sarana prasarana perumahan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  1/14

  By:

  St. Ghaissani P.S.Y (412 13030)

  Khalida Zia (412 13 032)

  Dian Handayani S. (412 13033)

  Sarana & PrasaranaPer!ahan "illa #e$asari

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  2/14

  PROFIL

  Per!ahan "illa #e$asari terleta%di l. i'an$ aya #inasa'a.#e!'nyai l*%asi strate$is %arenade%at den$an 'sat 'er+elan,aandan te!'at hi+ran selain it

  Per!ahan "illa #e$asari de%atden$an +e+era'a %a!'s di#a%assar.

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  3/14

   l. i'an$ aya #inasa'a. #a%assar

  Letak Perumahan VillaMegasari

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  4/14

  Sarana Per!ahan "illa

  #e$asari

  #as,id

  -a'an$an ennis

  /nd*!aret

  Priat -es

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  5/14

  Masjid

  SARANA

  Lapangan Tennis

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  6/14

  Indomaret

  SARANA

  Privat Les

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  7/14

  Prasarana Perumahan VillaMegasari

  -a!' alan

  -istri% ir

  Sa'ti%tan%

   alanPe!+a$i

  P*s Sat'a!

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  8/14

  Tiang Listrik 

  PRASARANA

  Lampu alan

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  9/14

   alan Pem!agi

  PRASARANA

  Pos Satpam

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  10/14

  1. -istri% : "## $att

  2. S!+er air : P%AM 

  Spesi&kasi Perumahan

  'AR(A R)MA' i'e 0125 i'e 60140 i'e

  170172+%*

  '.467.000.000

   '.507.000.000

  '.873.000.000

  '.17.000.000

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  11/14

  Tipe * Tipe Rumah

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  12/14

  Tipe+Tipe Rumah

   y'e 60140

   y'e 0120

   y'e 170172B %* 2 -antai

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  13/14

 • 8/19/2019 sarana prasarana perumahan

  14/14

  Thank.ou