TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET

  • View
    102

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET. Monica Rand Ameti juhataja 2011. . Munitsipaalpolitsei Ameti põhilisteks ülesanneteks on väärtegude avastamine, esitatud avaldustele reageerimine ning hoiatuste ja karistuste määramine. Põhisuund on linna üldise heakorra parandamine ning ennetustöö. . - PowerPoint PPT Presentation

Text of TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET

TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET

Monica RandAmeti juhataja2011TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMETMunitsipaalpolitsei Ameti philisteks lesanneteks on vrtegude avastamine, esitatud avaldustele reageerimine ning hoiatuste ja karistuste mramine. Phisuund on linna ldise heakorra parandamine ning ennetust.

...2010. aastal toimus jrelevalve funktsiooni koondamine Munitsipaalpolitsei Ametisse. Sellega seoses toodi Transpordiametist le parkimiskontrolli funktsioon ja nimetatud funktsiooni titvad 12 ametikohta alates 01. jaanuarist, seega oli aasta alguses ameti koosseisunimestikus 160 ametikohta. Seoses ehitusseadusest tulenevate vrtegude menetlemise funktsiooni letulekuga ning nimetatud funktsiooni titmiseks toodi le Linnaplaneerimise Ametist 2 ametikohta alates 01. maist. Keskkonnaametist toodi le keskkonnajrelevalvest tulenevate vrtegude menetlemise funktsioon ning nimetatud funktsiooni titmiseks 2 ametikohta alates 02. augustist 2010. Kuna 25. juunist 2010 kustutati 1 inspektori ametikoht kontrolliosakonnast, siis 31.detsembri 2010 seisuga oli ameti koosseisus 163 ametikohta.

....2010. aastal toimus linna jrelevalvessteemi thustamiseks ja dubleerimise kaotamiseks erinevate ametiasutuste ts jrelevalve funktsiooni koondamine koos seda titvate ametikohtadega Munitsipaalpolitsei Ametisse.2010. aasta algusest moodustati parkimiskontrolli osakond, kelle peamiseks lesandeks on parkimiskontrolli thustamine linnatnavatel tagades sujuv liiklus ja korrakohane parkimine. Samuti hakati rakendama kirjalikku hoiatamismenetlust massiliste rikkumiste ohjamiseks.2010. aasta alguses loodi koolivalve grupp, kes teostab kontrollimist Tallinna haldusterritooriumi koolides. Kikide koolide juhtkondadele tutvustati koolivalve grupi tegevuskava ja seaduseid, millest koolivalve grupp oma ts lhtub. Samuti loodi kontakt Phja Politseiprefektuuri noorsoopolitsei ttajatega. Inspektorid teostasid valvepiirkondades koolide jrelvalvet llatusreididena, et paremini seaduserikkujaid tabada. Grupi ttajad tegid pidevalt preventiivset td, pidades lastega individuaalseid vestlusi.

...ldosakond 13Registriosakond7Kontrolliosakond 38Parkimiskontrolli osakond 17Menetlusosakond 30Patrulliosakond 35 Koolivalve ja taksokontrolli osakond 19

Koosseisud 2011Struktuur 2010:Korrapidamise sektorRegistriosakondPatrulliosakondKontrolliosakondParkimiskontrolli osakondMenetlusosakondKooli-ja sisevalveosakondAlustanud ca 3719 menetlustPhilesanne patrullimine ja korrapidajalt saadud vljakutsete teenindamineLoomapatrull menetleb 99% materjalidest ise lpuni

Patrulliosakond 2010Eesmrgid:Parandada patrullide tkvaliteeti ja muuta nhtavamaks elanikeleSuurendada loomapatrulli he ekipaai vrraKaasajastada korrapidaja ttingimusiSisevalve- kas ka koolidesse?Patrulliosakond 2011Viidi lbi 43593 menetlustMrati trahve kogusummas 927 303 eurotKontrollimistaktika muudatus

Kontrolliosakond 2010Eesmrgiks jtkata kontrollitaktikat ning muuta t efektiivsemaks ( kontrolleritele GPRS jlgimisseadmed, bussidesse kaamera ja helisalvestused)Ametnike koolitus- suhtlemine jnesega

Kontrolliosakond 2011Ttati vlja hoiatustrahvide programmiline lahendus vrteoregistrisKokku menetleti 7063 menetlustMrati rahatrahve 138 055, 54 eurot /94,5% laekumine

Parkimiskontrolli osakond 2010Koost Tallinna TranspordiametigaTeisaldusSelgitamine- leppetrahv, hoiatustrahv, viivistasu otsusParkimiskontroll 2011Jrelvalvet teostati 57 kooli mbrusesEnnetust- lastevanemate koosolekul, kooli ldkoosolekul, klassi-, rhma- ja individuaalvestlustesKoosts noorsoopolitseiga reididTubS 371 menetlustAS 55 menetlustPolitseile edastati 12 narkojuhtumitTubS rikkumisi avastati 4 ettevttesKoolivalve osakond 2010Tita kik 6 ametikohtaSuurendada koostsse kaasatud koolide arvuLaiendada ennetust ulatust laste ja lastevanemate hulgasTihendada koostd noorsoopolitseiga ja koolide sotsiaalttajategaKoolitusprogrammi jtkamineKoolide sisevalve?Koolivalve osakond 2011Osakonnas 17 ametnikkuTTVE 296 menetlustMKM 431 menetlustTaksokontrolli osakond 2010Koost JUPO, Phja Prefektuuri liikluse ja Phja Prefektuuri piirkondlike osakondadega12 ametnikku24 h taksopatrullid

Taksokontroll 20118 piirkonda/ 4 piirkonda2 peainspektorit( ehitusksimused)2 peainspektorit( keskkonnaksimused)Jalgsipatrull kevad-suvi-sgis perioodil vanalinnas ja sadama piirkonnasErinevad ritused linnaosades

Menetlusosakond 2010/2011UBC koost- Gdansk 2010, Riia 2010, Vilnius 2011Riia praktikandalad, kogemuste vahetamine

Rahvusvaheline suhtlusVabahenduste Vrgustik ( asumiseltsid, Naabrivalve, Eesti Loomakaitse Selts)Rat Race Kultuuripealinn 2011- Eksperimenta!PerekonnaseisuametLinnaosad- laadad, vliritusedTbrsKoost TallinnasVrteoasjade jaotus linnaositi Nmme 1679 Mustame 4038Haabersti 1261 Phja 15461 Lasname 8198 Pirita 967Kristiine 3833Kesklinn 29814 ldine statistikaldine statistikaldine statistikaldine statistikaTnan!