Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

 • View
  243

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

 • The National Universityof Malaysia

  Pusat Komunikasi Korporat

  Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

  instagram.com/ukminsta

 • 2 UKM

  Kandungan

  Perutusan Naib Canselor 3

  Universiti Kebangsaan Malaysia 4

  Fakulti 6

  Institut Penyelidikan 7

  Jaringan Global 8

  Pengajaran & Pembelajaran 10

  NIC Penyelidikan 12

  Penyelidikan & Inovasi 13

  Hubungan Industri & Masyarakat 19

  Kecemerlangan Pelajar 20

  Program Mobiliti Antarabangsa 21

  Sukan @ UKM 22

  Kesenian di UKM 24

  Ikon UKM 27

  Pengiktirafan & Pencapaian 29

  Alumni 30

  Biasiswa & Bantuan Kewangan 31

  Fakta & Perangkaan 32

  Kemudahan 33

 • Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan 3

  Perutusan Naib CanselorPeredaran masa lazimnya menuntut pendekatan baharu bagi institusi pengajian tinggi. Universiti Kebangsaan Malaysia sedar akan tuntutan perubahan ini dan berusaha untuk melaksanakannya. UKM mempersiapkan pelajar untuk menghadapi perubahan ini melalui pengajaran yang inovatif dan kurikulum yang terkehadapan, sesuai dengan suasana ekonomi yang baharu. UKM melaksanakan penyelidikan yang komprehensif bagi menyelesaikan permasalahan komuniti, industri dan pentadbiran. Penglibatan strategik UKM dengan masyarakat dan industri adalah pemangkin kepada pembangunan negara dan hubungan antarabangsa.

  UKM dibangunkan atas tuntutan rakyat bagi merealisasikan sebuah universiti kebangsaan dan pendaulat amanah negara. Selari dengan keperluan abad ke-21, UKM terus melaksanakan amanah dengan mengilham harapan, mencipta masa depan.

  Tahun-tahun yang mendatang menjanjikan suatu titik waktu yang menarik dan mencabar bagi UKM. Oleh itu, marilah kita bersama menghadapi cabaran yang dapat memantapkan ciri profesionalisme, mempertingkatkan kompetensi dan kemahiran keusahawanan, serta memupuk bakat bakal pemimpin pada masa hadapan.

  Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali

 • 4 UKM

  Sejak penubuhannya pada 18 Mei 1970, UKM memenuhi visi pengasasnya dalam menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pengajian dan kesarjanaan. Ia juga berjaya menghasilkan para ilmuan dan cendekiawan yang menjadi kebanggaan negara.

  Bermula dengan tiga fakulti, UKM kini telah berkembang menjadi 13 buah fakulti, 13 institut penyelidikan kecemerlangan dan pelbagai entiti komersial di bawah naungan UKM Holdings Sdn. Bhd. dan UKM Technology Sdn. Bhd. Kini, UKM dikenali sebagai universiti penyelidikan tersohor dan terus berkembang, di mana penyelidikannya relevan, para akademiknya dirujuk dan disegani.

  Sensitif dengan tren teknologi pengajaran dan pembelajaran masa kini, UKM telah mengambil inisiatif dan mengungguli e-Pembelajaran. Melalui

  e-Pembelajaran, pelajar dilengkapkan dengan pengajaran inovatif dan kurikulum terkehadapan. Inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi keperluan ekonomi alaf baru. Ia juga merangsang penyelidikan dan menyediakan penyelesaian untuk masyarakat dan industri, bagi mencapai pembangunan mapan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIAUNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

  4 UKM

 • Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan 5

  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

  Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan 5

  UKM bertekad menjadi universiti keterhadapan yang mendahului langkah masyarakat dan zamannya bagi membentuk masyarakat dinamis, berilmu dan berakhlak mulia.

 • 6 UKM

  FAKULTIFAKULTI Fakulti Ekonomi dan Pengurusan http://www.ukm.my/fep

  Fakulti Farmasi http://www.ukm.my/farmasi

  Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina http://www.ukm.my/jurutera

  Fakulti Pendidikan http://www.ukm.my/fpendidikan

  Fakulti Pengajian Islam http://www.ukm.my/fpi

  Fakulti Pergigian http://www.ukm.my/fperg

  Fakulti Perubatan http://www.ppukm.ukm.my

  Fakulti Sains Kesihatan http://www.fsk.ukm.my

  Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan http://www.ukm.my/fssk

  Fakulti Sains dan Teknologi http://www.ukm.my/fst

  Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat http://www.ftsm.ukm.my

  Fakulti Undang-Undang http://www.ukm.my/fuu

  UKM-GSB (Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan) http://gsb.ukm.my

 • Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan 7

  PUSAT KECEMERLANGAN PENGAJIAN TINGGI

  PUSAT KECEMERLANGAN KEBANGSAAN

  INSTITUT PENYELIDIKANINSTITUT PENYELIDIKAN Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) http://www.atma.ukm.my

  Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) http://www.ukm.my/lestari

  Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) http://www.inbiosis.ukm.my

  Institut Informatik Visual (IVI) http://www.ivi.ukm.my

  Institut Islam Hadhari (HADHARI) http://www.ukm.my/hadhari

  Institut Kajian Etnik (KITA) http://www.kita.ukm.my

  Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS) http://www.ukm.my/ikmas

  Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI) http://www.ukm.my/seri

  Institut Perubahan Iklim (IPI) http://www.ukm.my/ipi

  Institut Sel Fuel (SELFUEL) http://www.ukm.my/selfuel

  Institut Telinga, Pendengaran dan Pertuturan (HEARS)

  PUSAT KECEMERLANGAN PENGAJIAN TINGGI Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN) http://www.ukm.my/imen

  Institut Perubatan Biologi Molekul UKM (UMBI) http://www.ukm.my/umbi

  PUSAT KECEMERLANGAN KEBANGSAAN Institut Kajian Etnik (KITA) http://www.kita.ukm.my

  Malaysian Inclusivity Development and Advancement (MINDA)

 • JARINGAN GLOBALJARINGAN GLOBAL Sebagai sebuah universiti penyelidikan, UKM sentiasa berusaha untuk mendekati dan kekal relevan ke seluruh pelusuk dunia. UKM menjalin hubungan pintar melalui perjanjian MoU dan MoA yang terbaru bersama universiti di Uzbekistan, Latvia, Romania dan Georgia. Hubungan ini merangkumi kerjasama pertukaran pelajar dan kakitangan serta kerjasama dalam penyelidikan. Sehingga kini, UKM telah menghasilkan lebih daripada 170,000 alumni yang terus menyumbang pembangunan negara. UKM juga telah menarik minat pelajar dari 53 buah negara, seterusnya mewujudkan suasana kepelbagaian budaya, agama dan bahasa yang muhibah di kampus.

  Afrika Utara

  Afrika Selatan

  Afrika Tengah

  Amerika Selatan

  Amerika Tengah

  Amerika Utara

  Eropah

  Asia Pasifik

  Asia Utara

  Asia Tenggara

  8 UKM

 • Saya memilih UKM kerana kedudukannya yang baik dalam kalangan universiti di Asia dan dunia. UKM mempunyai para akademik yang cemerlang dan berdedikasi dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Saya pastinya mengesyorkan UKM kepada rakan-rakan saya.

  Malek M. Y Injas (Pelajar Siswazah Antarabangsa)Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS)

  MENGAPA UKM?

 • 10 UKM

  PENGAJARAN &PEMBELAJARANUKM telah menjadikan Pengajaran dan Pembelajaran sebagai keutamaan dalam Bidang Keberhasilan Utama. UKM berusaha untuk melahirkan graduan yang bangga menjadi rakyat Malaysia, kreatif, berdaya saing, kebolehgajian, dilengkapi dengan kemahiran berkomunikasi dan relevan kepada industri dan masyarakat.

  Untuk mencapai objektif ini, amalan pedagogi yang terbaik telah diperkenal dan dilaksanakan. Pendekatan pengajaran telah diolah semula untuk membangkitkan pembelajaran yang lebih menarik dapat diberikan kepada pelajar. Portal e-pembelajaran UKM, i-Folio, telah melengkapkan proses perubahan ini. Selain itu, UKM juga melaksanakan pendekatan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran yang berikut: Pembelajaran Bersepadu; Flipped Classroom; Pembelajaran berasaskan Pengalaman; Pembelajaran berasaskan Masalah;

  Kajian Kes; Pembelajaran Makmal dan Studio; Latihan Industri Kerjasama Fakulti dan Swasta; Pembelajaran Kooperatif, Fokus kepada Kognitif,

  Afektif dan Psikomotor; Kajian Rintis; Pembelajaran berasaskan Pertandingan; dan Massive Open Online Course (MOOC).

  Dalam melahirkan graduan yang holistik dan kebolehgajian, UKM menawarkan pengajian sastera dan pengajian umum sebagai pelengkap kepada bidang akademik para graduan. Kursus kepelbagaian bidang dan tambahan seperti bahasa asing, seni tradisional dan budaya dan pembangunan kemahiran insaniah juga turut ditawarkan.

  10 UKM

  PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

 • Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan 11

  Infrastruktur yang cemerlang dan pendekatan pedagogi yang inovatif akan terus memacu UKM ke hadapanProf. Dato Ir. Dr. Riza Atiq O.K. RahmatTimbalan Naib CanselorHal-ehwal Akademik & Antarabangsa

  Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan 11

 • NIC PENYELIDIKAN

  Penyelidikan dan inovasi di UKM menyediakan penyelesaian kepada permasalahan negara dan serantau serta menjadi pemacu kepada pembangunan lestariProf. Dato Dr. Mazlin MokhtarTimbalan Naib CanselorHal-ehwal Penyelidikan & Inovasi, UKM

  12 UKM

  Penyelidikan di UKM menyumbang dengan ketara terutamanya dalam pembangunan ekonomi dan sosial melalui satu ekosistem yang menggalakkan penemuan intelektual, inovasi, penyebaran dan penggunaan pengetahuanProf. Datuk Dr. Noor Azlan GhazaliNaib Canselor, UKM

  NIC PENYELIDIKAN NEGARA BANGSA

  Membina Negara Bangsa; Ekonomi, Kewangan dan Perniagaan; Pendidikan dan Peradaban; Politik, dan Keselamatan; dan Transformasi Luar Bandar

  SAINS, KELESTARIAN DAN WILAYAH

  Pembangunan Lestari Wilayah; Tenaga Keterbaharuan; dan Perubahan Iklim

  BIO SAINS, KESIHATAN DAN TEKNOLOGI HIJAU

  Teknologi KEsihatan dan Perubatan; Nanoteknologi dan Bahan Termaju; Kepelbagaian Biologi dalam Pembangunan Bioteknologi; dan ICT: Informatik Isian

 • Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan 13

  Kereta Bugi Sel Fuel Pertama Malaysia

  Kenderaan Sel Fuel Hidrogen pertama Malaysia telah dibina oleh Institut Sel Fuel UKM. Kenderaan ini