Nevjernicke Sekte i Ideologije

 • View
  245

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Nevjernicke Sekte i Ideologije

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  1/95

  evjernike sekte

  iideologije

  Sakupio i uredio:Pomoni ured za da'wu - Rebwah

  1428 - 2007

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  2/95

  http://www.islamhouse.com/mailto:[email protected]:[email protected]
 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  3/95

  Sadraj

  1. Uvod..............................................52.Jevreji Jehudije............................63. Masonstvo...................................184. Cionizam.....................................235. Sekularizam.................................256. En Nasranije Kranstvo............347. Budizam i Hinduizam...................498. Komunizam.................................539. Egzistencijalizam.........................5710.iizam.........................................5911.El-Kadijanije................................67

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  4/95

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  5/95

  5

  UVOD

  Hvala i zahvala pripada Allahu delleanuhu,

  a nakon toga salavat i selam na Resula Muhammedasallallahu alejhi ve sellem, na njegove ashabe

  radijellahu anhum, na njegovu asnu porodicu i sve

  one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

  Prije svega na samom poetku ove naeskromne brourice srdano vam elimo toplu

  dobrodolicu, jer je to od sunneta Allahovog

  Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to moemo

  vidjeti iz sluaja kada mu je doao Safvan radijallahu

  anhu i rekao da eli da ui i da studira eri'atsko

  znanje,Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je

  rekao: ''Dobro doao, o ti koji trai znanje ''Dakle,od sunneta je da se poeli dobrodolica, te vam je

  mi elimo uz molbu Allahu delleanuhu da nam da

  bereketa i da se potom iri i uzdie isto i ispravno

  eri'atsko znanje, a zatim estitamo vam na odabiruovoga puta i elimo da budete nasljednici Allahovih

  poslanika, jer kae Allahov Poslanik sallallahu alejhi

  ve sellem: ''Uenjaci su nasljednici Allahovihposlanika.''Nasljednici Allahovih poslanika su sa dvaaspekta: sa aspekta traenja znanja i sa aspekta

  prenoenja istog. Dakle, sutinska zadaa Allahovih

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  6/95

  6

  poslanika je bila prenoenje, dostavljanje i

  objanjavanje ljudima Allahove delleanuhu

  Objave.

  Kae Uzvieni:

  m b a ` _ ^ ]l

  ''Opominji, opomena e koristiti vjernicima.'' (Ez-Zariat, 55. ajet) Uenjaci su knjige uglavnompoinjali hadisom: "Doista se djela vrednuju prema

  nijjetu" Muttefekun alejhi.

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  7/95

  7

  (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog)

  JEVREJI JEHUDIJE

  Jevrejstvo je vjera u koju vjeruju jevreji, a oni su

  ummet Musaa.

  Osnov jevrejstva:Akida jevrejstva prije nego je iskrivljena bila

  je izgraena na tevhidu i ispravnom imanu

  objavljena od Allaha Musau. Meutim, oni su je

  iskrivili i izmislili i zamjenili onim to Allah nije

  objavio. Od tada, pa do dana dananjeg oni suummet koji se neprijateljski odnosi prema Allahu i

  Njegovom Poslaniku, a dokaz je sura El-Maide, 82

  ajet:

  m

  ~

  l

  "Ti e sigurno nai da su vjernicima najljuineprijatelji jevreji i mnogoboci, i svakako e nai

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  8/95

  8

  da su vjernicima najblii prijatelji oni koji govore: 'Mismo krani, zato to meu njima ima sveenika imonaha i to se oni ne ohole."

  Jasni kur'anski primjeri o njihovom krivom

  vjerovanju

  1. irk Allahu u ibadetu

  Uzeli su tele za boanstvo i Allahu pripisali

  druga, te ga poeli oboavati uprkos tome to su

  meu njima bili Musa i Harun.Allah ovo spominje u

  suri Ta Ha, 88-90. ajet:

  mK J I H G F E D C B AZ Y X W V U T S R Q P O N M L

  d c b a ` _ ^ ] \ [e h g f

  l k j il

  "Pa im izlio tele koje je davalo glas kao da mue, ioni su onda rekli. 'Ovo je va bog i Musaov bog, onga je zaboravio ' Zar oni nisu vidjeli da im ono nirijei ne odgovara i da od njih ne moe nikakvunevolju otkloniti niti im ikakvu korist moe pribaviti?

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  9/95

  9

  A njima je Harun jo prije govorio: 'O narode moj, viste njime samo u iskuenje dovedeni, Gospodar vaje Milostivi, zato slijedite mene i sluajte nareenjemoje ''

  Zato to su oni znali da je ivotinja

  nerazumna, da je zovnu ne bi im se mogla odazvati

  kao to ne moe da im pribavi kakvu korist ili

  otkloni kakvu tetu.

  2. Pripisivanje sina Allahu, neka je Uzvien

  Allah od onoga to oni govore. Kae Uzvieni u suri

  Et-Tevbe 30-om ajetu:

  m o n m l kl

  "Jevreji govore: 'Uzejr je Allahov sin.''Uzejr je bio jedan od poslanika koji su poslani

  jevrejima. Jevreji su ak ustvrdili da su oni Allahovi

  miljenici i odabranici. U suri El-Maide, 18. ajet, kae

  Uzvieni:

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  10/95

  10

  mG F E D C B AH K J ILMl

  "I jevreji i krani kau: 'Mi smo djeca Boija imiljenici Njegovi.' Reci: 'Pa zato vas onda Onkanjava zbog grijehova vaih?''

  3. Rijei njihove 'Allah je siromaan, a mi smobogati.' Zaista su ovo teke rijei i ne moe ih kazati

  osim nevjernik. Kae Allah u suri Ali' Imran,

  181.ajet:

  mK J I H G F E D C B ALl

  "Allah je uo rijei onih koji su rekli:''Allah jesiromaan, a mi smo bogati ''Pa im Allah, odgovara:

  m V U T S R Q P O N M

  X Wl

  "Naredit emo Mi da se pribiljei ono to su onirekli, kao i to su, ni krive ni dune, vjerovjesnike

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  11/95

  11

  ubijali, i rei emo: 'Iskusite patnju u ognju zbogdjela ruku vaih '"

  4. Poricanje poslanstva MuahammeduUprkos tome to su znali da je on Allahov Poslanik i

  imaju dokaze za to, kao to kae Uzvieni u suri El-

  Bekare, 146.ajet:

  mG F E D C B AH K J IP O N M Ll

  "Oni kojima smo dali Knjigu znaju Poslanika, kao tosinove svoje znaju, ali neki od njih doista svjesnoistinu prikrivaju."

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  12/95

  12

  Svete jevrejske knjige

  Jevreji se po vjerskim pitanjima oslanjaju na

  dvije knjige: Tevrat i Talmud.

  Tevrat je, ustvari, stari zavjet koji kod krana

  predstavlja prvi dio Biblije. On se sastoji od 39

  dijelova, od kojih je 5 najbitnijih.

  - Stvaranje,

  - Izlazak,- Leviti,

  - Brojevi,

  - Pohvala.

  1. Stvaranje tu se govori o poetku stvaranja,

  zatim, govori se Ademu, Nuhu, Ibrahimu, Ishaku itd.

  2. Izlazak - govori o ivotu i tlaenju jevreja u

  Egiptu sa Musaom o njihovom izlazu i o tome kako

  su na Sinaju oboavali tele.

  3. Leviti - govori o propisima, istoi, praznicima i

  sl.

  4. Brojevi - govori o jevrejima, o porijeklu, precima i

  sl.

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  13/95

  13

  5. Pohvala - govori o nadopunjavanju Musaovog

  eri'ata i o njegovoj oporuci da ga naslijedi Joua.

  Dokazi da stari zavjet nije orginalVeliki dio dokaza je od samih jevreja, neki su od

  evropskih uenjaka, ali prvo emo navesti Kur'anske

  dokaze. Kae Uzvieni u suri En-Nisa, 46. ajet:

  m U T S R Q P O N M L^ ] \ [ Z Y X W V_ c b a `

  f e d p o n m l k j i h g

  s r ql

  "Ima jevreja koji izvru smisao rijeima i govoreuvijajui jezicima svojim i hulei pravu vjeru:'ujemo, ali se ne pokoravamo ' i 'uj, ne uli te ' i'Raina ' A da oni kau: 'ujemo i pokoravamo se ' i'uj' i 'Pogledaj na nas ' bilo bi za njih bolje iispravnije, ali, Allah je njih zbog nevjerovanjanjihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje."Zatim u suri Ali Imran, 78. ajet:

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  14/95

  14

  mI H G F E D C B A

  W V U T S R Q P O N M L K J

  X ^ ] \ [ Z Yl

  "Neki od njih uvijaju jezike svoje itajui Knjigu dabiste vi pomislili da je to iz Knjige, a to nije izKnjige, i govore: 'To je od Allaha' a to nije od Allahai o Allahu svjesno govore lai."Kao i u suri El-Maide, 15. ajet:

  m c b a ` _ ^ ] \

  k j i h g f e dlm

  t s r q p o nl"O sljedbenici Knjige, doao vam je Poslanik Na davam ukae na mnogo ta, to vi iz Knjige krijete, ipreko mnogo ega e i prei. A od Allaha vam dolazisvjetlost iKnjiga jasna."

  Dokazi za prenoenje starog zavjeta

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  15/95

  15

  1. Nepoznavanje imena onih koji su zapisali Tevrat

  (stari zavjet)

  2. Nepoznavanje datuma pisanja starog zavjeta i

  3. Nepostojanje orginala.

  Dokazi vezani za sadraj

  1. Razlike u sadraju izmeu verzija starog zavjeta.

  2. Samirijski primjerak starog zavjeta sastoji se od 5

  psalmi i po njoj rade jevreji Samirije.3. Hebrejski primjerak sadri ovih 5 plus 34 u koji

  vjeruju Hebrejski jevreji i Protestanti.

  4. Grki primjerak sadri ovih 5 + 14 u koji vjeruju

  katolici i ortodoksi.

  Komentar:

  Ove razlike jasno ukazuju na iskrivljenost

  starog zavjeta i ukazuju da mu je pripisano mnotvo

  stvari koje su dodavali jevreji poput Petra.

  U jednoj od psalmi se govori o eni koja je pojela

  svog sina, te o djetetu koje je starije od oca (Ahzijeibn Jehruma kad mu je umro otac imao 40 god., a

  on imao 42 god.)

  ta talmud kae o nejevrejima

  Talmud na hebrejskom jeziku znai komentar

  tj. talmud je komentar starog zavjeta.

 • 8/13/2019 Nevjernicke Sekte i Ideologije

  16/95

  16

  1. Nejevrejske due su ejtanske i slie ivotinjskim.

  2. Jevreju je dozvoljeno da nahrani psa, ali ne i

  nejevreja.

  3. Nejevreji

Search related