of 15 /15
Termochemiczne pomiary alkaliczności Damian Fus

Termochemiczne pomiary alkaliczności

  • Upload
    edna

  • View
    62

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Termochemiczne pomiary alkaliczności. Damian Fus. Spis prezentacji. Oczyszczanie soku Rola węglanu wapnia w przemyśle cukrowniczym Zagadnienia termochemiczne Automatyzacja procesu oczyszczania. Oczyszczanie soku. Metoda klasyczna oczyszczania soków defekacja wstępna defekacja główna - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Termochemiczne pomiary alkaliczności

Damian Fus

Page 2: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Spis prezentacji

Oczyszczanie soku Rola węglanu wapnia w przemyśle

cukrowniczym Zagadnienia termochemiczne Automatyzacja procesu oczyszczania

Page 3: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Oczyszczanie soku

Metoda klasyczna oczyszczania soków defekacja wstępna defekacja główna saturacja I filtracja saturacja II

Page 4: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Inne metody oczyszczania

Dodatkowe nawapnianie przed saturacją I Defekosaturacja Metody membranowe, Wymieniacze jonowe

Ginał S.: Niektóre systemy nawapniania soków cukrowniczych. Gaz. Cukr. 1988 (6), s.101-103 Grabka K.: Nowoczesne tendencje w oczyszczaniu soków cukrowniczych. Gaz. Cukr. 1995 (11), s.201-205 Szybalski S.: Propozycja pewnych modyfikacji w procesie oczyszczania soków. Gaz. Culr. 1980 (8-9), s.179-181 Zaruba J.: Oczyszczanie soków cukrowniczych metodą MZ z użyciem regenerowanego krystalicznego CaCO3. Gaz. Cukr.

1999 (5), s.90-93 Regiec P.: Oczyszczanie soku surowego za pomocą technik membranowych. Gaz. Cukr. 2004 (7) s.189-192

Page 5: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Rola węglanu wapnia w przemyśle cukrowniczym

Alkaliczność naturalna, efektywna i optymalna Trudności w nawapnianiu soku Pomiar stężenia mleka wapiennego

Nowakowski B.: Alkaliczność efektywna jako sprawdzian oczyszczania soków. Gaz. Cukr. 1965 (2), s.25-27

Page 6: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Metody oznaczania zawartości CaO

Miareczkowa Konduktometryczna Kolorymetryczna Papierek wskaźnikowy Termochemiczna Gęstość mleka wapiennego

Ludwicki M.: Termochemiczny pomiar alkaliczności roztworów. Gaz. Cukr. 2007 (11) str.354-356 Wawrzyńczak I., Tomczyński B.: Przepisy kontroli fabrykacji w cukrowniach. STC, Warszawa 1979, s87-88 Zagrodzki S.: Induktometr do pomiaru alkaliczności soków cukrowniczych. Gaz. Cukr. 1970 (10) s. 229-232 Dobrzycki J.: Termochemiczny miernik alkaliczności soku nawapnionego. Gaz. Cukr. 1971 (3) s.59-61 Ludwicki M.: Konduktometryczne określanie gęstości mleka wapiennego. Gaz. Cukr. 2006 (8) s.251-254

Page 7: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Zagadnienia termochemiczne

I zasada termodynamiki: U = q - w Prawo Hessa Hreakcji = Hprod -Hsubstr Prawo Kirchoffa

HT = H0 + CpdT

cp = cprod -csubstr Ciepło zobojętniania dla mocnych elektrolitów równe ciepłu powstania cząsteczki wody

[H3O-]aq + [OH-]aq = 2H20 q = -56,61kJ*mol-1

Page 8: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Automatyzacja procesu oczyszczania, urządzenia pomiarowe

Czujniki i przetworniki pomiarowe Konduktometryczny pomiar gęstości mleka wapiennego Pomiary elektrochemiczne Pomiary reologiczne (metoda inline – online) Pomiary temperatury

Ludwicki M.: Układy sterowania i regulacji automatycznej. Gaz. Cukr. 2008 (11) s.338-342 Michalski L., Eckersdorf K.: Pomiary temperatury. Wyd.3 WNT, Warszawa 1986, s.419-421 Ludwicki M.: Pomiary i automatyzacja procesów w przemyśle spożywczym. Politechnika Łódzka 1989, s.123-144 Dąbrowski H.: Pełna automatyzacja cukrowni z zastosowaniem systemu CRPD. Gaz. Cukr. 1982 (5), s.55 Dobrzycki J.: Automatyzacja w przemyśle cukrowniczym. Wyd.2 WNT, Warszawa 1991 Romer. E.: Miernictwo przemysłowe. Wyd.3 PWN, Warszawa 1978, s 284-285 Ludwicki M.: Pomiary elektrochemiczne w technologii cukru. Gaz. Cukr. 2008 (10 ) s.313-317 Ludwicki M.: Pomiary temperatury. Gaz. Cukr. 2008 (7) s.222-227 Rad M.A., Senge B. Kontrolowanie procesu oczyszczania soku metodą inline-online. Gaz. Cukr. 2003 (1) s.12-18

Page 9: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Kierunki rozwoju i perspektywy

Mikroprocesorowe systemy sterowania Zastosowanie logiki rozmytej w sterowaniu pracą urządzeń

przemysłowych Rozwój sieci neuronowych do określania funkcji

wieloparametrowych Rozwój manipulatorów i systemów sterowania

Page 10: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Mikroprocesorowe systemy sterowania stacją oczyszczania

Zalety i wady sterowników

Sterowniki PLC (Programmable Logic Controller) Regulator PID (proportional-integral-derivative controller) Sterownik CNC

Dobrzyniecki T.: Sterowniki mikroprocesorowe w przemyśle. Biul. Aut. 1997 11 (1)

Page 11: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Logika rozmyta w sterowaniu pracą urządzeń przemysłowych

Page 12: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Logika rozmyta w sterowaniu pracą urządzeń przemysłowych

Piegat A.: Fuzzy Modeling and Controll. Springer, 2001 Manabendra B.: Measurement and Control in Food Processing. CRC Press, 2007 Riley P.: New Issues in Food Policy, Control and Research. Nova Publishers, 2007 Acta Sci. Pol., Technica Agraria 5(1) 2006, 61-71

Page 13: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Sieci neuronowe

Riley P.: New Issues in Food Policy, Control and Research. Nova Publishers, 2007 Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Wyd.2 AOW. RM, Warszawa 1993 Dobrowolski M., Iciek J.: Wyznaczanie alkaliczności saturacji I za pomocą sztucznych

sieci neuronowych. Gaz. Cukr. 2002 (8) s.216-221

Page 14: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Różnorodność sieci neuronowych

sieci jednokierunkowe – jednowarstwowe – wielowarstwowe

sieci rekurencyjne sieci komórkowe

Page 15: Termochemiczne pomiary alkaliczności

Koniec

Dziękuję za uwagę!