SOALAN UPSR MATEMATIK

 • View
  257

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soalan Matematik Untuk Tahun 6

Text of SOALAN UPSR MATEMATIK

 • Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara 1

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

  ___________________________________

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN

  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

  1

  1) NOMBOR BULAT HINGGA 7 DIGIT. 1.1) Nombor bulat hingga 7 digit

  Aras 1 a) Menama dan membilang sebarang nombor hingga 7 digit dalam turutan. b. Menulis sebarang nombor 7 digit dalam angka dan perkataan.

  i) Perwakilan nombor boleh dibuat secara manipulatif, rajah dan symbol. ii) Nombor 7 digit ialah nombor dari 1 000 000 hingga 9 999 999. iii) Membilang secara : Gandaan seratus ribu; Gandaan sepuluh ribu; Gandaan seribu; Gandaan seratus; Gandaan sepuluh; dan Satu-satu. iv) Membilang dalam turutan : Seratus ribu-seratus ribu; Sepuluh ribu-sepuluh ribu; Seribu-seribu; Seratus-seratus; Sepuluh-sepuluh; dan Satu-Satu. Libatkan juga membilang secara menurun. Contoh : 4 602 185 = Empat juta enam ratus dua ribu satu ratus lapan puluh lima.

 • Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara 2

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________

  MINGGU BIDANG

  PEMBELAJARAN HASIL

  PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  PEMBELAJARAN 1

  c) Menulis sebarang nombor yang diberi dalam bentuk perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dalam sebutan juta dan sebaliknya. d) Menulis sebarang nombor yang diberi dalam bentuk pecahan wajar dan nombor bercampur yang melibatkan juta, juta, juta dan sebaliknya. Aras 2 a) Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 7 digit. b) Mencerakinkan sebarang nombor hingga 7 digit. c) Membanding nilai sebarang nombor hingga 7 digit.

  Contoh 1 : 800 000 = 0.8 juta 6 320 000 = 6.32 juta 1.4 juta = 1 400 000 5.602 juta = 5 602 000 Contoh ; 3 500 000 = 3 1 juta 2 8 3 juta = 8 750 000 4 v) Aktiviti melengkap

  sebarang rangkaian nombor yang menyusun nombor dalam turutan menaik dan menurun perlu dilakukan.

  i) Bincang nilai tempat

  hingga juta. i) Cerakinan nombor dibuat

  mengikut nilai tempat setiap digit.

  ii) Cerakinan nombor dibuat mengikut nilai digit setiap digit.

  i) Perbandingan nilai

  sebarang dua nombor adalah berdasarkan nilai tempat.

  ii) Libatkan aktiviti menyusun nombor dalam turutan menaik dan menurun.

 • Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara 3

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

  ___________________________________

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN

  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

  1

  d) Menganggar kuantiti. Aras 3 a) Membundar sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta yang terdekat. b) Menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta yang terdekat.

  i) Sesuatu kuantiti boleh dianggar secara membanding dan membeza. Contoh 1 : Anggarkan bilangan pokok di ladang kelapa sawit B. Ladang kelapa Ladang kelapa sawit A sawit B 1 juta pokok Contoh 2 : Anggarkan nombor pada 1 000 000 2 000 000 Contoh 1 : 8 739 982 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 8 739 980. Contoh 2 : 2 543 095 dibundarkan kepada juta yang terdekat menjadi 3 000 000. Contoh : 4 300 000 telah dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat.

 • Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara 4

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

  ___________________________________

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN

  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

  2

  1.2) Aplikasi empat operasi; tambah, tolak, darab dan bahagi 1.3) Operasi bergabung melibatkan nombor hingga 7 digit

  c) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan empat operasi dalam situasi harian. Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan darab, nombornya tidak lebih daripada 7 digit.

  i) Nombor yang boleh dibundarkan menjadi 4 300 000 ialah nombor dari 4 250 000 hingga 4 349 999. ii) Proses yang sama boleh digunakan untuk pembundaran kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu atau juta yang terdekat. i) Mengenalpasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual. i) Pengiraan bagi operasi bergabung perlu dilaksanakan mengikut prinsip pengiraan. ii) Perkenalkan konsep operasi bergabung dengan menggunakan nombor yang kecil. iii) Operasi bergabung diwakilkan dengan ayat matematik dan boleh diselesaikan dalam bentuk lazim.

 • Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara 5

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________

  MINGGU BIDANG

  PEMBELAJARAN HASIL

  PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  PEMBELAJARAN 2

  b) Mencari hasil operasi bergabung tolak dan darab, nombornya tidak lebih daripada 7 digit. c) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan bahagi, nombornya tidak lebih daripada 1 000 000.

  iv) Libatkan operasi Tambah diikuti darab; Darab diikuti tambah; v) Pendarab dihadkan kepada nombor bulat hingga dua digit. Contoh 1 : Contoh 2 : 7 + 8 x 9 = 16 x 25 + 48 = 7 + 72 = 79 400 + 48 = 448 vi) Libatkan operasi Tolak diikuti darab; dan Darab diikuti tolak. Contoh 1 : 46 x 7 39 = 322 39 = 283 Contoh 2 : 535 27 x 18 = 535 486 = 49 vii) Libatkan operasi Tambah diikuti bahagi; Bahagi diikuti tambah; vii) Pembahagi dihadkan kepada nombor bulat hingga dua digit. Contoh 1 : 27 3 + 36 = 9 + 36 = 45 Contoh 2 : 568 + 840 12 = 568 + 70 = 638

 • Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara 6

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

  ___________________________________

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN

  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

  2

  d) Mencari hasil oeprasi bergabung tolak dan bahagi, hasil setiap operasi tidak lebih daripada 1 000 000. e) Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi dan satu tanda kurung, hasil operasi tidak lebih daripada 7 digit.

  ix) Libatkan operasi Tolak diikuti bahagi; dan Bahagi diikuti tolak. Contoh 1 : 675 275 5 = 675 55 = 620 Contoh 2 : 882 14 35 = 63 35 = 28 i) Tegaskan operasi di dalam tanda kurung mesti diselesaikan dahulu. Contoh 1 : 120 ( 5x6) = 120 30 = 4 Contoh 2 : 8 x (7003 1356) = 8 x 5647 = 45 176 Contoh 3 : (1200 + 1800) 6 = 3000 6 = 500 Contoh 4 : 14 400 (20-8) = 14 400 12 = 1 200 ii) Bincangkan situasi harian yang melibatkan operasi bergabung dan tanda kurung.

 • Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara 7

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

  ___________________________________

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN

  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

  2

  Aras 3 a) Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebrang dua operasi dan dua tanda kurung, nombornya tidak lebih daripada 1 000 000. b) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung dalam situasi harian.

  Contoh 1 : ( 23 + 48 ) ( 19 + 30 ) = 71 49 = 22 Contoh 2 : ( 169 74 ) + ( 53 29 ) = 95 + 24 = 119 Contoh 3 : ( 47 + 83 ) x ( 30 + 20 ) = 130 x 50 = 6 500 Contoh 4 : ( 6 245 173 ) x ( 80 64 ) = 6072 x 16 = 97 152 Contoh 5 : ( 772 + 306 ) ( 28 + 21 ) = 1078 49 = 22 i) Bimbing murid menyedari hubungan seperti contoh berikut serta kegunaannya dalam pengiraan operasi darab : Contoh 1 : 3 x 7 = 3 x ( 5 + 2 ) = ( 3 x 5 ) + ( 3 x 2 ) Contoh 2 : 8 x 5 = ( 10 2 ) x 5 = ( 10 x 5 ) ( 2 x 5 ) i) Libatkan kaedah unitary.

 • Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara 8

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

  ___________________________________

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN

  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

  3

  2.1) Penambahan pecahan

  Aras 1 a) Menambah nombor bercampur dengan nombor bulat. b) Menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya sama. c) Menambah dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama. Aras 2 a) Menambah nombor bercampur dan pecahan wajar yang penyebut pecahannya tidak sama.

  i) Hadkan penyebut pecahan hingga 10. ii) Tegaskan penambahan nombor bulat dilakukan dahulu, diikuti dengan penambahan pecahan. iii) Jawapan dalam bentuk terendah. Contoh 1 : Contoh 2 : 2 1 + 3 6 + 1 2 5 3 = 5 1 = 7 2

  5 3

  Contoh 1 : Contoh 2 : 3 1 + 1 2 3 + 4 4 4 5 5 = 3 2 = 2 7 4 5 = 3 1 = 3 2 2 5 Contoh 1 : Contoh 2 : 3 1 + 2 5 2 2 + 4 1 8 8 3 3 = 5 6 = 6 3 8 3 = 5 3 = 7 4 Contoh 1 : 4 1 + 1 3 6 = 4 2 + 1 6 6 = 4 3 = 4 1 6 2

 • Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara 9

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

  __