Presentacio reunió pares 2n Batxillerat novembre 2014

  • View
    90

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Presentacio reunió pares 2n Batxillerat novembre 2014

1. INS LESTATUT2n BATXILLERAT FamliesNovembre 2014 2. CONTACTES AL CENTREVctor Garca (director) direccio@insestatut.catPere Serrano (cap destudis) capestudis@insestatut.catMaribel Tarrs (coor.pedaggica) coordinaciopedagogica@insestatut.catJosep M. Grcia (secretari) secretari@insestatut.catCoordinadora de BatxilleratLaura Garca coordinaciobatxillerat@insestatut.catLes tutores sn:2n BATX A Jess M. Garca jesusgarcia.prof@insestatut.cat2n BATX B Liz Raga lizraga.prof@insestatut.catTelfon: 93 588 08 58JUNTA DIRECTIVACOORDINADORS/ESDE NIVELLTUTORS/ESDE GRUP 3. ESTRUCTURADEL BATXILLERATEL BATXILLERATEstudis de transiciPOSTOBLIGATORIPREPARATORI PER A ESFORMACI INTELLECTUALTARANN ACADMICRGIM DISCIPLINARIRGIM DE PERMANNCIA 4. CURRICULUM BATXILLERATCONDICIONANTS NORMATIUSMatries comunesLlengua catalana i literatura I i IILlengua castellana i literatura I i IILlengua estrangera I i IIEducaci fsicaFilosofia I i IICincies per al mn contemporaniHistriaCINCIES I TECNOLOGIABiologia I i IIFsica I i IIMatemtiques I i IIQumica I i IICincies de la Terra II (IOC)Tecnologia industrial I i IIDibuix Tcnic I i IIHUMANITATS I CINCIES SOCIALSEconomia Economia de lempresa I i II GeografiaGrec I i IIHistria de lartHistria del mn contemporaniLlat I i IIMatemtiques aplicades a les cincies socials I i IILiteratura universalLiteratura catalanaLiteratura castellana (IOC) 5. TREBALL DE RECERCA PRESENTACI DEL 2N ESBORRANY PRESENTACI DE LA MEMRIA DEFINITIVA 9 DE GENER PRESENTACIONS ORALS MITJANS DE GENER RECERCA D'INVESTIGACI INDIVIDUAL I TUTORADA 10% DE LA NOTA D'EXPEDIENT S'AVALUA SEGUIMENT, MEMRIA I PRESENTACI TASCA FONAMENTAL PER A LA FORMACI S'INCENTIVA LA PRESENTACI A PREMIS EXTERNS 6. AVALUACIContinuada i per matriesQualificacions de 0 a 10Totes les matries aprovades : TTOL DE BATXILLERNOTA DE BATXILLERATMitjana aritmtica de les matries:90%Treball de Recerca: 10 %Per passar a segon no es poden suspendre ms de dues matries.La repetici a segon (i amb 3 o 4 matries a primer) es fa noms de les matries no superades.AVALUACIONS TRIMESTRALS, FINALS I EXTRAORDINRIES.BATXILLERATUNIVERSITAT CICLE SUPERIOR ALTRES OPCIONS 7. PROGRAMADORIENTACI ACADMICA I PROFESSIONAL PROGRAMA BIANUAL D'ORIENTACI INDIVIDUAL :ACCIONS: PORTA 22, JPO UAB OR. ESPECFICA PER A LES PAU OR. PONDERACIONS I PREINSCRIPCI GRAUS OR. PREINSCRIPCI CFGS I ALTRES OR. BEQUES D'EESS (GENERAL, SANTANDER) OR. RECURSOS WEB DISPONIBLESRECURSOS UNPORTALhttp://www.unportal.net/ORIENTACI2n BATXILLERATORIENTACI:INFORMACI + OPCIImportncia del consens familiarE-mail: 1535@unportal.catContrasenya: 13.1535 8. Quina opci triar?? ACADMICPREFERNCIESPERSONALSSITUACIFAMILIAREXPEDIENT 9. A VALORAR...Interessos + Expectatives + Aptituds= PREFERNCIESEntorn familiar + Pressi econmica + Projecte vital= CONTEXTCurrculum + Qualificacions + Oferta= OPCIONS DEXPEDIENT 10. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIORTitulaci professionalCicle curtPrctiques a empresaInserci laboral fludaOferta ampliaDespesa econmica menorAccs:Nota de batxilleratVinculaci de matriesPONT POSTERIOR A GRAUS DEL MATEIX MBITACCS AMB LA NOTA MITJANA (/10)Possibilitat de realitzar la part optativa PAU (/14)Dates provisionals de preinscripci a CiclesAl maig de Grau MitjAl juny de Grau Superior 11. UNIVERSITATCicle llarg destudis(Grau i Mster)Exigncia acadmicaDespesa econmicaMatrcula (pub. Entre 1.500/1.800 apx.) + Material+ Despeses diries + Altres contextSelecci d'accs (PAU)Titulaci de prestigiFormaci intellectualAccs a tercer cicle 12. PAU 2015 ESTRUCTURA: Dues fasesA. Fase general: obligatria = nota base daccs (/10)B. Fase especfica: opcional = complement de la nota (/14) QUALIFICACI: Independent en les dues fasesCal fer les PAU?Prematrcula al portal https://accesnet.gencat.cat, del febrer al mar de 2015.Matrcula definitiva (pas obligatori per poder realitzar les proves), al portalhttps://accesnet.gencat.cat, cap al 22 de maig al 2 de juny de 2014. 13. A. Qualificaci de la fase general i nota d'accs La qualificaci de la fase general (QFG) s la mitjanaaritmtica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuaci de 0 a10 punts. =40% FASE GENERAL + 60% MITJANA BATXILLERAT s condici indispensable tenir una qualificaci de la fasegeneral (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar anota d'accs.Nota d'accs = 0,6 QMB + 0,4 QFGQMB= qualificaci mitjana de batxilleratQFG = qualificaci de la fase general (sempre que aquesta sigui superioro igual a 4)CONSTA DE CINC EXERCICIS1. Llengua catalana i literatura2. Llengua castellana i literatura3. Llengua estrangera4. Histria / Filosofia5. 1 Matria de modalitat lliureQualificaci:mitjana aritmtica dels 5 exercicisAquesta nota d'accs t validesa indefinida (NO CADUCA) 14. B. Qualificacide la fase especfica0 / 1 / 2 EXERCICISLestudiant tria les matries de la fase especfica (UN MXIM DE 3)Qualificaci per matria: 0 a 10 (matria superada amb 5)Ponderaran les dues matries amb millor nota.Preinscripci universitria adaptada al currculum Cada estudiant pot examinar-se d'un mxim de tres matries de modalitat de batxillerat,diferents de lexaminada en la fase general. Cada matria examinada com a fase especfica ser qualificada per separat, amb unapuntuaci de 0 a 10 punts. Es considerar superada cada matria si s'obt una qualificaci igual o superior a 5. Les qualificacions de les matries de la fase especfica tindran validesa per a laccs ala universitat durant els dos cursos acadmics segents a la superaci daquestes.Aquesta fase CADUCA AL CAP DE 2 ANYS 15. Admissi ponderada en funci dels estudis:Una NOTA D'ACCS DIFERENT PER A CADA GRAUNota dadmissi =0,6 NMB + 0,4 QFG + a*M1 + b*M2(14)= (6) + (4) + (2) + (2)AMB AQUESTA NOTA COMPETEIXEN ELS ALUMNES PER LACCSNMB= nota mitjana de batxilleratQFG= qualificaci fase generalM1, M2= dues millors qualificacions de matries superades en la fase especficaa, b = parmetres de ponderaci de les matries de la fase especfica (0,1 - 0,2) 16. ALTRES OPCIONSA VALORAR ACURADAMENT SEGONS EL CASREPETICI?CAUSES CONJUNTURALS O NO?NOMBRE DE MATRIES?CFGM COM A ALTERNATIVAALTRES OPCIONS DINSERCI PROFESSIONAL 17. CALENDARICALENDARI. Curs escolar:INICI: 15 setembre de 2014 (10.00h)FI: 19 de juny de 20151R TRIM. 15 SET AL 5 DE DES2N TRIM. 8 DE DES AL 13 DE MAR3R TRIM. 16 DE MAR AL MAIGVACANCESNADAL: 24 de desembre al 7 de generSETMANA SANTA: del 28 de mar al 6 dabrilDIES FESTIUS:-3 de novembre (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar)-8 de desembre (Immaculada Concepci)-16 de febrer (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar)-30 dabril (festa local)-1 de maig (Festa del Treball)-22 de maig (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar)-25 de maig (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar)