Tallinna linnamüür

  • View
    2.605

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Tallinna linnamüür

1. TALLINNA LINNAMRTALLINNA LINNAMR 2. Linnamri valmimineLinnamri valmimine Esimene Tallinna linnamrEsimene Tallinna linnamr ehitatiehitati 13. sajandi13. sajandi teisel pool.teisel pool. Nimeks saiNimeks sai Margareta.Margareta. Mr sai valmisMr sai valmis 1355. aastal1355. aastal.. NimetatiNimetati KanneKanne mriks. Seemriks. See oli 6.5 m krge ja 2.3 m paks.oli 6.5 m krge ja 2.3 m paks. 15. sajandi esimesel poolel15. sajandi esimesel poolel rekonstrueeriti mri taas.rekonstrueeriti mri taas. Mr tehtiMr tehti paksemakspaksemaks jaja ehitatiehitati 11 12 m11 12 m krguseks.krguseks. 3. TornidTornid 16. sajandi16. sajandi alguseks oli 2.35alguseks oli 2.35 kilomeetri pikkuses mriskilomeetri pikkuses mris 27 kaitsetorni27 kaitsetorni, mis olid, mis olid kolmekorruselised ja kunikolmekorruselised ja kuni 2424 meetrimeetri krgused.krgused. Kiek in de KkKiek in de Kk (kiika(kiika kki)kki) oli 16. sajandil Phja-oli 16. sajandil Phja- Euroopa vimsaimEuroopa vimsaim suurtkitorn -suurtkitorn - kuuekorruseline.kuuekorruseline. Pikk HermannPikk Hermann valmisvalmis 1400. aaastal.1400. aaastal. TallitorniTallitorni peeti kigepeeti kige jubedamaks, sest sealjubedamaks, sest seal videtavalt kummitasvidetavalt kummitas kohutavalt.kohutavalt. 4. Paks MargaretaPaks Margareta Kiek in de Kk 5. Linnamri thtsusLinnamri thtsus Linnamr oli keskaegse linnaLinnamr oli keskaegse linna kige olulisemkige olulisem rajatis.rajatis. MrMr kaitseskaitses linna soovimatute klaliste eest.linna soovimatute klaliste eest. See mras raSee mras ra linna suuruselinna suuruse ja vahel isegi piirasja vahel isegi piiras selleselle kasvukasvu.. 6. TnapevalTnapeval Tallinna linnamr onTallinna linnamr on hsti silinud, sest:hsti silinud, sest: Tnu vimsateleTnu vimsatele kaitseehitistele pole olulisikaitseehitistele pole olulisi sjapurustusi.sjapurustusi. Ehitati valdavalt kivist,Ehitati valdavalt kivist, mis on linna sstnud kamis on linna sstnud ka tulekahjud.tulekahjud. ks paremini silinud keskaegne linnamr, on peaaegu terviklikult olemas 11.-15. sajandil vljakujunenud piiridega. 7. Aith!Aith!