of 135 /135
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI°ETT MMA...Araştırmanın örneklem planı İstanbul sınırları içerisinde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar düşünülerek

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI°ETT MMA...Araştırmanın örneklem planı İstanbul...

 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

  SONUÇ RAPORU

 • 2

  İÇİNDEKİLER

  İÇİNDEKİLER ................................................................................................................................................... 2

  TABLOLAR ..................................................................................................................................................... 3

  GRAFİKLER ..................................................................................................................................................... 3

  ÖNSÖZ ........................................................................................................................................................... 7

  1. GİRİŞ ..................................................................................................................................................... 8

  2. ARAŞTIRMANIN AMACI ......................................................................................................................... 9

  3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI ..................................................................................................................... 9

  4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ ............................................................................................................ 9

  5. ARAŞTIRMA ANALİZ NOTLARI ............................................................................................................. 10

  5.1. MEMNUNİYET ORANI HESAPLAMA ............................................................................................................ 11

  6. YÖNETİCİ ÖZETİ ................................................................................................................................... 12

  7. OTOBÜS MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ...................................................................................................... 14

  7.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER ........................................................................................................................... 14

  7.2. BULGULAR ............................................................................................................................................ 23

  8. METROBÜS MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ .................................................................................................. 44

  8.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER ........................................................................................................................... 44

  8.2. BULGULAR ............................................................................................................................................ 54

  9. NOSTALJİK TRAMVAY MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ .................................................................................. 68

  9.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER ........................................................................................................................... 68

  9.2. BULGULAR ............................................................................................................................................ 76

  10. TÜNEL MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ..................................................................................................... 89

  10.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER ........................................................................................................................... 89

  10.2. BULGULAR .......................................................................................................................................... 100

  EK: İETT MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETLERİ ............................................................................................ 113

  EK 1: OTOBÜS MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ ..................................................................................................... 113

  EK 2: METROBÜS MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ ..................................................................................................... 1

  EK 3: NOSTALJİK TRAMVAY MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ ........................................................................................ 7

  EK 4: TÜNEL MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ .......................................................................................................... 12

 • 3

  TABLOLAR Tablo 1 Örnek Hesaplama ................................................................................................................... 11

  Tablo 2 Genel Puan ............................................................................................................................. 12

  Tablo 3 Durak Bazlı Anket Sayıları....................................................................................................... 14

  Tablo 4 Meslek Dağılımı ...................................................................................................................... 20

  Tablo 5 Yenilikçi Hizmet ...................................................................................................................... 42

  Tablo 6 Talep ve Beklentiler ................................................................................................................ 43

  Tablo 7 Durak Bazlı Anket Sayıları....................................................................................................... 44

  Tablo 8 Meslek Dağılımı ...................................................................................................................... 51

  Tablo 9 Önem Kriterlerinin Sıralaması ................................................................................................ 66

  Tablo 10 Yenilikçi Hizmet .................................................................................................................... 66

  Tablo 11 Talep ve Beklentiler.............................................................................................................. 67

  Tablo 12 Meslek Dağılımı .................................................................................................................... 73

  Tablo 13 Önem Kriterlerinin Sıralaması .............................................................................................. 87

  Tablo 14 Yenilikçi Hizmet .................................................................................................................... 87

  Tablo 15 Talep ve Beklentiler.............................................................................................................. 88

  Tablo 16 Durak Bazlı Anket Sayıları .................................................................................................... 89

  Tablo 17 Meslek Dağılımı .................................................................................................................... 97

  Tablo 18 Önem Kriterlerinin Sıralaması ............................................................................................ 111

  Tablo 19 Yenilikçi Hizmet .................................................................................................................. 111

  Tablo 20 Talep ve Beklentiler............................................................................................................ 112

  GRAFİKLER Grafik 1 2012 – 2013 - 2014 Yılları Müşteri Memnuniyetleri ............................................................. 12

  Grafik 2 Yerli - Yabancı Memnuniyet Oranları .................................................................................... 13

  Grafik 3 Anket Sayısının Hafta Dilimi Bazında Kırılımı ......................................................................... 14

  Grafik 4 Anket Sayısının Saat Dilimi Bazında Kırılımı .......................................................................... 15

  Grafik 5 Son 1 Ay İçinde Kullanılan Toplu Taşıma Araçlarının Dağılımı............................................... 15

  Grafik 6 Görüşülen Vatandaşların Engelli Olma Durumu ................................................................... 16

  Grafik 7 Kart Kullanım Durumları ........................................................................................................ 16

  Grafik 8 Toplu Taşıma Araçlarını Kullanma Sıklığı ............................................................................... 17

  Grafik 9 Toplu Taşıma Araçlarını Kullanım Amaçları ........................................................................... 17

  Grafik 10 Ev İle Varılacak Yer Arası Geçen Süreler .............................................................................. 18

  Grafik 11 Seyahat Süreleri Kıyaslaması ............................................................................................... 18

  Grafik 12 Cinsiyet ................................................................................................................................ 19

  Grafik 13 Yaş Dağılımı ......................................................................................................................... 19

  Grafik 14 Eğitim Durumu .................................................................................................................... 20

  Grafik 15 Hanenin Aylık Toplam Geliri ................................................................................................ 21

  Grafik 16 Ailenin Aylık Ulaşım Gideri .................................................................................................. 21

  Grafik 17 Hanede Özel Binek Araç Olma Durumu .............................................................................. 22

  Grafik 18 Sosyo-Ekonomik Seviye Bulgular ......................................................................................... 22

  Grafik 19 EN-13816 Kriter Puanları ..................................................................................................... 23

  Grafik 20 Bilgilendirme Alt Kriter Puanları .......................................................................................... 24

 • 4

  Grafik 21 Çevresel Etki Alt Kriter Puanları .......................................................................................... 26

  Grafik 22 Erişilebilirlik Kriter Puanları ................................................................................................. 27

  Grafik 23 Erişilebilirlik Kriter Puanları ................................................................................................. 28

  Grafik 24 Güvenlik Kriter Puanları ...................................................................................................... 29

  Grafik 25 Konfor Kriteri Puanları ......................................................................................................... 30

  Grafik 26 Konfor Kriter Puanları.......................................................................................................... 31

  Grafik 27 Konfor Kriter Puanları.......................................................................................................... 33

  Grafik 28 Personel Kriter Puanları ...................................................................................................... 34

  Grafik 29 Uygunluk Kriter Puanları ..................................................................................................... 35

  Grafik 30 Zaman Kriter Puanları.......................................................................................................... 36

  Grafik 31 Diğer Kriterlerin Puanları ..................................................................................................... 38

  Grafik 32 Son Bir Ayda İETT Web Sitesi ve Mobiett Kullanım Durumları ............................................ 39

  Grafik 33 Şikayet Kanalları Puanları .................................................................................................... 40

  Grafik 34 Operatör Tercih Etme Durumları ........................................................................................ 41

  Grafik 35 Trafik Sorunu Çözümü ......................................................................................................... 41

  Grafik 36 Kriterlerinin Önem Derecelerinin Sıralaması ...................................................................... 42

  Grafik 37 Anket Sayısının Hafta Dilimi Bazında Kırılımı ....................................................................... 44

  Grafik 38 Anket Sayısının Saat Dilimi Bazında Kırılımı ........................................................................ 45

  Grafik 39 Kart Kullanım Durumları ...................................................................................................... 45

  Grafik 40 Metrobüs Kullanım Sıklığı .................................................................................................... 46

  Grafik 41 Görüşülen Kişilerin Engel Durumu ...................................................................................... 46

  Grafik 42 Metrobüsün Tercih Edilme Nedenleri ................................................................................. 47

  Grafik 43 Metrobüsün Tercih Edilme Nedenlerinin Öncelik Durumları.............................................. 47

  Grafik 44 Metrobüs Kullanım Amacı ................................................................................................... 48

  Grafik 45 Metrobüs İstasyonuna ve Metrobüsten İndikten Sonra Varılacak Yere Ulaşım Şekli ......... 49

  Grafik 46 Cinsiyet ................................................................................................................................ 49

  Grafik 47 Yaş Dağılımı ......................................................................................................................... 50

  Grafik 48 Eğitim Durumu .................................................................................................................... 50

  Grafik 49 Hanenin Aylık Toplam Geliri ................................................................................................ 52

  Grafik 50 Ailenin Aylık Ulaşım Gideri .................................................................................................. 52

  Grafik 51 Hanede Özel Binek Araç Olma Durumu .............................................................................. 53

  Grafik 52 Sosyo-Ekonomik Seviye ....................................................................................................... 53

  Grafik 53 EN-13816 Kriter Puanları ..................................................................................................... 54

  Grafik 54 Bilgilendirme Kriter Puanları ............................................................................................... 55

  Grafik 55 Çevresel Etki Kriter Puanları ................................................................................................ 56

  Grafik 56 Erişilebilirlik Kriter Puanları ................................................................................................. 57

  Grafik 57 Güvenlik Kriter Puanları ...................................................................................................... 58

  Grafik 58 Konfor Kriter Puanları.......................................................................................................... 59

  Grafik 59 Konfor Kriter Puanları.......................................................................................................... 60

  Grafik 60 Personel Kriter Puanları ...................................................................................................... 61

  Grafik 61 Uygunluk Kriter Puanları ..................................................................................................... 62

  Grafik 62 Zaman Kriter Puanları.......................................................................................................... 63

  Grafik 63 Diğer Kriter Puanları ............................................................................................................ 64

  Grafik 64 Son Bir Ayda Metrobüs Web Sitesi Kullanım Durumu ........................................................ 65

  Grafik 65 Şikayet Kanalları Kullanım Durumu ..................................................................................... 65

 • 5

  Grafik 66 İstikamete Göre yapılan Anket Sayıları ............................................................................... 68

  Grafik 67 Anket Sayısının Hafta Dilimi Bazında Kırılımı ....................................................................... 68

  Grafik 68 Anket Sayısının Saat Dilimi Bazında Kırılımı ........................................................................ 69

  Grafik 69 Kart Kullanım Durumları ...................................................................................................... 69

  Grafik 70 Görüşülen Kişinin Engelli Olma Durumu ............................................................................. 70

  Grafik 71 Nostaljik Tramvayı Kullanma Sıklığı ..................................................................................... 70

  Grafik 72 Tramvayın Tercih Edilme Nedenlerinin Öncelik Durumları ................................................. 71

  Grafik 73 Cinsiyet ................................................................................................................................ 71

  Grafik 74 Yaş Dağılımı ......................................................................................................................... 72

  Grafik 75 Eğitim Durumu .................................................................................................................... 72

  Grafik 76 Hanenin Aylık Toplam Geliri ................................................................................................ 74

  Grafik 77 Ailenin Aylık Ulaşım Gideri .................................................................................................. 74

  Grafik 78 Hanede Özel Binek Araç Olma Durumu .............................................................................. 75

  Grafik 79 Sosyo-Ekonomik Seviye ....................................................................................................... 75

  Grafik 80 EN-13816 Kriter Puanları ..................................................................................................... 76

  Grafik 81 Bilgilendirme Alt Kriter Puanları .......................................................................................... 77

  Grafik 82 Çevresel Etki Kriter Puanı .................................................................................................... 78

  Grafik 83 Erişilebilirlik Kriter Puanları ................................................................................................. 79

  Grafik 84 Güvenlik Kriter Puanları ...................................................................................................... 80

  Grafik 85 Konfor Kriter Puanları.......................................................................................................... 81

  Grafik 86 Personel Kriter Puanları ...................................................................................................... 82

  Grafik 87 Uygunluk Kriter Puanları ..................................................................................................... 83

  Grafik 88 Zaman Kriter Puanları.......................................................................................................... 84

  Grafik 89 Diğer Kriter Puanları ............................................................................................................ 85

  Grafik 90 Son Bir Sene İçerisinde Nostaljik Tramvay Web Sitesi Kullanım Durumu ........................... 86

  Grafik 91 Şikayet Kanalları Puanları .................................................................................................... 86

  Grafik 92 Anket Sayısının Hafta Dilimi Bazında Kırılımı ....................................................................... 89

  Grafik 93 Anket Sayısının Saat Dilimi Bazında Kırılımı ........................................................................ 90

  Grafik 94 Kart Kullanım Durumları ...................................................................................................... 90

  Grafik 95 Tünel Kullanım Amacı .......................................................................................................... 91

  Grafik 96 Kullanım Sıklığı .................................................................................................................... 91

  Grafik 97 Görüşülen Kişilerin Engel Durumu ...................................................................................... 92

  Grafik 98 Tünelin Tercih Edilme Nedenleri ......................................................................................... 92

  Grafik 99 Tünelin Tercih Edilme Nedenlerinin Öncelik Durumları ...................................................... 93

  Grafik 100 Tünele Ulaşım Şekli ........................................................................................................... 94

  Grafik 101 Tünelden İndikten Sonra Varılacak Yere Ulaşım Durumu ................................................. 94

  Grafik 102 Tünele Ulaşım Süresi ......................................................................................................... 95

  Grafik 103 Varılacak Yere Ulaşım Süresi ............................................................................................. 95

  Grafik 104 Cinsiyet .............................................................................................................................. 96

  Grafik 105 Yaş Dağılımı ....................................................................................................................... 96

  Grafik 106 Eğitim Durumu .................................................................................................................. 97

  Grafik 107 Hanenin Aylık Toplam Geliri .............................................................................................. 98

  Grafik 108 Ailenin Aylık Ulaşım Gideri ................................................................................................ 98

  Grafik 109 Hanede Özel Binek Araç Olma Durumu ............................................................................ 99

  Grafik 110 Sosyo-Ekonomik Seviye ..................................................................................................... 99

 • 6

  Grafik 111 EN 13816 Kriter Puanları ................................................................................................. 100

  Grafik 112 Bilgilendirme Kriter Puanları ........................................................................................... 101

  Grafik 113 Çevresel Etki Kriter Puanları ............................................................................................ 102

  Grafik 114 Erişilebilirlik Kriter Puanları ............................................................................................. 103

  Grafik 115 Güvenlik Kriter Puanları .................................................................................................. 104

  Grafik 116 Konfor Kriter Puanları ..................................................................................................... 105

  Grafik 117 Personel Kriter Puanları .................................................................................................. 106

  Grafik 118 Uygunluk Kriter Puanları ................................................................................................. 107

  Grafik 119 Zaman Kriter Puanları...................................................................................................... 108

  Grafik 120 Diğer Kriter Puanları ........................................................................................................ 109

  Grafik 121 Son Bir Ayda Tünel Web Sitesi Kullanım Durumu ........................................................... 110

  Grafik 122 Şikayet Kanalları Puanları ................................................................................................ 110

 • 7

  ÖNSÖZ

  Kurumlar varlıklarının devamı adına müşterilerine ihtiyaç duyarlar. Müşteri Memnuniyeti

  Araştırmaları ile kurumlar kendilerini müşterilerinin gözlerinden değerlendirme fırsatı bulurlar.

  Müşteri Memnuniyeti Araştırması ile belirli verilere dayalı olarak örneklem seçilir ve bu örneklemin

  kurumun mevcut halini değerlendirmesi, geleceğe yönelik taleplerini dile getirmesi beklenir.

  Kurumlarda bu sayede araştırma sonuçlarına dayalı yorum yapabilir ve müşteri taleplerine hızlı bir

  şekilde cevap verebilir. Bu sayede müşterilerin kuruma karşı bağlılık ve sadakatleri artarken kurum

  ise işleri yürütme noktasında müşteri görüşü ile bir adım öne geçer.

 • 8

  1. GİRİŞ

  Kurum müşterilerinin fikrini almaya yarayan anket çalışmaları, müşteri ile yönetim arasında etkili ve

  çift yönlü iletişimi sağlamaya yönelik bir ortam oluşturmaya zemin hazırlar. Müşteriler bilgiyi

  oluşturur, yönetim de bu bilgiden faydalanarak müşterilerine yönelik iyileştirmeler yapar ve müşteri

  memnuniyetinde artış bekler.

  Bu aşamada mutlaka bazı standartların oluşturulması, problemlerin saptanması ve problemlerin

  çözümü gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında müşteri memnuniyeti araştırmasının şirket

  gelişimine etkisi yadsınamaz.

  Araştırmanın sonunda, yapılan analiz ve raporlar doğrultusunda genel bulgular tespit edilir.

  Kuruluşun müşterileri hizmet verilen sınırlar içerisinde yaşayan kişilerdir. Yapılan çalışmada hizmet

  sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar haricinde turistlerin de görüşleri alınmış ve kurumun

  vermekte olduğu hizmetlerden toplu taşımacılık hakkındaki fikirlerine danışılmıştır.

 • 9

  2. ARAŞTIRMANIN AMACI

  Müşteri Memnuniyeti Araştırması ile İstanbul sınırları içerisinde Otobüs, Metrobüs, Tünel ve

  Tramvay yolcularının beklentilerini ve memnuniyet seviyesini doğru şekilde tespit ederek,

  iyileştirmeye açık alanları belirlemek ve müşteri memnuniyetini arttırmak amaçlanmıştır.

  3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

  Müşteri memnuniyeti araştırması dört temel çalışmadan oluşmaktadır. İETT’nin hizmet verdiği

  noktalarda Otobüs, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel müşterilerine farklı anketler uygulanarak

  mevcut yapı ve istenene ait görüşleri alınmıştır. Araştırma demografik bilgilerin haricinde EN

  13816’dan yola çıkılarak Konfor, Ekonomiklik, Erişilebilirlik, Güvenilirlik, Güvenlik, Entegrasyon,

  Çevresel Etki ve Bilgilendirme temel kriterleri altında toplanan kriterler ile oluşturulmuş ayrıca

  müşterilerin genel olarak görüşlerini dile getirebileceği kriterler ile de zenginleştirilmiş ve İETT’nin

  müşteriye yansıyan yüzünün tamamı hakkında bilgi edinmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada 8 temel

  kriterin müşteri nezdinde önemi sorgulanmış ve belirli kriterler için hızlı aksiyon almaya yönelik

  temel oluşturulmuştur.

  4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

  Araştırma altı temel adımdan oluşan metotla tamamlanmıştır. Araştırma planı, anketin tasarımı,

  saha organizasyonu, anketlerin uygulanması, verilerin girişi ve analizi, raporlama şeklinde

  tamamlanmıştır. Araştırmanın örneklem planı İstanbul sınırları içerisinde toplu taşıma araçlarını

  kullanan vatandaşlar düşünülerek oluşturulmuştur. 1750 adet otobüs, 1500 adet metrobüs, 330

  adet tünel ve 330 adet nostaljik tramvay yolcusu ile toplamda 3910 adet anket yapılarak araştırma

  tamamlanmıştır. Tünel ve nostaljik tramvay anketleri İngilizceye çevrilerek her anket için 30

  toplamda 60 yabancı yolcuya da İstanbul’daki toplu taşımacılık hakkında fikirleri sorulmuştur. 95%

  anlamlılık düzeyi ile otobüste 2,34, metrobüste 2,53, nostaljik tramvayda 5,39, tünelde 5,39 güven

  aralıkları ile çalışma tamamlanmıştır.

  Saha çalışması yapılmadan önce anketör eğitimleri verilmiş ve pilot çalışmalar yapılmıştır. Anketler

  yüz yüze anket yöntemi tekniği ile 31.12.2014 ile 27.02.2015 tarihleri arasında uygulanmıştır.

  Anketlerin girişinin tamamlanmasıyla raporlama safhasına geçilmiştir. Raporlamada, frekans

  analizleri, anlamlılık testleri ve korelasyon tekniklerinden yararlanılmış, pasta ve çeşitli histogramlar

  kullanılmıştır. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar belirli başlıklar altında toplanarak frekans değeri

  elde edilmeye çalışılmıştır.

 • 10

  5. ARAŞTIRMA ANALİZ NOTLARI

  Araştırma kapsamında anketin yapıldığı yer, anket günü (hafta içi - hafta sonu), anket saati,

  kullanılan seyahat kartı tipi, görüşülen kişinin engel durumu, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma

  durumuna anket adetleri kotalanarak belirlenen hedefler yakalanmaya çalışılmıştır. Bu sayede

  örneklem müşteri profilinin geneline yayılarak her müşteri grubuna ulaşılmaya çalışılmıştır.

  Bu bağlamda tüm anket grupları için;

  Anket yeri → yolculuk sayılarına göre,

  Anket günü → hafta içi %80, hafta sonu %20 oranına göre,

  Anket saati → %20 zirve sabah, %50 zirve olmayan saatler, %30 zirve akşam

  saatlerine göre,

  Seyahat kartı → kart kullanım yüzdelerine göre,

  Engel durumu → engelli müşteri oranına göre,

  Cinsiyet → %50/%50 oranına göre,

  Yaş → tüm yaş gurupları orantılı olacak şekilde,

  Eğitim durumu → tüm eğitim durumları orantılı olacak şekilde,

  Çalışma durumu → tüm çalışma durumları orantılı olacak şekilde hedeflenmiştir. Her

  anket grubu için demografik özellikler raporun ilerleyen kısımlarında bulgulardan önce

  verilmiştir.

 • 11

  5.1. Memnuniyet Oranı Hesaplama

  Araştırma raporunun tamamında bir % puanı hesaplanmıştır. Bu puan 100 üzerinden aşağıdaki likert

  ölçeği puanlandırılarak elde edilmiştir. Toplam puanın maksimum puana oranının yüzdesel ifadesi

  bize memnuniyeti puanını vermektedir. Toplam puan araştırmaya katılanlarının verdikleri cevap

  sayısının aşağıdaki 0-4 arası puanla çarpılarak elde edilmiştir. Maksimum puan ise herkesin 4 puan

  vermesi durumunda elde edilen sayıdır.

  Çok memnunum = 4 puan x Frekans

  Memnunum = 3 puan x Frekans

  Ne Memnunum, Ne Memnun Değilim = 2 puan x Frekans

  Memnun Değilim = 1 puan x Frekans

  Hiç Memnun Değilim = 0 puan x Frekans

  Toplam Puan / Maksimum Puan = % Memnuniyet Puanı

  Örnek Hesaplama;

  Aşağıdaki tabloda 693 kişinin verdiği cevapların likert ölçeğinde frekansları görülmektedir. Verilen

  puanlara göre elde edilen puan 2100’dur.

  Skala Frekans Puan Hesap

  Hiç Memnun Değilim 20 0 0

  Memnun Değilim 25 1 25

  Ne Memnunum, Ne Memnun Değilim 86 2 172

  Memnunum 345 3 1035

  Çok Memnunum 217 4 868

  Toplam 693

  2100 Tablo 1 Örnek Hesaplama

  Toplam Puan: 2100

  Maksimum Puan: 693*4=2772

  Memnuniyet Puanı: 2100/2772=%75,8 olarak elde edilir.

 • 12

  6. YÖNETİCİ ÖZETİ

  Genel memnuniyet puanı, soruların memnuniyet puanlarının ortalaması sonucu elde edilen dört

  çalışmaya ait memnuniyet puanlarının anket sayılarına göre ağırlıklandırılarak ortalamaya dahil

  edilmesiyle bulunmuştur. Aşağıda yer alan tabloda Otobüs, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel

  puanları ile 67,3% olan genel müşteri memnuniyeti araştırması puanı yer almaktadır. Tabloda ayrıca

  Otobüs puanının İETT, ÖHO ve İOAŞ’a kırılımı da verilmiştir.

  Kategori Memnuniyet Anket Adetleri

  Otobüs 62,4% 1750 İETT 66,1%

  ÖHO 56,8% İOAŞ 60,2%

  Metrobüs 66,9% 1500 Nostaljik Tramvay 73,1% 330 Tünel 69,7% 330 Genel Puan 67,3%

  Tablo 2 Genel Puan

  Aşağıda yer alan grafikte memnuniyet oranları 2012 , 2013 ve 2014 yılları kıyaslamalı olarak

  verilmiştir. 2012 yılında nostaljik tramvay ve tünelde anket çalışması yapılmamıştır.

  Grafik 1 2012 – 2013 - 2014 Yılları Müşteri Memnuniyetleri

  Yıllara göre memnuniyet oranları incelendiğinde tüm anket grupları için yükseliş olduğu

  gözlemlenmektedir.

  61

  ,0%

  59

  ,0%

  61

  ,7%

  66

  ,4%

  67

  ,7%

  65

  ,7%

  62

  ,4%

  66

  ,9%

  73

  ,1%

  69

  ,7%

  Otobüs Metrobüs Tramvay Tünel2012 2013 2014

 • 13

  Memnuniyet oranlarının yerli ve yabancı yolculara kırılımı aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

  Grafik 2 Yerli - Yabancı Memnuniyet Oranları

  Yerli yolcu memnuniyet puanlarının, yabancı yolcu memnuniyet puanlarına göre daha yüksek

  olduğu gözlemlenmiştir. Datanın detaylı incelenmesi sonucunda yabancı yolcuların İETT’yi

  değerlendiren konularda cevap veremedikleri gözlemlenmiştir.

 • 14

  7. OTOBÜS MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

  7.1. Demografik Bilgiler

  Müşteri memnuniyeti araştırması çerçevesinde İstanbul genelindeki duraklarda toplamda 1750

  anket yapılmıştır. Anketlerin yapıldığı duraklara ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  Duraklarda yapılacak anket sayıları, o duraklardan araca binen yolcu yoğunluğuna göre dağıtılmıştır.

  DURAK ADI FREKANS DURAK ADI FREKANS MECİDİYEKÖY VİYADÜK 101 KARTAL KÖPRÜSÜ 39 ZİNCİRLİKUYU 98 ÇAKMAK KÖPRÜSÜ 38 BEŞİKTAŞ MEYDAN 74 KULELİ 38 ŞİRİNEVLER 66 VEFA 38 ŞİŞLİ MERKEZ 62 ALTUNİZADE 37 GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 60 M.Ü.GÖZTEPE KAMPÜSÜ 37 UZUNÇAYIR METROBÜS 60 ALTIYOL 36 KAVACIK KÖPRÜSÜ 51 İBB 35 LEVENT 48 PANGALTI 35 ÖMER HAYYAM 46 ÜMRANİYE ÇARŞI 35 ÇARŞI 45 FABRİKALAR 34 LALELİ 45 KOZYATAĞI METRO 33 ŞEHİTLİK 45 NUMUNE HASTANESİ 32 BAHÇELİEVLER 44 SANTRAL 31 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 44 BÜLBÜL DERESİ 29 BEŞİKTAŞ B.ÜNİVERSİT 42 ESKİ ANKARA CAD. 28 YUSUFPAŞA 41 HORHOR 27 BELEDİYE 40 TEPEBAŞI 27 4. LEVENT 39 BOSTANCI SANAYİ 26 KAĞITHANE 39 SANAYİ MAHALLESİ 25

  TOPLAM 1750 Tablo 3 Durak Bazlı Anket Sayıları

  Anketlerin %77’ si hafta içi, %23’ ü hafta sonu yapılmıştır.

  Grafik 3 Anket Sayısının Hafta Dilimi Bazında Kırılımı

  1354; 77%

  396; 23%

  Hafta Dilimi Kırılımı

  Haftaiçi

  Haftasonu

 • 15

  Anketlerin %21’i sabah saatlerinde, %24’ü akşam saatlerinde, %55’i ise geri kalan saatlerde

  yapılmıştır.

  Grafik 4 Anket Sayısının Saat Dilimi Bazında Kırılımı

  Araştırmaya katılanların son 1 ay içerisinde %15,8’inin Otobüs AŞ, %28,5’inin Özel Halk Otobüsü,

  %79’unun İETT araçlarını tercih ettiği tespit edilmiştir.

  Grafik 5 Son 1 Ay İçinde Kullanılan Toplu Taşıma Araçlarının Dağılımı

  Araştırmaya katılanların 98%’i engelli olmayan, 2%’si engelli vatandaştır.

  376; 21%

  960; 55%

  414; 24%

  Gün Dilimi Kırılımı

  Zirve Sabah

  Zirve Değil

  Zirve Akşam

  79,0%

  28,5%

  15,8%

  0,0%

  20,0%

  40,0%

  60,0%

  80,0%

  100,0%

  İETT ÖHO İOAŞ

  Son 1 Ay İçerisinde Toplu Taşıma Kullanma Durumu

 • 16

  Grafik 6 Görüşülen Vatandaşların Engelli Olma Durumu

  Araştırmaya katılanların 52,1% ile en çok Tam İstanbul Kart, 1% ile en az Sınırlı Kullanım Biletleri(1

  kez-10kez Geçiş) kullandığı tespit edilmiştir.

  Grafik 7 Kart Kullanım Durumları

  42; 2%

  1708; 98%

  Engelli Oranı

  Engelli Vatandaş

  Engelli Olmayan Vatandaş

  52,1%

  26,2%

  14,5%

  2,8% 2,5% 1,0% 1,0% 0,0%

  20,0%

  40,0%

  60,0%

  80,0%

  Tam

  İsta

  nb

  ul K

  art

  İnd

  irim

  li İs

  tan

  bu

  l Kar

  t(Ö

  ğren

  ci)

  Mav

  i Kar

  t (Ö

  ğren

  ci)

  Mav

  i Kar

  t (T

  am)

  İnd

  irim

  li İs

  tan

  bu

  l Kar

  t(Ö

  ğret

  men

  /60

  yaş

  üst

  ü)

  Ücr

  etsi

  z İs

  tan

  bu

  l Kar

  t

  Sın

  ırlı

  Ku

  llan

  ım b

  iletl

  er (

  1ke

  z-1

  0 k

  ez G

  eçiş

  )

  Kart Kullanım Durumları

 • 17

  Araştırmaya katılanların 42,1%‘inin her gün, 0,9%’unun 15 günde 1 toplu taşıma araçlarını kullandığı

  elde edilmiştir.

  Grafik 8 Toplu Taşıma Araçlarını Kullanma Sıklığı

  Araştırmaya katılanların toplu taşıma araçlarını kullanım amacının %34 ile Ev-Okul, %47 ile Ev-İş ve

  %19 ile diğer amaçlar olduğu elde edilmiştir.

  Grafik 9 Toplu Taşıma Araçlarını Kullanım Amaçları

  51,4%

  42,1%

  3,7% 1,9% 0,9%

  Hafta da 4-5 kez Her gün 10 gün de 1 Ayda 1 ve dahaseyrek

  15 günde 1

  Toplu Taşıma Araçlarını Kullanma Sıklığı

  589; 34%

  823; 47%

  338; 19%

  Toplu Taşıma Araçlarını Kullanım Amaçları

  Ev-Okul Ev-İş

  Diğer

 • 18

  1750 katılımcı üzerinden yapılan araştırmada, katılımcıların 85,0%’i ev ile ilk durak arasında ile 0-10

  dakika arasında zaman geçirdiği, ev ile ilk durak arası geçen sürenin ortalama 7,2 dakika olduğu

  gözlemlenmiştir. Araç içi seyahat süresinin ortalama 41,8 dakika olduğu katılımcıların araçtan

  indikten sonra varacakları yere ulaşmak için ortalama 11 dakika yürüdükleri araştırma sonuçları

  arasında yer almaktadır. Elde edilen bulgular neticesinde toplam seyahat süresinin ortalama 60

  dakika olduğu ve bu sürenin çoğunluğunun araç içi seyahat olduğu görülmektedir.

  Grafik 10 Ev İle Varılacak Yer Arası Geçen Süreler

  Seyahat sürelerinin 2012 yılında yapılan çalışma ile kıyaslaması aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

  Grafik 11 Seyahat Süreleri Kıyaslaması

  50

  ,1%

  34

  ,9%

  11

  ,3%

  2,9

  %

  0,4

  %

  0,1

  %

  0,1

  %

  0,2

  %

  0,2

  %

  1,0

  %

  6,2

  %

  9,1

  %

  14

  ,0%

  21

  ,0%

  34

  ,5%

  12

  ,4%

  1,4

  %

  0,5

  %

  20

  ,9%

  43

  ,0%

  29

  ,7%

  4,1

  %

  1,0

  %

  0,7

  %

  0,3

  %

  0,2

  %

  0,2

  %

  5dakikadan

  daha az

  6-10 dakikaarası

  11-20dakikaarası

  21-30dakikaarası

  31-40dakikaarası

  41-60dakikaarası

  61-90dakikaarası

  91-120dakikaarası

  2 saattendaha fazla

  Ev ile İlk Durak Arasında Geçen Süre

  Seyahat Süresi

  Araçtan İnildikten Sonra Varılacak Yere Ulaşmak İçin Geçen Süre

  30

  ,3%

  55

  ,5%

  12

  ,4%

  1,4

  %

  0,5

  %

  47

  ,0%

  45

  ,7%

  5,5

  %

  1,1

  %

  0,6

  %

  34

  ,1%

  50

  ,1%

  12

  ,9%

  1,8

  %

  1,0

  %

  0-30 dk 31-60 dk 61-90 dk 91-120 dk 120 dk ve üzeri

  2014 2013 2012

 • 19

  Araştırmaya katılanların %45 ‘i kadın, %55’i erkektir.

  Grafik 12 Cinsiyet

  Katılımcılar %36,5 ile en çok 15-24 yaş arası kişilerden oluşmaktadır.

  Grafik 13 Yaş Dağılımı

  960; 55%

  790; 45%

  Cinsiyet

  Erkek

  Kadın

  36,5%

  27,7% 25,8%

  7,8%

  1,6% 0,6%

  15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

  Yaş

 • 20

  Katılımcıların %40,4 ile en çok normal lise mezunu olduğu görülmektedir.

  Grafik 14 Eğitim Durumu

  Araştırmaya katılanların %35,4 ile en çok öğrenci olduğu görülmektedir.

  Meslek Yüzde Frekans

  Öğrenci (Gelir getirici bir işi olmayan) 35,4% 593

  İşçi / Hizmetli (Düzenli işi olan) 21,7% 364

  Yönetici Olmayan Memur / Teknik Eleman / Uzman vb. 14,1% 237

  Ustabaşı / Kalfa (kendine bağlı işçi çalışan) 7,2% 121

  Tek Başına Çalışan / Dükkan Sahibi / Esnaf (Taksi Şoförü Dahil) 5,0% 84

  İşsiz / Ek Gelir Yok 3,7% 62

  İşçi / Hizmetli (Düzensiz, zaman zaman çalışan) 1,8% 31

  Ev Kadını / Ek Gelir Var 1,6% 26

  İşsiz / Ek Gelir Var 1,3% 21

  Emekli Çalışmıyor 1,1% 19

  Ev Kadını / Ek Gelir Yok 1,1% 18

  Ücretli Kıdemli Nitelikli Uzman (avukat, doktor, mimar, mühendis, akademisyen vb.)

  1,1% 18

  Yönetici (1-5 çalışanı olan) 1,0% 17

  Yönetici (20’den fazla çalışanı olan) 1,0% 17

  Yönetici (11-20 çalışanı olan) 0,8% 13

  Serbest Nitelikli Uzman (avukat, mühendis, mali müşavir, doktor, eczacı vb.)

  0,6% 10

  Ordu mensubu (uzman er, astsubay, subay) 0,4% 7

  Yönetici (6-10 çalışanı olan) 0,4% 6

  İşyeri Sahibi (1-5 çalışanlı – Tic, Tarım, İmalat, Hizmet) 0,3% 5

  Emekli Çalışıyor 0,2% 3

  Seyyar Satıcı 0,1% 2

  Çiftçi (kendi başına / ailesiyle çalışan) 0,1% 1

  İşyeri Sahibi (20’den fazla çalışanlı – Tic, Tarım, İmalat, Hizmet) 0,1% 1

  Genel Toplam 100,0% 1676

  Tablo 4 Meslek Dağılımı

  40,4%

  25,1%

  11,8% 7,7%

  4,8% 4,5% 4,5% 0,8% 0,5%

  Lise Mezunu(Normal)

  Orta OkulMezunu

  ÜniversiteNormal

  Lise Mezunu(Meslek)

  2 Yıllık YüksekOkul Mezunu

  ÜniversiteAçıköğretim

  İlkokulMezunu

  Lisansüstü İlkokul Terk /Eğitim

  Almayan

  Eğitim

 • 21

  Yapılan araştırmada katılımcıların toplam hane gelirlerinin %38,5 ile en çok 2.000TL ile 3.000TL

  aralığında olduğu bulgusu elde edilmiştir.

  Grafik 15 Hanenin Aylık Toplam Geliri

  Yapılan araştırmada katılımcıların ailesinin aylık ulaşım giderinin %23,3 ile en çok 101 TL - 150 TL

  arasında olduğu görülmektedir.

  Grafik 16 Ailenin Aylık Ulaşım Gideri

  0,8%

  3,4%

  8,8%

  8,2%

  20,7%

  38,5%

  17,6%

  1,9%

  0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

  -500 TL

  500 TL – 750 TL

  750 TL- 1.000 TL

  1.000 TL-1.500 TL

  1.500 TL-2.000 TL

  2.000 TL-3.000 TL

  3.000 TL-4.000 TL

  4.000 TL-5.000 TL Hane Aylık Toplam Gelir

  13,5%

  23,3%

  20,3%

  15,4%

  18,3%

  6,4%

  1,5%

  1,3%

  0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

  0-100 TL

  101-150 TL

  151-200 TL

  201-250 TL

  251-300 TL

  301-350 TL

  351-400 TL

  400 TL üzeri Ailenin Aylık Ulaşım Gideri

 • 22

  Yapılan araştırmada katılımcıların %25’ inin özel binek araçları olduğu, %75’ inin özel binek araçları

  olmadığı tespit edilmiştir.

  Grafik 17 Hanede Özel Binek Araç Olma Durumu

  Araştırmaya katılan 1660 kişiden elde edilen bilgiler doğrultusunda sosyo-ekonomik seviye

  dağılımının %36,7 ile C2 segmentinde, %32,6 ile C1 segmentinde, %19,1 ile B segmentinde yer aldığı

  tespit edilmiştir.

  Grafik 18 Sosyo-Ekonomik Seviye Bulgular

  439; 25%

  1290; 75%

  Hanede Özel Binek Araç Olma Durumu

  Evet Hayır

  3,1% 8,0%

  32,6%

  36,7%

  19,1%

  0,5%

  A B C1 C2 D E

  SES

 • 23

  7.2. Bulgular

  Yapılan araştırmada konfor(61,7%), genel sorular (60,5%), güvenlik (60,0%), zaman (58,4%),

  çevresel etki(57,9%) kriterlerinin genel puan olan 62,4%’ün altında kaldığı bulgusu elde edilmiştir.

  Erişilebilirliğin 71,3% ile, bilgilendirmenin 70,3% ile, uygunluğun 65,7% ile, personelin 63,2% ile

  genel puanın üzerinde yer aldığı gözlemlenmektedir.

  Grafik 19 EN-13816 Kriter Puanları

  71

  ,3%

  70

  ,3%

  65

  ,7%

  63

  ,2%

  62

  ,4%

  61

  ,7%

  60

  ,5%

  60

  ,0%

  58

  ,4%

  57

  ,9%

  Eriş

  ileb

  ilirl

  ik

  Bilg

  ilen

  dir

  me

  Uyg

  un

  luk

  Per

  son

  el

  Gen

  elM

  emn

  un

  iyet

  Ko

  nfo

  r

  Gen

  el S

  oru

  lar

  ven

  lik

  Zam

  an

  Çev

  rese

  l Etk

  i

 • 24

  Yapılan araştırmada bilgilendirme kriteri altında değerlendirilen “Duraklardaki bilgilendirmelerden

  ne derece memnunsunuz?( yönlendirme, harita, zaman vb.)” sorusunun memnuniyet puanının

  %72,6 ile “Araç içi ekran (LCD), yönlendirme ve sesli bilgilendirmelerden ne derece memnunsunuz?”

  sorusunun memnuniyet puanının %70,3 ile, “Araç dışında bulunan hat ve güzergah bilgilendirmeleri

  açısından ne derece memnunsunuz?” sorusunun memnuniyet puanının %69,3 ile, Mobiett ve akıllı

  duraktan memnuniyet puanının %72,3 ile, Web sitesinden memnuniyet puanının %63,8 ile genel

  puanın (%62,4) üstünde olduğu belirlenmiştir. Yapılan araştırmada bilgilendirme kriteri altında

  değerlendirilen Mobiett / nasıl giderimden memnuniyet puanının %58,2 ile genel puanın(%62,4)

  altında kaldığı belirlenmiştir. Sorulara verilen cevapların aldığı yüzdelikler ise çubuk grafikte

  belirtilmiştir.

  Grafik 20 Bilgilendirme Alt Kriter Puanları

  2,3% 3,9% 2,5%

  1,4% 6,3% 6,5% 9,6% 2,9% 1,7% 1,5%

  15,4% 21,1% 20,7%

  4,3%

  67,2%

  44,9%

  50,5% 41,7% 42,9% 87,7%

  24,4%

  50,7%

  25,4% 26,8% 24,4%

  3,6% 5,9% 2,9%

  69,6% 68,3% 67,3%

  62,0%

  72,6% 70,3%

  69,3% 72,3%

  58,2%

  63,8%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  50,0%

  60,0%

  70,0%

  80,0%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  Duraklardakibilgilendirmelerden

  Araç içi ekran (LCD),yönlendirme ve

  seslibilgilendirmelerden

  Araç dışındabulunan hat ve

  güzergahbilgilendirmeleri

  açısından

  Mobiett/akıllıduraktan

  Mobiett/nasılgiderimden

  Web sitesinden

  Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim

  Ne Memnunum, Ne Memnun Değilim Memnunum

  Çok Memnunum Memnuniyet-2013

  Memnuniyet-2014

 • 25

  Yapılan araştırmada çevresel etki kriteri altında değerlendirilen “Egzoz dumanı konusunda araçların

  çevreye duyarlılığı bakımından ne derece memnunsunuz?-İETT” sorusunun memnuniyet puanının

  60,3% ile “Egzoz dumanı konusunda araçların çevreye duyarlılığı bakımından ne derece

  memnunsunuz?-İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının 59,1% ile, Egzoz dumanı konusunda

  araçların çevreye duyarlılığı bakımından ne derece memnunsunuz?-ÖHO” sorusunun memnuniyet

  puanının 50,8% ile, “Gürültü konusunda araçların çevreye duyarlılığı bakımından nere derece

  memnunsunuz?-İETT” sorusunun memnuniyet puanının 61,1% ile, “Gürültü konusunda araçların

  çevreye duyarlılığı bakımından nere derece memnunsunuz?-İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının

  59,5% ile, “Gürültü konusunda araçların çevreye duyarlılığı bakımından nere derece

  memnunsunuz?-ÖHO” sorusunun memnuniyet puanının 56,4% ile genel puanın(62,4%) genel

  puanın altında kaldığı belirlenmiştir. Sorulara verilen cevapların aldığı yüzdelikler ise çubuk grafikte

  belirtilmiştir.

 • 26

  Grafik 21 Çevresel Etki Alt Kriter Puanları

  11,1% 8,2% 16,5%

  7,3% 8,0% 10,3%

  14,5% 13,9% 13,1%

  14,5% 16,5% 17,8%

  16,9% 26,3% 28,2%

  24,4% 22,8% 23,4%

  37,1% 36,4%

  35,2%

  34,0% 34,8% 33,0%

  20,5% 15,1% 7,0%

  19,8% 17,8% 15,5%

  65,0%

  59,5%

  64,0% 64,1% 64,5%

  59,7%

  60,3%

  59,1%

  50,8%

  61,1% 59,5%

  56,4%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  50,0%

  60,0%

  70,0%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  Egzoz dumanıkonusunda araçların

  çevreye duyarlılığıbakımından - İETT

  Egzoz dumanıkonusunda araçların

  çevreye duyarlılığıbakımından - İOAŞ

  Egzoz dumanıkonusunda araçların

  çevreye duyarlılığıbakımından - ÖHO

  Gürültü konusundaaraçların çevreye

  duyarlılığı bakımından- İETT

  Gürültü konusundaaraçların çevreye

  duyarlılığı bakımından- İOAŞ

  Gürültü konusundaaraçların çevreye

  duyarlılığı bakımından- ÖHO

  Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim

  Ne Memnunum, Ne Memnun Değilim Memnunum

  Çok Memnunum Memnuniyet-2013

  Memnuniyet-2014

 • 27

  Yapılan araştırmada erişilebilirlik kriteri altında değerlendirilen “Evinizden / işinizden bineceğiniz

  otobüs durağına kadarki erişim mesafesinden ne derece memnunsunuz?” sorusunun memnuniyet

  puanının %71,6 ile, “Kişiselleştirilmiş İstanbul kartı (fotoğraflı) temin etme kolaylığı açısından ne

  derece memnunsunuz? (İstanbul Başvuru Mrkz., online işlemler)” sorusunun memnuniyet puanının

  %70,7 ile, “İstanbul kartın temininin kolaylığı açısından ne derece memnunsunuz? (Bayi, Gişe,

  OSM)” sorusunun memnuniyet puanının %72,8 ile, “İstanbul kartın yüklenmesi kolaylığı açısından

  ne derece memnunsunuz? (Bayi, Gişe, OSM)” sorusunun memnuniyet puanının %73,3 ile, genel

  puanın(%62,4) üstünde kaldığı belirlenmiştir. “

  Grafik 22 Erişilebilirlik Kriter Puanları

  3,0% 5,1% 1,6%

  2,9% 10,3% 7,9%

  4,2% 9,3%

  15,3% 21,7% 22,0% 12,3%

  40,2% 29,7% 45,6% 42,7%

  31,2% 35,6% 26,6%

  32,8%

  70,0%

  74,0% 76,6%

  71,6%

  70,7%

  72,8%

  73,3%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  50,0%

  60,0%

  70,0%

  80,0%

  90,0%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  Evinizden / işinizdenbineceğiniz otobüs

  durağına kadarki erişimmesafesinden

  Kişiselleştirilmiş İstanbulkartı (fotoğraflı) temin

  etme kolaylığı açısından

  İstanbul kartın teminininkolaylığı açısından

  İstanbul kartın yüklenmesikolaylığı açısından

  Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim

  Ne Memnunum, Ne Memnun Değilim Memnunum

  Çok Memnunum Memnuniyet-2013

  Memnuniyet-2014

 • 28

  Yapılan araştırmada erişilebilirlik kriteri altında engelli vatandaşlar için değerlendirilen “Duraklara

  ulaşımın sizin için uygunluğundan ne derece memnunsunuz” sorusunun memnuniyet puanının

  %45,7 ile, “Otobüse binebilme /otobüsten inebilme uygunluğundan ne derece memnunsunuz?

  (Süre, şoförün yardımcı olması durumu vb.)-İETT” sorusunun memnuniyet puanının %39,3 ile,

  “Otobüse binebilme /otobüsten inebilme uygunluğundan ne derece memnunsunuz? (Süre, şoförün

  yardımcı olması durumu vb.)-İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının %44,9 ile, “Otobüse binebilme

  /otobüsten inebilme uygunluğundan ne derece memnunsunuz? (Süre, şoförün yardımcı olması

  durumu vb.)-ÖHO” sorusunun memnuniyet puanının %38,4 ile genel puanın(%62,4) altında kaldığı

  belirlenmiştir. Sorulara verilen cevapların aldığı yüzdelikler ise çubuk grafikte belirtilmiştir.

  Grafik 23 Erişilebilirlik Kriter Puanları

  4,9%

  23,8%

  7,7% 17,1%

  36,6%

  19,0%

  30,8%

  36,6%

  34,1% 38,1% 41,0%

  24,4%

  19,5% 14,3% 15,4% 19,5%

  4,9% 4,8% 5,1% 2,4%

  31,3%

  43,9% 47,1%

  36,4%

  45,7%

  39,3%

  44,9%

  38,4%

  -100,0%

  -80,0%

  -60,0%

  -40,0%

  -20,0%

  0,0%

  20,0%

  40,0%

  60,0%

  80,0%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  Duraklara ulaşımın sizin içinuygunluğundan (Engelli)

  Otobüse binebilme/otobüsten inebilmeninsizin için uygunluğundan

  (Engelli) - İETT

  Otobüse binebilme/otobüsten inebilmeninsizin için uygunluğundan

  (Engelli) - İOAŞ

  Otobüse binebilme/otobüsten inebilmeninsizin için uygunluğundan

  (Engelli) - ÖHO

  Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim

  Ne Memnunum, Ne Memnun Değilim Memnunum

  Çok Memnunum Memnuniyet-2013

  Memnuniyet-2014

 • 29

  Yapılan araştırmada güvenlik kriteri altında değerlendirilen “Seyahat esnasındaki yolcu

  güvenliğinden ne derece memnunsunuz? (Aracın duraklara yanaşması, aracın riskli kullanılması,

  durak harici yolcu indirme bindirme yapılmaması)- İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının %60,5

  ile, “Seyahat esnasındaki yolcu güvenliğinden ne derece memnunsunuz? (Aracın duraklara

  yanaşması, aracın riskli kullanılması, durak harici yolcu indirme bindirme yapılmaması)-ÖHO”

  sorusunun memnuniyet puanının %56,3 ile, genel puanın(%62,4) altında yer aldığı belirlenmiştir.

  “Seyahat esnasındaki yolcu güvenliğinden ne derece memnunsunuz? (Aracın duraklara yanaşması,

  aracın riskli kullanılması, durak harici yolcu indirme bindirme yapılmaması)-İETT” sorusunun

  memnuniyet puanının %63,1 ile genel puanın(%62,4) üstünde yer aldığı belirlenmiştir. Sorulara

  verilen cevapların aldığı yüzdelikler ise çubuk grafikte belirtilmiştir.

  Grafik 24 Güvenlik Kriter Puanları

  7,1% 6,3% 11,7%

  13,0% 12,4% 10,4%

  20,5% 30,0% 29,2%

  39,0% 35,6%

  38,4%

  20,4% 15,7% 10,3%

  61,6%

  57,1%

  62,8% 63,1%

  60,5%

  56,3%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  50,0%

  60,0%

  70,0%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  Seyahat esnasındaki yolcugüvenliğinden - İETT

  Seyahat esnasındaki yolcugüvenliğinden - İOAŞ

  Seyahat esnasındaki yolcugüvenliğinden - ÖHO

  Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim

  Ne Memnunum, Ne Memnun Değilim Memnunum

  Çok Memnunum Memnuniyet-2013

  Memnuniyet-2014

 • 30

  Yapılan araştırmada konfor kriteri altında değerlendirilen “Araç içinde konforlu şekilde yolculuk

  etme şartlarından ne derece memnunsunuz? (koltuk, tutacaklar ve diğer donanımların sizin için

  uygunluğundan) - İETT” sorusunun memnuniyet puanının %45,1 ile, “Araç içinde konforlu şekilde

  yolculuk etme şartlarından ne derece memnunsunuz? (koltuk, tutacaklar ve diğer donanımların sizin

  için uygunluğundan)- İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının %40,8 ile, “Araç içinde konforlu

  şekilde yolculuk etme şartlarından (koltuk, tutacaklar ve diğer donanımların engelli vatandaşlara

  göre uygunluğundan) ne derece memnunsunuz?- ÖHO” sorusunun memnuniyet puanının %40,0 ile,

  “Araç içindeki ses/gürültü ve sarsıntı seviyesinden ne derece memnunsunuz? - ÖHO” sorusunun

  memnuniyet puanının %59,6 ile , “Araç içindeki ses/gürültü ve sarsıntı seviyesinden ne derece

  memnunsunuz? - İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının %62,2 ile genel puanın(%62,4) altında

  kaldığı belirlenmiştir. “Araç içindeki ses/gürültü ve sarsıntı seviyesinden ne derece memnunsunuz?-

  İETT” sorusunun memnuniyet puanının %64,0 ile genel puanın(%62,4) üstünde kaldığı

  belirlenmiştir. Sorulara verilen cevapların aldığı yüzdelikler ise çubuk grafikte belirtilmiştir.

  Grafik 25 Konfor Kriteri Puanları

  8,0% 4,6% 7,8% 19,5% 13,2% 15,0%

  10,5% 14,1% 13,8%

  17,1% 28,9% 27,5% 24,7% 30,5% 28,2%

  26,8%

  42,1% 40,0% 31,0% 29,8% 32,4%

  36,6% 13,2% 17,5% 25,8% 21,1% 17,8% 2,6%

  61,2% 61,8%

  55,6%

  62,4% 61,1%

  50,5%

  64,0% 62,2% 59,6%

  45,1% 40,8%

  40,0%

  -20,0%

  -10,0%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  50,0%

  60,0%

  70,0%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  Araç içindekises/gürültü ve

  sarsıntıseviyesinden -

  İETT

  Araç içindekises/gürültü ve

  sarsıntıseviyesinden -

  İOAŞ

  Araç içindekises/gürültü ve

  sarsıntıseviyesinden -

  ÖHO

  Araç içindekonforlu şekildeyolculuk etmeşartlarından

  (Engelli) - İETT

  Araç içindekonforlu şekildeyolculuk etmeşartlarından

  (Engelli) - İOAŞ

  Araç içindekonforlu şekildeyolculuk etmeşartlarından

  (Engelli) - ÖHO

  Hiç Memnun Değilim Memnun DeğilimNe Memnunum, Ne Memnun Değilim MemnunumÇok Memnunum Memnuniyet-2013Memnuniyet-2014

 • 31

  Yapılan araştırmada konfor kriteri altında değerlendirilen “Araçların dış görünümünden ne derece

  memnunsunuz? (Kaporta, boya, yeni araç, dış temizlik vb.)-İETT” sorusunun memnuniyet puanının

  %70,8 ile, “Araçların dış görünümünden ne derece memnunsunuz? (Kaporta, boya, yeni araç, dış

  temizlik vb.)-İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının %68,2 ile, “Durakların, fiziksel koşulları

  açısından hava şartlarına göre uygunluğundan ne derece memnunsunuz? (yağmur vb. için)“

  sorusunun memnuniyet puanının %64,1 genel puanın(%62,4) üstünde yer aldığı belirlenmiştir

  “Araçların dış görünümünden ne derece memnunsunuz? (Kaporta, boya, yeni araç, dış temizlik vb.)-

  ÖHO” sorusunun memnuniyet puanının %61,6 ile, ”Araç içi yolcu yoğunluğundan ne derece

  memnunsunuz?- İETT” sorusunun memnuniyet puanının %60,3 ile, ” Araç içi yolcu yoğunluğundan

  ne derece memnunsunuz?- İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının %55,7 ile , ” Araç içi yolcu

  yoğunluğundan ne derece memnunsunuz?- ÖHO” sorusunun memnuniyet puanının %54,7 ile genel

  puanın (%62,4) altında yer aldığı belirlenmiştir. Sorulara verilen cevapların aldığı yüzdelikler ise

  çubuk grafikte belirtilmiştir.

  Grafik 26 Konfor Kriter Puanları

  7,0% 6,1% 2,5% 6,5% 14,2% 14,0% 15,3%

  14,7% 3,5% 6,5%

  10,4% 11,9% 12,9% 13,7%

  12,6%

  14,3% 28,1%

  28,6% 17,8% 23,6% 23,6%

  45,8% 53,3%

  41,6% 39,0%

  30,8% 35,4% 31,7%

  19,8% 22,8% 21,3% 15,5% 25,4% 14,2% 15,7%

  61,6%

  75,2%

  75,8% 66,6%

  37,1% 37,4% 37,2%

  64,1%

  70,8% 68,2%

  61,6%

  60,3% 55,7% 54,7%

  -100,0%

  -80,0%

  -60,0%

  -40,0%

  -20,0%

  0,0%

  20,0%

  40,0%

  60,0%

  80,0%

  100,0%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  Durakların,fiziksel koşullarıaçısından havaşartlarına göreuygunluğundan

  Araçların dışgörünümünden -

  İETT

  Araçların dışgörünümünden -

  İOAŞ

  Araçların dışgörünümünden -

  ÖHO

  Araç içi yolcuyoğunluğundan -

  İETT

  Araç içi yolcuyoğunluğundan -

  İOAŞ

  Araç içi yolcuyoğunluğundan -

  ÖHO

  Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim

  Ne Memnunum, Ne Memnun Değilim Memnunum

  Çok Memnunum Memnuniyet-2013

  Memnuniyet-2014

 • 32

  Yapılan araştırmada konfor kriteri altında değerlendirilen “Araç içi havalandırma / iklimlendirme

  sisteminden ne derece memnunsunuz?-İETT” sorusunun memnuniyet puanının %60,1 ile, “Araç içi

  havalandırma / iklimlendirme sisteminden ne derece memnunsunuz?-İOAŞ” sorusunun

  memnuniyet puanının 58,0% ile, “Araç içi havalandırma / iklimlendirme sisteminden ne derece

  memnunsunuz?-ÖHO” sorusunun memnuniyet puanının %56,7 ile, “Araçların iç temizliğinden ne

  derece memnunsunuz? (koltuklar, tutunma yerleri ve diğer donanımlardan)-ÖHO” sorusunun

  memnuniyet puanının 61,0% ile genel puanın altında, “Araçların iç temizliğinden ne derece

  memnunsunuz? (koltuklar, tutunma yerleri ve diğer donanımlardan)-İETT” sorusunun memnuniyet

  puanının 67,9% ile “Araçların iç temizliğinden ne derece memnunsunuz? (koltuklar, tutunma yerleri

  ve diğer donanımlardan)-İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının 62,4% ile genel puanın (%61,7)

  üzerinde yer aldığı belirlenmiştir. Sorulara verilen cevapların aldığı yüzdelikler ise çubuk grafikte

  belirtilmiştir.

 • 33

  Grafik 27 Konfor Kriter Puanları

  9,6% 6,9% 9,0% 6,5% 4,6% 7,5%

  12,4% 17,5% 17,1% 6,8% 12,9%

  12,2%

  23,7% 27,8% 26,8%

  23,1% 28,3% 26,1%

  36,2% 32,0% 32,4%

  36,1%

  36,3% 37,1%

  18,0% 15,7% 14,7% 27,6%

  17,8% 17,0%

  53,8% 53,5%

  50,8%

  64,2%

  65,0%

  57,4%

  60,1% 58,0% 56,7%

  67,9%

  62,4%

  61,0%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  50,0%

  60,0%

  70,0%

  80,0%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  Araç içihavalandırma /iklimlendirmesisteminden -

  İETT

  Araç içihavalandırma /iklimlendirmesisteminden -

  İOAŞ

  Araç içihavalandırma /iklimlendirmesisteminden -

  ÖHO

  Araçların içtemizliğinden -

  İETT

  Araçların içtemizliğinden -

  İOAŞ

  Araçların içtemizliğinden -

  ÖHO

  Hiç Memnun Değilim Memnun DeğilimNe Memnunum, Ne Memnun Değilim MemnunumÇok Memnunum Memnuniyet-2013Memnuniyet-2014

 • 34

  Yapılan araştırmada personel kriteri altında değerlendirilen “Şoförlerin yolculara karşı tavır ve

  davranışlarından ne derece memnunsunuz?-İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının 59,3% ile

  ,“Şoförlerin yolculara karşı tavır ve davranışlarından ne derece memnunsunuz?-ÖHO” sorusunun

  memnuniyet puanının %55,4 ile genel puanın altında kaldığı belirlenmiştir. “Şoförlerin yolculara

  karşı tavır ve davranışlarından ne derece memnunsunuz?-İETT” sorusunun memnuniyet puanının

  63,5% ile, “Bayilerdeki personelin tavır ve davranışlarından ne derece memnunsunuz?” sorusunun

  memnuniyet puanının 65,9% ile, “İETT Gişelerindeki personelin tavır ve davranışlarından ne derece

  memnunsunuz?” sorusunun memnuniyet puanının 67,3% ile, “Peron Amirinin (Hareket amirlerinin)

  tavır ve davranışlarından ne derece memnunsunuz?” sorusunun memnuniyet puanının 68,2% ile,

  genel puanın(%62,4) üzerinde yer aldığı belirlenmiştir. Sorulara verilen cevapların aldığı yüzdelikler

  ise çubuk grafikte belirtilmiştir.

  Grafik 28 Personel Kriter Puanları

  2,7% 5,3% 10,2%

  3,2% 3,7% 4,6%

  16,0% 13,7% 12,8%

  9,0% 9,9% 7,5%

  23,7% 33,4% 31,5%

  30,7% 24,2% 25,2%

  39,7% 33,8%

  36,2%

  35,3% 38,2% 36,1%

  17,8% 13,8% 9,3%

  21,8% 24,0% 26,6%

  59,3%

  61,7% 59,9%

  67,9% 68,0%

  67,4% 63,5%

  59,3% 55,4%

  65,9% 67,3%

  68,2%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  50,0%

  60,0%

  70,0%

  80,0%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  Şoförlerin yolcularakarşı tavır ve

  davranışlarından -İETT

  Şoförlerin yolcularakarşı tavır ve

  davranışlarından -İOAŞ

  Şoförlerin yolcularakarşı tavır ve

  davranışlarından -ÖHO

  Bayilerdekipersonelin tavır vedavranışlarından

  İETT Gişelerindekipersonelin tavır vedavranışlarından

  Peron Amirinin(Hareket

  amirlerinin) tavır vedavranışlarından

  Hiç Memnun Değilim Memnun DeğilimNe Memnunum, Ne Memnun Değilim MemnunumÇok Memnunum Memnuniyet-2013Memnuniyet-2014

 • 35

  Yapılan araştırmada uygunluk kriteri altında değerlendirilen “Aktarma kolaylığı açısından İETT’den

  memnun musunuz? (Metro, Metrobüs, Marmaray, Şehir Hatları’na ulaşım)” sorusunun

  memnuniyet puanının 72,7% ile, “Ödediğiniz ulaşım ücretine karşılık aldığınız hizmetten ne derece

  memnunsunuz?-İETT” sorusunun memnuniyet puanının 64,8% ile, “Ödediğiniz ulaşım ücretine

  karşılık aldığınız hizmetten ne derece memnunsunuz?-İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının

  63,0% ile genel puanın(62,4%) üstünde kaldığı belirlenmiştir. “Ödediğiniz ulaşım ücretine karşılık

  aldığınız hizmetten ne derece memnunsunuz?-ÖHO” sorusunun memnuniyet puanının 61,3% ile

  genel puanın (62,4%) altında yer aldığı belirlenmiştir. Sorulara verilen cevapların aldığı yüzdelikler

  ise çubuk grafikte belirtilmiştir.

  Grafik 29 Uygunluk Kriter Puanları

  2,3% 7,3% 4,2% 6,2%

  6,5% 5,3% 14,3% 13,7%

  11,3%

  24,8% 23,1% 22,5%

  58,1%

  46,4% 42,0% 43,7%

  21,8% 16,3% 16,4% 13,8%

  74,7%

  62,3% 61,8%

  54,1%

  72,7%

  64,8%

  63,0% 61,3%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  50,0%

  60,0%

  70,0%

  80,0%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  Aktarma kolaylığı açısından İETT’den

  Ödediğiniz ulaşımücretine karşılık aldığınız

  hizmetten - İETT

  Ödediğiniz ulaşımücretine karşılık aldığınız

  hizmetten - İOAŞ

  Ödediğiniz ulaşımücretine karşılık aldığınız

  hizmetten - ÖHO

  Hiç Memnun Değilim Memnun DeğilimNe Memnunum, Ne Memnun Değilim MemnunumÇok Memnunum Memnuniyet-2013Memnuniyet-2014

 • 36

  Yapılan araştırmada zaman kriteri altında değerlendirilen “Araçların duraklara zamanında

  gelmesinden ne derece memnunsunuz?-İETT” sorusunun memnuniyet puanının 63,5% ile genel

  puanın(62,4%) üzerinde, “Araçların duraklara zamanında gelmesinden ne derece memnunsunuz?-

  İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının %58,6 ile, “Araçların duraklara zamanında gelmesinden ne

  derece memnunsunuz?-ÖHO” sorusunun memnuniyet puanının 51,8% ile, “Araçların peronlardan

  kalkış saatlerine uyumlarından ne derece memnunsunuz? - İETT” sorusunun memnuniyet puanının

  61,0% ile, “Araçların peronlardan kalkış saatlerine uyumlarından ne derece memnunsunuz? - İOAŞ”

  sorusunun memnuniyet puanının 57,8% ile, “Araçların peronlardan kalkış saatlerine uyumlarından

  ne derece memnunsunuz? - İETT” sorusunun memnuniyet puanının 58,0% ile genel puanın(62,4%)

  altında yer aldığı belirlenmiştir. Sorulara verilen cevapların aldığı yüzdelikler ise çubuk grafikte

  belirtilmiştir.

  Grafik 30 Zaman Kriter Puanları

  4,4% 3,3% 16,7%

  4,1% 6,9% 8,5% 14,5% 20,1%

  13,3%

  16,6% 23,0% 17,3%

  18,6%

  28,6% 24,7%

  26,0% 19,1% 23,8%

  47,9% 34,9%

  36,8% 37,7% 34,0% 34,6%

  14,6% 13,1% 8,5% 15,6% 16,9% 15,8%

  57,3%

  57,8%

  51,4%

  63,5%

  58,6%

  51,8%

  61,0% 57,8% 58,0%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  50,0%

  60,0%

  70,0%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  Araçlarınduraklara

  zamanındagelmesinden -

  İETT

  Araçlarınduraklara

  zamanındagelmesinden -

  İOAŞ

  Araçlarınduraklara

  zamanındagelmesinden -

  ÖHO

  Araçlarınperonlardan

  kalkış saatlerineuyumlarından -

  İETT

  Araçlarınperonlardan

  kalkış saatlerineuyumlarından -

  İOAŞ

  Araçlarınperonlardan

  kalkış saatlerineuyumlarından -

  ÖHO

  Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim

  Ne Memnunum, Ne Memnun Değilim Memnunum

  Çok Memnunum Memnuniyet-2013

  Memnuniyet-2014

 • 37

  Yapılan araştırmada diğer kriteri altında değerlendirilen “Şikayetleriniz ve diğer başvurularınız ile

  ilgili size okuyacağım kanallardan ne derece memnunsunuz?” sorusunun memnuniyet puanının

  54,4% ile, “Aldığınız hizmetin tüm aşamalarını bir bütün olarak düşünürsek Otobüs Hizmetinden

  memnun musunuz? - İOAŞ” sorusunun memnuniyet puanının 59,6% ile, “Aldığınız hizmetin tüm

  aşamalarını bir bütün olarak düşünürsek Otobüs Hizmetinden memnun musunuz? - ÖHO”

  sorusunun memnuniyet puanının 56,0% ile genel puanın altında kaldığı belirlenmiştir.“ İETT

  hakkında olumlu düşünürüm, olumsuz yorumlara karşı kuruluşu savunurum.” sorusunun

  memnuniyet puanının 59,6% ile, “Aldığınız hizmetin tüm aşamalarını bir bütün olarak düşünürsek

  Otobüs Hizmetinden memnun musunuz? - İETT” sorusunun memnuniyet puanının 62,7% ile, genel

  puanın(62,4%) üstünde yer aldığı belirlenmiştir. Sorulara verilen cevapların aldığı yüzdelikler ise

  çubuk grafikte belirtilmiştir.

 • 38

  Grafik 31 Diğer Kriterlerin Puanları

  21,5%

  1,6% 2,7% 2,0% 2,9%

  7,9%

  12,9% 14,6% 14,0% 17,6%

  19,6%

  23,7% 22,3% 35,2%

  40,3%

  33,2% 51,3% 50,1% 40,8%

  31,2%

  17,8% 10,5% 10,3% 7,8% 8,0%

  61,2% 62,0%

  67,3%

  60,9%

  66,5%

  54,4%

  64,1%

  62,7%

  59,6% 56,0%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  50,0%

  60,0%

  70,0%

  80,0%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  Şikayetler ve diğerbaşvurular ile ilgili

  kanallardan

  İETT hakkında olumludüşünürüm, olumsuz

  yorumlara karşıkuruluşu savunurum.

  Aldığınız hizmetin tümaşamalarını bir bütün

  olarak düşünürsekotobüs hizmetinden -

  İETT

  Aldığınız hizmetin tümaşamalarını bir bütün

  olarak düşünürsekotobüs hizmetinden -

  İOAŞ

  Aldığınız hizmetin tümaşamalarını bir bütün

  olarak düşünürsekotobüs hizmetinden -

  ÖHO

  Hiç Memnun Değilim Memnun DeğilimNe Memnunum, Ne Memnun Değilim MemnunumÇok Memnunum Memnuniyet-2013Memnuniyet-2014

 • 39

  Yapılan araştırmada 1750 katılımcının verdiği cevaplar üzerinden son 1 ay içerisinde “İETT Web

  Sitesi”, “Mobiett / Akıllı Durak” ve “Mobiett / Nasıl Giderim” kullanma yüzdeleri ve kullandığını

  belirten kişilerin uygulamalardan memnuniyet seviyeleri aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Gelen

  cevaplar üzerinden çoğunlukla uygulamaların bilinmediği sonucu ortaya çıkmıştır.

  Grafik 32 Son Bir Ayda İETT Web Sitesi ve Mobiett Kullanım Durumları

  992

  1200 1273

  622

  412 358

  136 138 119

  63,8%

  72,3%

  58,2%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  50,0%

  60,0%

  70,0%

  80,0%

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  1600

  1800

  2000

  Web Sitesi Mobiett/Akıllı Durak Mobiett/Nasıl Giderim

  Son 1 ay içerisinde kullanma durumu

  Duymadım / Bilnmiyorum Duydum / Kullanmadım Kullandım Memnuniyet

 • 40

  Yapılan araştırmada katılımcıların şikayet kanalları hakkındaki görüşleri bilinme durumu, kullanma

  durumu ve memnuniyet olmak üzere 3 başlık altında sorulmuş ve katılımcılardan çoklu cevap

  alınmıştır. En çok bilinen(793 kişi) şikayet kanalı “İBB Beyaz Masa – Alo 153” iken en çok

  kullanılan(98 kişi) şikayet kanalının “Web Sitesi”, katılımcıların en çok memnuniyet(70,0%)

  duydukları şikayet kanalının ise “E-posta” ile başvurma yöntemi olduğu bulgusu elde edilmiştir.

  Grafik 33 Şikayet Kanalları Puanları

  653

  559

  793

  517

  421

  139 98

  30 66

  44 24 25

  54,1% 41,7%

  55,9%

  47,5%

  70,0%

  53,8%

  -100,0%

  -80,0%

  -60,0%

  -40,0%

  -20,0%

  0,0%

  20,0%

  40,0%

  60,0%

  80,0%

  100,0%

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  Web sitesi Dilekçe ile(İETTGenel

  Müdürlüğüne)

  İBB Beyaz Masa’yı arayarak

  (Alo 153)

  Sosyal Medya(facebook,

  twitter)

  E-posta ile Yardım İETT

  Bilinme Kullanma Memnuniyet

 • 41

  Araştırmaya katılanların gidecekleri yer için kullanacakları hatta 3 otobüs operatörü ile yolculuk

  yapma imkanları olması durumunda yapacakları tercihin 1729 katılımcı üzerinden 64% ile İETT, 20%

  ile İOAŞ, 16% ile ÖHO olduğu bulgusuna rastlanılmıştır.

  Grafik 34 Operatör Tercih Etme Durumları

  Araştırma kapsamında 1659 katılımcı üzerinden “Trafiğin yoğun olduğu bölgelere toplu taşıma

  harici, özel araç girişinin ücretlendirilmesi trafik sorununu çözer mi?” sorgusu ile trafik durumu

  sorgulanmış ve 43% oranında evet yanıtı alınmıştır.

  Grafik 35 Trafik Sorunu Çözümü

  1071; 64% 259; 16%

  328; 20%

  İETT Otobüs

  ÖHO

  İOAŞ

  706; 43%

  953; 57% Evet

  Hayır

 • 42

  EN 13816 kriterlerinin her birinin katılımcılara ne derece önemli oldukları sorgulanmış ve “Hiç

  Önemli Değil” ile “Çok Önemli” arasında 5’li likert ölçeğinde cevaplar alınmıştır. 5’li hesaplama

  yöntemi ile her bir kriterin yüzdesel puanları oluşturulmuştur. Aşağıdaki grafikte 8 temel kriterin

  önem dereceleri 81,9% ile 79,0% arasında yer almaktadır.

  Grafik 36 Kriterlerinin Önem Derecelerinin Sıralaması

  Katılımcıların “İETT’den alacağınız ne tür yenilikçi bir hizmet sizi daha çok memnun ederdi?”

  sorusuna verdikleri cevaplar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  Yenilikçi Hizmet Frekans

  Wifi hizmeti getirilmeli 477

  Sefer saatleri düzenlenmeli 168

  Konfor arttırılmalı 161

  Sefer sayısı arttırılmalı 157

  Kalabalık azaltılmalı 130

  Ücretlerde indirim yapılmalı 86

  Televizyon olmalı 55

  Otobüsler değiştirilmeli 54

  Şoförlerin tavır ve davranışları iyileştirilmeli 43

  Müzik olmalı 30

  Güvenlik arttırılmalı 26

  Bilgilendirme olmalı 25

  Hijyen arttırılmalı 23

  Şarj cihazı olmalı 17

  Havalandırma iyileştirilmeli 15

  Toplam 1467

  Tablo 5 Yenilikçi Hizmet

  81,9% 81,6% 81,4% 81,4% 81,0% 80,5% 79,2% 79,0%

  Bilgilendirme Entegrasyon Çevresel Etki Güvenilirlik Güvenlik Erişilebilirlik Ekonomiklik Konfor

 • 43

  Katılımcıların “İETT’ den talep ve beklentileriniz nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar aşağıdaki

  tabloda belirtilmiştir.

  Talep ve Beklentiler Frekans

  Sefer sayısı arttırılmalı 286

  Konfor arttırılmalı 178

  Ücretlerde indirim yapılmalı 162

  Sefer saatleri düzenlenmeli 148

  Wifi hizmeti getirilmeli 105

  Hijyen arttırılmalı 80

  Kalabalık azaltılmalı 78

  Güvenlik arttırılmalı 64

  Şoförlerin tavır ve davranışları iyileştirilmeli 32

  Elektronik aksamlar iyileştirilmeli 27

  Otobüsler değiştirilmeli 18

  Bilgilendirme olmalı 16

  Televizyon olmalı 8

  Otobüsler için ayrı şerit uygulaması getirilmeli 6

  Durak sayısı düzenlenmeli 6

  Müzik olmalı 6

  Şarj cihazı olmalı 4

  Toplam 1467

  Tablo 6 Talep ve Beklentiler

 • 44

  8. METROBÜS MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

  8.1. Demografik Bilgiler Müşteri memnuniyeti araştırması çerçevesinde Metrobüs istasyonlarında toplam 1500 anket

  yapılmıştır. Anketlerin yapıldığı duraklara ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Duraklarda

  yapılacak anket sayıları, o duraklardan araca binen yolcu yoğunluğuna göre dağıtılmıştır.

  Durak Frekans Durak Frekans

  ZİNCİRLİKUYU 142 AYVANSARAY 26 UZUNCAYIR 100 HADIMKÖY KAVŞAĞI 26 MECİDİYEKÖY 98 AMBARLI 24 ŞİRİNEVLER 76 MALTEPE 24 SÖGÜTLÜÇEŞME 70 MERTER 22 CEVİZLİBAĞ 66 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE 20 AVCILAR 64 HALICIOĞLU 20 EDİRNEKAPI 56 BOĞAZ KÖPRÜSÜ 19 YENİBOSNA 52 ACIBADEM 18 SEFAKÖY 48 HARAMİDERE SANAYİ 18 ZEYTİNBURNU 48 AVCILAR MERKEZ 16 İNCİRLİ 40 GÜZELYURT 16 ALTUNİZADE 39 HARAMİDERE 16 BAHÇELİEVLER 34 OKMEYDANI 16 ŞÜKRÜBEY 34 KÜÇÜKÇEKMECE 15 BEYLİKDÜZÜ 32 CUMHURİYET 14 FLORYA 31 OKMEYDANI SSK 14 BEŞYOL 30 SAADETDERE 12 BEYLİKDÜZÜ SON DURAK 30 FİKİRTEPE 10 ÇAĞLAYAN 28 TOPKAPI 8 PERPA 28

  Genel Toplam 1500 Tablo 7 Durak Bazlı Anket Sayıları

  Anketlerin 80%’i hafta içi, 20%’si hafta sonu yapılmıştır.

  Grafik 37 Anket Sayısının Hafta Dilimi Bazında Kırılımı

  1195; 80%

  305; 20%

  Hafta Dilimi Kırılımı

  Hafta içi

  Hafta sonu

 • 45

  Anketlerin 23%’ü sabah saatlerinde, 27%’si akşam saatlerinde, 50%’si ise geri kalan saatlerde

  yapılmıştır.

  Grafik 38 Anket Sayısının Saat Dilimi Bazında Kırılımı

  Araştırmaya katılanların 37,2% ile en çok İndirimli İstanbul Kart (Öğrenci), 1,8% ile en az Sınırlı

  Kullanım Biletleri (1 kez-10kez Geçiş) kullandığı tespit edilmiştir.

  Grafik 39 Kart Kullanım Durumları

  345; 23%

  745; 50%

  410; 27%

  Zirve Sabah

  Zirve Değil

  Zirve Akşam

  37,2% 35,7%

  10,9% 10,2%

  2,4% 1,9% 1,8%

  İndirimliİstanbul Kart

  (Öğrenci)

  Tam İstanbulKart

  Mavi Kart(Öğrenci)

  Mavi Kart(Tam)

  Ücretsizİstanbul Kart

  İndirimliİstanbul Kart

  (Öğretmen/60yaş üstü)

  Sınırlı Kullanımbiletler (1 kez-10 kez Geçiş )

  Kart Kullanım Durumu

 • 46

  Araştırmaya katılanların 44,8%‘inin her gün, 3,7%’sinin ayda bir ve daha seyrek toplu taşıma

  araçlarını kullandığı sonucu elde edilmiştir.

  Grafik 40 Metrobüs Kullanım Sıklığı

  Araştırmaya katılanların %97’ si engelli olmayan, %3’ ü engelli olan vatandaştır.

  Grafik 41 Görüşülen Kişilerin Engel Durumu

  44,8%

  36,1%

  9,9% 5,5% 3,7%

  0,0%

  20,0%

  40,0%

  60,0%

  Her gün Hafta da 4-5 kez 10 gün de 1 15 günde 1 Ayda 1 ve dahaseyrek

  Metrobüs Kullanım Sıklığı

  47; 3%

  1453; 97%

  Engelli Vatandaş

  Engelli Olmayan Vatandaş

 • 47

  Yapılan araştırmada katılımcıların metrobüsü tercih etme nedeni olarak en çok 84,3% ile

  metrobüslerin hızlı olması olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada katılımcıların görüşleri çoklu cevap

  olarak alınmıştır. En az puan alan durum ise 0,3% ile diğer seçeneğidir.

  Grafik 42 Metrobüsün Tercih Edilme Nedenleri

  Yapılan araştırmada katılımcıların verdiği cevaplar ışığında 1. sırada tercih edilen nedenler arasında

  46,8% ile hız ilk sırada yer almaktadır. Kriterlerin önem dereceleri ve yüzdelikleri aşağıdaki grafikte

  belirtilmiştir.

  Grafik 43 Metrobüsün Tercih Edilme Nedenlerinin Öncelik Durumları

  84,3%

  65,4%

  50,0%

  34,9% 28,3% 27,8%

  0,3%

  Hız

  Zoru

  nlu

  luk

  Ço

  k sı

  k se

  fer

  yap

  ıyo

  r

  24

  saa

  t ça

  lışıy

  or

  Eko

  no

  mik

  Ko

  nfo

  rlu

  Diğ

  er

  Metrobüs Tercih Nedenleri

  2,8% 14,5% 8,1% 10,8% 9,5% 3,3%

  46,8% 28,0%

  21,6% 8,7% 11,3%

  4,6%

  9,8% 21,2%

  19,2%

  20,9% 15,3%

  20,3%

  6,7% 7,0%

  11,5% 13,4%

  15,3% 19,6%

  28,8% 19,7%

  19,7%

  10,1%

  38,3% 30,7%

  4,9% 9,5% 19,7%

  36,1%

  10,4% 21,6%

  0,2% 0,1%

  1. Sırada TercihEdilme

  2. Sırada TercihEdilme

  3. Sırada TercihEdilme

  4. Sırada TercihEdilme

  5. Sırada TercihEdilme

  6. Sırada TercihEdilme

  Metrobüsün Tercih Edilme Nedenlerinin Öncelik Durumları

  Diğer 24 saat çalışıyor Zorunluluk Ekonomik Çok sık sefer yapıyor Hızlı Konforlu

 • 48

  Araştırmaya katılanların metrobüsü kullanım amacının 39% ile Ev-Okul, 28% ile Ev-Diğer ve 33% ile

  Ev-İş olduğu bulgusuna rastlanılmıştır.

  Grafik 44 Metrobüs Kullanım Amacı

  577; 39%

  496; 33%

  427; 28%

  Metrobüs Kullanım Amacı

  Ev-Okul

  Ev-İş

  Ev-Diğer

 • 49

  Yapılan araştırmada katılımcıların metrobüs istasyonuna ulaşım şeklinin en çok 66,7% ile yürüyerek

  olduğu, en az %0,1 ile diğer ulaşım olanakları olduğu bulgusu elde edilmiştir. Metrobüsten indikten

  sonra varılacak yere ulaşım şeklinde ise 63,1% ile en çok yürüyerek ulaşıldığı tespit edilmiştir.

  Grafik 45 Metrobüs İstasyonuna ve Metrobüsten İndikten Sonra Varılacak Yere Ulaşım Şekli

  Araştırmaya katılanların 39%’u kadın, 61%’i ise erkektir.

  Grafik 46 Cinsiyet

  63,1%

  20,2%

  1,1%

  2,5%

  0,9%

  1,4%

  6,4%

  5,6%

  0,3%

  0,1%

  0,1%

  66,7%

  21,4%

  0,5%

  2,5%

  1,1%

  0,9%

  5,1%

  3,5%

  0,5%

  0,0%

  0,1%

  Yürüyerek

  İETT Otobüsü

  İOAŞ

  Özel Halk Otobüsü

  Taksi

  Özel / şahsi araç

  Minibüs/Dolmuş

  Tramvay/metro

  Deniz Motoru/ Vapur/Deniz Otobüsü vb.

  Servis aracı

  Diğer Metrobüs İstasyonuna UlaşımŞekli

  Metrobüsten İndikten SonraVarılacak Yere Ulaşım Durumu

  920; 61% 580; 39%

  Cinsiyet

  Erkek

  Kadın

 • 50

  Katılımcıların 44,8%’si 15-24 yaş arası kişilerden oluşmaktadır. 1500 katılımcı üzerinden örneklemin

  yaş dağılımı aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

  Grafik 47 Yaş Dağılımı

  Katılımcıların 35,4% ile en çok normal lise mezunu olduğu görülmektedir. Örneklemin eğitim

  durumu dağılımı aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

  Grafik 48 Eğitim Durumu

  44,8%

  29,2%

  15,9%

  6,8% 2,3% 0,9%

  0%

  20%

  40%

  60%

  15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

  Yaş

  35,4%

  21,1%

  15,7% 13,3%

  5,1% 4,1% 2,4% 1,9% 1,1%

  Lise Mezunu(Normal)

  ÜniversiteNormal

  Orta OkulMezunu

  Lise Mezunu(Meslek)

  İlkokulMezunu

  2 YıllıkYüksek Okul

  Mezunu

  ÜniversiteAçıköğretim

  Lisansüstü İlkokul terk /Eğitim

  Almayan

  Eğitim

 • 51

  Araştırmaya katılanların 38,1% ile en çok öğrenci olduğu ve diğer meslek gruplarının dağılımları

  aşağıdaki tabloda görülmektedir.

  Meslek Yüzde Frekans

  Öğrenci (Gelir getirici bir işi olmayan) 38,1% 568

  İşçi / Hizmetli (Düzenli işi olan) 19,7% 294

  İşçi / Hizmetli (Düzensiz, zaman zaman çalışan) 9,9% 147

  Yönetici Olmayan Memur / Teknik Eleman / Uzman vb. 9,6% 143

  Ücretli Kıdemli Nitelikli Uzman (avukat, doktor, mimar, mühendis, akademisyen vb.)

  3,0% 45

  Ev Kadını / Ek Gelir Yok 3,0% 44

  Ev Kadını / Ek Gelir Var 2,7% 40

  Ustabaşı / Kalfa (kendine bağlı işçi çalışan) 2,3% 34

  İşsiz / Ek Gelir Var 2,1% 32

  Yönetici (1-5 çalışanı olan) 1,6% 24

  İşsiz / Ek Gelir Yok 1,3% 20

  Tek Başına Çalışan / Dükkan Sahibi / Esnaf (Taksi Şoförü Dahil) 1,3% 19

  Serbest Nitelikli Uzman (avukat, mühendis, mali müşavir, doktor, eczacı vb.)

  1,1% 17

  İşyeri Sahibi (1-5 çalışanlı – Tic, Tarım, İmalat, Hizmet) 0,9% 13

  Yönetici (6-10 çalışanı olan) 0,8% 12

  Emekli 0,7% 10

  Yönetici (20’den fazla çalışanı olan) 0,5% 7

  Seyyar Satıcı 0,4% 6

  Yönetici (11-20 çalışanı olan) 0,3% 5

  İşyeri Sahibi (20’den fazla çalışanlı – Tic, Tarım, İmalat, Hizmet) 0,3% 4

  Çiftçi (kendi başına / ailesiyle çalışan) 0,1% 2

  İşyeri Sahibi (6-10 çalışanlı – Tic, Tarım, İmalat, Hizmet) 0,1% 2

  Ordu mensubu (uzman er, astsubay, subay) 0,1% 1

  İşyeri Sahibi (11-20 çalışanlı – Tic, Tarım, İmalat, Hizmet) 0,1% 1

  Genel Toplam 100,0% 1490

  Tablo 8 Meslek Dağılımı

 • 52

  Yapılan araştırmada 1462 katılımcı üzerinden hane gelirlerinin 30,6%’sının 2000 ile 3000 TL arasında

  olduğu bulgusu elde edilmiştir. Aşağıda yer alan tabloda hanenin aylık toplam geliri yer almaktadır.

  Grafik 49 Hanenin Aylık Toplam Geliri

  Yapılan araştırmada 1469 katılımcı üzerinden ailenin aylık ulaşım giderinin 26,3% ile en çok 151-

  200TL arasında olduğu görülmektedir. Aşağıda yer alan tabloda hanenin aylık ulaşım giderlerinin

  dağılımları yer almaktadır.

  Grafik 50 Ailenin Aylık Ulaşım Gideri

  0,8%

  3,3%

  5,8%

  11,4%

  24,1%

  30,