13
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Dezvoltarea Capacităii AdministrativePROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare Primaria municipiului Bailesti 2) Formularea problemei Poluarea mediului inconjurator ca urmare a depozitarii deseurilor in locuri neamenajate In Romania, infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localitatilor reprezinta competenta exclusiva a autoritatilor deliberative a unitatilor administrative teritoriale (Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor). Sistemul de colectare a deseurilor la nivelul municipiului are urmatoarele caracteristici: - deseurile se colecteaza neselectiv prin actualul sistem, cu cateva exceptii in zona “blocuri”; - in zona “blocuri” au fost amenajate 10 platforme de colectare, dotate cu containere metalice de 1,1 mc (cate 3-4 pe fiecare platforma); colectarea se realizeaza neselectiv; cu toate acestea, in interiorul platformelor a fost amenajat cate un spatiu pentru colectarea deseurilor din plastic; pentru aceasta zona, sunt incheiate contracte intre societatea de salubritate si cele 10 asociatii de proprietari existente in municipiu; - pentru institutiile publice au fost amenajate 8 platforme de colectare, dotate cu containere metalice de 1,1 mc; - pentru zona “case” dotarea cu pubele este deficitara, lucru reflectat si de numarul mic de contracte incheiate cu populatia (aproximativ 2300, dintr-un maxim de 5376) - colectarea se realizeaza cu 3 autogunoiere cu o capacitate de 16 mc fiecare. In urma studiului realizat la nivelul municipiului pe un esantion de 200 de respondenti, a reiesit ca, desi populatia apreciaza sistemul de colectare a deseurilor ca eficient (74%) si foarte eficient (24%), numai 38% au incheiat contracte cu societatea de salubritate, restul de 62% fiind in afara sistemului de colectare. Dumneavoastră personal aţi încheiat contract cu firma de salubritate?

PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE

1) Institutia initiatoare

Primaria municipiului Bailesti

2) Formularea problemei

Poluarea mediului inconjurator ca urmare a depozitarii deseurilor in locuri neamenajate In Romania, infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localitatilor reprezinta competenta exclusiva a autoritatilor deliberative a unitatilor administrative teritoriale (Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor). Sistemul de colectare a deseurilor la nivelul municipiului are urmatoarele caracteristici: - deseurile se colecteaza neselectiv prin actualul sistem, cu cateva exceptii in zona “blocuri”; - in zona “blocuri” au fost amenajate 10 platforme de colectare, dotate cu containere metalice de 1,1 mc (cate 3-4 pe fiecare

platforma); colectarea se realizeaza neselectiv; cu toate acestea, in interiorul platformelor a fost amenajat cate un spatiu pentru colectarea deseurilor din plastic; pentru aceasta zona, sunt incheiate contracte intre societatea de salubritate si cele 10 asociatii de proprietari existente in municipiu;

- pentru institutiile publice au fost amenajate 8 platforme de colectare, dotate cu containere metalice de 1,1 mc; - pentru zona “case” dotarea cu pubele este deficitara, lucru reflectat si de numarul mic de contracte incheiate cu populatia

(aproximativ 2300, dintr-un maxim de 5376) - colectarea se realizeaza cu 3 autogunoiere cu o capacitate de 16 mc fiecare.

In urma studiului realizat la nivelul municipiului pe un esantion de 200 de respondenti, a reiesit ca, desi populatia apreciaza sistemul de colectare a deseurilor ca eficient (74%) si foarte eficient (24%), numai 38% au incheiat contracte cu societatea de salubritate, restul de 62% fiind in afara sistemului de colectare. Dumneavoastră personal aţi încheiat contract cu firma de salubritate?

Page 2: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

De asemenea, un procent foarte mare dintre respondenti, respectiv 64%, declara ca depoziteaza resturile menajere intr-o zona izolata din curte, iar 3% admit chiar ca le abandoneaza la marginea orasului.

Unde aruncaţi de obicei resturile menajere şi obiectele nefolositoare?

Acest fenomen a condus la aparitia unui depozit necontrolat, la marginea orasului, unde sunt depozitate si incinerate deseurile care provin de la generatorii din municipiu, fapt care conduce la cresterea gradului de poluare a aerului, solului si apei, cu consecinte negative asupra populatiei. De asemenea, faptul ca un numar mare de respondenti declara ca depoziteaza desurile intr-o zona izolata din curte, ne conduce la premisa ca locuitorii din zona “case”, incinereaza aceste deseuri, sporind astfel poluarea din municipiu.

Un alt element important este cel legat de lipsa, pana in momentul de fata, a unei actiuni sustinute de constientizare a populatiei

Page 3: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

in problema colectarii deseurilor si a pericolului pe care il reprezinta depozitarea necontrolata. In acelasi timp, s-a constatat si o lipsa a actelor de reglementare de nivel local, care sa trateze problema colectarii deseurilor, in sensul cresterii numarului de utilizatori ai sistemului de salubritate care incheie contracte si achita contravaloarea serviciilor, in conditiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor si a Legii nr.51/200 privind serviciile comunitare de utiliati publice. O problema majora identificata la nivelul municipalitatii este cea referitoare la Statia de transfer prevazuta in Master Planul 2008-2038 pentru sistemul integrat de gestionare a deseurilor la nivelul judetului Dolj. Aceasta statie de transfer, propusa a functiona chiar in municipiul Bailesti ar avea rolul de a prelua deseurile din municipiu, urmand ca, dupa compactare, acestea sa fie transportate la depozitul ecologic de la Mofleni. In lipsa acestei statii, autoritatea locala este obligata sa realizeze transportul cu autogunoierele de 16 mc din dotare, pe o distanta de aproape70 de km (140 de km dus-intors), pana la depozitul ecologic, fapt ce determina a crestere a costurilor de operare ale sistemului de salubritate si, implicit, a pretului final platit de utilizatori. Pana la realizarea acestei statii, in analiza de fata au fost luate in calcul costurile cu transportul deseurilor pe ruta Bailesti – Mofleni si retur.

3) Denumirea politicii

Imbunatatirea sistemului municipal de gestionare a deseurilor – “Un Bailesti curat”

4) Scop Reducerea poluarii mediului inconjurator

5) Obiective generale/obiective specifice

Obiectiv general Reducerea cantitatii de deseuri depozitate in locuri neamenajate Obiectiv specific 1 Implementarea unui sistem eficient de colectare selectiva a deseurilor Obiectiv specific 2 Constientizarea generatorilor cu privire la pericolul poluarii cu deseuri a mediului inconjurator

6) Beneficiari Beneficiari directi: - populatia

Page 4: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

- agentii economici - institutiile publice

Beneficiari indirecti: - primaria - agentii de salubrizare

7) Variante de solutionare Varianta 1

Implementarea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor, din Usa in Usa A. Dotarea cu pubele/containere Aceasta varianta presupune dotarea cu 3 containere/pubele pentru:

1. plastic 2. hartie/carton 3. deseuri nesortate

Pentru zona „case” vor fi utilizate, pentru fiecare gospodarie, cate 3 europubele de 120 litri, marcate distinct, pentru fiecare tip de deseu. Pentru zona ”blocuri” (60 blocuri, 1642 apartamente – aproximativ 5000 de locuitori), vor fi utilizate, pe cele 10 platforme de colectare

Impact 1 Economic Costurile de investitie in cazul acestei variante sunt de 1.063.763,21 lei, fiind cele mai ridicate dintre variantele analizate. Numar Pret unitar

euro Pret unitar lei

Total lei

Pubele 120 l

10928 23 97.34 1063763.21

TOTAL U-U

1063763.21

Social

- cresterea gradului de incredere a populatiei in capacitatea APL de a raspunde nevoilor comunitatii

Din datele culese in urma Studiului sociologic realizat la nivelul municipiului Bailesti a rezultat faptul ca populatia ar utiliza, in procent de 100%, un sistem de colectare selectiva a deseurilor, 85% dintre acestia considerand

Buget estimat 1 Costurile de operare anuale: Taxe depozit ecologic: 50577.68 lei Transport extern (la depozitul ecologic) carburant: 18672.50 lei Transport intern: 3194.40 lei Alte cheltuieli (mentenanta, revizii si reparatii, asigurari): 10000 lei Personal: 25000 lei TOTAL: 107444.58 lei

Page 5: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

existente, containerele existente, doua dintre acestea urmand a fi marcate distinct, pentru plastic, respectiv hartie/carton. Prin acesta se obtine cea mai mare rata de colectare, de pana la 80%, atat pentru plastic, cat si pentru hartie/carton. B. Transportul Intrucat vor fi utilizate doar containere de 1,1 mc si pubele de 120 de litri, nu este necesara o investitie suplimentara, colectarea urmand a fi realizata cu cele 3 autogunoiere compactoare de 16 mc. C. Campanie de informare si sensibilizare a populatiei Colectarea din Usa in usa necesita un efort mai redus de informare si sensibilizare a populatiei, comparativ cu colectarea Mixta si mai ales cu cea prin Aport voluntar. Se au in vedere urmatoarele tipuri de actiuni:

- emisiuni la postul local de

potrivita solutia de montare a pubelelor pentru fiecare locuinta in parte. Varianta de colectare din Usa in usa raspunde in cea mai mare masura asteptarilor acestora, gradul de acceptare si sustinere din partea populatiei fiind cel mai ridicat dintre cele 3 variante.

- constientizarea populatiei cu privire la riscurile poluarii cu deseuri

Iu urma studiului realizat la nivelul primariei Bailesti, a rezultat faptul ca 62% dintre respondenti nu au incheiat contract cu serviciul de salubritate. De asemenea, la intrebarea „Unde aruncati de obicei resturile menajere si obiectele nefolositoare?”, 64% din cei intervievati raspund „Intr-o zona izolata din curte”, iar 3% raspunzand chiar „Intr-o zona marginasa a orasului”, neutilizand pubelele/containere din localitate. Aceste raspunsuri indica faptul ca o mare parte din cetateni nu este constienta de pericolul pe care il reprezinta arderea sau depozitarea necontrolata a deseurilor. In cadrul Campaniei de informare si sensibilizare sunt prevazute actiuni care vor determina modificarea comportamentului populatiei, in sensul constientizarii efectelor negative ale poluarii asupra sanatatii si cresterea gradului de acceptare si utilizare a sistemului de colectare a deseurilor. In aceasta varianta, campanile de informare au intensitatea cea mai scazuta dintre cele trei analizate;

- educarea copiilor in spiritul respectului fata de mediul inconjurator

Aceasta componenta are, evident, efecte pe termen lung,

Page 6: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

televiziune (CONYSAT) - emisiuni la postul local de

radio, precum si la cel regional (Radio Craiova)

- articole in presa locala (Gazeta de Bailesti)

- intalniri ale reprezentantilor primariei cu cetatenii si cu reprezentantii asociatiilor de proprietari

- intalniri ale reprezentantilor asociatiilor de proprietari (presedinti si administratori) cu membrii acestora, in vederea informarii si sensibilizarii

- tiparirea si distribuirea de pliante informative catre populatie (programul de transport, avantajele financiare, sociale si ecologice)

- actiuni in scoli pentru educarea copiilor in spiritul colectarii selective si respectului fata de mediul inconjutaror (actiune permanenta)

- informatii postate pe site-ul

producand schimbari pozitive la nivelul mentalitatii si comportamentului copiilor. Pregatirea acestora in sensul utilizarii sistemului de colectare selectiva si, mai general, in sensul respectului fata de mediul inconjurator, va determina o crestere a gradului de constientizare si implicare in rezolvarea problemelor comunitatii. In ceea ce priveste nivelul pretului platit de populatie pentru serviciile de salubritate, acesta este estimat la 5.74 lei/persoana/luna, fiind cel mai ridicat dintre cele trei variante. Ecologic Din datele Agentiei de protectie a mediului, preluate in Strategia de dezvoltare a judetului Dolj 2007-2013, la nivelul municipiului Bailesti si zonele apropiate, sunt identificate o serie de riscuri de poluare:

1. Poluarea apei de suprafata Municipiul Bailesti si platforma industriala (utilitati publice, activitati si servicii industriale), ce afecteaza raul Balasan, sunt incadrate in categoria zona critica; De asemenea, in avalul localitatii Bailesti, pe cursul raului Balasan, calitatea apei este deteriorata.

2. Calitatea aerului Nu exista informatii care sa includa municipiul Bailesti in categoria zonelor critice. Cu toate aceste, in zona depozitului necontrolat, este prezent un miros neplacut, ca urmare a descompunerii deseurilor.

3. Calitatea solului Printre sursele de poluare a solului la nivelul municipiului Bailesti este mentionat depozitul urban

Page 7: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

Primariei Bailesti

D. Elaborarea unor acte locale de reglementare in domeniul deseurilor

- intalniri cu consilierii locali in vedere sustinerii propunerii de PP

- elaborarea unor HCL privind: nivelul taxei de salubritate, a contraventiilor in cazul depozitarii deseurilor in locuri nepermise sau a neincheierii contractului de salubritate.

neecologic. De asemenea, in categoria siturilor contaminate este inclus si depozitul de deseuri de la Bailesti. Prin implementarea unui sistem de colectare selectiva din Usa in usa se preconizeaza o diminuare treptata, a cantitatii de deseuri supusa arderii in gospodarie, in paralel cu reducerea, pana la disparitia totala, a deseurilor depozitate in locuri neamenajate. Disparitia acestor factori poluatori va avea un impact pozitiv asupra apelor de suprafata, a calitatii aerului si a solului. Intrucat aceasta varianta prezinta cel mai mare grad de colectare, la care populatia adera cel mai rapid, impactul ecologic poate fi apreciat ca cel mai ridicat dintre cele trei variante. Imbunatatirea factorilor de mediu reduce riscul imbolnavirii animalelor, impiedica reducerea faunei si are consecinte pozitive asupra sanatatii populatiei.

Varianta 2 Implementarea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor, prin Aport Voluntar Aceasta varianta presupune: A. Dotarea cu pubele/containere 1. colectarea deseurilor nesortate se realizeaza din Usa in usa, prin dotarea populatiei cu pubele sau containere. In cazul primariei

Impact 2 Economic Costurile de investitie in cazul acestei variante sunt de 149315.54 lei. Numar Pret unitar

euro Pret unitar lei

Total

Pubele 120 l 176.00 23.00 97.34 17132.35Containere plastic 1.1 mc

140.00 252.00 1066.54 149315.54

TOTAL A-P

149315.54

Buget estimat 2 Costurile anuale de operare: Taxe depozit ecologic: 54277.61 lei Transport extern (la depozitul ecologic) carburant: 20020 lei Transport intern: 3194.40 lei Alte cheltuieli (mentenanta,

Page 8: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

Bailesti, zona „blocuri” este deja dotata cu containerele necesare; zona „case”, care cuprinde 5376 de gospodarii, este acoperita de 5200 de pubele, fiind necesara achizitionarea a inca 176 pubele. 2. pentru colectarea selectiva este necesara infiintarea, in diferite zone ale orasului, a unor centre de colectare voluntara, care sa fie dotate cu pubele/containere pentru plastic si hartie/carton Pentru o colectare eficienta, in zonele urbane (zona „blocuri”) densitatea containerelor de colectare trebuie sa fie de aproximativ 1 container/500 de locuitori, iar pentru zonele cu habitat dispersat (zona „case”) de aproximativ 1 container/200 de locuitori. Pentru zona ”blocuri” (60 blocuri, 1642 apartamente – aproximativ 5000 de locuitori), vor fi utilizate, pe cele 10 platforme de colectare existente, containerele existente, doua dintre acestea urmand a fi

Social - cresterea gradului de incredere a populatiei in

capacitatea APL de a raspunde nevoilor comunitatii

Din datele culese in urma Studiului sociologic realizat la nivelul municipiului Bailesti a rezultat faptul ca populatia ar utiliza, in procent de 100%, un sistem de colectare selectiva a deseurilor, varianta de colectare prin Aport voluntar fiind preferata de 41% dintre respondenti. In ceea ce priveste nivelul pretului platit de populatie pentru serviciile de salubritate, acesta este estimat la 5.33 lei/persoana/luna, fata de 5.74 lei/persoana/luna in varianta din usa in usa si fata de 5.29 lei/persoana/luna in varianta mixta, situandu-se, deci, la un nivel mediu.

- constientizarea populatiei cu privire la riscurile poluarii cu deseuri

Iu urma studiului realizat la nivelul primariei Bailesti, a rezultat faptul ca 62% dintre respondenti nu au incheiat contract cu serviciul de salubritate. De asemenea, la intrebarea „Unde aruncati de obicei resturile menajere si obiectele nefolositoare?”, 64% din cei intervievati raspund „Intr-o zona izolata din curte”, iar 3% raspunzand chiar „Intr-o zona marginasa a orasului”, neutilizand pubelele/containere din localitate. Aceste raspunsuri indica faptul ca o mare parte din cetateni nu este constienta de pericolul pe care il reprezinta arderea sau depozitarea necontrolata a deseurilor. In cadrul Campaniei de informare si sensibilizare sunt prevazute actiuni care vor determina modificarea comportamentului populatiei, in sensul constientizarii efectelor negative ale

revizii si reparatii, asigurari): 10000 lei Personal: 25000 lei TOTAL: 112442.01 lei

Page 9: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

marcate distinct, pentru plastic, respectiv hartie/carton. In zona „case” locuieste o populatie de aproximativ 14.000 persoane, astfel ca necesarul de containere este de 70 pentru fiecare tip de deseu colectat, adica 140 containere 1,1 mc Prin aceast sistem se obtine o rata de colectare de aproximativ 40% (jumatate fata de varianta din Usa in Usa), atat pentru plastic, cat si pentru hartie/carton. B. Transportul Ca si la varianta anterioare, intrucat vor fi utilizate doar containere de 1,1 mc si pubele de 120 de litri, nu este necesara o investitie suplimentara, colectarea urmand a fi realizata cu cele 3 autogunoiere compactoare de 16 mc C. Campanie de informare si sensibilizare a populatiei Colectarea prin Aport voluntar necesita cel mai mare efort de informare si sensibilizare a

poluarii asupra sanatatii si cresterea gradului de acceptare si utilizare a sistemului de colectare a deseurilor. In cadrul acestei variante, campaniile de informare au cea mai mare intensitate dintre cele trei analizate.

- educarea copiilor in spiritul respectului fata de mediul inconjurator

Aceasta componenta are, evident, efecte pe termen lung, producand schimbari pozitive la nivelul mentalitatii si comportamentului copiilor. Pregatirea acestora in sensul utilizarii sistemului de colectare selectiva si, mai general, in sensul respectului fata de mediul inconjurator, va determina o crestere a gradului de constientizare si implicare in rezolvarea problemelor comunitatii. Ecologic Ca si la varianta anterioara, prin implementarea unui sistem de colectare selectiva prin Aport voluntar, se preconizeaza o diminuare treptata, a cantitatii de deseuri supusa arderii in gospodarie, in paralel cu reducerea, pana la disparitia totala, a deseurilor depozitate in locuri neamenajate. Disparitia acestor factori poluatori va avea un impact pozitiv asupra apelor de suprafata, a calitatii aerului si a solului. Cu toate acestea, intrucat aceasta varianta prezinta cel mai scazut grad de colectare, la care populatia adera cel mai greu, impactul ecologic poate fi apreciat ca cel mai scazut dintre cele trei variante. Imbunatatirea factorilor de mediu reduce riscul imbolnavirii animalelor, impiedica reducerea faunei si are consecinte pozitive asupra sanatatii populatiei.

Page 10: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

populatiei, comparativ cu colectarea Mixta si mai ales cu cea din Usa in usa. Sunt prevazute aceleasi actiuni ca si la varianta 1, insa intensitatea si frecventa acestora este mult mai mare. D. Elaborarea unor acte locale de reglementare in domeniul deseurilor Aceasta componenta are aceleasi caracteristici ca si in varianta anterioara, respectiv:

- intalniri cu consilierii locali in vedere sustinerii propunerii de PP

- elaborarea unor HCL privind: nivelul taxei de salubritate, a contraventiilor in cazul depozitarii deseurilor in locuri nepermise sau a neincheierii contractului de salubritate.

Varianta 3 Implementarea unui sistem Mixt de colectare selectiva a deseurilor

Impact 3 Economic Costurile de investitie in cazul acestei variante sunt de 597963.2 lei.

Buget estimat 3 Costurile anuale de operare: Taxe depozit ecologic:

Page 11: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

Aceasta varianta presupune imbinarea variantelor din Usa in usa si prin Aport voluntar. Astfel, plasticul va fi colectata din Usa in usa, in timp ce hartia/cartonul va fi colectate prin centrele de colectare voluntara, ca la varianta prin Aport voluntar. A. Dotarea cu pubele/containere Pentru zona ”blocuri” (60 blocuri, 1642 apartamente – aproximativ 5000 de locuitori), vor fi utilizate, pe cele 10 platforme de colectare existente, containerele existente, doua dintre acestea urmand a fi marcate distinct, pentru plastic, respectiv hartie/carton. Pentru zona „case” vor fi utilizate, pentru fiecare gospodarie, cate o europubela de 120 litri, pentru plastic. De asemenea, pentru colectarea hartiei/cartonului, sunt necesare 70 de containere de 1.1 mc (o rata de 1 container/200 de locuitori). Prin acest sistem se obtine o rata de colectare de pana la 80% pentru plastic, si de aproximativ 40%

Pubele 120 l

5376.00 23.00 97.34 523315.43

Containere 1.1 mc

70.00 252.00 1066.54 74657.77

TOTAL M 597973.20 Social Impact social

- cresterea gradului de incredere a populatiei in capacitatea APL de a raspunde nevoilor comunitatii

Din datele culese in urma Studiului sociologic realizat la nivelul municipiului Bailesti a rezultat faptul ca populatia ar utiliza, in procent de 100%, un sistem de colectare selectiva a deseurilor, varianta de colectare prin Aport voluntar fiind preferata de 41% dintre respondenti, iar varianta din Usa in usa de 40% dintre acestia. De asemenea, din punct de vedere al suportabilitatii financiare, varianta Mixta este mai ieftina decat ambele variante (5.29 lei/persoana/luna fata de 5.33 lei/persoana/luna, in varianta prin Aport voluntar si fata de 5.74 lei/persoana/luna in varianta din Usa in usa)

- constientizarea populatiei cu privire la riscurile poluarii cu deseuri

Iu urma studiului realizat la nivelul primariei Bailesti, a rezultat faptul ca 62% dintre respondenti nu au incheiat contract cu serviciul de salubritate. De asemenea, la intrebarea „Unde aruncati de obicei resturile menajere si obiectele nefolositoare?”, 64% din cei intervievati

52663.36 Transport extern (la depozitul ecologic) carburant: 19442.50 lei Transport intern: 3194.40 lei Alte cheltuieli (mentenanta, revizii si reparatii, asigurari): 10000 lei Personal: 25000 lei TOTAL: 110300.26 lei

Page 12: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

pentru hartie/carton. B. Transportul Ca si in cazul primelor doua variante, intrucat vor fi utilizate doar containere de 1,1 mc si pubele de 120 de litri, nu este necesara o investitie suplimentara, colectarea urmand a fi realizata cu cele 3 autogunoiere compactoare de 16 mc. C. Campanie de informare si sensibilizare a populatiei Colectarea prin Aport voluntar necesita un efort mediu informare si sensibilizare a populatiei, (mai sustinuta decat in cazul colectarii Usa in usa, dar mai redusa decat in cazul colectarii prin Aport voluntar. Sunt prevazute aceleasi actiuni ca si in cazul variantelor anterioare, dar cu frecventa si intensitate medie. D. Elaborarea unor acte locale de reglementare in domeniul deseurilor Aceasta componenta are aceleasi

raspund „Intr-o zona izolata din curte”, iar 3% raspunzand chiar „Intr-o zona marginasa a orasului”, neutilizand pubelele/containere din localitate. Aceste raspunsuri indica faptul ca o mare parte din cetateni nu este constienta de pericolul pe care il reprezinta arderea sau depozitarea necontrolata a deseurilor. In cadrul acestei variante, campaniile de informare au o intensitate medie (situandu-se intre primele doua variante). In cadrul Campaniei de informare si sensibilizare sunt prevazute actiuni care vor determina modificarea comportamentului populatiei, in sensul constientizarii efectelor negative ale poluarii asupra sanatatii si cresterea gradului de acceptare si utilizare a sistemului de colectare a deseurilor.

- educarea copiilor in spiritul respectului fata de mediul inconjurator

Aceasta componenta are, evident, efecte pe termen lung, producand schimbari pozitive la nivelul mentalitatii si comportamentului copiilor. Pregatirea acestora in sensul utilizarii sistemului de colectare selectiva si, mai general, in sensul respectului fata de mediul inconjurator, va determina o crestere a gradului de constientizare si implicare in rezolvarea problemelor comunitatii. Ecologic Ca si la variantele anterioare, prin implementarea unui sistem de colectare selective mixta, se preconizeaza o

Page 13: PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 1) Institutia initiatoare

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”

caracteristici ca si in varianta anterioara, respectiv:

- intalniri cu consilierii locali in vedere sustinerii propunerii de PP

- elaborarea unor HCL privind: nivelul taxei de salubritate, a contraventiilor in cazul depozitarii deseurilor in locuri nepermise sau a neincheierii contractului de salubritate.

diminuare treptata, a cantitatii de deseuri supusa arderii in gospodarie, in paralel cu reducerea, pana la disparitia totala, a deseurilor depozitate in locuri neamenajate. Disparitia acestor factori poluatori va avea un impact pozitiv asupra apelor de suprafata, a calitatii aerului si a solului. Aceasta varianta presupune un grad mediu de colectare, astfel ca impactul ecologic poate fi apreciat ca fiind mediu. Imbunatatirea factorilor de mediu reduce riscul imbolnavirii animalelor, impiedica reducerea faunei si are consecinte pozitive asupra sanatatii populatiei.

8) Procesul de consultare

Organizatii, institutii consultate

Rezultatele consultarii

9) Varianta de solutionare recomandata

Prezentarea variantei - beneficii/riscuri - impact detaliat - grupuri vizate - modalitati si termene de

monitorizare/ evaluare - indicatori de performanta

Termene preconizate de realizare Buget estimat