of 15 /15
Manual Pengguna OLRC Online Registration of Contractors Application Kontraktor Elektrik 19 April 2010

Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

  • Upload
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

 

 

 

 

 

 

Manual Pengguna OLRC ‐ Online Registration of Contractors Application 

 

Kontraktor Elektrik

19 April 2010

Page 2: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

 

Isi Kandungan  

Isi Kandungan ...................................................................................................................................... 2 

1.  Pendaftaran Pengguna ................................................................................................................. 3 

2.  Login ke dalam OLRC .................................................................................................................... 4 

3.  Permohonan Pendaftaran ............................................................................................................ 5 

3.1  Kontraktor Elektrik  ST(KE)2 .......................................................................................................... 6 

3.2  Kontraktor Papan Tanda Elektrik ST(KE)3 ..................................................................................... 7 

3.3  Kontraktor Pembaikan Elektrik ST(KE)4 ........................................................................................ 8 

3.4  Pengilang Papan Suis ST(KE)5 ....................................................................................................... 9 

3.5  Unit Pendawaian Elektrik ST(KE)6 ............................................................................................... 10 

3.6  Kontraktor Perkhidmatan Elektrik ST(KE)7 ................................................................................. 11 

4.  Senarai Permohonan .................................................................................................................. 12 

5.  Maklumat Syarikat ..................................................................................................................... 13 

6.  Maklumat Pengguna .................................................................................................................. 14 

7.  Tukar Kata Laluan ....................................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | H a l a m a n   

Page 3: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

1. Pendaftaran Pengguna  

 

• Untuk mendaftar sebagai pengguna,  sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna .  ataupun  

• pada item Untuk mendaftar secara online, klik sini 

• Pada skrin berikutnya (seperti di bawah), masukkan semua maklumat yang diperlukan. Kemudian klik butang Hantar. 

 

  

3 | H a l a m a n   

Page 4: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

  

• Skrin pengesahan pendaftaran akan dipaparkan beserta maklumat ID Pengguna (Emel)     

2. Login ke dalam OLRC  

• Setelah proses pendaftaran berjaya, kini pengguna kontraktor boleh mengkases fungsi2 sistem OLRC menggunakan ID Pengguna dan Password yang didaftarkan. 

 

• Pada ruangan Login, masukkan ID Pengguna dan Password dan klik butang Masuk 

Login Berjaya 

 

4 | H a l a m a n   

Page 5: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

• Setelah Login ke dalam OLRC, pengguna kontraktor akan mempunyai akses fungsi‐fungsi seperti berikut: 

o Permohonan Baru o Senarai Permohonan o Maklumat Syarikat o Maklumat Pengguna o Kata Laluan o Bantuan 

 

3. Permohonan Pendaftaran  

 

• Untuk membuat permohonan pendatfaran, klik pada menu Permohonan Baru. Kemudian pilih jenis permohonan yang terdiri daripada: 

o Kontraktor Elektrik ST(KE)2 o Kontraktor Papan Tanda Elektrik ST(KE)3 o Kontraktor Pembaikan Elektrik ST(KE)4 o Pengilang Papan Suis ST(KE)5 o Unit Pendawaian Elektrik ST(KE)6 o Kontraktor Perkhidmatan Elektrik ST(KE)7 

  

5 | H a l a m a n   

Page 6: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

3.1 Kontraktor Elektrik  ST(KE)2  

 

• Bagi permohonan Kontraktor Elektrik ST(KE)2, pemohon perlu melengkapkan bahagian seperti berikut: 

o Bahagian A : Kelas Dan Tempoh Pendaftaran o Bahagian B : Maklumat Perniagaan o Bahagian C : Pendawai o Bahagian D : Peralatan Menguji o Bahagian E : Pengesahan Pendaftaran o Bahagian F : Foto Pejabat o Bahagian G : Pengakuan Pemohon 

 

• Masukkan maklumat yang diperlukan di setiap bahagian, kemudian klik butang Seterusnya ⇒  

• Pada Bahagian G, setelah semua maklumat dilengkapkan. Klik pada butang Tamat/Hantar 

• Pengesahan pendaftaran akan dipaparkan.  

• Sila cetak Borang Permohonan & Borang ST(KE)1, klik pada icon printer di hyperlink Borang Permohonan & Borang ST(KE)1 

 • Selain itu, tandatangan, cop syarikat dan hantar bersama‐sama dokumen sokongan yang lain ke 

Pejabat Suruhanjaya Tenaga Kawasan dalam tempoh 24 jam. Gambar‐gambar atau salinan dokumen yang tidak dimuat naik (upload) secara online mestilah dihantar bersama‐sama borang permohonan. 

 

 

 

 

6 | H a l a m a n   

Page 7: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

7 | H a l a m a n   

3.2 Kontraktor Papan Tanda Elektrik ST(KE)3  

 

 

• Bagi permohonan Kontraktor Elektrik ST(KE)3, pemohon perlu melengkapkan bahagian seperti berikut: 

o Bahagian A : Maklumat Perniagaan o Bahagian B : Maklumat Pemohon o Bahagian C : Orang Kompeten o Bahagian D : Pengakuan Pemohon 

 

• Masukkan maklumat yang diperlukan di setiap bahagian, kemudian klik butang Seterusnya ⇒  

• Pada Bahagian D, setelah semua maklumat dilengkapkan. Klik pada butang Tamat/Hantar 

• Pengesahan pendaftaran akan dipaparkan.  

• Sila cetak Borang Permohonan & Borang ST(KE)1, klik pada icon printer di hyperlink Borang Permohonan & Borang ST(KE)1 

 • Selain itu, tandatangan, cop syarikat dan hantar bersama‐sama dokumen sokongan yang lain ke 

Pejabat Suruhanjaya Tenaga Kawasan dalam tempoh 24 jam. Gambar‐gambar atau salinan dokumen yang tidak dimuat naik (upload) secara online mestilah dihantar bersama‐sama borang permohonan. 

 

Page 8: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

 

3.3 Kontraktor Pembaikan Elektrik ST(KE)4  

 

• Bagi permohonan Kontraktor Pembaikan Elektrik ST(KE)4, pemohon perlu melengkapkan bahagian seperti berikut: 

o Bahagian A : Maklumat Perniagaan o Bahagian B : Maklumat Pemohon o Bahagian C : Orang Kemahiran Dalam Pembaikan Atau Penservisan o Bahagian D : Kelengkapan Menguji Dan Peralatan o Bahagian E : Pengakuan Pemohon 

 

• Masukkan maklumat yang diperlukan di setiap bahagian, kemudian klik butang Seterusnya ⇒  

• Pada Bahagian E, setelah semua maklumat dilengkapkan. Klik pada butang Tamat/Hantar 

• Pengesahan pendaftaran akan dipaparkan.  

• Sila cetak Borang Permohonan & Borang ST(KE)1, klik pada icon printer di hyperlink Borang Permohonan & Borang ST(KE)1 

 • Selain itu, tandatangan, cop syarikat dan hantar bersama‐sama dokumen sokongan yang lain ke 

Pejabat Suruhanjaya Tenaga Kawasan dalam tempoh 24 jam. Gambar‐gambar atau salinan dokumen yang tidak dimuat naik (upload) secara online mestilah dihantar bersama‐sama borang permohonan. 

 

8 | H a l a m a n   

Page 9: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

3.4 Pengilang Papan Suis ST(KE)5  

 

• Bagi permohonan Pengilang Papan Suis ST(KE)5, pemohon perlu melengkapkan bahagian seperti berikut: 

o Bahagian A : Kategori Yang Dipohon & Maklumat Perniagaan o Bahagian B : Maklumat Pemohon o Bahagian C : Orang Kompeten o Bahagian D : Kelengkapan Menguji Dan Peralatan o Bahagian E : Pengakuan Pemohon 

 

• Masukkan maklumat yang diperlukan di setiap bahagian, kemudian klik butang Seterusnya ⇒  

• Pada Bahagian E, setelah semua maklumat dilengkapkan. Klik pada butang Tamat/Hantar 

• Pengesahan pendaftaran akan dipaparkan.  

• Sila cetak Borang Permohonan & Borang ST(KE)1, klik pada icon printer di hyperlink Borang Permohonan & Borang ST(KE)1 

 • Selain itu, tandatangan, cop syarikat dan hantar bersama‐sama dokumen sokongan yang lain ke 

Pejabat Suruhanjaya Tenaga Kawasan dalam tempoh 24 jam. Gambar‐gambar atau salinan dokumen yang tidak dimuat naik (upload) secara online mestilah dihantar bersama‐sama borang permohonan.  

9 | H a l a m a n   

Page 10: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

3.5 Unit Pendawaian Elektrik ST(KE)6  

 

• Bagi permohonan Unit Pendawaian Elektrik ST(KE)6, pemohon perlu melengkapkan bahagian seperti berikut: 

o Bahagian A : Maklumat Perniagaan o Bahagian B : Maklumat Pemohon o Bahagian C : Orang Kompeten o Bahagian D : Kelengkapan Menguji Dan Peralatan o Bahagian E : Pengakuan Pemohon 

 

• Masukkan maklumat yang diperlukan di setiap bahagian, kemudian klik butang Seterusnya ⇒  

• Pada Bahagian E, setelah semua maklumat dilengkapkan. Klik pada butang Tamat/Hantar 

• Pengesahan pendaftaran akan dipaparkan.  

• Sila cetak Borang Permohonan & Borang ST(KE)1, klik pada icon printer di hyperlink Borang Permohonan & Borang ST(KE)1 

 • Selain itu, tandatangan, cop syarikat dan hantar bersama‐sama dokumen sokongan yang lain ke 

Pejabat Suruhanjaya Tenaga Kawasan dalam tempoh 24 jam. Gambar‐gambar atau salinan dokumen yang tidak dimuat naik (upload) secara online mestilah dihantar bersama‐sama borang permohonan. 

 

 

10 | H a l a m a n   

Page 11: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

3.6 Kontraktor Perkhidmatan Elektrik ST(KE)7  

 

• Bagi permohonan Kontraktor Perkhidmatan Elektrik ST(KE)7, pemohon perlu melengkapkan bahagian seperti berikut: 

o Bahagian A : Voltan Pengendalian Dan Tempoh Pendaftaran o Bahagian B : Maklumat Perniagaan o Bahagian C : Orang Kompeten o Bahagian D : Peralatan Menguji o Bahagian E : Pengesahan Pendaftaran o Bahagian F : Pengakuan Pemohon 

 

• Masukkan maklumat yang diperlukan di setiap bahagian, kemudian klik butang Seterusnya ⇒  

• Pada Bahagian F, setelah semua maklumat dilengkapkan. Klik pada butang Tamat/Hantar 

• Pengesahan pendaftaran akan dipaparkan.  

• Sila cetak Borang Permohonan & Borang ST(KE)1, klik pada icon printer di hyperlink Borang Permohonan & Borang ST(KE)1 

 • Selain itu, tandatangan, cop syarikat dan hantar bersama‐sama dokumen sokongan yang lain ke 

Pejabat Suruhanjaya Tenaga Kawasan dalam tempoh 24 jam. Gambar‐gambar atau salinan dokumen yang tidak dimuat naik (upload) secara online mestilah dihantar bersama‐sama borang permohonan. 

 

11 | H a l a m a n   

Page 12: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

4. Senarai Permohonan  

 

• Pada menu Senarai Permohonan, pemohon boleh menyemak permohonan yang telah dihantar. 

• Klik pada No. Rujukan untuk melihat maklumat terperinci setiap permohonan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 | H a l a m a n   

Page 13: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

5. Maklumat Syarikat  

 

• Pada menu Maklumat Syarikat, pengguna boleh mengemaskini maklumat profail syarikat.  

• Klik Hantar untuk mengemaskini maklumat yang dimasukkan. 

 

 

 

 

 

 

 

13 | H a l a m a n   

Page 14: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

 

6. Maklumat Pengguna  

 

• Pada menu Maklumat Pengguna, pengguna boleh mengemaskini maklumat pengguna sistem OLRC 

• Klik Hantar untuk mengemaskini maklumat yang dimasukkan. 

 

 

 

 

 

 

14 | H a l a m a n   

Page 15: Manual Pengguna - Energy Commission...Manual Pengguna OLRC 1. Pendaftaran Pengguna • Untuk mendaftar sebagai pengguna, sila klik hyperlink Pendaftaran Pengguna . ataupun • pada

Manual Pengguna  OLRC  

15 | H a l a m a n  

 

7. Tukar Kata Laluan  

 

• Pada menu Kata Laluan, pengguna boleh menukar kata laluan OLRC 

Klik Hantar untuk menukar kata laluan yang dimasukkan.