Click here to load reader

PROGRAMA PROPI UVIC ESTUDI Programa... Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya 5 Data límit per lliurar tota la documentació A LA TORNADA A LA UVIC-UCC 11 Certificat

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAMA PROPI UVIC ESTUDI Programa... Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya 5 Data...

 • PROGRAMA PROPI UVIC ESTUDI

  Dossier informatiu per a l’estudiant 2015 - 2016

 • INDEX

  Salutació de l’Àrea de Relacions Internacionals

  Qui som? 2.1 Àrea de Relacions Internacionals 2.2 El/La coordinador/a acadèmic/a de Relacions Internacionals

  Procés no acadèmic - Àrea de Relacions Internacionals 4.1 Modificacions de l’estada

  Procés acadèmic

  Finançament del Programa Propi UVic Estudi 5.1 Ajuts Mobint (AGAUR) 5.2 Ajuts Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA a la mobilitat internacional per a estudiants del Campus Vic de la UVic - UCC 5.3 Premi Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA al millor reportatge Recomanacions d’utilitat abans de marxar a l’estranger 6.1 Documentació personal i visat 6.2 Tràmits per legalitzar la residència en un país estranger 6.3 Comunicacions durant l’estada 6.4 ISIC 6.5 Ministeri d’Afers Estrangers i Cooperació 6.6 Allotjament 6.7 Assistència sanitària 6.7.1 Assegurança mèdica privada 6.7.2 Medicaments i salut 6.7.3 Vacunes 6.7.4 Targeta Sanitària Europea

  U ni

  ve rs

  it at

  d e

  Vi c

  U ni

  ve rs

  it at

  C en

  tr al

  d e

  C at

  al un

  ya

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • Salutació de l’Àrea de Relacions Internacionals

  Des de l’Àrea de Relacions Internacionals et volem donar l’enhorabona per haver es- tat seleccionat/da per realitzar una estada en una universitat. Estem convençuts que la teva estada en una altra universitat estrangera et serà del tot profitosa, tant des de la perspectiva acadèmica i professional, com personal.

  L’ “experiència internacional” deixa una empremta inesborrable en totes aquelles persones que han tingut l’oportunitat de gaudir-ne. Per tant, et recomanem i t’enco- ratgem perquè la gaudeixis minut a minut i en treguis el màxim profit.

  Finalment, voldríem remarcar la importància que té per a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya la teva condició d’estudiant d’intercanvi i t’animem perquè la facis conèixer al teu nou entorn.

  Molt bona estada i bon curs a l’estranger.

  Àrea de Relacions Internacionals

  U ni

  ve rs

  it at

  d e

  Vi c

  U ni

  ve rs

  it at

  C en

  tr al

  d e

  C at

  al un

  ya

  1

  1

 • Qui som?

  U ni

  ve rs

  it at

  d e

  Vi c

  U ni

  ve rs

  it at

  C en

  tr al

  d e

  C at

  al un

  ya

  2

  L’Àrea de Relacions Internacionals (ARI) està al servei dels estudiants que par- ticipen en programes de mobilitat internacional i intercanvi per orientar en tots els tràmits no acadèmics i per resoldre qualsevol qüestió que es pugui plantejar sobre l’estada a l’estranger.

  L’ Àrea de Relacions Internacionals2.1

  Informació de contacte

  Àrea de Relacions Internacionals Anna Nòria Càceres

  Espai F005 C/Sagrada Família, 7 08500 Vic (Barcelona)

  Tel. +34 93 881 61 76 Fax +34 93 889 10 63

  [email protected] [email protected]

  El/la coordinador/a acadèmic/a de Relacions Internacionals2.2

  El/la coordinador/a acadèmic/a de Relacions Internacionals s’encarrega dels tràmits acadèmics que puguin sorgir abans, durant i després de l’estada a l’es- tranger.

  Els coordinadors i coordinadores són:

  Facultat d’Empresa i Comunicació

  Pere Morera Despatx F 402

  A/e: [email protected]

  Facultat d’Educació, Traducció i Ciències

  Humanes Mariano Pasarello

  Despatx CS 106 A/e: [email protected]

  Facultat de Ciències i Tecnologia

  Sarah Khan Despatx T 110

  A/e: [email protected]

  Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar

  Montse Romero Despatx B 012

  A/e: [email protected]

  BAU, Centre de Disseny Universitari de

  Barcelona Mar Moreno

  A/e: [email protected]

  2

 • Procés no acadèmic - Àrea de Relacions Internacionals

  U ni

  ve rs

  it at

  d e

  Vi c

  U ni

  ve rs

  it at

  C en

  tr al

  d e

  C at

  al un

  ya

  3

  Pots descarregar tots aquests documents a: www.uvic.cat/internacional/out/propi-estudi

  3

  ABANS DE MARXAR

  Conveni entre l’estudiant UVic-UCC

  Emplenar-lo i imprimir-ne 2 còpies originals i signades

  Targeta sanitària europea Escanejada, únicament si es tracta d’una destinació europea

  Declaració responsable d’assegurança

  Original

  DURANT L’ESTADA

  NOMÉS SI ÉS NECESSARI

  Certificat d’arribada Signat per la universitat de destinació

  Enviar escanejat a [email protected]

  Sol·licitud ampliació d’estada (si s’escau)

  Signat per l’estudiant, pel coordinador/a de destí i pel de la UVic-UCC

  Certificat d’estada Signat i segellat pel destí. L’has de lliurar original o per correu electrònic a [email protected]

  DESPRÉS DE L’ESTADA

  Certificat d’estada

  Qüestionari final de la mobilitat

  L’has d’enviar a [email protected]

  DOCUMENTS PER LLIURAR A L’ ÀREA DE RELACIONS INTERNACIONALS

  Programa Propi UVic Estudi

  QUAN ? QUÈ ? COM ?HE DEPRESENTAR HO HE DEPRESENTARHO HE DEPRESENTAR

  ABANS D’ACABAR L’ESTADA

  Termini: Mobilitat a partir d’agost: 10 juliol 2015

  Mobilitat a partir de gener: 20 novembre 2015

  Termini: 15 dies després de finalitzar la mobilitat

  *Tots els documents es poden descarregar de: http://www.uvic.cat/internacional/out/propi-estudi

  Dades de contacte en cas d’emergència a l’estranger

  Emplenar-lo en línia

  Signat i segellat pel destí. L’has de lliurar original o per correu electrònic a [email protected]

  A L’INCORPORAR-TE A LA UNIVERSITAT (com a màxim 10 dies després)

 • U ni

  ve rs

  it at

  d e

  Vi c

  U ni

  ve rs

  it at

  C en

  tr al

  d e

  C at

  al un

  ya Per preparar la teva estada a la universitat de destinació has de fer una sèrie de tràmits administratius i acadèmics a la UVic-UCC. Per tant, és molt important que et llegeixis atentament la informació següent:

  ABANS DE MARXAR Data límit per lliurar tota la documentació

  10 de juliol 2015 27 de novembre 2015 (pels estudiants que inicien l’intercanvi a partir de gener

  2016)

  (pels estudiants que inicien l’intercanvi a partir de l’agost

  2015)

  Conveni entre la UVic-UCC i l’estudiant1 L’has d’emplenar i n’has d’imprimir dues còpies i signar-les. Cal lliurar-les originals a l’Àrea de Relacions Internacionals.

  Declaració responsable d’assegurança per a l’estada acadèmica internacional2 L’has d’imprimir, emplenar-la i lliurar-la original a l’Àrea de Relacions Internacionals (no escanejat). [més informació sobre assegurances a l’apartat 8.7]

  3 Targeta Sanitària Europea

  4

  L’has de tramitar, escanejar i enviar a [email protected] (Només en cas de desti- nació europea). [més informació sobre assegurances a l’apartat 8.7]

  Learning Agreement for Studies

  Es tracta del document que has acordat amb el teu cordinador/a acadèmic/a de Relacions Internacionals, on hi consten les assignatures que has de realitzar durant la teva estada de mobilitat. Un cop emplenat i signat pel teu coordinador/a i pel coordinador/a de la universitat de destinació (signatures i segells obligatoris abans d’iniciar l’intercanvi), l’has d’escanejar i enviar a [email protected]

  4

  DURANT L’ESTADA

  10 dies després d’iniciar l’intercanvi

  Certificat d’arribada7 Cal que l’emplenis, el facis signar i segellar i l’enviïs a [email protected]

  8 Dades de contacte en cas d’emergència a l’estranger

  9

  Aquesta informació ens serveix per saber on estàs vivint i poder contactar amb tu en cas necessari.

  Ampliació de l’estada

  En cas que vulguis ampliar l’estada, has de sol·licitar una autorització a la universi- tat de destinació i a la UVic-UCC durant el període lectiu del mateix curs acadèmic, com a data límit el 13 de novembre 2015.

  Data límit per lliurar tota la documentació

 • U ni

  ve rs

  it at

  d e

  Vi c

  U ni

  ve rs

  it at

  C en

  tr al

  d e

  C at

  al un

  ya

  5

  Data límit per lliurar tota la documentació

  A LA TORNADA A LA UVIC-UCC

  Certificat d’estada11 L’has de lliurar degudament signat i segellat a l’Àrea de Relacions Internacionals. Llegeix-te les indicacions que apareixen al final del document.

  12 Certificate Language of Instruction in English L’has de lliurar a l’Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC, si s’escau.

  Els i les estudiants dels graus de la UVic-UCC han d’assolir les competències del nivell B1 o B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR), en funció de cada grau, per obtenir el títol del grau. Tots els graus de la UVic-UCC con- tenen assignatures de llengua anglesa o en llengua anglesa que permeten als estu- diants de cada grau