Click here to load reader

Presentatie VDAB (.ppt; 10MB)

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Presentatie VDAB (.ppt; 10MB)

 • VDAB testfile PPT 04.07.2005

 • Missie VDABAls publieke dienstverlener willen we voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers sturend en uitvoerend werken aan een transparante en dynamische arbeidsmarkt in Vlaanderen in samenwerking met partners en dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

 • Sociale en economische opdrachtEconomische opdrachtTrajectwerking voor WZUniversele dienst-verlening voor WGCompetentiecentra vacature acquisitie verspreiding matching en toeleiding infoLoopbaanadviesMULTICHANNELS: contact + 0800 30 700 + www.vdab.be

  VDAB testfile PPT 04.07.2005

 • Structuur VDABVlaamse RegeringMin. Van Werk en Sociale EconomieVDABRaad van BestuurGedelegeerd bestuurderDirectiecomitDirecteurs ArbeidsmarktregieStrategische adviesraadEU-richtsnoerenSERV/RESOCBeleidsraadKern-departementDirecteurs Competentiecentra

 • CentraalGedelegeerd bestuurderArbeidsmarkt-beheerDirecteur arbeidsmarktregie (13)WerkwinkelsRegionaalCompetentie-centraMODCompetentie-centraDirecteur competentiecentra (6)VDAB organogram

 • Enkele kerncijfers 2007outputinput

  5.054 werknemers 360 vestigingen 68 opleidingscentra met 1 100 medewerkers voor opleiding budget: 486.662.000 euro computernetwerk met 4.500 PC's

  909.341 vacatures met 82,9% vervulling

  572.997 bedrijfscontacten

  on line: 379.700 servicelijn: 120.155 persoonlijk: 73.142

  461.054 inschrijvingen als werkzoekenden

  81.322 trajecten voor werkzoekenden

  48.522 opleidingen voor werknemers goed voor 867.478 opleidingsuren.

 • De VDAB werkt samen met partners

  De VDAB voert zijn opdracht uit met diverse partners: FedergonACTIRIS, FOREM, ADGCWISectorakkoorden Onderwijs, DIVAStakeholdersforumWerkwinkels VOKA, UNIZO..

  VDAB testfile PPT 04.07.2005

 • 1989: oprichting VDAB

  activiteiten op het vlak van arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding1994: decentralisatie (interne responsabilisering), externe financiering (Europa)

  kostprijsboekhouding naast budgettaire boekhoudingbeheersovereenkomsten

  Evolutie

 • 1998: trajectbegeleiding van werkzoekendenBoekhoudbesluit voor toenmalige VOIsInvoering ERP software:

  beheer volledig aankoopproces, vaste activa, voorraadbeheer, change managementEconomische boekhouding als onderdeel van de volledige bedrijfsprocessen: aankopen, beheer activa, interne budgetten

  Evolutie

 • 1993: ERP web based

  e-procurementselfservicegentegreerde rapporteringFinancin als operationeel en beleidsinstrument

  Evolutie

 • Beleidscyclus

 • Beleidscyclus

 • Kosten- en opbrengstensoorten

  Afdelingen (organogram, budgethouderschap)

  Projecten (innovatie, investeringen, programmatievormen)

  Structuur analytische boekhouding

 • Producten / diensten

  basisdienstverleningmodules trajectbegeleidingscreening en trajectbepalingsollicitatietrainingberoepspecifieke opleidingpersoonsgerichte vormingopleiding en begeleiding op de werkvloertrajectbegeleidingbijkomende opdrachtenkosten ondersteuning en indirecte kostenStructuur analytische boekhouding

 • Kosten per dienst

  algemeen totaal kostenopbrengstenalgemeen totaal kosten en opbrengstenbasisdienstverlening37.342.552-680.24836.662.304werkwinkels14.054.079-1.944.47912.109.600gratis vacaturebemiddeling21.124.022-1.944.90819.179.114totaal minimaal gegarandeerde dienstverlening72.520.653-4.569.63567.951.018trajectbepaling en screening39.872.131-369.55139.502.580sollicitatietraining7.467.094-101.7587.365.336beroepsspecifieke opleiding127.774.352-12.565.167115.209.185persoonsgerichte vorming17.513.447-655.56616.857.881opleiding en begeleiding op de werkvloer24.107.098-294.28023.812.818trajectbegeleiding38.640.323-283.22738.357.095trajectwerking 2 tot 7255.374.444-14.269.550241.104.894productontwikkeling6.055.186-994.7285.060.458niet-traject gerelateerd167.044.926-66.782.533100.262.393subsidies0-445.220.869-445.220.869resultaat500.995.209-531.837.316-30.842.106

 • Kosten per klant

  aantal "klanten"kost per eenheid trajectbepaling en screening75.499529sollicitatietraining11.726634beroepsspecifieke opleiding34.7633.338persoonsgerichte vorming13.1531.327opleiding en begeleiding op de werkvloer36.815652trajectbegeleiding144.431268

 • Financin als instrument om betere beslissingen te nemen (beleidsmatig, operationeel) dicht bij de operatiesAfstemming met beleidscyclusAfstemming met productiesystemen

  (definities van prestaties op niveau van dienstverlening)(definities van interne processen en activiteiten)Goede procesbeschrijvingenDynamisch mee evolueren met organisatieontwikkeling, nieuwe diensten

  (van inschrijving werkzoekenden naar begeleiding, van begeleiding naar transactionele arbeidsmarktbenadering)Uitdagingen

 • Complexe relatie middelen - activiteiten dienstverlening (geen n n)Nood aan geautomatiseerd systeem (datawarehouse, toerekening van kosten)Volledige cyclus budget - uitvoering evaluatieSecundaire (ondersteunende activiteiten) en indirecte kosten (producten nu mix van diensten en activiteiten)Gentegreerde rapportering over resultaatgebieden, kosten en opbrengsten

  Uitdagingen

 • Via activity based costing over activity based management naar prestatiebegroting

  ABC

 • Definities cost centers (externe dienstverleningen), interne processen/activiteiten, kostenplaatsen (operationele afdelingen) Stuurgroep en werkgroepPilootUitrol

  ABC Plan van aanpak

 • Bepalen externe dienstverlening

  Bepalen activiteiten

  Groeperen en toewijzen kosten

  Berekening kost per dienstProjectfasering

 • Groeperen van kosten in kostengroepen

  Operationele kostenplaatsen

  Toewijzen kosten aan operationele kostenplaats

  Bepalen beschikbare tijd per kostenplaats

  vanuit VTE/uren: theoretische en praktische capaciteit

  Bepalen kostprijs per minuut per dienst

  Kosten

 • Interviews verantwoordelijken afdelingen (teamleiders, experten)

  Validering manager afdeling

  Piloot: regio Leuven

  Methode

 • Kostprijs externe dienstverlening op basis van tijdsduur n activiteit en afname aantal activiteiten

  Kostprijs elke activiteit

  Benutting capaciteit

  Per afdeling (kostenplaats)

  Oplevering

 • ABC Schema

  kasstromenkosten enafdelingenprocessenexterne dienstverleningprojecteninkomstenopbrengstenactiviteitenaan klantenuitgavenESR-Kosten-soortenorganisatie-internesoortenklanten-partnersbijkomendebegrotingstructuuractiviteitendienstengroepensectorenbudgetten

  boekhouding

  activity based costing

 • Kost per Operationele Kostenplaats*BOWALBOWALBOWAL

 • Kost per Operationele Kostenplaats*

 • Activiteiten analyse*Per activiteit wordt de personeelsbezetting genoteerd voor de berekening van de theoretische capaciteit van de afdeling.

  AMB VILVOORDEPeriode : boekjaar 2008

  variante 1variante 2variante 3tijdsduurfrekwentietijdsduurfrekwentietijdsduurfrekwentieTijdsbestedingKost [email protected] 0,84Activiteit 11075015900202.00061.00051.240Activiteit 2203003015010.5008.820Activiteit 351.1505.7504.830Activiteit 4108008.0006.720Activiteit 58600122002040015.20012.768Activiteit 6550010350152009.0007.560.Activiteit n810010150121504.1003.444

  Totaal3.440.0002.889.600Totaal beschikbaar3.648.0003.075.000Niet gebruikt208.000185.400Capaciteitsbenutting94,3%

  *

 • Berekening van de kostprijzen*

  Externe dienst 1Externe dienst 2Externe dienst nActiviteit 1100%Activiteit 225%25%50%Activiteit 3100%Activiteit 4100%Activiteit 5var.1 --> 100%var.2 --> 25%var.2 --> 25%var.2 --> 50%var.3 --> 50%var.3 --> 25%Activiteit 6100%.Activiteit n50%50%

  Externe dienst 1Externe dienst 2Externe dienst nActiviteit 151.240Activiteit 22.2052.2054.410Activiteit 34.830Activiteit 46.720Activiteit 54.0321.0085045041.6803.360Activiteit 67.560.Activiteit n1.722

  TOTAAL 64.99511.15115.834# eenheden1.200500400Kostprijs54,1222,3039,58per eenheid

 • Kost Objecten VDAB*

 • soorten dienstenuniversele dienstverleningbegeleidingtalentenservicecompetentieversterkingregieExterne dienstverlening

 • Voorjaar 2009:Jaaractieplan 2010

  prestaties en eerste aflijning budgettenBegrotingsontwerp 2010:

  prestaties op niveau van dienstverleningdefinitiesvolumegegevens waar mogelijk kosten op basis van historische kostprijzen2.prestaties op niveau van activiteiten volumegegevens volgens capaciteit begroting op activiteiten (Raad van Bestuur)3. kostensoorten en afdelingen (interne werkbegroting)44.ESRPlanning prestatiebegroting

 • dienstverleningenniveaus(objectieven)

  indicatievekosten

  planning van activiteiten(raming capaciteitkostensoortenafdelingenwerkbegroting(intern)beleidsbegroting

  (extern, Raad van Bestuur)

  jaaractieplanontwerpbegrotingbegroting intern2010

 • strategische en operationele management nemen beslissingen op basis van financile informatiefinancin staat met beide voeten in de operatiesvoldoende onderbouwen aan de basis: analytische kostprijsboekhouding, vermogensbestanddelen, integratie met operationele systemen, datawarehouse

  CONCLUSIE

  VDAB testfile PPT 04.07.2005

  VDAB testfile PPT 04.07.2005

  VDAB testfile PPT 04.07.2005

  *

  arbeidsmarkt

  indicatoren

  arbeidsmarkt

  trends

  context

  analyse

  arbeidsmarkt

  behoeftes

  doelstellingen

  regie

  dienstverlening

  regie

  prestatie-

  begroting

  middelen

  planning

  regie

  doelstellingen

  actor

  dienstverlening

  actor

  plan