Slam som ressource

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Slam som ressource

 • Det moderne renseanlgDe tider er forbi, hvor forsynings- og industri-anlg kun havde n funktion. Eksempelvis forventer vi, at renseanlg skal kunne meget mere end blot at rense vandet. I dag skal de ogs kunne levere kvalitetsprodukter til landbru-get og overskudsenergi til el- og varmeproduk-tion og de multifunktionelle forventninger vil formentlig stige i takt med den generelle udvik-ling inden for viden og teknologien p omrdet.

  For at udfylde rollen som moderne renseanlg skal man sledes kunne skabe synergier mellem forskellige specialistomrder og udnytte spilde-vandets ressourcer, herunder slam, optimalt. Det krver en fagligt strk rdgiver med sans for hel- heden, og med nogle gode specialistkompetencer inden for vand, milj, energi og affaldshndtering og en strk tradition for at tnke p tvrs, er Rambll den oplagte rdgiver og samarbejdspartner.

  RAMBOLL

  Vi er 12.300 ingenirer, designere og rdgivere. Vi skaber bre-dygtige helhedslsninger inden for byggeri, transport, milj, vand, energi, olie & gas og management consulting.

  www.ramboll.com

  KONTAKT

  Anita Rye OttosenProjektleder og kemiingenir+45 5161 7456ARO@ramboll.dk

  RAMBLLHannemanns All 532300 Kbenhavn SDanmark

  SLAM SOM RESSOURCEPOTENTIALE OG SYNERGIER

  WWW.RAMBOLL.COM

 • Det moderne renseanlgDe tider er forbi, hvor forsynings- og industri-anlg kun havde n funktion. Eksempelvis forventer vi, at renseanlg skal kunne meget mere end blot at rense vandet. I dag skal de ogs kunne levere kvalitetsprodukter til landbru-get og overskudsenergi til el- og varmeproduk-tion og de multifunktionelle forventninger vil formentlig stige i takt med den generelle udvik-ling inden for viden og teknologien p omrdet.

  For at udfylde rollen som moderne renseanlg skal man sledes kunne skabe synergier mellem forskellige specialistomrder og udnytte spilde-vandets ressourcer, herunder slam, optimalt. Det krver en fagligt strk rdgiver med sans for hel- heden, og med nogle gode specialistkompetencer inden for vand, milj, energi og affaldshndtering og en strk tradition for at tnke p tvrs, er Rambll den oplagte rdgiver og samarbejdspartner.

  RAMBOLL

  Vi er 12.300 ingenirer, designere og rdgivere. Vi skaber bre-dygtige helhedslsninger inden for byggeri, transport, milj, vand, energi, olie & gas og management consulting.

  www.ramboll.com

  KONTAKT

  Anita Rye OttosenProjektleder og kemiingenir+45 5161 7456ARO@ramboll.dk

  RAMBLLHannemanns All 532300 Kbenhavn SDanmark

  SLAM SOM RESSOURCEPOTENTIALE OG SYNERGIER

  WWW.RAMBOLL.COM

 • SLAM SOM RESSOURCE

  Foranalyse i SingaporeI Singapore har Rambll som en del af et strre forprojekt gennem-frt en procesteknisk analyse af mulige synergier mellem behand-ling af affald og slam fra et nyt spildevandsrenseanlg p et sted, hvor det ptnkes ogs at placere et affaldsforbrndingsanlg. Analysen viser, at der er mulighed for synergier, der forger elproduk-tionen fra behandlingen af slam og madaffald vsentligt samtidig med, at der opns anlgsbesparelser i forhold til at etablere anlggene hver for sig. Fosfor kan potentielt udvindes fra asken fra forbrnding af slam/digestat, idet denne aske ikke er blandet med anden aske, nr de to anlg holdes adskilt, hvad angr forbrndingsprocessen.

  Nordens strste biogasanlgVed Tnder er Nordens strste biogasanlg i disse r under etablering. Anlgget skal modtage 930.000 tons biomasse om ret.

  Den primre biomasse er gylle (fra ca. 120 landmnd) men ogs organisk husholdningsaffald og spildevandsslam kan modtages. Regnvand opsamles og anvendes til blandt andet vask af biler, og endvidere er en algebaseret rense-proces med til at sikre, at der udledes spildevand fra biogas- anlgget. Rambll er rdgiver for totalentreprenren (Per Aarsleff) og er ansvarlig for bl.a. koordine-ring af anlgsdesign, granskning af procesdesign, myndighedsbehand-ling, CE-mrkning, assistance under idriftsttelse. Det er planlagt, at anlgget skal sttes i drift i 2015.

  Slamkomposteringsanlg p Odense Nord MiljcenterP vegne af Odense Renovations-selskab har Rambll bidraget til etableringen af 60.000 m2 anlg til kompostering af organiske materi-aler og fremstilling af biokom-post. P anlgget bliver slam fra spildevandsrensning i Odense

  Kommune komposteret sammen med neddelt haveaffald ved tilst-ning af halm. Der kan rligt kompo-steres 40.000 t spildevandsslam,25.000 t have- og parkaffald samt 7.000 t snittet halm.

  Forprojekt: Fra slam til fosforFrende forskere forudser, at fosforgdning til landbruget, baseret p fosfor udvundet i miner, kan slippe op om mellem 50 og 180 r. Hvis den prognose holder stik, str verden iflge forskerne over for en katastrofal fdevaresituation. Med et igangvrende forsknings-projekt arbejder Rambll sammen med SDU og DTU-byg for at sikre, at fosfor kan genanvendes effek-tivt fra asker fra forbrnding af spildevandsslam. Hvis det lykkes at omstte metoden til en frdig teknologi, vil dele af det nuvrende forbrug af rfosfor udvundet fra fosforminer kunne blive erstattet med fosfor fra naturlige kilder.

  Organisk affald

  RENSEANLG BIOGASANLG TRRING

  By og industri El, varme og transport Industri

  SYNERGIER SLAMMETS VEJ

  GDNINGSFABRIK

  SLAM SLAM

  Biogdning Fosforgdning

  Energi

  Energi 2015 2020

  Biokompost

  Spildevand

  Renset vand

  FOSFORASKE

  BIOGDNING FOSFORGDNING

  Gylle

  FORBRNDING

  BIOKOMPOST

  Gas

  SYNERGIER SLAMMETS VEJ

  Tnder fr nu Nordens strste biogasanlg.

 • SLAM SOM RESSOURCE

  Foranalyse i SingaporeI Singapore har Rambll som en del af et strre forprojekt gennem-frt en procesteknisk analyse af mulige synergier mellem behand-ling af affald og slam fra et nyt spildevandsrenseanlg p et sted, hvor det ptnkes ogs at placere et affaldsforbrndingsanlg. Analysen viser, at der er mulighed for synergier, der forger elproduk-tionen fra behandlingen af slam og madaffald vsentligt samtidig med, at der opns anlgsbesparelser i forhold til at etablere anlggene hver for sig. Fosfor kan potentielt udvindes fra asken fra forbrnding af slam/digestat, idet denne aske ikke er blandet med anden aske, nr de to anlg holdes adskilt, hvad angr forbrndingsprocessen.

  Nordens strste biogasanlgVed Tnder er Nordens strste biogasanlg i disse r under etablering. Anlgget skal modtage 930.000 tons biomasse om ret.

  Den primre biomasse er gylle (fra ca. 120 landmnd) men ogs organisk husholdningsaffald og spildevandsslam kan modtages. Regnvand opsamles og anvendes til blandt andet vask af biler, og endvidere er en algebaseret rense-proces med til at sikre, at der udledes spildevand fra biogas- anlgget. Rambll er rdgiver for totalentreprenren (Per Aarsleff) og er ansvarlig for bl.a. koordine-ring af anlgsdesign, granskning af procesdesign, myndighedsbehand-ling, CE-mrkning, assistance under idriftsttelse. Det er planlagt, at anlgget skal sttes i drift i 2015.

  Slamkomposteringsanlg p Odense Nord MiljcenterP vegne af Odense Renovations-selskab har Rambll bidraget til etableringen af 60.000 m2 anlg til kompostering af organiske materi-aler og fremstilling af biokom-post. P anlgget bliver slam fra spildevandsrensning i Odense

  Kommune komposteret sammen med neddelt haveaffald ved tilst-ning af halm. Der kan rligt kompo-steres 40.000 t spildevandsslam,25.000 t have- og parkaffald samt 7.000 t snittet halm.

  Forprojekt: Fra slam til fosforFrende forskere forudser, at fosforgdning til landbruget, baseret p fosfor udvundet i miner, kan slippe op om mellem 50 og 180 r. Hvis den prognose holder stik, str verden iflge forskerne over for en katastrofal fdevaresituation. Med et igangvrende forsknings-projekt arbejder Rambll sammen med SDU og DTU-byg for at sikre, at fosfor kan genanvendes effek-tivt fra asker fra forbrnding af spildevandsslam. Hvis det lykkes at omstte metoden til en frdig teknologi, vil dele af det nuvrende forbrug af rfosfor udvundet fra fosforminer kunne blive erstattet med fosfor fra naturlige kilder.

  Organisk affald

  RENSEANLG BIOGASANLG TRRING

  By og industri El, varme og transport Industri

  SYNERGIER SLAMMETS VEJ

  GDNINGSFABRIK

  SLAM SLAM

  Biogdning Fosforgdning

  Energi

  Energi 2015 2020

  Biokompost

  Spildevand

  Renset vand

  FOSFORASKE

  BIOGDNING FOSFORGDNING

  Gylle

  FORBRNDING

  BIOKOMPOST

  Gas

  SYNERGIER SLAMMETS VEJ

  Tnder fr nu Nordens strste biogasanlg.

  SYNERGIER SLAMMETS VEJ

 • SLAM SOM RESSOURCE

  Foranalyse i SingaporeI Singapore har Rambll som en del af et strre forprojekt gennem-frt en procesteknisk analyse af mulige synergier mellem behand-ling af affald og slam fra et nyt spildevandsrenseanlg p et sted, hvor det ptnkes ogs at placere et affaldsforbrndingsanlg. Analysen viser, at der er mulighed for synergier, der forger elproduk-tionen fra behandlingen af slam og madaffald vsentligt samtidig med, at der opns anlgsbesparelser i forhold til at etablere anlggene hver for sig. Fosfor kan potentielt udvindes fra asken fra forbrnding af slam/digestat, idet denne aske ikke er blandet med anden aske, nr de to anlg holdes adskilt, hvad angr forbrndingsprocessen.

  Nordens strste biogasanlgVed Tnder er Nordens strste biogasanlg i disse r under etablering. Anlgget skal modtage 930.000 tons biomasse om ret.

  Den primre biomasse er gylle (fra ca. 120 landmnd) men ogs organisk husholdningsaffald og spildevandsslam kan modtages. Regnvand opsamles og anvendes til blandt andet vask af biler, og endvidere er en algebaseret rense-proces med til at sikre, at der udledes spildevand fra biogas- anlgget. Rambll er rdgiver for totalentreprenren (Per Aarsleff) og er ansvarlig for bl.a. koordine-ring af anlgsdesign, granskning af procesdesign, myndighedsbehand-ling, CE-mrkning, assistance under idriftsttelse.