Mạng cảm biến không dây WSNs

 • Upload
  ha-tran

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mạng cảm biến không dây WSNs

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  1/16

  Trn Thanh H MSSV: 20090906

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  2/16

  Ni dung: I. Gii thiu

  I. Tng quan II. ng dng

  II. nh tuyn

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  3/16

  I. Gii thiu Mng cm bin (Sensor Network) l mt cu trc, l

  s kt hp cc kh nng cm bin, x l thng tin v

  cc thnh phn lin lc to kh nng quan st,

  phn tch v ng ph vi cc s kin v hin tng

  xyra trong mi trng c th no . Mi trng l

  th gii vtl, h thng sinh hc

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  4/16

  I. Gii thiu Thnh phn c bn ca mt mng cm bin:Cc cm bin c phn b theo m hnh tp trung hayphn tn

  Mng li lin kt gia cc cm bin (c dy hay v tuyn) im tp trung tp hp d liu (Clustering) B phn x l d liu trung tm

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  5/16

  I. Gii thiu Node (mote): l s kt gia cm bin v b phn x l Mng cm bin khng dy (WSN) l mng cm bin trong

  cc kt ni gia cc node cm bin bng sng v tuyn

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  6/16

  I. Gii thiu c im ca mng cm bin khng dy:Kh nng t cu hnh, yu cu t hoc khng c s can thipca con ngi Truyn thng v tuyn v truyn a bc Trin khai vi s lng ln trn phm vi rng Cu hnh mng thng xuyn thay i do mi trng

  truyn hoc node mng li Nng lng, b nh, kh nng x l c hn

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  7/16

  I. Gii thiu M hnh tng qut Sensor nodes

  Base stationInternetUser

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  8/16

  I. Gii thiu M hnh mng trong mng cm bin khng dySensor nodes

  Node

  ngun v node c s

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  9/16

  I. Gii thiu M hnh mng trong mng cm bin khng dySensor nodes

  Mng n bc v mng a bc

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  10/16

  I. Gii thiu M hnh mng trong mng cm bin khng dySensor nodes

  Mng n bc v mng a bc

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  11/16

  I. Gii thiu M hnh mng trong mng cm bin khng dySensor nodes

  M hnh phn lp trong mng WSN

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  12/16

  ng dng An ninhGim st chin trng.

  Bo v an ninh cc cng trnh trng yu. Theo di mc tiu. Pht hin mc tiu.

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  13/16

  ng dng Mi trng: Cnh bo thin tai (ng t)

  Cnh bo chy rng. Gim st trong nng nghip. Bo v ng vt.

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  14/16

  ng dng Y t : ng dng trong chmsc sc kheCc triu chng Q un l thuc trong bnh vin Theo di v kim tra bc s vbnh nhn trong bnh vin

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  15/16

  ng dng ng dng iu khin trong cc ta nh thng minh: iu khin trong cng nghip

 • 7/30/2019 Mng cm bin khng dy WSNs

  16/16

  Thank You!

  THE END.