Solucions Energia Reaccions i Espontaneitat ?· solucions energia i espontaneÏtat de les reaccions…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1 SOLUCIONS ENERGIA I ESPONTANETAT DE LES REACCIONS

  UNITAT 1 ENERGIA I ESPONTANETAT DE LES REACCIONS 1. 30,49Q kJ=

  2. Q = 4520, 9kJ 3. 560U J = 4.

  a) 171,1W kJ=

  b) 2112,4U kJ =

  c) 7,5%

  5. 380 J

  6. 2820 /kJ mol

  7.

  a) 24,08 ; 5137,07 /q kJ U kJ mol= =

  b) 5142,02H kJ =

  8. 61,86 /H kJ mol =

  9.

  a) Procediment experimental:

  En un calormetre hi colloquem un determinat volum daigua (o una

  determinada massa daigua) i mesurem la temperatura inicial. Posteriorment

  afegim una determinada massa de KOH slid al calormetre. Agitem la mescla

  per dissoldre tot el slid, tapem el calormetre i esperem un temps fins que la

  temperatura que ens marca el termmetre deixi de pujar (sestabilitzi).

  Mesurem aquesta temperatura final.

  Material:

  Calormetre (per exemple un vas de plstic amb tapa i allat)

  Termmetre

  Balana

  Si mesurem el volum daigua farem servir una pipeta (volum petit) o

  una proveta (volums ms grans)

  b) H = 59211 J mol-1

 • 2 SOLUCIONS ENERGIA I ESPONTANETAT DE LES REACCIONS

  10. 364,2 kJ

  11. 23757,96kJ

  12. 137 /H kJ mol = reacci exotrmica

  13. 50,83q kJ=

  14. 57 /H kJ mol =

  15. 409,5 /H kJ mol =

  16.

  a) But: 2719,2 /kJ molCO ; Prop: 2740,1 /kJ molCO

  b) En la combusti del prop sallibera ms energia per mol de CO2 ems.

  Per aix es pot considerar un combustible ms net que el but.

  17.

  a) C grafit : 68,9410 kJ ; Met: 72,0210 kJ

  b) 796,8rH kJ =

  18. 9,48m kg=

  19.

  a) 0 2876,8 /rH kJ mol = b) 56,210 kJ

  c) 4944,18m kg=

  20. a) 71rH kJ =

  b) Reacci exotrmica, perqu la variaci dentalpia s negativa , es desprn

  energia.

  c) 315,6kJ

 • 3 SOLUCIONS ENERGIA I ESPONTANETAT DE LES REACCIONS

  21.

  0

  ( ) 2( ) 2( )

  0( ) 2( ) 2( )

  0( ) 2( ) ( )

  393 /

  1/ 2 283 /

  1/ 2 ?

  grafit g g

  g g g

  grafit g g

  C O CO H kJ mol

  CO O CO H kJ mol

  C O CO H

  + =

  + =

  + =

  3 1 2 393,5 ( 283) 110,5 /H H H kJ mol = = = 22.

  0( ) 2( ) 6 6( )

  0( ) 2( ) 2( )

  02( ) 2( ) 2 ( )

  06 6( ) 2( ) 2( ) 2 ( )

  6 3 48,95 /

  393,5 /

  1/ 2 285,8 /

  15 / 2 6 3 ?

  grafit g l

  grafit g g

  g g l

  l g g l

  C H C H H kJ mol

  C O CO H kJ mol

  H O H O H kJ mol

  C H O CO H O H

  + =

  + =

  + =

  + + =

  6 6( ) 3218,4 48,95 3267,35cH C H kJ = = b) 6 69,95molC H

  3 H2O

  6 CO2

  3 H2O + 6CO2

  C6 H6 C H2 O2

  0

  H0/kJmol-1

 • 4 SOLUCIONS ENERGIA I ESPONTANETAT DE LES REACCIONS

  23.

  0( ) 2( ) 2( )

  02( ) 2( ) 2 ( )

  03 2 ( ) 2( ) 2( ) 2 ( )

  0( ) 2( ) 2( ) 3 2 ( )

  393,5 /

  1/ 2 285,8 /

  3 2 3 1368 /

  2 3 1/ 2 ?

  grafit g g

  g g l

  l g g l

  grafit g g l

  C O CO H kJ mol

  H O H O H kJ mol

  CH CH OH O CO H O H kJ mol

  C H O CH CH OH H

  + =

  + =

  + + =

  + + =

  1 2 1644 ( 1368) 276 /fH H H kJ mol = = =

  2 6( ) 1644 ( 1368) 276 /fH C H O kJ mol = =

  C H2 O2

  2 CO2

  3 H2O

  3 H2O + 2CO2

  C2H6O

  0

  H0/kJmol-1

 • 5 SOLUCIONS ENERGIA I ESPONTANETAT DE LES REACCIONS

  24.

  2 2( ) ?fH C H = 286 393 1072 1298,9

  2 2( ) 1072 ( 1298,9) 226,9 /fH C H kJ mol = =

  25. 0 124,7 /fH kJ mol =

  26. a) 44 /H kJ mol = b) 42 /H kJ mol =

  27.

  a) La variaci dentalpia duna reacci es pot calcular (aplicant la llei de Hess)

  com la suma de les entalpies (o energies) dels enllaos trencats menys la

  dels enllaos formats: 0 0( ) ( )rH H enllaos formats H enllaostrencats =

  Si H < 0 E (enllaos formats) > E (enllaos trencats)

  Per tant s ms gran la quantitat denergia implicada en la formaci

  denllaos que en el trencament denllaos.

  b) Entalpia d enlla 1( ) 405 H C H kJ mol =

  28. 1368,5U kJ = 29. 55,7 /U kJ mol =

  H0/kJmol-1

  0 C H2 O2

  H2O CO2

  2 CO2 + H2O

  C2H2

 • 6 SOLUCIONS ENERGIA I ESPONTANETAT DE LES REACCIONS

  30. a) 04 10( ) 2( ) 2( ) 2 ( )13 4 5 2600 /2g g g l c

  C H O CO H O H kJ mol+ + =

  b) 104988 /kJ mol ; c) 2591,3 /U kJ mol =

  31. a) 208,1rH kJ =

  b) 6595,6U kJ =

  c) 33873 kJ

  d) 555,4 g

  32.

  a) 55593,8 kJ

  b) 10,74 kg c) 330,95 m

  33. a) NaF ; b) MgO ; c) 2MgF

  34. 0 ( ) 126,99 /fH AgCl kJ mol =

  35. 0 ( ) 672 /reticularH AgCl kJ mol =

  36. 0 302,1 /electronicaH kJ mol =

  37.

  a) Lenergia dionitzaci del liti s 520 kJ mol-1, segons el diagrama

  dentalpies, ja que correspon a la reacci: ( ) ( ) 1Li g Li g e+ + Lafinitat electrnica del fluor s 328 kJmol-1, segons el diagrama

  dentalpies, ja que correspon a la reacci: ( ) 1 ( )F g e F g + Lenergia reticular s la variaci dentalpia de la reacci de formaci dun mol

  dun compost inic slid a partir dels ions en estat gass i en condicions

  estndard. A partir del diagrama dentalpies del LiF es dedueix que:

  ( ) ( ) ( )Li g F g LiF s+ + Energia reticular del LiF = 1047 kJ mol-1

  b) Per comparar els valors de lenergia reticular del KI i del LiF cal tenir en compte que lenergia reticular dna una idea de la fora datracci entre els

  ions del compost inic. Aquesta atracci depn, segons el model electrosttic

  del slid inic (llei de Coulomb), de la crrega dels ions i de la distncia que

  els separa: 1 22( )k q qFr

  = . Com ms alta sigui la crrega dels ions i ms petita

  la distncia entre ells (ions ms petits), hi haur ms atracci. En els

 • 7 SOLUCIONS ENERGIA I ESPONTANETAT DE LES REACCIONS

  compostos KI i LiF les crregues sn les mateixes. En quant a la mida, el

  ions K + i I sn, ambds, ms grans que els ions Li+ i F-, el que fa latracci

  entre els ions K + i I sigui ms petita que entre els ions Li+ i F . Lenergia alliberada en la formaci dun mol del compost inic KI ser ms petita (en valor absolut) que en el compost inic LiF , el que implica que lenergia

  reticular del KI ser ms gran (tenint en compte el signe) que la del LiF .

  38.

  a) La diferncia entre lenergia d ionitzaci i lafinitat electrnica s que en el

  primer cas es tracta de lenergia del procs darrencar un electr a un tom

  gass, i en el segon cas es tracta de lenergia del procs de captar un electr

  per part dun tom en estat gass.

  Energia dionitzaci dun element A:

  A(g) A+ (g)+ 1 e

  Afinitat electrnica dun element A:

  A(g)+1e A (g)

  La diferncia entre lenergia reticular i lentalpia de formaci s que en el

  primer cas es tracta de lenergia del procs per formar el compost a partir dels

  seus ions en estat gass i en el segon cas es tracta de lenergia per formar el

  compost a partir dels seus elements en la seva forma ms estable en les

  condicions fixades.

  Energia reticular dun compost inic AB:

  A+ (g)+ B (g) AB(s)

  Entalpia de formaci dun compost inic AB:

  A+ B AB(s)

  b) Per justificar els valors de lenergia reticular del KBr i del NaCl, cal tenir en

  compte que lenergia reticular dna una idea de la fora datracci entre els

  ions del compost inic. Aquesta atracci depn, segons el model electrosttic

  del slid inic ( llei de Coulomb), de la crrega dels ions i de la distncia que

  els separa 1 22( )k q qFr

  = . Com ms alta sigui la crrega dels ions i ms petita

  la distncia entre ells ( ions ms petits) hi haur ms atracci.

  En el cas del KBr i el NaCl les crregues sn les mateixes. En quant a la mida,

  el cati K+ s ms gran que el cati Na+ i lani Br s ms gran que li Cl

 • 8 SOLUCIONS ENERGIA I ESPONTANETAT DE LES REACCIONS

  ( es pot deduir de la configuraci electrnica dels toms). Aix fa que latracci

  entre els ions K+ i Br sigui ms petita que en els ions Na+ i Cl -; lenergia

  alliberada en la formaci dun mol del compost inic KBr ser ms petita( en

  valor absolut) que en el compost inic de NaCl.

  Per tant, si tenim en compte el signe negatiu, el valor de lenergia reticular

  del KBr ser ms gran que la del NaCl.

  39. a) disminuci ; b) disminuci; c) augment; d) augment; e) augment;

  f) augment

  40.

  a) 0 495,3 /rH kJ mol = reacci exotrmica

  b) 0 136 / S J K mol =

  c) 0 454,77 /G kJ mol =

  41.

  a) 3 ( ) 2( ) 2( ) 2 ( )3 22l g g l

  CH OH O CO H O+ +

  b) 0 726 /rH kJ mol =

  c) energia alliberada: 18150 kJ/mol;

  d) 0S < , hi ha un guany en lordre molecular ( disminuci del nombre de mols despcies gasoses) en el decurs de la reacci.