Psiholoska pomoc

Embed Size (px)

Text of Psiholoska pomoc

Ika Ronevi-Greta | Karin Kuljani-Vlai | Ivan Host | Mirjana Pernar i suradnici

PSIHOLOKA POMO U SUOAVANJU SA ZLOUDNOM BOLEUPrirunik za oboljele i lanove njihovih obitelji

Liga protiv raka Primorsko-goranske upanije Rijeka

PSIHOLOKA POMO U SUOAVANJU SA ZLOUDNOM BOLEU Prirunik za oboljele i lanove njihovih obitelji

Liga protiv raka Primorsko-goranske upanije Rijeka, 2007.

Glavni urednici Ika Ronevi-Greta Karin Kuljani-Vlai Ivan Host Mirjana Pernar uredniki odbor Antica Duleti-Nainovi ivka Jureti Snjeana Jurii Nada iul eljka Vojinovi recenzenti prof. dr. Igor Kardum prof. dr. Predrag Pavlovi lektor Tomislava Medved, prof. ilustracije Goran Kosi nakladnik Liga protiv raka Primorsko-goranske upanije Rijeka za nakladnika Nada iul PriPreMa i tisak Zambelli, RijekaCIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUILINA KNJINICA RIJEKA UDK 159.923.2.072 616-006:159.9 PSIHOLOKA pomo u suoavanju sa zloudnom boleu: prirunik za oboljele i lanove njihovih obitelji / Ika Ronevi-Greta ... ; . - Rijeka : Liga protiv raka Primorsko-goranske upanije, 2007. ISBN 978-953-55010-0-8 1. Ronevi-Greta, Ika 111025069

Tiskanje edicije omogueno je novanom potporom Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb grada Rijeke i Primorsko-goranske upanije.

Ika Ronevi-Greta | Karin Kuljani-Vlai | Ivan Host | Mirjana Pernar i suradnici

PSIHOLOKA POMO U SUOAVANJU SA ZLOUDNOM BOLEUPrirunik za oboljele i lanove njihovih obitelji

Liga protiv raka Primorsko-goranske upanije Rijeka, 2007.

PoPis suradnika

mr. sc. Ingrid Belac-Lovasi, specijalist onkologije i radioterapije doc. dr. sc. Antica Duleti-Nainovi, specijalist interne medicine Zora Forko dr. Igor Girotto, specijalist psihijatrije dr. sc. Jasna Grkovi, specijalist psihijatrije dr. Ante Host dr. Ivan Host, specijalist interne medicine ivka Jureti, VMS Snjeana Jurii, VMS Nada Kauri-Raos, MS Radoslav Kosi, VMT, grupni terapeut mr. sc. Karin Kuljani-Vlai, prof. psihologije Danica Laki mr. sc. Franjo Lovasi, specijalist kirurgije Branka Lui, VMS prof. Ranko Pamukovi mr. sc. Ira Pavlovi-Rui, specijalist onkologije i radioterapije Ljiljana Peri prof. Mirjana Pernar, dipl.psiholog, psihoterapeut, grupni analitiar Ivanica Pezelj Jagoda Prebeg Matija Pavii, VMS Ljiljana Peri, VMS Senka Pu, VMS Nataa Ribi doc. dr. sc. Ika Ronevi-Greta, specijalist psihijatrije prof. Helena Sveko-Visintin, dipl.psiholog prof. dr. sc. Nada iul, dipl. oecc. dr. Loredana urlina-Balaban dr. Robert Tiac, specijalist otorinolaringologije Vlasta Turina Katherine Trinajsti mr. spec. Inge Vlai-Cicvari, kliniki psiholog prof. eljka Vojinovi, dipl. psiholog Jovanka ia,VMS, grupni terapeut

sadraj

Predgovor (ira Pavlovi-rui) rije urednika

9 11

1. zdravlje- osjeaji stres 15 1.1. Osjeaji i zdravlje (Mirjana Pernar) 15 to je zdravlje? Koji su izvori zadovoljstva i to nas ini sretnim? to nas ini nesretnim? to nam moe pomoi da doivimo zadovoljstvo i sreu? Kako i sami moemo pridonijeti stvaranju osjeaja zadovoljstva i sree? to najvie utjee na osjeaj zadovoljstva? 1.2. Emocije i kako ih izraavamo (Mirjana Pernar, Igor Girotto) 17 to su emocije? emu emocije u naem ivotu? Koje su osnovne emocije? Kako izraavamo emocije? Kako prepoznati neugodne osjeaje? O emu ovisi nain na koji emo izraziti emocije? Kako olakati nelagodu koju izazivaju snane emocije? 1.3. Stres i njegov utjecaj na zdravlje (Ante Host, Jovanka ia, Ivan Host) 19 to je stres? Koji su simptomi stresa? Ima li stres uvijek negativnu konotaciju? 2. suoavanje s dijagnozom raka 25 2.1 Zdravlje i bolest (Jasna Grkovi) 25 Koliko razmiljamo o zdravlju? Kada se javlja briga za zdravlje? 2.2. O nainima suoavanja s boleu? (Karin Kuljani-Vlai, Branka Lui) 25 Suoavanje - to zapravo znai? Kako se suoavamo? Razumijevanje: to mi se dogaa? 2.3. Reakcije na saznanje o dijagnozi raka 28 (Radoslav Kosi, Helena Sveko-Vizintin, Loredana urlina-Balaban) Koje su najee emocionalne reakcije u suoavanju s rakom? Strahovi i sumnje vezani za terapijske postupke 2.4. Najei emocionalni poremeaji kod oboljelih od raka i kako ih prepoznati 30 (Ika Ronevi-Greta, Senka Pu) Kako se oituju tjeskoba i depresija? Kako razlikovati simptome depresije ili tjeskobe od simptoma raka ili nuspojava lijekova?

2.5. 2.6.

2.7.

3. 3.1.

3.2.

3.3.

4. 4.1. 4.2.

Koji su pretkazatelji tjeskobe i depresije? Kada treba potraiti pomo zbog psihikih smetnji poput tjeskobe i depresije? Moe li se dogoditi da depresiju ili tjeskobu ne prepoznamo? Kako si pomoi u takvoj situaciji? Operacijski zahvati kod malignih bolesti (Franjo Lovasi, Ira Pavlovi-Rui, Ivan Host) Kemoterapija (Ira Pavlovi-Rui, Ivan Host) Koje su popratne pojave djelovanja kemoterapije? Popratne psihike smetnje i kemoterapija Radioterapija (Ira Pavlovi-Rui, Ingrid Belac-Lovasi, Ivan Host) Koji su neeljeni uinci terapije zraenjem? O emu ovisi pojava neeljenih reakcija na terapiju zraenjem? Psiholoka pomo i lijeenje Psiholoka pomo (Mirjana Pernar, Nada Kauri-Raos) Kada koristiti strunu psiholoku pomo? Zato razgovor pomae? Na koji nain moe pomoi strunjak iz podruja mentalnog zdravlja? Gdje potraiti psiholoku pomo? Praktine smjernice u suoavanju s dijagnozom raka (Karin Kuljani-Vlai) Tehnika rjeavanja problema (problem-solving) Vanost izraavanja emocija Rad na negativnim mislima Najee pogreke u razmiljanju koje se kognitivno-bihevioralnom terapijom uspjeno rjeavaju Poveanje kvalitete ivota Kad je potrebno lijeenje lijekovima za ublaavanje tjeskobe i depresije? (Ika Ronevi-Greta, Matija Pavii) Koji lijekovi mogu pomoi? Kada oekujemo poboljanje kod osoba koje uzimaju antidepresive? Neeljeni uinci antidepresiva bolest kao uzrok promjene obiteljskih odnosa (Igor Girotto, Loredana urlina-Balaban, Ljiljana Peri) to se dogaa u obitelji? Na koji se nain obitelj nosi s boleu svoga lana?

32 32

33

37 37

38

43

45 45 45

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9. 10. 11.

kako olakati komunikaciju - neke praktine smjernice (Inge Vlai-Cicvari) Komunikacija s lijenikom i drugim medicinskim osobljem Komunikacija s obitelji i prijateljima Komunikacija s djecom Komunikacija s radnom sredinom Pruanje potpore oboljelom iskustva lijeenih (Danica Laki, Zora Forko, Ljiljana, Nataa Ribi, Ivanica Pezelj) Gdje dobiti dodatne informacije? Liga protiv raka Primorsko-goranske upanije (Nada iul) Klub ena operiranih dojki - Nada (Katherine Trinajsti) Klub lijeenih od leukemije i limfoma (Jagoda Prebeg, Ljiljana Peri, Nataa Ribi) Klub laringektomiranih Primorsko-goranska upanije (Robert Tiac) Internet novi nain komuniciranja (Ranko Pamukovi) literatura rjenik pojmova (Ivan Host, Ira Pavlovi-Rui, Ika Ronevi-Greta, Ante Host) biljeke komentari i sugestije

47 47 49 50 53 54 56 66 66 66 67 67 68 70 72 75 76

8

PredGovor

Suoiti se s dijagnozom zloudne bolesti nikome nije lagano ni jednostavno i izaziva u svakom ovjeku niz psihikih reakcija razliitog oblika i jaine. Uz sve fizike promjene i zbivanja koje nosi bolest, promjene u psihikoj sferi dodatno optereuju bolesnika i okolinu. Naalost, iste su i dugo su vremena bile nepravedno zanemarivane ili umanjivane, a sve u elji da se naglasak posveti upravo savladavanju fizikog aspekta bolesti. Ve prva spoznaja postojanja mogunosti da netko boluje od raka razvija napetost, nesigurnost, dovodi do stresne situacije. Potvrda dijagnoze praena je esto raznolikim depresivnim krizama, strahom od smrti i neizvjesne budunosti. Bez pomoi i podrke duevni se nemir jo vie pogorava tijekom lijeenja. Strah se javlja zbog potrebnih kirurkih zahvata ili tijekom dodatne radioterapije ili kemoterapije, posebice zbog dobro poznatih neugodnih nuspojava takvog lijeenja. Obino onkolozi raznih specijalnosti te onkoloke medicinske sestre koje primjenjuju ta lijeenja, svakodnevno pruaju bolesnicima razliita obavjetenja, ali i psihosocijalnu potporu. Ipak, sve ee bolesnici i lanovi njihovih obitelji trae strunu pomo psihologa ili psihijatra. Posljednjih nekoliko desetljea u lijeenju raka postignut je ogroman napredak. Noviji dijagnostiki aparati i tehnike omoguavaju otkrie raka u poetnoj fazi kada je u potpunosti izljeiv. U upotrebi su i novi ureaji za znatno preciznije zraenje, s manje tetnih popratnih pojava i posljedica, koji su smanjili nunost nekada opsenih kirurkih zahvata s velikim nagrivanjem, uz iste ili ak bolje rezultate. Kirurke su tehnike stoga sve vie potedne i odstranjuje se samo tumor i najblie nuno tkivo u okolini. Novi, mnogo uinkovitiji lijekovi primjenjuju se u kemoterapiji tumora. Sve je vie potpuno izlijeenih bolesnika, a isto tako i zalijeenih, koji ive niz godina zahvaljujui raznim mogunostima uspjenog palijativnog lijeenja zloudnih tumora. Upravo je zato sve prihvaenija nunost i potreba osmiljavanja kvalitetnog sveobuhvatnog odnosa prema bolesti. Potrebno je poraditi na lakem proivljavanju tijeka lijeenja i svakako na podrci u kasnijoj socijalizaciji zalijeenih ili izlijeenih bolesnika. Naziv RAK sve se ee i slobodnije upotrebljava pa tako maligni tumor inimo boleu kakve su i sve druge. I ovaj je prirunik nastao iz potrebe da se doivljaji za vrijeme suoavanja s boleu i tijekom lijeenja objasne i priblie bolesniku, ali i njegovoj obitelji i okolini. Shvaanje i razumijevanje psihikih stanja kroz koje prolazi netko nama blizak moe pridonijeti boljoj i kvalitetnijoj podrci koju pruamo oboljelom. A i bolesnik sam, utopljen u svoje doivljaje i strahove, nee se osjetiti usamljen ako svoje reakcije shvati kao neto sasvim uobiajeno. Mr. sc. Ira Pavlovi-Rui Rijeka, studeni 2007.

9

10

rije urednika

U svakodnevnom radu esto se susreemo s ljudima koji nam se obraaju u potrazi za odgovorom na pitanje kako se suoiti sa svojom boleu. Nae su namjere u fazi pripreme i planiranja ovog prirunika bile velike. eljeli smo ponuditi gotovo sve odgovore, a uz to i razumjeti, uvjeriti,