Peta Minda HSP Matematik PK

  • View
    148

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Peta Minda HSP Matematik PK

SOALAN TUGASAN ISL M12 Dengan berpandukan Sukatan Pelajaran Masalah Pembelajaran, anda diminta membuat peta minda kandungan Sukatan tersebut. Buat tugasan ini secara kumpulan bertiga.

Huraian Sukatan MatematikSkop: Memberi pendidikan matematik secara umum kepada semua murid bermasalah pembelajaran dan menegaskan penggunaan matematik di dalam situasi harian dan kerjaya

2 aspek utama komponen matematik

a. Matematik Asas b. Matematik Sosial

ObjektifKomponen Matematik membolehkan murid: Mengetahui dan memahami konsep nombor menguasai dan mengaplikasikan kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi mengenali bentuk-bentuk asas yang terdapat di dalam alam sekeliling serta ciri-cirinya menguasai kemahiran penyelesaian masalah yang melibatkan operasi matematik menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam pengurusan kehidupan seharian secara berkesan dan bertanggungjawab menguasai kemahiran mengukur dan menggunakan alat-alat asas matematik menguasai kemahiran penggunaan wang dalam kehidupan harian mengetahui konsep masa dan waktu

Objektif Pengajaran1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pranombor Nombor bulat Operasi tambah Operasi tolak Gabungan dua operasi Operasi darab Operasi bahagi Wang Masa dan waktu Bentuk dan ruang Ukuran panjang Jisim Isipadu cecair Pecahan Penggunaan alat dan teknologi

1.0 Pra Nombor1.1 menamakan objek1.2 menentukan kumpulan objek Klasifikasi objek melalui : 1.bentuk 2.saiz 3.warna Perbandingan objek 1.panjang/pendek 2.besar/kecil 3.tinggi/rendah 4.tebal/nipis 5.berat/ringan 6.banyak/sedikit 7.sama banyak/tidak sama banyak 8.kumpulan lebih/kurang

2.0 Nombor Bulat2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Menamakan nombor Membilang nombor Menentukan nilai nombor Menulis nombor Menggunakan nombor

3.13.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Menyatakan situasi tambah dalam bahasaharian menambah sebarang dua nombor

Menulis ayat matematik bagi operasi tambah Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Menambah sebarang tiga nombor Membina cerita Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah

4.0 Operasi Tolak4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Menyatakan situasi tolak dalam bahasa harian Menolak sebarang dua nombor Menulis ayat matematik bagi operasi tolak Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak Menolak sebarang tiga nombor Membina cerita Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak

5.0 Gabungan dua operasi

Membolehkan murid:5.1 Membina cerita 5.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dua operasi.

6.0 Operasi darabMembolehkan murid:6.1 Menyatakan operasi darab dalam bahasa harian 6.2 Mendarab sebarang dua nombor dalam lingkungan fakta asas. 6.2 Menulis ayat matematik bagi operasi darab 6.3 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi darab 6.4 Menyatakan secara spontan fakta asas darab membina cerita 6.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi DDarab

7.0 Operasi bahagiMembolehkan murid:7.1 Menyatakan operasi bahagi dalam bahasa hariaN 7.2 Membahagi sebarang dua nombor dalam lingkungan fakta asas

7.3 Menulis ayat matematik bagi operasi bahagi 7.4 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi 7.5 Membahagi secara spontan 7.6 Membina cerita 7.7 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi

8.0 WangMembolehkan murid:

8.1 Mengenal mata wang malaysia 8.2 Menentukan nilai wang 8.3 Menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan wang 8.4 Menyelesaikan operasi tolak yang melibatkan wang 8.5 Menyelesaikan operasi darab yang melibatkan wang 8.6 Membina cerita 8.7 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai wang.

9.0 Masa dan waktu

Membolehkan murid: 9.1 Menamakan waktu dalam satu hari 9.2 Menamakan hari dalam seminggu 9.3 Menamakan bulan dalam setahun 9.4 Merekodkan aktiviti dalam setahun 9.5 Menyatakan waktu dalam unit jam 9.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa

10.0 Bentuk dan ruang

Membolehkan murid :10.1 Menamakan bentuk-bentuk dua matra 10.2 Menamakan bentuk-bentuk tiga matra

11.0 Ukuran panjang

Membolehkan murid:11.1 Menyatakan ukuran panjang 11.2 Menyelesaikan masalah.

12.0 JisimMembolehkan murid :12.1 Menyatakan berat dalam unit metrik. 12.2 Menyelesai masalah

13.0 Isipadu cecair

Membolehkan murid :13.1 Menyatakan isipadu dalam unit metrik. 13.2 Menyelesai masalah

14.0 Pecahan

Membolehkan murid :14.1 Menamakan pecahan. 14.2 Menyelesai masalah.

15.0 Penggunaan alat dan teknologi

Membolehkan murid :15.1 Menggunakan alat dan teknologi dalam matematik. 15.2 Menyelesai masalah