REUNIأ“ INFORMATIVA BATXILLERAT Informacions REUNIأ“ INFORMATIVA BATXILLERAT MARES, PARES, FAMأچLIES

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of REUNIأ“ INFORMATIVA BATXILLERAT Informacions REUNIأ“ INFORMATIVA BATXILLERAT MARES, PARES,...

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 1

  In fo

  rm ac

  io ns

  REUNIÓ INFORMATIVA

  BATXILLERAT MARES, PARES,

  FAMÍLIES

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 2

  In fo

  rm ac

  io ns

  Calendari del curs • Inici de les classes 12 de setembre de 2019

  • Finalització de les classes 19 de juny de 2019

  Vacances escolars

  • Nadal 21 de desembre de 2019 al 07 de gener de 2020 (inclosos)

  • Setmana santa 04 d’abril de 2020 al 13 d’abril de 2020 (inclosos)

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 3

  In fo

  rm ac

  io ns

  Calendari del curs FESTIUS LLIURE DISPOSCIÓ

  11 de setembre de 2019 (dimecres)

  31 d’octubre de 2019 (dijous)

  1 de novembre de 2019 (divendres)

  6 de desembre de 2019 (divendres)

  20 de gener de 2020 (dilluns)

  24 de febrer de 2020 (dilluns)

  30 d’abril de 2020 (dijous)

  1 de maig de 2020 (divendres)

  1 de juny de 2020 (dilluns)

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 4

  In fo

  rm ac

  io ns

  TUTORIA 1r BATXILLERAT GRUP A 29 alumnes

  • Modalitat científic 21 alumnes

  • Modalitat tecnològic 1 alumne

  • Modalitat social 7 alumnes

  Tutora MARC ROCA mroca354@xtec.cat

  Hores d’atenció dilluns 14.05 a 15.00

  divendres 11.00 a 11.55

  divendres 11.55 a 12.50

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 5

  In fo

  rm ac

  io ns TUTORIA 1r BATXILLERAT

  GRUP B 28 alumnes • Modalitat tecnològic 6 alumnes

  • Modalitat científic 5 alumnes

  • Modalitat social 7 alumnes

  • Modalitat humanístic 10 alumnes

  Tutora ISABEL CALVO icalvo3@xtec.cat

  Hores d’atenció dilluns 09.15 a 10.10

  dimecres 13.10 a 14.05

  divendres 11.55 a 12.50

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 6

  In fo

  rm ac

  io ns TUTORIA 2n BATXILLERAT

  GRUP A 28 alumnes • Modalitat tecnològic 7 alumnes

  • Modalitat científic 9 alumnes

  • Modalitat social 7 alumnes

  • Moadalitat humanístic 5 alumnes

  Tutor JOSEP MARIA MORENO jmoreno@xtec.cat

  Hores d’atenció dilluns 11.00 a 11.55

  dimarts 11.55 a 12.50

  dimecres 08.20 a 10.40

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 7

  In fo

  rm ac

  io ns

  TUTORIA BATXILLERAT

  TUTORIA SUPORT Tutor SERGI DOT sdot2@xtec.cat

  Hores d’atenció dimecres 11.55 a 12.50

  dijous 14.05 a 15.00

  Control de faltes i absències

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 8

  In fo

  rm ac

  io ns

  Avaluacions 1r BAT • 1a Avaluació 12 de setembre al 5 de desembre

  • 2n Avaluació 09 de desembre al 13 de març

  • 3r Avaluació 16 de març al 19 de juny • Finals 25 de maig al 5 juny

  • Recuperació // Millora 15 de juny al 18 de juny

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 9

  In fo

  rm ac

  io ns

  Avaluacions 2n BAT • 1a Avaluació 12 de setembre al 29 de novembre

  • 2n Avaluació 2 de desembre al 21 de febrer

  • 3r Avaluació 25 de febrer al 8 de maig

  • finals 27 d’abril al 8 de maig

  • recuperació/millora 11 al 15 de maig

  • preparació classes PAU 18 al 5 de juny

  • convocatòria extraordinària 8 al 12 de juny

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 10

  Batxillerat Nota de l’expedient de batxillerat

  • 90 %

  mitjana de la nota de primer + mitjana de la nota de segon

  • 10 %

  nota del treball de recerca

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 11

  In fo

  rm ac

  io ns

  Distribució horària setmanal per matèries i professorat per

  grup/classe:

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 12

  CURRÍCULUM 1r BATXILLERAT Currículum comú (14 hores):

  • Llengua catalana i literatura I (2h): J. Tosar

  • Llengua castellana i literatura I (2h): I. Calvo

  • Llengua estrangera I (3h): C. Guergué

  • Filosofia (2h): X. Calvo

  • Educació Física (2h): E. Aymerich

  • Ciències del món contemporani (2h): M. Roca

  • Tutoria (1h): Marc Roca (grup A), Isabel Calvo (grup B)

  Suport: Sergi Dot

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 13

  CURRÍCULUM 1r BATXILLERAT MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA (26+7) TECNOLÒGIC (16 hores) Grup A (1) Grup B (6)

  CIENTÍFIC (16 hores) Grup A (21) Grup B (5)

  Matemàtiques I (Josep Maria Moreno) (4h) Matemàtiques I (Josep Maria Moreno) (4h)

  Física I (Núria Chalaux) (4h) Física I (Núria Chalaux) (4h)

  Tecnologia Insdustrial I (J.Benet) (4h) Química I (Marc Roca) (4h)

  Dibuix Tècnic I (Marta Juvanteny) (4h) Dibuix Tècnic I (Marta Juvanteny) (4h)

  Biologia I (Carme Padrós) (4h)

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 14

  CURRÍCULUM 1r BATXILLERAT MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

  (14+10) CIÈNCIES SOCIALS (16 hores)

  Grup A (7) Grup B (7) HUMANITATS (16 hores) Grup A (0) Grup B (10)

  Matemàti. aplic. cc.ss. I (A. Sadurní) (4h) Llatí I (Priscila Borell) (4h)

  Economia de l’empresa I (C.Terricabras)(4h) Literatura Castellana (Amàlia Parra) (4h)

  Història del Món Contempora. (A.Pozas) (4h) Història del Món Contempora. (A.Pozas) (4h)

  Francès (Sandra Pallarés) (4h) Francès (Sandra Pallarés) (4h)

  Psicologia/Sociologia (X.Calvo) (4h) Psicologia/Sociologia (X.Calvo) (4h)

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 15

  CURRÍCULUM 2n BATXILLERAT Currículum comú (14 hores):

  • Llengua catalana i literatura II (2h= 1+1D): J.Tosar

  • Llengua castellana i literatura II (2h = 1+1D): S. Duch

  • Llengua estrangera II (3h= 2+1D)): S.Dot // C. Guergué (D)

  • Història de la Filosofia (3h): X. Calvo

  • Història d’Espanya (3h): E. Sitjes

  • Tutoria (1h): Josep Maria Moreno

  Suport: Sergi Dot

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 16

  CURRÍCULUM 2n BATXILLERAT MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA (9+7)

  TECNOLÒGIC (16h) CIENTÍFIC (16h)

  Matemàtiques II (Josep M. Moreno) (4h) Matemàtiques II (Josep M. Moreno) (4h)

  Física II (Núria Chalaux) (4h) Física II (Núria Chalaux) (4h)

  Tecnologia Insdustrial II (J.M.Bertrans) (4h) Química II (Ester Flórez) (4h)

  Dibuix Tècnic II (Marta Juvanteny) (4h) Biologia II (Carme Padrós) (4h)

  Geografia (Àngel Pozas) (4h)

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 17

  CURRÍCULUM 2n BATXILLERAT

  MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS (7+5)

  CIÈNCIES SOCIALS (16h) HUMANITATS (16h)

  Matemàti. aplic.cc.ss. II (Anna Sadurní) 4h Llatí II (Priscila Borell) (4h)

  Economia d. l’empresa II (C.Terricabras)(4h) Literatura Catalana (Bet Maresme) (4h)

  Geografia (Àngel Pozas) (4h) Geografia (Àngel Pozas) (4h)

  Història de l’Art (Eugènia Sitjes) (4h) Història de l’Art (Eugènia Sitjes) (4h)

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 18

  ESTRUCTURA HORÀRIA

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 19

  30 minuts de lectura

  • Saber llegir

  • Llegir per aprendre

  • Gust per la lectura

  TRES EIXOS ILEC

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 20

  30 minuts de lectura

  • Millorar la comprensió lectora per a millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat.

  • Desenvolupar l'hàbit lector dels alumnes i afavorir la lectura autònoma.

  • Crear actituds positives envers la lectura i els llibres.

  • Fomentar el respecte pel silenci i pel material.

  • Ampliar el vocabulari i millorar l’ortografia.

  • Afavorir l’intercanvi de llibres entre els alumnes.

  OBJECTIUS

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 21

  30 minuts de lectura

  • Llegir a l’aula durant els 30’ de lectura.

  • Els alumnes de batxillerat poden llegir lectures obligatòries de les assignatures o bé aquelles proposades pels diferents departaments amb l’objectiu de complementar el currículum de cada matèria però mai llibres de text de les assignatures

  • Només podran llegir i subratllar, no fer esquemes, resums, deures,...

  L’ALUMNE/A DE BATXILLERAT

 • BATXILLERAT - CURS 2019 - 2020

  15 d’octubre de 2019 22

  1r Batxillerat Treball de recerca

  El treball de recerca és una matèria del currículum de batxillerat que consisteix en dur a terme una investigació que interessi l’alumne, amb el suport i el seguiment d'un tutor de recerca que ori