Kit Selia Tapak - epsmg.jkr.gov. Visual / Penglihatan / PerbandinganPemeriksaan Visual / Penglihatan

 • View
  282

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Kit Selia Tapak - epsmg.jkr.gov. Visual / Penglihatan / PerbandinganPemeriksaan Visual / Penglihatan

 • Kit Selia Tapak

  Cawangan Kejuruteraan ElektrikCawangan Kejuruteraan Elektrik JKR Malaysia

  JKR 20300-024-09 Versi Nov09

 • KandunganKandungan

  • Bah A : Taklimat Am Penyeliaan Pemasangan Elektrik • Bah B : Contoh Bergambar Implikasi Kegagalan

  Koordinasi Di Peringkat Perancangan & Rekabentuk • Bah C : Contoh Bergambar Implikasi Kegagalan /

  Kurang Pengawasan Di Peringkat Pembinaan

 • B h A T kli ABah A: Taklimat Am Penyeliaan PemasanganPenyeliaan Pemasangan ElektrikElektrik

 • ObjektifObjektif M tik di t k hi k b ik t• Memastikan pemasangan di tapak memenuhi perkara berikut:

  – Kehendak rekabentuk, – Mematuhi spesifikasi dan peraturan

  dengan mengambil kira g g

  – Aspek keselamatan Maintainability & serviceability– Maintainability & serviceability

  – Best practices Nilai astetik– Nilai astetik

  – Kepuasan pelanggan

  A-1

 • Keperluan PenyeliaanKeperluan Penyeliaan K hi & P t hKemahiran & Pengetahuan:

  IEE & Standard

  Akta & Peraturan

  Spesifikasi JKR Elektrik

  Standard Peraturan

  SPK – Kualiti &

  Penyelia Tapak

  Kualiti & Rekod

  Tapak Bahan &

  Kelulusan Pengujian -Tanpa bekalan elektrik, - Dengan bekalan elektrik

  Pemasangan – betul dan kaedah

  Kelulusan Bahan

  terbaik , best practice

  A-2

 • Keperluan PenyeliaanKeperluan Penyeliaan Spesifikasi (Cth:LS-

  S i Lukisan Pembinaan

  Lukisan Tender (Tender Drwg)

  p ( 1, LS-2, LS-3 dll

  Senarai Kuantiti

  (Construction Drwg)

  Dokumen Rujukan Lukisan Kerja (Shop Drwg)

  Senarai Jenama Bahan

  S t2 Surat Kelulusan / Lukisan Koordinasi (Coordinated Drwg)

  Bahan Diluluskan

  Syarat2 Kontrak

  Persetujuan Pihak Berkuasa

  (Coordinated Drwg)

  A-3

 • Keperluan PenyeliaanKeperluan Penyeliaan

  Pemasangan khas / khusus atau di

  Struktur Organisasi – Rantaian komunikasi

  & arahan / khusus atau di luar kebiasaan Sijil sah kalibrasi

  alat pengujian Mesyuarat

  Pra PembinaanPembinaan

  Status terkini dengan pihak

  berkuasa

  Orang kompeten

  berkuasa Taklimat pembinaan –

  ‘DO & DON’T, tanggungjawab melulus /tanggungjawab melulus / memeriksa / menerima

  A-4

 • Dokumen & RujukanDokumen & Rujukan S ifik i LS D k K t k• Spesifikasi LS + Dokumen Kontrak

  • Akta Bekalan Elektrik 1990 • Peraturan – Peraturan Elektrik 1994 • Peraturan IEE • Standard – BS7671, MS IEC 364… • Peraturan & Garispanduan TNB (ESAH) / TM • Jabatan Bomba & Penyelamat • Jabatan Alam Sekitar • Undang – Undang Kecil Bangunan Seragam • MS 1525 • Seumpamanya…

  A- 5

 • Penyeliaan : P b h i SkPembahagian Skop

  • Skop kerja penyeliaan boleh dibahagi kepada 3• Skop kerja penyeliaan boleh dibahagi kepada 3 bahagian :-

  1. Urusan dengan pihak berkuasa (TNB, TM, PBT, JAS atau Jab Penyenggaraan Kampus/Kompleks) - kelulusan

  - laluan kabel, paip masuk i ( h) h l- peparit (trench), manhole

  - sistem mencegah/melawan kebakaran - jumlah beban, saiz janakuasa

  ifik i l t t h i t l- spesifikasi lampu, penutup trench, pintu, louvres… - Tarikh

  - Jadual - CPM lawatan pemeriksaan- lawatan pemeriksaan

  - tentukur meter (ct) - pemasangan - masuk bekalan- masuk bekalan

  A- 6

 • Penyeliaan : P b h i SkPembahagian Skop

  2. Koordinasi dengan disiplin lain - Jadual – CPM - Kehendak beban - Bilik - Laluan / lurang / lubang - Estetik - KemasanKemasan

  3. Teknikal - Jadual – CPM (dengan WBS kerja elektrik dibutirkan )

  P d i- Pendawaian - Bahan - Pemasangan - Kaedah terbaik - Rekod dan dokumen - penerimaan bahan

  - NCP - keputusan ujian

  A-7

 • Penyeliaan : K d h P ikKaedah Pemeriksaan

  • Dibuat berdasarkan 2 kaedah :• Dibuat berdasarkan 2 kaedah :-

  1 Pemeriksaan Visual / Penglihatan / Perbandingan1. Pemeriksaan Visual / Penglihatan / Perbandingan 2. Kerja – Kerja Ujian

  a. Standard & Peraturana. Standard & Peraturan b. Fungsi

  • Pemeriksaan Visual Mengguna Deria :• Pemeriksaan Visual Mengguna Deria :

  1. Penglihatan 2 Pendengaran2. Pendengaran 3. Bau 4. Sentuhan

  A-8

 • PenyeliaanPenyeliaan

  Untuk skop teknikal terbahagi kepada:Untuk skop teknikal, terbahagi kepada:

  1.Pendawaian

  2.Peralatan / kelengkapan / Bahan Elektrik

  3.Pemasangan (pendawaian + peralatan)

  A-9

 • Kerja AwalanKerja Awalan • Senarai Semak

  Carta Organisasi – Wakil Tapakg p Orang Kompeten – Borang A1 & A2 Jadual Perlaksanaan – CPM Lukisan Kerja / Shop Drawing & BQ Sijil Kalibrasi PeralatanS j a b as e a a a Sijil Pendaftaran CIDB Sijil Pendaftaran PSU / SwitchboardSijil Pendaftaran PSU / Switchboard

  JKR PK(O) 04 SKE 1AJKR.PK(O).04-SKE.1A

  A-10

 • Kerja AwalanKerja Awalan • Semua maklumat tadi perlu disampaikan kepada

  wakil penyelia tapak – mesyuarat penyerahan tanggungjawab menyelia & taklimat pratanggungjawab menyelia & taklimat pra pembinaan.

  • Ini memastikan perkara berikut disampai & dilaksanakan:d a sa a a 1. Kehendak rekabentuk asal 2. Maklumat & isu pihak berkuasa 3. Pematuhan pada teknik & kualiti pemasangan, bahan

  dan pendawaian.

  A-11

 • Borang Borang BerkaitanBorang – Borang Berkaitan

  • Mengikut Borang Pemeriksaan Penerimaan BahanPenerimaan Bahan

  JKR.PK(O).04-SKE.2A

  • Ujian Alatan Di KilangUjian Alatan Di Kilang JKR.PK(O).04-SKE.2B

  A-12

 • Standing SupervisionStanding Supervision

  Perlu disaksikan di tapak;

  I. Pemeriksaan Kabel Bawah Tanah JKR.PK(O).04-SKE.3A

  II. Pemasangan Elektrod Bumi JKR PK(O) 04-SKE 3BJKR.PK(O).04 SKE.3B

  A-13

 • Pemeriksaan PemasanganPemeriksaan Pemasangan

  I. Pendawaian/ Konduit/ Trunking JKR.PK(O).04- SKE.4A

  II. Bilik Suis/Mesin Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.4B

  III. PSU/PSK/Papan Suis JKR.PK(O).04-SKE.4C

  IV Papan Agihan JKR PK(O) 04 SKE 4DIV. Papan Agihan JKR.PK(O).04-SKE.4D

  V. Kelengkapan Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.4E

  VI. Sistem Perlindungan Kilat JKR.PK(O).04-SKE.4F

  A-14

 • PengujianPengujian

  • Ujian Keterusan / Continuity Test • Ujian Rintangan Penebatan / Insulation j g

  Resistance Test • Ujian Kekutuban / Polarity TestUjian Kekutuban / Polarity Test • Ujian Rintangan Elektrod Bumi / Earth Electrode

  Resistance TestResistance Test • Ujian Galangan Gelung Kerosakan Bumi / Earth

  Fault Loop Impedance TestFault Loop Impedance Test • Ujian Pemutus Litar Ke Bumi / RCD Test

  JKR.PK(O).04-SKE.5A A-15

 • PengujianPengujian • Ujian Komponen Cth Sijil UjianKilUjian Komponen

  Elektrik JKR PK(O) 04

  Kilang

  JKR.PK(O).04- SKE.5B

  • Ujian Fungsi PemasanganPemasangan Elektrik JKR PK(O) 04JKR.PK(O).04- SKE.5C

  Cth Sijil

  A-16

  Cth Sijil Kelulusan ASTA

 • PentauliahanPentauliahan

  • Pentauliahan Pemasangan/Peralatan Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.6A ( )

  A-17

 • Risiko Tidak DiseliaRisiko Tidak Diselia

  • Peralatan / Bahan Tidak Mengikut Spesifikasi Dan Tidak Diluluskan Dipasang Di Tapak

  • Kuantiti bahan & aksesori mungkin dikurangkanKuantiti bahan & aksesori mungkin dikurangkan terutamanya di bahagian tersembunyi

  • Sistem Pendawaian Dipasang Secara Tidak Sempurna Cacat &Secara Tidak Sempurna, Cacat & Tidak Selamat

  A-18

 • Risiko Tidak DiseliaRisiko Tidak Diselia ARUSARUS

  (1 saat) KESAN TERHADAP FIZIKAL BADAN

  1 mA Kesan kejutan pada badanj p

  5 mA Jumlah maksimum manusia boleh bertahan

  10 20 A Otot mula kejang. Otot tidak boleh dikawal (tahap10-20 mA Otot mula kejang. Otot tidak boleh dikawal (tahappermulaan boleh menyebabkan kematian). 100 mA - 300 mA

  Jantung tidak berfungsi dengan betul, pengaliran darah terhenti atau sedikit sahaja yang mengalir300 mA terhenti atau sedikit sahaja yang mengalir

  6 A Kerosakan organ dalaman berlaku. Pernafasan lumpuh sementara. Tisu badan terbakar.

  15/20 A Nilai yang biasa digunakan untuk fius dan pemutus litar

  Data diperolehi dari : National Institute for Occupational Safety and Health, US A-19

 • Arus Bocor DibenarkanArus Bocor Dibenarkan Terminal A of Measuring Ma im m To ch C rrent Ma im m Protecti eType of Equipment

  g Instrument Connected

  To

  Maximum Touch Current mA rms1

  Maximum Protective Conductor Current

  All equipment Accessible parts and circuits

  not connected to 0.25 —q p protective earth

  Handheld 0.75 —

  Movable (other than handheld but includingbut including transportable equipment)

  3.5 —

  Stationary pluggable type A Equipment main protective

  earthing terminal (if 3 5 —Stationary, pluggable type A earthing terminal (if any)

  3.5

  All other stationary equipment

  —not subject to the j conditions of 5.1.7

  —subject to the conditions of 5.1.7

  3.5