ting 1.docx

  • View
    239

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of ting 1.docx

MODUL NOTA BERPANDU SEJARAH

MODUL NOTA BERPANDU SEJARAH TINGKATAN 1

BAB 1 : SEJARAH DAN KITA

SUBTAJUK UTAMA : 1.1 PENGENALAN1.2 PENGERTIAN SEJARAH1.3 SUMBER SEJARAH1.4 KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH1.5 PENTAFSIRAN SEJARAH1.6 KEPENTINGAN SEJARAH

1.1PENGENALAN ( 4 W 1 H )1. Apakah yang dimaksudkan dengan Peristiwa sejarah ?

4. WHERE DIMANA Tanah Melayu2. WHO SIAPA TOKOHTunku Abdul Rahman

1. WHAT APA PERISTIWACth : Kemerdekaan Negara

4. HOW - BAGAIMANA Menentang Penjajah3. WHEN BILA TARIKH31 Ogos 1957

2. Hari Kemerdekaan disambut pada 31 Ogos setiap tahun. Juga dikenali sebagai Hari Kebangsaan.SEBAB DISAMBUTKESAN KEMERDEKAAN

HARI KEMERDEKAAN

1.2 PENGERTIAN SEJARAH

ISTILAH / PENGERTIAN SEJARAH

( c) Secara umumnya :(a) ISTILAH ARABSyajaratun-1.2.

(b) PENDAPAT SEJARAWANIBN KHALDUNHERODOTUSMUHD YUSOF IBRAHIM

FAKTA PENTING Penulis Sejarah awal Negara :Tun Sri LanangNama Buku____________________________________Raja Ali HajiNama Buku____________________________________Abdul Hadi HassanNama Buku____________________________________

1.3 CIRI-CIRI SEJARAH KEPENTINGAN CIRI-CIRI SEJARAH

MEMBANTU MEREKONSTRUKSI PERISTIWA YANG TELAH BERLAKU Maksud merekonstruksi ( Rujuk Glosari )dapat

Terdapat 3 ciri ciri Sejarah

PENTING DAN BERMAKNAPenting kepada ____________ ____________ ____________ ____________Cth :Cth :Cth :FAKTA YANG TEPAT DAN BENARFakta Sejarah ____________ ____________ ____________ ____________Cth :

SEBAB DAN AKIBATUntuk mengetahun sebab dan akibat sesuatu peristiwa, perlu ketahui :____________( W ) ____________( W ) ____________( W ) ____________( W ) ____________( H )Cth :SEBAB:AKIBAT:Kepentingan :

INFO PENTING BERIKUT DAN HURAIKAN:

MASIHIZAMANKURUN/ABAD

DEKADKRONOLOGIHIJRAH

1.4 SUMBER SEJARAH

SUMBER SEJARAH

SUMBER KEDUASUMBER PERTAMA

Contoh sumber kedua ;Contoh sumber pertama ;

Kepentingan sumber Sejarah ;FAKTA PENTINGFOSILARTIFAKMANUSKRIP

1.5 KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAHKAEDAH PENGKAJIAN SEJARAHHURAIAN

KAEDAH LISANMAKSUD :CONTOH:KELEMAHAN KAEDAH LISAN :KAEDAH PANDANG DENGAR :

KAEDAH BERTULISMAKSUD :CONTOH :

KAEDAH ARKEOLOGIMAKSUD :3 CABANG ARKEOLOGI:PROSES KAEDAH ARKEOLOGI :KEPENTINGAN KAEDAH INI :

1.6

PENTAFSIRAN SEJARAH PENTAFSIRAN SEJARAH

KEPENTINGANMAKSUD

CONTOH PERBEZAAN PENDAPAT ANTARA SEJARAWAN PANDANGAN YANG BERBEZAPERISTIWASEJARAWAN 1SEJARAWAN 2PEMBUNUHAN RESIDEN J.W.W. BIRCH DI PERAKKEDATANGAN PENJAJAH BRITISH KE TANAH MELAYUPERISTIWASEJARAWAN BARATSEJARAWAN TEMPATANPERJUANGAN TOK JANGGUT DAN MAT KILAU MENENTANG BRITISH

KEPENTINGAN SEJARAH1.6 KEPENTINGAN SEJARAH

TUJUAN MEMPELAJARI SEJARAHFAEDAH MEMPELAJARI SEJARAH

INFO PENTING ; PERDANA MENTERI MALAYSIABILNAMA PERDANA MENTERITAHUN MENJADI PMDIKENALI SEBAGAI12345

SEJARAH BOLEH DIJADIKAN IKTIBAR DAN PENGAJARAN UNTUK PANDUAN KINI DAN MASA HADAPAN. SEMANGAT PATRIOTISME SERTA BANGGA AKAN NEGARA SENDIRI DAPAT DIPUPUK

LATIHAN PENGUKUHAN

1. Nyatakan istilah Sejarah mengikut perkataan Arab (B.Teks m/s:3)

2. Nyatakan tokoh berdasarkan pengertian Sejarah yang diberikan.(B.Teks m/s: 4)

Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia atau perubahan manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.

Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.

Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

3. Nyatakan karya penulis Sejarah awal negara (B.Teks m/s: 4)

i. Tun Sri Lanang_______________________ii. Raja Ali Haji_______________________iii. Abdul Hadi Hassan_______________________4. Berikan 3 ciri Sejarah (B.Teks m/s: 4-8)

i. _________________________________ii. _________________________________iii. _________________________________

5. Lengkapkan jadual di bawah

Sumber SejarahCiriContoh

Sumber pertama/primer(B.Teks m/s 9)

i.

ii.

iii.i.ii.iiiiv.v.vi.vii.

Sumber Kedua/Sekunder

i.

ii.i.ii.iii.iv.v.vi.vii.

6. Berikan tiga kaedah pengkajian Sejarah (B.Teks m/s: 10-12)i. _________________________ii. _________________________iii. _________________________

7. Apakah kelemahan kaedah lisan (B.Teks m/s: 10)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BAB 2 : ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

SUBTAJUK2.1 PENGENALAN2.2 ZAMAN PALEOLITIK2.3 ZAMAN NEOLITIK2.4 ZAMAN LOGAM2.5 KESIMPULAN

2.1 PENGENALAN

ZAMAN PRASEJARAH DI DUNIA

____________________________________________________________________________________________________________

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

_________________________________________________________________________________

Huraikan maklumat di bawah ini :MALAYSIA TIDAK MENGALAMI ZAMAN MESOLITIK ZAMAN MESOLITIK DI VIETNAM

2.2 ZAMAN PALEOLITIK DI MALAYSIACIRI-CIRIZAMAN PALEOLITIK

TAHUN

ALATAN DAN KEGUNAANNYA( LUKISKAN )

CIRI-CIRI PENEMPATAN

KEGIATAN

KEPERCAYAANAnimismeUpacara perkuburan

LOKASI DI MALAYSIA

2.3 ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIACIRI-CIRIZAMAN NEOLITIK

TAHUN

ALATAN DAN KEGUNAANNYA( LUKISKAN )

CIRI-CIRI PENEMPATAN

KEGIATAN

KEPERCAYAAN

LOKASI DI MALAYSIA

2.4 ZAMAN LOGAM DI MALAYSIACIRI-CIRIZAMAN LOGAM

TAHUN

ALATAN DAN KEGUNAANNYA( LUKISKAN )

CIRI-CIRI PENEMPATAN

KEGIATAN

KEPERCAYAAN

LOKASI DI MALAYSIA

2.5 Kesimpulan

Cari Maklumat dan lengkapkan takrif kata di bawah ini

ANIMISMEUPACARA PERKUBURAN

MANUSIA PERAK ( pencerna minda dan gambar m/s 23 )

PENCERNA MINDA ( M/S 21 )HOABINH -

PENCERNA MINDA ( M/S 22 )PENEMUAN ALAT BATU ZAMAN PALEOLITIK -

KEGIGIHAN , SEMANGAT BERUSAHA DAN DAYA KREATIVITI MASYARAKAT PRA SEJARAH PERLU DITELADANI AGAR KITA MENJADI WARGANEGARA YANG GIGIH DAN BERDIKARI.

LATIHAN PENGUKUHAN

A. Tandakan setiap pernyatan di bawah sama ada betul () atau salah (X) serta berikan alasan anda untuk pernyataan yang salah.PernyataanBetul/SalahAlasan

Masyarakat Paleolitik tinggal menetap (B.Teks m/s: 21)

Masyarakat Neolitik mula bercucuk tanam dan menternak binatang (B.Teks m/s: 24)

Gua Cha Kelantan adalah petempatan zaman logam (B.Teks m/s:24)

Tulang mawas dicipta manusia Zaman Paleolitik(B.Teks m/s 27)

Pengebumian kepingan batu telah dilakukan masyarakat zaman logam (B.Teks m/s: 26)

Perdagangan tukar barang telah dilakukan masyarakat zaman Neolitik dan logam (B.Teks m/s: 24 dan 26)

Pisau pada zaman logam telah ditemui di Sungai Tembeling (B.Teks m/s: 27)

Zaman Neolitik Malaysia bermula kira-kira 200000-300000 tahun dahulu (B.Teks m/s: 21)

Zaman Paleolitik di Kota Tampan telah meletakkan Malaysia antara negara terawal melalui zaman Prasejarah Dunia (B.Teks m/s:22)

Barang-barang kemas seperti kalung, anting-anting dan gelang telah dicipta manusia zaman logam.(B.Teks m/s:24)

B. Nyatakan alatan yang digunakan masyarakat prasejarah berdasarkan kegunaan yang diberi

AlatanKegunaan

Meleperkan dan menghaluskan kulit kayu(B.Teks m/s: 25)Diguna untuk menetak pokok dan memotong daging(B.Teks m/s: 23)Menggali tanah dan mengetam kayu (B.Teks m/s: 25)Untuk meraut dan memotong (B.Teks m/s: 23)

BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

SUBTAJUKKK3.1 PENGENALAN3.2 KERAJAAN AGRARIA3.3 KERAJAAN MARITIM3.4 KESIMPULAN

3.11 PENGENALAN1. Lengkapkan carta di bawah berkenaan dengan Kerajaan Awal di Asia Tenggara. (m/s 32)Kerajaan Awal di Asia Tenggara

Kerajaan Agraria

Kerajaan Maritim

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.21 Kerajaan Agraria (rujuk m/s 33 )

Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai.

Kerajaan agraria merupakan sebuah kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan (a) ______________. Kerajaan ini terletak di kawasan (b) ________________, di (c) ________________ dan di kawasan(d)________________. Masyarakat agraria menjalankan kegiatan (e) ___________,(f)___________________dan (g) _______________. Hasil pertanian utama ialah (h) ___________,(i)______________dan (j) _______________. Masyarakat agraria membina (k) ______________dan(l) ______________ untuk menjalankan kegiatan pertanian dan menternak binatang. Pemerintah memainkan peranan penting dalam pembinaan ini serta bertanggungjawab menguruskannya. Dua buah kerajaan agraria di Asia Tenggara ialah (m) ______________dan(n) ______________.Kerjasama antara pemerintah dengan rakyat dalam mengembangkan bidang pertanian serta kemahiran pembinaan (o) ______________dan(p) ______________telah berjaya memajukan kedua dua buah kerajaan tersebut.

Kerajaan Agraria. ( Lengkapkan carta di bawah )

Kerajaan Agraria

Persamaan : Ekonomi berasaskan ____________________________