuah kubus.

  Rajah 3 Hitung isi padu, dalam cm3, kubus itu. (ID:1287911905940 /KLON/UPSR/2010/18)

  [Atas]

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page 19

  5 Jadual 4 menunjukkan ciri-ciri sebuah piramid bertapak segi empat sama yang tidak lengkap.

  Jadual 4 Lengkapkan ciri-ciri piramid bertapak segi empat sama itu. (ID:1159595607710 /KLON/UPSR/2000/13)

  [Atas]

  6 Jadual 5 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.

  Jadual 5 Namakan bentuk tiga matra itu. (ID:1287882636172 /KLON/UPSR/2010/5)

  [Atas]

  7 Rajah 4 menunjukkan sebuah kon.

  Rajah 4

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  UNIT PENTADBIRAN - MATEMATIK Page