Classificació reaccions químiques

Embed Size (px)

Text of Classificació reaccions químiques

  1. 1. CLASSIFICACI REACCIONS QUMIQUES M.Pineda Nez Br 3r C
  2. 2. CLASSIFICACI SEGONS LA REAGRUPACI DELS TOMS - Reacci de sntesi - Reacci de descomposici - Reacci de desplaament - Reacci de doble desplaament
  3. 3. REACCI DE SNTESI Es caracteritza perqu nicament sobt un producte, que sol ser ms complex que els reactius. Exemple: obtenci de cal a partir de cal viva. CaO(s) + H2O(l) Ca(OH)2(aq)
  4. 4. REACCI DE DESCOMPOSICI Els productes que sobtenen sn molt ms senzills que el reactiu inicial. Pot considera el cas contrari de les reaccions de sntesi. Exemple: Hidrlisi daigua 2H2O(l) 2H2(g) + O2(g)
  5. 5. REACCI DE DESPLAAMENT En aquest tipus de reacci, el gran protagonista el pren un reactiu, element o substncia simple, que actua sobre laltre reactiu. Exemple: atac de lcid clorhdric sobre les llimadures de ferro. Fe(s) + AgNO3(aq) FeCl2(s) + H2(g)
  6. 6. REACCI DE DOBLE DESPLAAMENT Intervenen dos productes, que sataquen entre ells. Exemple: el sodi desplaa la plata al nitrat de plata, per aquest tamb s desplaat per aquella al clorur de sodi. NaCl +AgNO3 NaNO3 + AgCl