Maszyny polowe

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maszyny polowe. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Maszyny polowe

 • Maszyny polowe

 • Maszyny polowe ( rolnicze ) s to maszyny stosowane w rolnictwie czyli w dziale gospodarki, ktrego gwnym zadaniem jest dostarczenie ywnoci. Rolnictwo uzyskuje produkty rolinne i zwierzce dziki uprawie roli i rolin oraz chowu i hodowli zwierzt. Maszyny rolnicze moemy podzieli na:- dawniej napdzane rcznie i przy uyciu pracy zwierzt domowych (krw koni), nastpnie maszynami parowymi -dzi wsppracujce z cignikiem lub samobiene (posiadajce wasny napd).Moemy wyrni takie maszyny jak: agregat uprawowy, brona, brona kolczatka, brona talerzowa, bukownik, cignik rolniczy, glebogryzarka, kombajn rolniczy, kombajn zboowy, kombajn do ziemniakw, kombajn do burakw, kopaczka konna, kosiarka, kultywator, adowacz czoowy, mocarnia, opryskiwacz, opylacz, pug , prasa, przetrzsacz do siana, przyczepa rolnicza itp.

 • Cignik rolniczy potocznie traktor to pojazd uywany do przemieszczania pojazdw, maszyn i urzdze nie posiadajcych wasnego napdu, do napdu maszyn i urzdze nieposiadajcych wasnego silnika za porednictwem waka odbioru mocy, koa pasowego lub zczy hydrauliki zewntrznej. Cignik rolniczy znajduje, zastosowanie przede wszystkim w rolnictwie, do prac polowych oraz transportowych. Przed powstaniem traktora rolniczego prace uprawowe wymagay wsparcia zwierzt pocigowych, gwnie koni byda lub osw

 • Sadzarka

  Jest to maszyna suca do mechanicznego sadzenia rolin bulwiastych (np. ziemniakw), cebulowych (np. tulipanw), rozsady (np. kapusty, selera, tytoniu, ryu) oraz modych drzewek.Sadzarka jest wyposaona w redlice suce do wykonywania bruzd oraz w elementy zasypujce wysadzany materia.

 • Agregatuprawowy

  To maszyna rolnicza suca do kompleksowego rozdrabniania i spulchniania gleby uprawnej. Jest to najczciej poczenie takich maszyn jak: kultywator, brona i glebogryzarka. Agregaty uprawowe moemy podzieli na: przedsiewne (bierne), uprawowo-siewne i poniwne. Agregaty przedsiewne jak nazwa wskazuje przeznaczone s do przedsiewnego doprawiania gleb po orce jak rwnie po bez orokowej uprawie gleby, czyli takiej wykonanej drapaczami lub maszynami aktywnymi. Agregaty tego typu najczciej wyposaone s w kilka rzdw zbw. Agregat bierny to maszyna rolnicza mogca pracowa solo lub w poczeniu z siewnikiem. Maszyny taka przygotowuje gleb pod zasiew i sieje w jednym i tym samym przejedzie

 • Kosiarka

  To maszyna, ktra sucy do koszenia traw i rolin zielonych.Ze wzgldu na przeznaczenie kosiarki dzieli si na: - kosiarki rolnicze konne, cignikowe,- kosiarki trawnikowe elektryczne, spalinowe. Kosiarka moe by cignita przez zwierzta pocigowe, cignik lub by pojazdem samojezdnym. Kosiarki mog by dodatkowo wyposaone w spulchniacze pokosu lub w zgniatacz pokosu. Dziki spulchnieniu nastpuje szybsze przesychanie traw.

 • Prasa

  To kolejna maszyna rolnicza suca do zbierania siana, somy lub zielonki z waw oraz prasowania podebranego materiau i wizania go w bele lub wizki. Prasy mog by przyczepiane lub zawieszane, np. na kombajnie.

 • Deszczownia - urzdzenie mechaniczne rozpylajce wod w postaci sztucznego deszczu, suce do powierzchniowego nawadniania upraw polowych i warzywnych, sadw, winnic, k itp. Deszczownie wiosn wykorzystuje si take do zapobiegania uszkodzeniom kwiatw lub innych czci rolin przez przymrozki. Deszczownia skada si z pompowni, sieci wodocigw doprowadzajcych i rozprowadzajcych wod oraz odpowiednich zestaww zraszaczy pracujcych pod cinieniem .

 • Rozsiewacz nawozw

  Kolejna maszyna rolnicza suca do rwnomiernego rozsiewania nawozw sztucznych. Suy do nawoenia zb jak i rolin okopowych.Rozrnia si dwa rodzaje rozsiewaczy:- rozsiewacz posiadajcy wasn o z koami, cignity w czasie pracy przez cignik,- rozsiewacz montowany bezporednio do cignika za pomoc trjpunktowego ukadu zawieszenia

 • Opryskiwacz to urzdzenie do opryskiwania, stosowane przy ochronie chemicznej i nawoeniu rolin uprawnych oraz drzew i krzeww. W podstawowej wersji skada si ze zbiornika na ciecz robocz, pompy oraz rozpylacza lub zestawu rozpylaczy.

 • Kombajn rolniczy Maszyna rolnicza suca do zbioru zb i rolin okopowych, wykonujca jednoczenie prac kilku wczeniej uywanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej.Kombajn zboowy kosi i mci, czyli wykonuje prace jakie dawniej wykonywaa kosiarka, niwiarze (niwiarka), nastpnie po zwiezieniu zboa z pola, mocarnia.Kombajn ziemniaczany peni funkcj kopaczki ziemniakw wykopuje bulwy oddzielajc je od tw.Kombajn do zbioru burakw jednoczenie ogawia buraki z lici, oczyszcza korzenie, wykopuje je, oddziela od ziemi i zbiera. W Polsce spotyka si m.in. kombajny do zbioru malin, porzeczek, agrest, borwki, ogrkw, cebuli, marchwi i kapusty. Na niewielk skal stosowane s kombajny do zbioru wini i jabek.Istniej rwnie wyspecjalizowane kombajny rolnicze przeznaczone do siewu lub sadzenia rnych gatunkw rolin uprawnych (drzew owocowych, truskawek itp.), a take do wykonywania niektrych zabiegw agrotechnicznych, np. zbieracz kamieni, ktry usuwa kamienie

 • Siewnik

  To maszyna polna wykorzystywana do wysiewu materiau siewnego, np. zb, traw, kukurydzy, buraka, sonecznika, rzepaku.Do siewu bezporedniego uywa si specjalnych siewnikw z redlicami. Zadaniem redlicy jest wykonywanie bruzd w glebie; w bruzdach umieszczane s nasiona z przewodu podajcego lub sadzonki.Wstpuj rne rodzaje siewnikw, np.Siewnik precyzyjnyBudowa: zbiornik, dwa koa podporowe, piercie wysiewajcy, sprzgo jednokierunkowe, waek wygarniajcy, koo ugniatajce, redlice, przekadnia acuchowa, spulchniacz gleby.Siewnik podcinieniowy i nadcinieniowy (siewniki pneumatyczne)Budowa: zbiornik, komora powietrza, tarcza wysiewajca, wentylator, dozownik nasion, gowica rozdzielajca nasiona, redlice, zagarniacz bruzd, koo ugniatajce, przekadnia acuchowa.Siewnik rzdowyBudowa: zbiornik, zesp wysiewajcy, wskanik iloci nasion, zastawki, przewd nasienny teleskopowy, redlica, koo podporowe, znaczniki, skrzynia przekadniowa.Przed siewem naley wykona prb wysiewu, pozwalajc na rwnomiernym rozmieszczeniu danej partii nasion na polu w celu zapewnienia optymalnej obsady.

 • Omawiajc maszyny rolnicze pamita naley take o narzdziach rolniczych czyli specjalnych urzdzeniach technicznych (narzdziach) uywanych w rolnictwie w celu uatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzdzi mog w trakcie pracy pozostawa nieruchome lub dziki oporowi stwarzanemu przez podoe w trakcie ich pracy mog obraca si wok osi, np. brona talerzowa.Obecnie moemy podzieli narzdzia rolnicze wedug sposobu ich uytkowania na rczne np. cep, opata, graca, motyka, sierp, kosa oraz cignikowe lub konne np.: pug, brona, kultywator

 • Korzystaem z informacji z Internetu ( wikipedia, grafika i inne )

 • Przygotowa Pawe Milewski