Reunió pares i mares 2n batxillerat curs 2014 -15

  • View
    141

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reunió pares i mares 2n batxillerat curs 2014 -15

Text of Reunió pares i mares 2n batxillerat curs 2014 -15

  • 1. 2n de BATXILLERATJunts construm el futur dels vostres fillsINSTITUT dARGENTONA8 doctubre de 2014INS d ARGENTONA8 d OCTUBRE DE 2014

2. ORDRE DEL DIAJunts construm el futur dels vostres fills1.Presentaci: Equip Directiu i Equip de Tutors2.Calendari escolar3.Els canvis respecte al curs anterior (1r de batxillerat)4.Avaluaci5.Nota final de batxillerat6.Les tutories7.Assistncia i comportament8.Orientaci professional9.El treball de recerca10.Activitats curriculars11.Comunicaci amb les famlies12.Lectures i materials de consulta sobre ladolescnciaInstitutDARGENTONA 3. EQUIP DIRECTIUJunts construm el futur dels vostres fillsDIRECCI Antoni IzquierdoCAP DESTUDIS Jaume BueraCOORDINADORA PEDAGGICA Nria CerezuelaSECRETRIA Merc RubioInstitutDARGENTONA 4. EQUIP DE TUTORSJunts construm el futur dels vostres fillsTutora B2A: Paco Saula (professor de Llengua castellana)(tut2nbtxa@insargentona.cat)Tutor B2B: Llus Arguil (professor de Filosofia)( tut2nbtxb@insargentona.cat)Tutora B2C: Alcia Moreno (professora dAngls)(tut2nbtxc@insargentona.cat)Coordinadora: Lourdes Gispert (professora dEmpresa)(coordbat@insargentona.cat)InstitutDARGENTONA 5. EQUIP DE PROFESSORS DEL NIVELLJunts construm el futur dels vostres fillsInstitutDARGENTONA 6. EQUIP DE PROFESSORS DEL NIVELLJunts construm el futur dels vostres fillsInstitutDARGENTONA 7. CALENDARI ESCOLARJunts construm el futur dels vostres fillsVacances de Nadal:24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (inclosos).Vacances de Setmana Santa:28 de mar de 2015 al 6 dabril de 2015 (inclosos).Distribuci per trimestres:COMENA SACABA1r TRIMESTRE 15 setembre 28 de novembre2n TRIMESTRE 1 de desembre 27 de febrer3r TRIMESTRE 2 de mar 15 de maigInstitutDARGENTONAEl trobareu tamb la dreta de la web 8. CALENDARI ESCOLAR (continuaci)Junts construm el futur dels vostres fillsFestes de lliure disposici:3 de novembre (dilluns)5 de desembre (divendres)16 de febrer (dilluns)30 dabril (dijous)Altres dies festius:12 doctubre (diumenge, el Pilar)1 de novembre (dissabte, Tots Sants)6 de desembre (dissabte, la Constituci)8 de desembre (dilluns, Immaculada Concepci)1 de maig (divendres, festa del treball)25 de maig (dilluns, 2 pasqua)InstitutDARGENTONA 9. CANVIS RESPECTE EL CURS ANTERIORJunts construm el futur dels vostres fills2n batxillerat = CURS INTENS i CURTOBJECTIU dels vostres fills, els nostres alumnes......APROVAR i PODER ACCEDIR A....GRAU UNIVERSITARI CICLE FORMATIU de GRAU SUPERIORPer aconseguir lobjectiu cal que tots treballem plegatsNo dubteu a contactar amb nosaltres, sempre que sigui necessari.2n batx. A Paco Saula Dimarts 11:30h 12:30h2n batx. B Llus Arguil Divendres de 09:00h 10:00h2n batx. C Alcia Moreno Divendres 11:30h 12:30hcoordinadora Lourdes Gispert Hores concertades coordbat@insargentona.catInstitutDARGENTONA 10. AVALUACIJunts construm el futur dels vostres fillsContnua, Global i Diferenciada segons les matries.Segons els criteris davaluaci aprovats pels diferents departaments, la notadactitud s equivalent a un 10 % de la nota (s a dir, 1 punt).Aquest punt pot ser restat de la nota de lalumne en cas que aquest tingui unaactitud incorrecta.Tamb cal indicar que segons una norma aprovada a les NOFC, els alumnesde Batxillerat poden perdre un punt de la nota duna matria a partir d'un10% d'absncies, no justificades, a una matria i faltant a altres matriesles hores prvies als exmens.InstitutDARGENTONA 11. Junts construm el futur dels vostres fillsAVALUACI (continuaci)Dates importants,RECUPERACI DE MATRIES PENDENTS1R DE BATXILLERATfebrer de 2015EXMENS FINALS I DE RECUPERACI del 18 al 22 de maigPROVES DE SELECTIVITAT JUNY 9, 10 i 11 de junyPROVES EXTRAORDINRIES a determinar durant els 5 darrers dies del cursPROVES SELECTIVITAT SETEMBRE 2, 3 i 4 de setembreInstitutDARGENTONA 12. NOTA FINAL DE BATXILLERATJunts construm el futur dels vostres fills90% mitjana aritmtica de totes les matries+10% nota del treball de recercaLes classes de 2n de Batxillerat acaben abans, per tal de fer els exmens finals i les recuperacions. lliurar a temps els resultats acadmics. per fer la matrcula de les PAU.InstitutDARGENTONA 13. Junts construm el futur dels vostres fills LES TUTORIES A les tutories es faran activitats de tutoria individual (entrevistes...) ide grup: dinformaci, sortides de convivncia, de funcionament,dhbits destudi, dorientaci, de temes transversals...A ms a ms, s fonamental, Continuar amb uns bons hbits destudi a casa i a laula. Treballar a laula, atendre les explicacions del professorat i preguntar totsels dubtes s fonamental. En definitiva, cal mantenir un treball constant i regular i tenir unaactitud positiva i activa.InstitutDARGENTONA 14. Junts construm el futur dels vostres fills ASSISTNCIA I COMPORTAMENTTot i que no s habitual que al batxillerat hi hagi gaires problemes de comportament, any rereany hem de lluitar amb qestions com: assistncia, si falten a classe els seus resultats acadmics seran pitjors. manca de puntualitat, sobretot a primeres hores, i entre classe i classe.En relaci a les faltes dassistncia se seguir el mateix protocol que a lESO. justificaci de faltes, lmit 1 setmana en tornar a classe; hora de tutoria. paper oficial (metge, especialista, assistncia a examen....)s de telfons mbils i enregistrament dimatgesLes NOFC de lINS Argentona, aprovades pel Consell Escolar durant el curs 2011- 2012,regulen ls de telfons mbils.Llei de protecci de la imatge.InstitutDARGENTONA 15. ASSISTNCIA I COMPORTAMENT (continuaci)Junts construm el futur dels vostres fillsInstitutDARGENTONADret de vagaLes NOFC de lINS dArgentona, aprovades pel Consell Escolar durant el curs2011-2012, regulen el dret de vaga al punt 7.2.4.2 (a partir de 3r ESO i ambautoritzaci dels pares).Objectes Personals i MaterialSota la responsabilitat dels alumnes (tant en el centre com a les sortides). 16. ORIENTACI PROFESSIONALJunts construm el futur dels vostres fillsAts que lopci ms triada pels nostres estudiants s fer les Proves dAccs a laUniversitat (PAU) i a partir daqu accedir a estudis universitaris, un dels aspectestreballats durant les sessions de tutoria, per tamb des de cada matria, slorientaci i informaci de qu implica realitzar aquestes proves.Per altra banda, tamb sorientar i sinformar dels Cicles Formatius de GrauSuperior, com a via coherent en acabar batxillerat.Parallelament durant el present curs acadmic, els alumnes rebran la visita dediferents universitats, aix com de centres on simparteixen Cicles Formatius,els quals mitjanant diferents xerrades informaran lalumnat de les diferentsopcions destudis. A ms a ms i durant el mes de mar, es realitzar una visita alSal de lensenyament.InstitutDARGENTONA 17. Junts construm el futur dels vostres fills TREBALL DE RECERCAEl treball de recerca s un treball dinvestigaci que ha de realitzar tot lalumnat debatxillerat. Lobjectiu s adquirir coneixements nous en relaci a un tema. s una petita investigaci dun tema. Pot estar emmarcat dins duna matria o pot ser interdisciplinari. Est dirigit per un tutor amb qui cal entrevistar-se regularment. Equival a 2 crdits i representa el 10% de la qualificaci final del batxillerat. Es presenta per escrit (9 de desembre de 2014) i oralment (15 de desembre de2014). Savalua tenint en compte lactuaci durant el treball, linforme escrit i la presentacioral.InstitutDARGENTONA 18. TREBALL DE RECERCA (continuaci)Junts construm el futur dels vostres fillsEn aquests moments el treball de recerca es troba en aquest punt: Divendres, 3 doctubre: Presentaci de lesborrany al tutor. Divendres, 14 de novembre: Presentaci de lesborrany definitiu. Dimarts, 9 de desembre: Lliurament definitiu del treball.El seguiment irregular del treball de recerca pot determinar que el tutor deltreball prengui la decisi que no es pugui presentar a la data prevista.En aquest cas, lalumne tindr lopci de presentar el treball de recerca en una2a convocatria (febrer de 2015) assolint com a molt la nota de 6.Aquesta situaci ser comunicada pel tutor a lalumne el dilluns 17 denovembre de 2014.Dilluns 15 de desembre de 2014, es realitzar lExposici oral.InstitutDARGENTONA 19. SORTIDES CURRICULARS 2n BATXILLERATJunts construm el futur dels vostres fillsInstitutDARGENTONA 20. PAGAMENT ACTIVITATS CURRICULARSJunts construm el futur dels vostres fillsPagament amb targeta de qualsevol entitat al caixer de Banc Sabadell (operacisense comissi)1. Introduir la targeta2. Ms operacions o Pagaments a tercers (segons el tipus de targeta)3. Introduir el vostre nmero secret i Continuar4. Nmero de lentitat: teclejar 154650 i Continuar5. Confirmar: tecla Continuar6. Prmer en pantalla (opci en funci de la sortida)7. Introduir la informaci addicional (normalment el nom de l'alumne/a)8. Prmer Continuar9. Retirar els dos comprovants (un per al centre i laltre per a la famlia)Tamb es podr fer una transferncia al compte: 0081-0353-69-0001183629 afegint el nom del'alumne i la sortida i portant el comprovant. En aquest cas, s que hi pot haver comissibancria per loperaci.InstitutDARGENTONA 21. TALLERS DEMPRENEDORIA - CONSELL COMARCAL DEL MARESMEJunts construm el futur dels vostres fillsAquests tallers consten de 2 sessions, de dues hores, a realitzar durant el primertrimestre.La finalitat s potenciar la seva iniciativa emprenedora.La iniciativa parteix del Consell Comarcal del Maresme i el finanament s de laDiputaci de Barcelona.El contingut de les dues sessions s:Activitat 4: Treballem el nostre pla dempresa.Activitat 5: Fonts dinformaci i xarxes socials.InstitutDARGENTONA 22. COMUNICACI AMB LES FAMLIESJunts construm el futur dels vostres fillsCom en anys anteriors sutilitzar e-mail com a eina de comunicaci amb lesfamlies.Aquesta via de comunicaci servir per informar de:1.Circulars informatives de sortides.2.Circulars informatives de reunions de pares.3.Comunicats de disciplina.4.Informaci entre el tutor/a i la famlia.En el cas de les circulars informatives de les sortides, les famlies rebran en paper atravsdel fil