of 25 /25
Prof. dr. sc. Ante Bežen Suvremena organizacija nastave početnog čitanja i pisanja BiH, 9. i 10. listopada 2018.

Suvremena organizacija nastave početnog čitanja i pisanjazavod-zzoo.com/images/prezentacije/Bezen-Siroki Brijeg.pdf · Povijesni razvoj medija pismenosti Mediji u razvoju komuniciranja

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Suvremena organizacija nastave početnog čitanja i...

 • Prof. dr. sc. Ante Been

  Suvremena organizacija nastave poetnog itanja i

  pisanja

  BiH, 9. i 10. listopada 2018.

 • to je pismenost?

  U uem smislu: sposobnost itanja i pisanja na materinskom i stranim jezicima

  U irem smislu: sposobnost i vjetina razumijevanja i sluenja informacijskim oblicima koje donosi tehnoloki razvoj drutva, pronalaenje bitne informacije u nekom tekstu, traganje za informacijom, razumijevanje sadraja nekog obrasca i dr.

 • Profili suvremene pismenosti

  Vrste suvremene pismenosti:1) abecedna (alfabetska, slovna) na materinskom i barem jednom

  stranom jeziku (engleski)2) numerika sluenje brojkama na razini temeljnih matematikih

  operacija3) simbolika (semiotika) stvaranje i razumijevanje simbolikih

  poruka4) informatika /digitalna (elektronika) sluenje osnovnim

  informatikim sustavima (raunalo, pametni telefon, SMS, internet)

  5) tehnika svakodnevno upravljanje tehnikim pomagalima informatike pismenosti

  6) Posebni profili pismenosti: itateljska, ekonomska, politika

 • Povijesni razvoj medija pismenosti

  Mediji u razvoju komuniciranja i pismenosti:- govor- pismo (5 tisua godina), pisanje rukom- tisak (Gutenberg, 14.stoljee)- audiovizualni mediji (film, radio, tv kraj 19. i poetak 20.

  stoljea)- digitalni mediji (raunalo, internet, polovina i kraj 20.

  stoljea)Povijesna akumulacija medija i oblika pismenosti: pojava novih medija ne uklanja stare pa danas postoje svi oblici pismenosti i mediji komuniciranja koji su se pojavili u povijesti, ali u drukijem odnosu: pisanje rukom pisanje na digitalnim medijima

 • Stupnjevi pismenosti

  Primarna (elementarna, slovna, abecedna, alfabetska) sposobnost pisanja i itanja na materinskom i stranim jezicima

  Sekundarna (funkcionalna) - razumijevanje pisanih tekstova u svakodnevnom ivotu, npr. pisanje molbi i albi, kod uporabe proizvoda, popunjavanja formulara, orijentiranje u trgovini, prometu, javnim ustanovama i sl.

  Tercijarna (informatika) - informacijska, raunalna, internet, SMS)

 • Sastavnice slovne pismenosti

  Slovopis

  - slovopis hrvatskoga jezika

  - kolski slovopis

  Pravopis

  Gramatika / slovnica

  Rjenik

 • Projekt Jezini i likovni standardi u poetnom itanju i pisanju na hrvatskom jeziku

  Nositelj projekta: Uiteljski fakultet Sveuilita u ZagrebuTrajanje projekta: 2008. 2012.Rezultati projekta:- Novi slovopis kolskih slova za poetno itanje i pisanje na

  hrvatskom jeziku- Slovopis ugraen u Hrvatski pravopis 2013.- Knjiga Ante Been Sinia Reberski: Poetno pisanje na hrvatskom

  jeziku, 2014.- Novi kolski slovopis uveden u praksu prvih razreda svih osnovnih

  kola u Hrvatskoj k. god. 2014. / 2015.- Kurikul hrvatskoga jezika 2018. uveo dvogodinje uenje slova:

  formalna (tiskana) u 1. razredu i rukopisna (pisana) u 2. razredu osnovne kole

 • Osnovna struktura kurikula

  Ciljevi uenja (obrazovne potrebe)

  Sadraji uenja (programiranje)

  Uvjeti uenja (strategije, sustavi, metode)

  Obrazovni ishodi (vrednovanje)

 • Kurikul Hrvatskoga jezika

  Kurikulna reforma u Hrvatskoj

  Pet obrazovnih ciklusa:

  1) predkola, 1. i 2. razred osn. kole

  2) 3, 4. i 5. razred osn. kole

  3) 6., 7. i 8. razred osn. kole

  4) 1. i 2. razred srednje kole

  5) 3. i 4. razred srednje kole

 • Struktura kurikula Hrvatskoga jezika

  Hrvatski jezik i komunikacija

  Knjievnost i stvaralatvo

  Kultura i mediji

 • Tekstualno-digitalno uenje i pouavanje

  Udbenici (eksperimentalni): 70 % tekst; 30 % digitalni materijali

  Obrazovne platforme izdavaa (digitalni repozitorij)

  Tableti za svakog uenika

  Pametna ploa za prikazivanje digitalnih sadraja, procesa pisanja, zadataka, rjeenja

 • Poetno itanje i pisanje 1. godina

  - povezuje glas s odgovarajuim slovom - razlikuje slova od drugih znakova - povezuje glasove i slova u cjelovitu rije, a rijei u reenicu - pie velika i mala slova kolskoga formalnog pisma - prepisuje rijei i reenice - samostalno pie rijei i reenice samo nauenim slovima - oblikuje kratak pisani tekst primjeren poetnomu opismenjavanju - istie pisanje velikog poetnog slova: prva rije u reenici, vlastita imena i prezimena ljudi i imena naselja ili mjesta u uem okruju - pie reenini znak na kraju reenice- tekstovi: kratki tekst od tri do pet reenica, sadrajno i logiki povezani

 • Poetno itanje i pisanje 2. godina

  - pie velika i mala slova kolskim rukopisnim pismom

  - povezuje slova u cjelovitu rije, rije u reenicu piui kolskim

  rukopisnim pismom

  - prepisuje rijei i reenice rukopisnim slovima

  - samostalno pie rijei i reenice nauenim rukopisnim slovima

  - u pisanju rukopisnim slovima pazi na veliinu pojedinih elemenata

  slova, vrstu poteza i nain spajanja

  - razlikuje pojam glas, slovo, slog, rije

  - u pisanju rastavlja rijei na slogove na kraju retka; prepoznaje i rabi

  pravopisni znak spojnicu kod rastavljanja rijei na slogove na kraju retka - pie

  veliko poetno slovo: imena ivotinja, blagdana i praznika, ulica, trgova i

  naseljenih mjesta u bliem okruju

  - pie oznake za mjerne jedinice (duljina, novac, vrijeme)

  - pie ogledne i este rijei u kojima su glasovi , , d, , ije/je/e/i

  - tekstovi: kratki opis predmeta ili lika, obavijest, pismo, pisani sastavak

 • Standardno kolsko pismo- formalno (tiskano) okomito

 • Standardno kolsko pismo formalno (tiskano) koso

 • Standardno kolsko pismo rukopisno, uspravno

 • Standardno kolsko pismo rukopisno, koso

 • Ishodi za podruje Hrvatski jezik i komunikacija u 1. razredu

  Uenik razgovara i govori u skladu s jezinim razvojem izraavajui svoje potrebe, misli i osjeaje

  Uenik slua jednostavne tekstove, tono izgovara glasove, rijei i reenice na temelju sluanoga teksta

  Uenik ita tekstove primjerene poetnomu opismenjavanju i obiljejima jezinoga razvoja

  Uenik pie kolskim formalnim pismom slova, rijei i kratke reenice u skladu s jezinim razvojem.

  Uenik upotrebljava rijei, sintagme i reenice u tonome znaenju u uobiajenim komunikacijskim situacijama.

  Uenik prepoznaje razliku izmeu mjesnoga govora i standardnoga hrvatskog jezika.

  Uenik prepoznaje glasovnu strukturu rijei te glasovno analizira i sintetizira rijei primjereno poetnomu opismenjavanju.

 • Ishodi za podruje Knjievnost i stvaralatvo u 1. razredu

  Uenik izraava svoja zapaanja, misli i osjeaje nakon sluanja/itanja knjievnoga teksta i povezuje ih s vlastitim iskustvom

  Uenik slua/ita knjievni tekst, izraava o emu tekst govori i prepoznaje knjievne tekstove prema obliku u skladu s jezinim razvojem i dobi

  Uenik izabire ponuene knjievne tekstove i ita/slua ih s razumijevanjem prema vlastitome interesu

  Uenik se stvaralaki izraava prema vlastitome interesu potaknut razliitim doivljajima knjievnog teksta

 • Ishodi u podruju Kultura i mediji u 1. razredu

  Uenik slua/ita tekst u skladu s poetnim opismenjavanjem i pronalazi podatke u tekstu.

  Uenik razlikuje medijske sadraje primjerene dobi i interesu.

  Uenik posjeuje kulturne dogaaje primjerene dobi.

 • Utvrivanje predznanja uenika na poetku kolske godine - pojedinano

  Razine poznavanja slova Broj uenika Postotak od

  ukupnog broja

  uenika

  1. Ne poznaju ni jedno slovo.

  2. Prepoznaje nekoliko (malih i/ili velikih)

  formalnih slova, ali ih ne zna napisati.

  3. Prepoznaje veinu (malih ili velikih) formalnih

  slova, ali ih ne zna napisati.

  4. Prepoznaje veinu malih ili velikih formalnih

  slova i zna ih napisati.

  5. Prepoznaje sva formalna slova i zna ih napisati.

  6. Rijei pisane velikim formalnim slovima od 3

  slova i vee: a) ne zna itati b) ita sa

  zastajkivanjem i prekidima (ne zna sva slova) c)

  teno ita, zna sva slova.

  7. Rijei pisane malim formalnim slovima od 3

  slova i vee: a) ne za itati b) ita sa

  zastajkivanjem i prekidima (ne za sva slova) c)

  teno ita, zna sva slova.

  8. Rijei i reenice pisane rukopisnim slovima: a)

  ne zna itati b) ita s tekoom c) teno ita.

 • Didaktiki izvori i sredstva

  Obvezno:Papirnati radni udbenik 70% (radni)Digitalni udbenik 30 %Pametna ploa

  Neobvezno:VjebenicaPisankaMaterijali koje napravi uitelji/ica

 • Zahtjevi za uenike

  Tiskani udbenik

  Tablet

  Pribor za pisanje

 • Zahtjevi za uitelje

  Vjetina rada s papirnatim udbenikom

  Vjetina rada s digitalnim udbenikom (sekundarna i tercijarna pismenost)

  Vjetina uporabe pametne ploe

  Vjetina uporabe digitalnih platformi

  Izraivanje metodikih artefakata od raznih materijala i digitalnih

 • Izvedbene strategije u poetnom itanju i pisanju

  Vremenski okvir (prvi i drugi razred) Tehnika poetnog pisanja (pisanje ujednaenim pritiskom) Poredak uenja kolskih slova (prije formalna, zatim rukopisna) Zajedniko uenje itanja i pisanja zajedno velika i mala slova) Ovladavanje prostorom pisanja (crtovlje) Izbor slova (okomita formalna i kosa rukopisna) Slijed uenja slova nije strogo zadan Model uenja slova (monografski) Uenje pomou tekstualnog predloka Izrada metodikih rukotvorina (artefakata) Vjebe itanja i pisanja Praenje i vrednovanje postignutih ishoda Povezivanje s knjievnim i neknjievnim tekstovima