Presentacio reunió pares 2n Batxillerat novembre 2014

Embed Size (px)

Text of Presentacio reunió pares 2n Batxillerat novembre 2014

1. INS LESTATUT2n BATXILLERAT FamliesNovembre 2014 2. CONTACTES AL CENTREVctor Garca (director) direccio@insestatut.catPere Serrano (cap destudis) capestudis@insestatut.catMaribel Tarrs (coor.pedaggica) coordinaciopedagogica@insestatut.catJosep M. Grcia (secretari) secretari@insestatut.catCoordinadora de BatxilleratLaura Garca coordinaciobatxillerat@insestatut.catLes tutores sn:2n BATX A Jess M. Garca jesusgarcia.prof@insestatut.cat2n BATX B Liz Raga lizraga.prof@insestatut.catTelfon: 93 588 08 58JUNTA DIRECTIVACOORDINADORS/ESDE NIVELLTUTORS/ESDE GRUP 3. ESTRUCTURADEL BATXILLERATEL BATXILLERATEstudis de transiciPOSTOBLIGATORIPREPARATORI PER A ESFORMACI INTELLECTUALTARANN ACADMICRGIM DISCIPLINARIRGIM DE PERMANNCIA 4. CURRICULUM BATXILLERATCONDICIONANTS NORMATIUSMatries comunesLlengua catalana i literatura I i IILlengua castellana i literatura I i IILlengua estrangera I i IIEducaci fsicaFilosofia I i IICincies per al mn contemporaniHistriaCINCIES I TECNOLOGIABiologia I i IIFsica I i IIMatemtiques I i IIQumica I i IICincies de la Terra II (IOC)Tecnologia industrial I i IIDibuix Tcnic I i IIHUMANITATS I CINCIES SOCIALSEconomia Economia de lempresa I i II GeografiaGrec I i IIHistria de lartHistria del mn contemporaniLlat I i IIMatemtiques aplicades a les cincies socials I i IILiteratura universalLiteratura catalanaLiteratura castellana (IOC) 5. TREBALL DE RECERCA PRESENTACI DEL 2N ESBORRANY PRESENTACI DE LA MEMRIA DEFINITIVA 9 DE GENER PRESENTACIONS ORALS MITJANS DE GENER RECERCA D'INVESTIGACI INDIVIDUAL I TUTORADA 10% DE LA NOTA D'EXPEDIENT S'AVALUA SEGUIMENT, MEMRIA I PRESENTACI TASCA FONAMENTAL PER A LA FORMACI S'INCENTIVA LA PRESENTACI A PREMIS EXTERNS 6. AVALUACIContinuada i per matriesQualificacions de 0 a 10Totes les matries aprovades : TTOL DE BATXILLERNOTA DE BATXILLERATMitjana aritmtica de les matries:90%Treball de Recerca: 10 %Per passar a segon no es poden suspendre ms de dues matries.La repetici a segon (i amb 3 o 4 matries a primer) es fa noms de les matries no superades.AVALUACIONS TRIMESTRALS, FINALS I EXTRAORDINRIES.BATXILLERATUNIVERSITAT CICLE SUPERIOR ALTRES OPCIONS 7. PROGRAMADORIENTACI ACADMICA I PROFESSIONAL PROGRAMA BIANUAL D'ORIENTACI INDIVIDUAL :ACCIONS: PORTA 22, JPO UAB OR. ESPECFICA PER A LES PAU OR. PONDERACIONS I PREINSCRIPCI GRAUS OR. PREINSCRIPCI CFGS I ALTRES OR. BEQUES D'EESS (GENERAL, SANTANDER) OR. RECURSOS WEB DISPONIBLESRECURSOS UNPORTALhttp://www.unportal.net/ORIENTACI2n BATXILLERATORIENTACI:INFORMACI + OPCIImportncia del consens familiarE-mail: 1535@unportal.catContrasenya: 13.1535 8. Quina opci triar?? ACADMICPREFERNCIESPERSONALSSITUACIFAMILIAREXPEDIENT 9. A VALORAR...Interessos + Expectatives + Aptituds= PREFERNCIESEntorn familiar + Pressi econmica + Projecte vital= CONTEXTCurrculum + Qualificacions + Oferta= OPCIONS DEXPEDIENT 10. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIORTitulaci professionalCicle curtPrctiques a empresaInserci laboral fludaOferta ampliaDespesa econmica menorAccs:Nota de batxilleratVinculaci de matriesPONT POSTERIOR A GRAUS DEL MATEIX MBITACCS AMB LA NOTA MITJANA (/10)Possibilitat de realitzar la part optativa PAU (/14)Dates provisionals de preinscripci a CiclesAl maig de Grau MitjAl juny de Grau Superior 11. UNIVERSITATCicle llarg destudis(Grau i Mster)Exigncia acadmicaDespesa econmicaMatrcula (pub. Entre 1.500/1.800 apx.) + Material+ Despeses diries + Altres contextSelecci d'accs (PAU)Titulaci de prestigiFormaci intellectualAccs a tercer cicle 12. PAU 2015 ESTRUCTURA: Dues fasesA. Fase general: obligatria = nota base daccs (/10)B. Fase especfica: opcional = complement de la nota (/14) QUALIFICACI: Independent en les dues fasesCal fer les PAU?Prematrcula al portal https://accesnet.gencat.cat, del febrer al mar de 2015.Matrcula definitiva (pas obligatori per poder realitzar les proves), al portalhttps://accesnet.gencat.cat, cap al 22 de maig al 2 de juny de 2014. 13. A. Qualificaci de la fase general i nota d'accs La qualificaci de la fase general (QFG) s la mitjanaaritmtica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuaci de 0 a10 punts. =40% FASE GENERAL + 60% MITJANA BATXILLERAT s condici indispensable tenir una qualificaci de la fasegeneral (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar anota d'accs.Nota d'accs = 0,6 QMB + 0,4 QFGQMB= qualificaci mitjana de batxilleratQFG = qualificaci de la fase general (sempre que aquesta sigui superioro igual a 4)CONSTA DE CINC EXERCICIS1. Llengua catalana i literatura2. Llengua castellana i literatura3. Llengua estrangera4. Histria / Filosofia5. 1 Matria de modalitat lliureQualificaci:mitjana aritmtica dels 5 exercicisAquesta nota d'accs t validesa indefinida (NO CADUCA) 14. B. Qualificacide la fase especfica0 / 1 / 2 EXERCICISLestudiant tria les matries de la fase especfica (UN MXIM DE 3)Qualificaci per matria: 0 a 10 (matria superada amb 5)Ponderaran les dues matries amb millor nota.Preinscripci universitria adaptada al currculum Cada estudiant pot examinar-se d'un mxim de tres matries de modalitat de batxillerat,diferents de lexaminada en la fase general. Cada matria examinada com a fase especfica ser qualificada per separat, amb unapuntuaci de 0 a 10 punts. Es considerar superada cada matria si s'obt una qualificaci igual o superior a 5. Les qualificacions de les matries de la fase especfica tindran validesa per a laccs ala universitat durant els dos cursos acadmics segents a la superaci daquestes.Aquesta fase CADUCA AL CAP DE 2 ANYS 15. Admissi ponderada en funci dels estudis:Una NOTA D'ACCS DIFERENT PER A CADA GRAUNota dadmissi =0,6 NMB + 0,4 QFG + a*M1 + b*M2(14)= (6) + (4) + (2) + (2)AMB AQUESTA NOTA COMPETEIXEN ELS ALUMNES PER LACCSNMB= nota mitjana de batxilleratQFG= qualificaci fase generalM1, M2= dues millors qualificacions de matries superades en la fase especficaa, b = parmetres de ponderaci de les matries de la fase especfica (0,1 - 0,2) 16. ALTRES OPCIONSA VALORAR ACURADAMENT SEGONS EL CASREPETICI?CAUSES CONJUNTURALS O NO?NOMBRE DE MATRIES?CFGM COM A ALTERNATIVAALTRES OPCIONS DINSERCI PROFESSIONAL 17. CALENDARICALENDARI. Curs escolar:INICI: 15 setembre de 2014 (10.00h)FI: 19 de juny de 20151R TRIM. 15 SET AL 5 DE DES2N TRIM. 8 DE DES AL 13 DE MAR3R TRIM. 16 DE MAR AL MAIGVACANCESNADAL: 24 de desembre al 7 de generSETMANA SANTA: del 28 de mar al 6 dabrilDIES FESTIUS:-3 de novembre (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar)-8 de desembre (Immaculada Concepci)-16 de febrer (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar)-30 dabril (festa local)-1 de maig (Festa del Treball)-22 de maig (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar)-25 de maig (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar)