Rancangan Pelajaran Sejarah Ting. 4

  • View
    241

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rancangan Mengajar Sejarah Tgktn 4

Text of Rancangan Pelajaran Sejarah Ting. 4

MINGGU

RANCANGAN PELAJARAN SEJARAH TINKATAN 4

MINGGUTEMA / TAJUKHASIL PEMBELAJARANKONSEP / ISTILAHCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARANUNSUR & TINGKAHLAKU PATRIOTISME

7. TAMADUN AWAL MANUSIA

7.1 Tamadun Awal DuniaMemahami pembentukan tamadun awal manusia.

2

a. Proses Pembentukan

Tamadun (Sumeria/

Mesir/Indus & Hwang Ho)

Aras 1

- Menerangkan konsep tamadun.

- Menyatakan ciri-ciri tamadun

- Menyatakan sumbangan tamadun Sumeria Mesir, Indus, Hwang Ho.Prasejarah

Arkeologi

Nomad

Membina garis masa :

Tamadun Awal Dunia

Kepemimpinan berwibawa

Bersikap berkepimpinan cemerlang

3

i. Konsep dan pengertian

ii. SumbanganAras 2

-Membandingkan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir, Indus & Hwang Ho.

-Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun.

Tamadun

Polytheistic

Raja

Kajian gambar :

Piramid, Tembok Besar china

Melabel peta :

Lokasi Tamadun Awal pada peta (Mesir, Sumeria,

Indus & Hwang HoMasyarakat berorganisasi

Bersatu dalam organisasi

4Aras 3

-Merasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi pembentukan tamadun awal.

Monarki

Teokrasi

Mutlak Melabel peta :

Lokasi tamadun

Yunani, Rom,

India dan ChinaBerinovatif dalam perancangan

Bersikap kreatif & inovatif.

MINGGUTEMA / TAJUKHASIL PEMBELAJARANKONSEP / ISTILAHCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARANUNSUR & TINGKAHLAKU PATRIOTISME

5b. Peningkatan Tamadun (Yunani , Rom,

India & China)

Menganalisis peningkatan tamadun & Sumbangannya

6i. Peningkatan dan sumbangan tamadun

Aras 1

-Menyatakan aspek peningkatan tamadun di India China , Rom & Yunani.

-Menyenaraikan sumbangan tamadun India, China , Rom & Yunani.

Dinasti

Demokrasi

Pengurusan Grafik :

Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal.

Kemakmuran & kegemilangan negara

Bersama membina kegemilangan negara

Aras 2

-Membandingkan aspek peningkatan tamadun Rom & Yunani.

-Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun.

Republik

ColosseumSumbangan peningkatan tamadun India, China , Rom & Yunani.

Keharmonian & Kesejahteraan

Patuh kepada peraturan & undang-undang

Aras 3

-Membandingkan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini.

-Menjelaskan ciri-ciri berkepimpinan berwibawa.

Kejituan idea membentuk negara.

Boleh menjana idea

MINGGUTEMA / TAJUKHASIL PEMBELAJARANKONSEP / ISTILAHCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARANUNSUR & TINGKAHLAKU PATRIOTISME

c. Kemunculan agama & ajaran utama dunia

Memahami Kemunculan perkembangan agama & ajaran utama dunia

7 i. Agama

Hindu

Buddha

Kristian

Islam

Aras 1

-Menyatakan pengertian agama & ajaran.

-Menyenaraikan agama & ajaran utama dunia.

-Menyatakan prinsip utama setiap agama & ajaran dunia.

Agama

Ajaran

KepercayaanMelabel Peta :

Kemunculan agama & ajaran utama dunia.

Kajian Teks :

Sejarah kemunculan agama & ajaran utama dunia.

Kepatuhan Kepada Tuhan:

Taat Kepada Tuhan

ii. Ajaran

Confucianisme

Taoisme

Aras 2

-Menghuraikan prinsip-prinsip utama setiap agama & ajaran dunia.

-Mengklasifikasikan agama & ajaran dunia.

Pengurusan Grafik :

Mengklasifikasikan agama & ajaran dunia

Aras 3

-Merumuskan kepentingan agama dalam kehidupan.

Melabel Peta :

Lokasi kemunculan agama & ajaran utama dunia.

MINGGUTEMA / TAJUKHASIL PEMBELAJARANKONSEP / ISTILAHCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARANUNSUR & TINGKAHLAKU PATRIOTISME

7.2 Tamadun Awal Asia Tenggara

Memahami perkembangan kerajaan awal di Asia Tenggara.

8a. Bentuk dan ciri-ciri kerajaan awal

i. Kerajaan agraria ( kerajaan Angkor)

- pertanian sara diri

- mengumpul hasil hutan

- perdagangan

Aras 1

-Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara.

-Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan agraria.

-Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan maritim

Aras 2

-Membandingkan kerajaan agraria dengan kerajaan maritime.

-Membincangkan aspek saling bergantung antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim

Kerajaan

Agraria

Kerajaan Maritim

Pemerintahan

Perbincangan:

Ciri-ciri kerajaan

Agraria

Pengurusan grafik:

Membandingkan

Kerajaan agraria dan kerajaan maritime

Kajian gambar:

Candi Borobudur

Candi Angkor Wat

Pelabuhan

Sawah padi

Berbangga dengan aset negara

memanfaatkan kurniaan Tuhan.

Kepimpinan berwibawa membentuk kedaulatan negara

Bersikap kepimpinan cemerlang

ii. Kerajaan maritime

( Kerajaan Srivijaya )

- perdagangan

- menangkap ikan dan

mengumpul hasil laut

- ahli pelayaran

- peranan pelabuhan awalAras 3

-Menghubungkait kedudukan geografi kerajaan Srivijaya dengan kegiatan ekonomi

-Menjelaskan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara.

Pentadbiran

Melabel peta:

Pusat pentadbiran

Kerajaan maritim

dan agraria.

Perbincangan kumpulan:

Contoh kerajaan maritime dan agraria

MINGGUTEMA / TAJUKHASIL PEMBELAJARANKONSEP / ISTILAHCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARANUNSUR & TINGKAHLAKU PATRIOTISME

b. Pengaruh agama Hindu dan Buddha

Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

9

i. Sistem pemerintahan dan

pentadbiran

- Institusi beraja

Aras 1

-Menyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara

-Menyatakan ciri-ciri Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

Devaraja

Kesenian

MonumenKajian gambar:

- monumen

- angkot wat

- candi BorobudurKeunggulan warisan

Negara.

Menghargai dan memelihara warisan bangsa.

ii. Kesenian dan

kesusasteraan

- pembinaan candi

- kepentingan

bahasa SanskritAras 2

-Menghuraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran.

-Menjelaskan dengan contoh pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusasteraan dan kesenian

Candi

Kesusasteraan

Stupa

Dharma

Kajian buku teks:

-pengaruh agama Hindu dan Buddha

dalam sistem

pentadbiran.

Aras 3

-Mewajarkan monumen perlu dikekalkan sebagai khazanah negara.

Melabel peta:

- pusat pentadbiran kerajaan maritim

dan agraraia.

MINGGUTEMA / TAJUKHASIL PEMBELAJARANKONSEP / ISTILAHCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARANUNSUR & TINGKAHLAKU PATRIOTISME

8. TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGAN-NYA

8.1 Islam dan perkembangannya di Makkah

Memahami masyarakat Arab Jahiliyah

10a. Masyarakat Arab JahiliyahAras 1

Menerangkan maksud Jahiliyah

Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat Arab JahiliyahJahiliyah

Asabiyah

KabilahPerbincangan:

Ciri-ciri masyarakat Jahiliyah

- Ciri-ciri dari aspek sosial, nilai-nilai hidup, organisasi politik dan kepercayaan agamaAras 2

Menghuraikan ciri-ciri masyarakat Jahiliyah.

Aras 3

Merasionalkan masyarakat orang Jahiliyah berpegang teguh kepada sistem kabilah.

MINGGUTEMA / TAJUKHASIL PEMBELAJARANKONSEP / ISTILAHCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARANUNSUR & TINGKAHLAKU PATRIOTISME

11b. Islam dan penyebarannya

di Makkah.

- Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah.

Memahami perkembangan Islam di Makkah

Aras 1

Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w. sehingga dilantik menjadi rasul

Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w.

Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah

Al Amin

Wahyu

Dakwah

Nabi

Bercerita:

Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w dan sifat keperibadian beliau

Mengkaji carta:

Salasilah Nabi Muhammad s.a.w.

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah

- mencontohi pemimpin agung

Aras 2

Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w

Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah

Rasul

Kajian teks:

Penyebaran Islam di Makkah

Ayat Al-Alaq

Aras 3

Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah al- Alaq

Menjana idea agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.wmempunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam a.s

Menjana idea erti tamadun dari perpekstif Islam

MINGGUTEMA / TAJUKHASIL PEMBELAJARANKONSEP / ISTILAHCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARANUNSUR & TINGKAHLAKU PATRIOTISME

c. Reaksi masyarakat Arab.

Memahami reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam

12- Penerimaan dan penentangan masyarakat Arab MakkahAras 1

Menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di MakkahPerbincangan:

Reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di MakkahKecekalan menegakkan kebenaran

Berpegang teguh kepada nilai sejagat

Aras 2

menghuraika