of 17 /17
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme maturskih radova - Grafički dizajn - školska 2020./2021. IV 1 1. Knjiga grafičkih standarda 2. Letak, prospekt i katalog 3. TV reklama 4. Vizuelna komunikacija IV 2 1. Ilustracija 2. Likovna kompozicija 3. Piktogram 4.Sredstva ekonomske propagande u slobodnom prostoru IV3 ( Grafičko-komercijalno područje) 1. Grafički dizajn u funkciji marketinga 2. Ambalaža i ekonomska propaganda 3. Kompozicija u grafičkom dizajnu 4. Manuelne (izvorne) grafičke tehnike IV 3 ( Multimedija ) 1. Historijski razvoj pisma 2. Naslovnica knjige, novina i časopisa Samir Kačunović, prof. grafičkog dizajna

Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme maturskih radova - Grafički dizajn - školska 2020./2021. IV 1 1. Knjiga grafičkih standarda 2. Letak, prospekt i katalog 3. TV reklama 4. Vizuelna komunikacija IV 2 1. Ilustracija 2. Likovna kompozicija 3. Piktogram 4.Sredstva ekonomske propagande u slobodnom prostoru IV3 ( Grafičko-komercijalno područje) 1. Grafički dizajn u funkciji marketinga 2. Ambalaža i ekonomska propaganda 3. Kompozicija u grafičkom dizajnu 4. Manuelne (izvorne) grafičke tehnike IV 3 ( Multimedija ) 1. Historijski razvoj pisma 2. Naslovnica knjige, novina i časopisa Samir Kačunović, prof. grafičkog dizajna

Page 2: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I

MULTIMEDIJE ILIDŽA

TEME ZA MATURSKE RADOVE U ŠKOLSKOJ 2020/2021 GODINI

IZBORNO PODRUČJE: WEB DIZAJN

PREDMET: WEB DIZAJN

1. Kreiranje stranica za korisnike koji imaju ograničenja u radu.

2. HTML5

3. CSS3

4. Responsive web dizajn

5. SEO (optimizacija site-a za pretraživače)

6. Dinamičke web stranice

7. Boje u web dizajnu

8. Elektronsko poslovanje

9. Upotreba multimedije na web stranicama

10. Društvene mreže

11. CMS alati

12. Zaštita stranice od hakerskih napada

13. Programi za kreiranje web stranica

14. Budućnost web dizajna

15. Kreiranje šablona

16. JavaScript

17. Marketing u web dizajnu

18. Kreiranje obrazaca

19. Pravila ponašanja na web-u

20. Web stranice za mobilne uređaje

21. Lične web stranice

22. Dobar/loš web dizajn

23. Razvoj web dizajna

24. Praktičan rad – izrada web site-a (slobodna tema)

25. Praktičan rad – izrada web site-a (lični web site)

26. Praktičan rad – izrada web site-a (edukativni web site)

27. Praktičan rad – izrada web site-a (komercijalni web site)

28. Praktičan rad – izrada web site-a (socijalni web site)

Mentor: Arijana Čengić dipl.ing.el.

Page 3: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za
Page 4: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

IV – WEB DIZAJN

Teme za maturske radove 2020./2021.

1. Rad sa tekstom u Dreamweaver-u

2. Rad sa slikama u Dreamweaver-u

3. Rad sa simbolima u Flash-u

4. Efekti zvuka u Flash-u

5. Tween-ovi u Flash-u

6. Rad sa funkcijama Action Script-a

7. Uvoz i optimizovanje grafike u Flash dokumentu 8. Operatori ActionScripta u Flashu

9. Rad sa digitalnom slikom u Photoshop-u

10. Maske i kanali u Photoshop-u

11. Izrada animiranih slika za Web u Photoshopu

12. Klijentske web tehnologije

13. Priprema slike za štampanje u dvije boje u PhotoShop-u

14. Korištenje obrazaca i polja u Dreamweaveru

Mentor: Nermin Jamaković

1. Obrada slike u Pohotoshop-u

2. Rad sa bojama i efektima u Photoshop-u

3. Rad sa leyerima i maskama u Photoshop-u

4. Obrada slike i manipulacija u Photoshop-u

5. Retuširanje fotografija u Photoshop-u

6. Priprema digitalnog medija za web stranice u Photoshop-u

7. Rad sa multimedijom u Dreamweaver-u

8. Rad sa listama u Dreamweaver-u

9. Rad sa Css box modelima u Dreamweaver-u

10. Web fontovi, boja i primjena u Dreamweaver-u

11. Tranzicije i animacije u Dreamweaver-u

12. Rad sa tektualnim animacijama u Fleshu

13. Osnove animacije u Flesh-u

14. Animirana grafika u Flesh-u

15. Rad sa videom u Flesh-u

16. Rad sa zvucnim efektima u Flesh-u

Mentor: Nermin Ibrahimović

Page 5: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE-ILIDŽA

Teme za maturski ispit iz predmeta praktična nastava –

priprema štampe 2020./2021.

1. Ambalaža - pakovanja za ličnu higijenu. 2. Vektori crtanje linijskih originala.

3. Tipografija u primijenjenim grafičkim programima. 4. Korekcija originala. 5. Reprofotografija – postupak snimanje orginala. 6. Razrada proizvoda – letak.

7. Kutija - prehrambeni proizvodi. 8. Razrada proizvoda - plakat format B2. 9. Etiketa za flaširane proizvode. 10. Osnovne faze u proizvodnom procesu pripreme štampe.

Makaš Emil

Page 6: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE-ILIDŽA

Teme za maturski ispit iz predmeta praktična nastava –

priprema štampe 2020./2021.

1. Časopis kao grafički proizvod. 2. Dnevne novine.

3. Obrada štamparske forme za ofset štampu.

4. Brošura 5. Ambalaža - pakovanje proizvoda za prehranu. 6. Skeniranje orginala.

7. Korekcija bitmape Photoshop-u.

8. Print opcije u CorelDraw-u. 9. Knjiga - izrada omota i korica. 10. Tipografija u InDesign-u.

Mentor

Lagumdžija Suljo

Page 7: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

Teme za Maturske radove iz predmeta Grafička tehnologija – Priprema štampe

2020-21

1. Vrste tehnika štampe/tiska

2. Papir

3. Historijski razvoj grafičke pripreme

4. Digitalna štampa

5. Razvoj tehnologija štampe od Gutemberga do danas

6. Štamparstvo u Web 2.0 okruženju

7. Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije

8. Ručna izrada knjige

9. Restauracija knjiga

10. Standardizacija proizvodnje u štampi

11. Grafička piprema i izrada fotopolimernih štamparskih formi za fleksotisak

12. Priprema za štampu i tehnike štampe

Profesor :

MA. graf.ing. Strujić Kenan prof.

Page 8: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE, ILIDžA

TEME ZA MATURSKE RADOVE 2020./2021. godina

MEDIJSKE TEHNOLOGIJE

1. Masovni mediji i medijske tehnologije

2. Video umjetnost i njen značaj

3. Photoshop i njegova zloupotreba

4. Alati za animaciju

5. Alati za vektorsko crtanje

6. Illustrator - upotreba, prednosti i nedostaci

7. Ilustracija i animacija

8. Audio i video editing

9. Multimedija i pop kultura

10. Specijalni efekti

11. Nedostaci i mane Adobe Flash-a

12. Izrada GIF-ova

13. Premiere Pro

14. Istorija animacije

15. Proces retiširanje fotografije u Photoshop-u

16. ActionScript u Flash-u

17. Karakter dizajn

18. Savremena video produkcija

19. Software za obradu video formata

dr.sc. Branka Turkić

Page 9: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE, ILIDžA

TEME ZA MATURSKE RADOVE 2020./2021. godina

VIZUELNE KOMUNIKACIJE

1. Simboli i znakovi

2. Heraldika u vizuelnim komunikacijama

3. Značaj vizuelnih komunikacija u kreiranju mišljenja i stavova tinejdžera

4. Mogućnost manipulacije društvom putem vizuelnih medija

5. Psihološko djelovanje boja u vizulenim komunikacijama

6. Siciološko i psihološko djelovanje percepcije

7. Subliminalne poruke u vizuelnim komunikacijama

8. Uticaj vizuelnih komunikacija na situaciju sa pandemijom

9. Teorija informacija

10. Društvene mreže i promjena percepcije o estetskim vrijednostima

11. Vizelne komunikacije i masovni mediji

12. Vizuelna poruka

13. Šumovi i smetnje u komunikaciji

14. Vrste komunikacije

15. Upotreba vizuelne komunikacije u političke svrhe

16. Istorija vizuelnih komunikacija

17. Kulturološki kodovi u vizuelnoj komunikaciji

18. Uticaj Bauhaus škole na savremene vizuelne komunikacije

19. Dominacija elektronskih u odnosu na štamparske medije u vizuelnim komunikacijama

dr.sc. Branka Turkić

Page 10: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE, ILIDžA

TEME ZA MATURSKE RADOVE 2020./2021. godina

GRAFIČKI DIZAJN

1. Tipografija u grafičkom dizajnu

2. Razvoj i značaj logotipa u grafičkom dizajnu

3. Redizajn

4. Kreiranje političkog magazina

5. Plakat - vrste i njegova uloga u marketingu

6. Projekcijska sredstva i savremeni mediji

7. Cover design

8. Upotreba piktograma u grafičkom dizajnu

9. Amabalaža u grafičkom dizajnu

dr.sc. Branka Turkić

Page 11: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I

MULTIMEDIJE ILIDŽA

PRIJEDLOG TEMA ZA MATURSKI RAD NA PREDMETU MENADŽMENT ZA

ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU

GRAFIČKO – KOMERCIJALNO PODRUČJE – RAZRED IV -3

1. Funkcionalne oblasti menadžmenta

2. Strategije, politike i pretpostavke planiranja u menadžmentu

3. Organiziranje – strukturiranje organizacije

4. Kadrovsko popunjavanje – upravljanje i odabir ljudskih resursa

5. Kontroliranje i kontrolne tehnike u menadžmentu

6. Menadžment ljudskih resursa

7. Ljudski faktori i motivacija u organizaciji

8. Strateški menadžment i planiranje

9. Važnost odlučivanja u menadžmentu

Nastavnik: Azra Bećić - Osmanbegović

Page 12: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije

Ilidža

Teme za maturski rad u školskoj 2020/2021.godini iz nastavnog predmeta

Tehnologija sa praktičnom nastavom

(IV3 grafičko komercijalno područje)

Redni broj

TEMA RAZRED

1. Ambalaža u funkciji marketinga IV3 2. Operativna priprema IV3 3. Tržišne funkcije IV3 4. Cijene grafičkih proizvoda IV3 5. Digitalna štampa IV3 6. Obaveze grafičkog preduzeća IV3 7. Tržište rada IV3 8. Obilježja proizvoda IV3 9. Vrste poreza IV3

10. Racionalizacija proizvodnog procesa IV3 11. Malo preduzeće u doba koronavirusa IV3 12. Kontrola kvaliteta IV3 13. Organizacija grafičkog preduzeća IV3

Mentor: Salema Mašić

Page 13: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

Srednjatehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža

Teme za maturski rad – Tehnologija zanimanja

Redni broj Naziv teme

1. Pravila u fotografiji

2. Građa fotografskog aparata

3. Proces razvijanja fotografskog filma

4. Optički dijelovi fotoaparata

5. Svjetlo

Ismeta Čengić, prof.

Page 14: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija , dizajna i

multimedije-Ilidža

Tema za maturski ispit – fotograf za medije – PRAKTIČNA NASTAVA 2020./2021.

r.br. Naziv teme Prezime i ime učenika 1. Nastanak i razvoj analogne fotografije 2. Svijetlost i njena uloga u fotografiji 3. Proces nastanka latentne, negativne i pozitivne slike 4. Nastanak i razvoj digitalne fotografije 5. Fotografski motiv 6. Portretna fotografija 7. Gradska fotografija i snimanje arhitekture 8. Postanak i razvoj digitalne fotografije 9. Fotograf profesionalac

10. Osnove obrade digitalne fotografije 11. Dodatna oprema za fotoaparate 12 Reklamna fotografija

UREĐAJI ZA SNIMANJE I OBRADU SLIKE

1. Anatomija analognog fotoaparata 2. Foto laboratorija 3. Aparat za povećavanje 4. Objektiv kao najvažniji dio svakog fotoaparata 5. Foto papir kao medij 6. Video kamere i mediji

Mentor: Dževad Ibišević

Page 15: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

Teme za maturski ispit skolska 2020/21 godine

Prakticna nastava IV 4 graficka dorada

1. Tvrdi povez

2. Mehki povez -brošure

3. Ambalaža

4. Linijska proizvodnja knjiga

5. Ručni uvez knjiga

6. Knjigovezačka galanterija

7.Kartonažna dorada

8.Složive kutije

9.Papir – prerada papira

10.Polutvrdi povez knjiga

Hadzić Sabrija

Page 16: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I

MULTIMEDIJE ILIDŽA

TEME ZA MATURSKE RADOVE U ŠKOLSKOJ 2020/2021 GODINI

IZBORNO PODRUČJE: GRAFIČKA DORADA

PREDMET: Grafička tehnologija

1.Vrste knjigovezačkih uveza

2. Namjenski uvezi

3. Složiva ambalaža

4. Spiralni uvez

Suljagić Vaida

Page 17: Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i ... za maturski ispit 20-21.pdf · Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Teme za

JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA,DIZAJNA I

MULTIMEDIJE-ILIDŽA

Teme za maturski ispit iz predmeta praktična nastava za tehničare štampe/tiska

2020/2021.

Mentor:Šišić Samir

1. Podjela ofset mašina

3. Podjela jednobojne ofset mašine na glavne dijelove– 4.Karakteristikeflekso štampe –

5. Karakteristikesito štampe –

6. KarakteristikeTampon štampe –

7. UV CtP - ofset štampa–

8.Štampa grafičkog proizvoda(ETIKETA-VIŠEBOJNA) –

9. Štampa grafičkog proizvoda (ETIKETA-JEDNOBOJNA) –

10. Štampa grafičkog proizvoda (KALENDAR) – 11.Karakteristike ofset štampe

12.Karakteristike digitalne štampe

13.Proces štampe u ofset štampi/tisku

Teme za maturski ispit iz predmeta Grafička tehnologija za tehničare štampe/tiska 2020/2021.

Mentor:Šišić Samir

1. Papir za grafičku industriju

2. Sastav i karakteristike grafičkih boja

3. Karakteristike Višebojne ofset mašine

4. Podjela grafičkih proizvoda 5. Sistemi umnožavanja