Lege Nr. 95 2006 Actualizata 2012

  • View
    42

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Lege Nr. 95 2006 Actualizata 2012

Parlamentul Romaniei Lege nr. 95/2006 din 14/04/2006 Versiune actualizata la data de 24/03/2012 privind reforma in domeniul sanatatii

___________ @Text actualizat la data de 24.03.2012. Actul include modificarile din urmatoarele acte: - O.U.G. nr. 158/2005 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1074 din 29/11/2005. - Rectificarea publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 05/05/2006. - Ordonanta nr. 35/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 07/08/2006. - O.U.G. nr. 104/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1007 din 19/12/2006. - O.U.G. nr. 72/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 25/09/2006. - O.U.G. nr. 88/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 941 din 21/11/2006. - Legea nr. 264/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 27/07/2007. - Legea nr. 281/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 718 din 23/10/2007. - O.U.G. nr. 20/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 28/03/2007. - O.U.G. nr. 90/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 26/09/2007. - Legea nr. 157/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/07/2008. - Legea nr. 388/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 902 din 31/12/2007. - O.U.G. nr. 162/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 03/12/2008. - O.U.G. nr. 170/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 26/11/2008. - O.U.G. nr. 192/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 04/12/2008. - O.U.G. nr. 197/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 08/12/2008. - O.U.G. nr. 226/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 31/12/2008. - O.U.G. nr. 227/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 05/01/2009. - O.U.G. nr. 93/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 30/06/2008. - O.U.G. nr. 69/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 18/06/2009. - O.U.G. nr. 88/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 01/07/2009. - O.U.G. nr. 104/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 07/10/2009. - Legea nr. 329/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 09/11/2009. - O.U.G. nr. 114/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 29/12/2009. - Legea nr. 11/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 27/01/2010. - O.U.G. nr. 48/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 10/06/2010. - O.U.G. nr. 72/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 02/07/2010. - O.U.G. nr. 107/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 10/12/2010. - Legea nr. 276/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 30/12/2010. - Legea nr. 286/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 28/12/2010. - O.U.G. nr. 117/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 30/12/2010. - O.U.G. nr. 133/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 din 30/12/2010. - O.U.G. nr. 32/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 din 25/03/2011. - Legea nr. 71/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 10/06/2011. - Legea nr. 115/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 20/06/2011. - O.U.G. nr. 68/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 30/06/2011. - O.U.G. nr. 71/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 06/09/2011.

- O.U.G. nr. 73/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 09/09/2011. - O.U.G. nr. 77/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 26/09/2011. - Legea nr. 220/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 30/11/2011. - O.U.G. nr. 103/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 02/12/2011. - Legea nr. 293/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 914 din 22/12/2011. - O.U.G. nr. 125/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 30/12/2011. - Legea nr. 45/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 din 21/03/2012. ___________ @Pus in aplicare prin: - Decizia nr. 8/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 16/08/2006. - Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 916 din 10/11/2006. - Norma publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 08/06/2006. - Norma publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 26/07/2006. - Norma publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 701 din 16/08/2006. - Ordinul nr. 919/2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 21/09/2006. - Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 147 din 28/02/2007. - Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 05/04/2007. - Ordinul nr. 1706/2007 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 25/10/2007. - Procedura publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 22/05/2007. - Ordinul nr. 1511/2008 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din 12/09/2008. - Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 896 din 30/12/2008. - Reglementare publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 04/01/2011. - Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 16/06/2011. - Ordinul nr. 405/2012 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 08/02/2012. ___________ *) Potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 227/2008, sintagma autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti din Legea nr. 95/2006, se inlocuieste cu expresia directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti. *) Potrivit art. III, alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2008, la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prin care institutiile prevazute la art. III alin. (1) incep sa functioneze, sintagmele "autoritati de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti" si "autoritati de sanatate publica teritoriale" din Legea nr. 95/2006, se inlocuiesc cu expresia "institutii care desfasoara activitati in domeniul sanatatii publice care preiau atributiile acestora". Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

TITLUL I Sanatatea publica

CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Obiectul prezentului titlu il constituie reglementarea domeniului sanatatii publice, obiectiv de interes social major. Art. 2. - (1) Asistenta de sanatate publica reprezinta efortul organizat al societatii in vederea protejarii si promovarii sanatatii populatiei. Asistenta de sanatate publica se realizeaza prin

ansamblul masurilor politico-legislative, al programelor si strategiilor adresate determinantilor starii de sanatate, precum si prin organizarea institutiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare. (2) Scopul asistentei de sanatate publica il constituie promovarea sanatatii, prevenirea imbolnavirilor si imbunatatirea calitatii vietii. (3) Strategia sistemului sanatatii publice urmareste asigurarea sanatatii populatiei in cadrul unor comunitati sanatoase. (4) Asistenta de sanatate publica este o componenta a sistemului de sanatate publica. (5) Ministerul Sanatatii Publice reprezinta autoritatea centrala in domeniul sanatatii publice. (6) In cuprinsul actelor normative in vigoare denumirea "Ministerul Sanatatii" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Sanatatii Publice", iar sintagma "ministrul sanatatii", cu sintagma "ministrul sanatatii publice". (7) Asistenta de sanatate publica este coordonata de catre Ministerul Sanatatii Publice si se realizeaza prin toate tipurile de unitati sanitare de stat sau private, constituite si organizate conform legii. (8) Responsabilitatea pentru asigurarea sanatatii publice revine Ministerului Sanatatii Publice, autoritatilor de sanatate publica teritoriale, precum si autoritatilor de sanatate publica din cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie. (9) Asistenta de sanatate publica este garantata de stat si finantata de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sau din alte surse, dupa caz, potrivit legii. Art. 3. - Protectia sanatatii publice constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice. Art. 4. - (1) In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie: a) sanatatea publica - starea de sanatate a populatiei in raport cu determinantii starii de sanatate: socioeconomici, biologici, de mediu, stil de viata, asigurarea cu servicii de sanatate, calitatea si accesibilitatea serviciilor de sanatate; b) promovarea sanatatii - procesul care ofera individului si colectivitatilor posibilitatea de asi controla si imbunatati sanatatea sub raport fizic, psihic si social si de a contribui la reducerea inechitatilor in sanatate; c) supravegherea - activitatea de colectare sistematica si continua, analiza, interpretarea si diseminarea datelor privind starea de sanatate a populatiei, bolile transmisibile si netransmisibile, pe baza carora sunt identificate prioritatile de sanatate publica si sunt instituite masurile de prevenire si control; d) evaluarea riscurilor pentru sanatate - estimarea gradului in care expunerea la factorii de risc din mediul natural, de viata si de munca si la cei rezultati din stilul de viata individual si comunitar influenteaza starea de sanatate a populatiei; e) controlul in sanatate publica - exercitarea activitatilor de control privind aplicarea prevederilor legale de sanatate publica; ___________ Litera e) a fost modificata prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 93/2008 incepand cu 30.06.2008. f) principiul precautiei - instrumentul prin care autoritatea de sanatate publica decide si intervine in situatii in care se apreciaza ca exista un potential risc pentru sanatatea populatiei, in conditiile unei argumentatii stiintifice insuficiente. (2) In sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu retele sanitare p