28
EOS

Katalog COLOP EOS

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog COLOP EOS

Citation preview

Page 1: Katalog COLOP EOS

EOS

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 1 17.08.15 15:11

Page 2: Katalog COLOP EOS

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 2 17.08.15 15:11

Page 3: Katalog COLOP EOS

5-6

7

8

9-10

11

13

14

15

16-17

19

21-26

Pieczątki EOS - Prostokątne

Pieczątki EOS - Kwadratowe

Duże formaty pieczątek EOS

EOS X-Large

Datownik Hybrydowy EOS

EOS Stamp Mouse - pieczątka kieszonkowa

EOS Pocket Stamp - pieczątka kieszonkowa,

EOS Stamp Writer - długopis z pieczątką

Akcesoria EOS

Materiały do produkcji pieczątek flashowych

Urządzenia flashowe EOS

EOS Instrukcje obsługi

Spis Treści

1

4

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 3 17.08.15 15:11

Page 4: Katalog COLOP EOS

Pełna gama pieczątek flashowych

Linia EOS to innowacyjne pieczątki o ergonomicznym kształcie. Ta technologia umożliwiła zoptymalizowanie wielkości opraw również dla większych formatów płytki tekstowej. COLOP oferuje pełny zakres rozmiarów, również o bardzo dużych powierzchniach. Pieczątki EOS mogą wykonywać około 20000 ostrych odbić bez dodatkowego nasączania.

Wszystkie oprawy pieczątek EOS składają się minimum w 50% z tworzyw odzyskiwanych w procesie recyclingu.

Linia Produktów EOS

Duże okienko indeksowe dla pełnej treści odbicia, reklamy i personalizacji

Zatyczka ochronna zabezpieczająca przed kurzem i uszkodzeniami

Łatwe i czyste uzupełnianie tuszu

Czerwone i szare kolory opraw dostępne w ofercie jako opcja dodatkowa dla większości najchętniej wybieranych formatów.

TWOJE

% 05

Tusz szybkoschnący

już dostępny!

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 4 17.08.15 15:11

Page 5: Katalog COLOP EOS

5

Pie

cząt

ki E

OS

-Pro

sto

kątn

e

Pieczątki EOS -Prostokątne

12 x 27 mm

30 x 70 mm

EOS 50 

wielkość odbicia 30 x 70 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 7

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

23 x 59 mm

18 x 51 mm

14 x 38 mm

EOS 20 

wielkość odbicia 14 x 38 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 4

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

EOS 30 

wielkość odbicia 18 x 51 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 5

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

EOS 40 

wielkość odbicia 23 x 59 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 6

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

% 05

EOS 10 

wielkość odbicia 12 x 27 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 3

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

dostępne wkłady

oraz płytki

dla odbić

dwukolorowych!

2 2 K O L O R

2 2 K O L O R

2 2 K O L O R

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 5 17.08.15 15:11

Page 6: Katalog COLOP EOS

6

Pie

cząt

ki p

rost

oką

tne

Pieczątki EOS -Prostokątne

% 05

30 x 51 mm

EOS 35 

wielkość odbicia 30 x 51 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 7

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

38 x 76 mm

EOS 60 

wielkość odbicia 38 x 76 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 8

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

25 x 82 mm

38 x 76 mm

EOS 45 

wielkość odbicia 25 x 82 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 6

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

EOS 55 

wielkość odbicia 40 x 63 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 9

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

40 x 63 mm

15 x 76 mm

EOS 25 

wielkość odbicia 15 x 76 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 4

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 6 17.08.15 15:11

Page 7: Katalog COLOP EOS

7

Pie

cząt

ki E

OS

-Pro

sto

kątn

e l K

wad

rato

we

Pieczątki EOS -Prostokątne • Kwadratowe

% 05

EOS 58 

wielkość odbicia 32 x 82 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 7

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

32 x 82 mm32 x 82 mm

18 x 64 mm

30 x 30 mm

EOS Q 30 

wielkość odbicia 30 x 30 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 7

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

EOS 32

wielkość odbicia 18 x 64 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 5

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

EOS 22

wielkość odbicia 13 x 51 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 4

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

EOS 12 

wielkość odbicia 8 x 64 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 2

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

8 x 64 mm

13 x 51 mm

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 7 17.08.15 15:11

Page 8: Katalog COLOP EOS

8

Okr

ągłe

EOS Okrągłe

% 05

Ø 30 mm

EOS R 30 

wielkość odbicia Ø 30 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 5

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

EOS R 17 

wielkość odbicia Ø 17 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 3

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

Ø 17 mm

Ø 42 mm

Ø 45 mm

Ø 51 mm

EOS R 40 

wielkość odbicia Ø 42 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 7

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

EOS R 45 

wielkość odbicia Ø 45 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 9

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

EOS R 50 

wielkość odbicia Ø 51 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 11

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

Ø 42 mm

Ø 45 mm

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 8 17.08.15 15:11

Page 9: Katalog COLOP EOS

Duż

e fo

rmat

y p

iecz

ątek

EO

S

9

EOS X-Large

% 05

60 x 80 mm

EOS 115 

wielkość odbicia 60 x 80 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 12

opakowanie ò ð < ñzawartość zestawu

60 x 80 mm

EOS 110 

wielkość odbicia 47 x 98 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 10

opakowanie ò ð < ñzawartość zestawu

47 x 98 mm

EOS 112 

wielkość odbicia 50 x 75 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 10

opakowanie ò ð < ñzawartość zestawu

50 x 75 mm

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 9 17.08.15 15:11

Page 10: Katalog COLOP EOS

70 x 95 mm

10

Duż

e fo

rmat

y p

iecz

ątek

EO

S

EOS 120 

wielkość odbicia 70 x 95 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 15

opakowanie ò ð < ñzawartość zestawu

EOS 140 

wielkość odbicia 89 x 121 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 18

opakowanie ò ð < ñzawartość zestawu

Duże formaty pieczątek EOS

% 05

70 x 95 mm

EOS 130 

wielkość odbicia 89 x 114 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 18

opakowanie ò ð < ñzawartość zestawu

89 x 114 mm

89 x 121 mm

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 10 17.08.15 15:11

Page 11: Katalog COLOP EOS

Datownik Hybrydowy EOS

Gumowe taśmy datownika gwarantują wysoką trwałość pro-duktu

Tylko kilka minut naświetlania płytki tekstowej

Kosz chroniący użytkownika przed zabrudzeniem pod-czas zmiany daty

Łatwa wymiana poduszki zastępczej

Unikalna kombinacja technologii flashowej z pieczątką samotuszującą.

Połączenie funkcjonalnego datowika w pieczątkach samotuszujących z wygodą tworzenia indywidualnej, flashowej płytki tekstowej.

EOS Printer 38 Hybrid Dater  

wielkość odbicia 25 x 47 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 5*

opakowanie ò ð " ñ

* zawiera 1 linię daty25 x 47 mm

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 11 17.08.15 15:11

Page 12: Katalog COLOP EOS

Innowacyjny projekt - zredukowany do minimum

Wygoda, łatwa i czysta obsługa

Atrakcyjne połączenie długopisu z praktyczną pieczątką

Mała, zgrabna i przenośna - z klipsem jeszcze bardziej praktyczna

Pieczątki Kieszonkowe

Niezbędny towarzysz…

Wielofunkcyjne i zawsze pod ręką - na biurku, w podróży, w kieszeni, na szyi lub dołączone do kluczy.

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 12 17.08.15 15:11

Page 13: Katalog COLOP EOS

EOS Stamp Mouse 20 

wielkość odbicia 13 x 35 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 4

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

25

EOS Stamp Mouse 30 

wielkość odbicia 19 x 49 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 5

opakowanie ò ð " ñzawartość zestawu

25

EOS Stamp Mouse R 40 

wielkość odbicia Ø 40 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 7

opakowanie ò ð " ñzestaw zawiera

25

EO

S St

amp

Mo

use

- p

iecz

ątka

kie

szo

nkow

a

13

EOS Stamp Mouse - pieczątka kieszonkowa

13 x 35 mm

Smycz 

opakowanie ò ð " ñ25

19 x 49 mm

Ø 40 mm

Klips 

opakowanie ò ð " ñ25

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 13 17.08.15 15:11

Page 14: Katalog COLOP EOS

EOS Pocket Stamp 40 

wielkość odbicia 23 x 59 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 6

opakowanie ò ð " ñ

EOS Pocket Stamp 30 

wielkość odbicia 18 x 51 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 5

opakowanie ò ð " ñ

14 x 38 mm

EOS Pocket Stamp 20 

wielkość odbicia 14 x 38 mm

kolor oprawy

optymalna liczba wierszy 4

opakowanie ò ð " ñ

14

Stam

p W

rite

r l P

ock

et S

tam

p

EOS Pocket Stamp • EOS Stamp Writer - długopis z pieczątką

23 x 59 mm

18 x 51 mm

8 x 33 mm

EOS Stamp Writer

wielkość odbicia 8 x 33 mm

kolory

optymalna liczba wierszy 3

opakowanie ò ð < ñ

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 14 17.08.15 15:11

Page 15: Katalog COLOP EOS

Akc

eso

ria

EO

S

15

Akcesoria EOS

1) tylko niebieski/czerwony2) wkład i płytka są jedną częścią

dostępne wkłady oraz płytki dla odbić dwukolorowych!

Zestawzawiera oprawę, wkład, płytkę

nienapełnione tuszem nienapełnione tuszem

Oprawa Wkład tuszujący Płytka tekstowa

Poduszka zastępcza do

datownika EOS

Oprawa czerwona/

szara

napełnione tuszem napełnione tuszem

Prostokątne/Okrągłe/Kwadratowe

EOS 10EOS 12EOS 20EOS 22EOS 25EOS 30 EOS 32EOS 35EOS 40 EOS 45EOS 50 EOS 55EOS 58EOS 60 EOS Q 30 EOS R 17 EOS R 30EOS R 40EOS R 45EOS R 50

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx

x

EOS Pocket Stamp

EOS Pocket Stamp 20EOS Pocket Stamp 30EOS Pocket Stamp 40

EOS Stamp Writer - długopis z pieczątką

Stamp Writer Flash

1)

EOS Stamp Mouse - pieczątka kieszonkowa

EOS Stamp Mouse 20EOS Stamp Mouse 30EOS Stamp Mouse R 40

Datownik Hybrydowy EOS 38

Datownik Hybrydowy EOS 38

2)

2)

2)

xxx

xxx

x

xxx

xxxxxx

xxxxxx

2 2 K O L O R 2 2 K O L O R

2 2 K O L O R 2 2 K O L O R

2 2 K O L O R 2 2 K O L O R

2 2 K O L O R

Pieczątki EOS - duże formaty

EOS 110EOS 112EOS 115EOS 120EOS 130EOS 140

2)

2)

2)

2)

2)

2)

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 15 17.08.15 15:11

Page 16: Katalog COLOP EOS

16

Mat

eria

ły d

o p

rod

ukcj

i pie

cząt

ek E

OS

Materiały do produkcji pieczątek EOS

EOS Media Sheet A4

format 210 x 297 mm

opakowanie 50 szt.

grubość 0,09 mm

tusz EOS 

kolory

zawartość 25 ml 250 ml

opakowanie " ð

Tusz szybkoschnący EOS 

kolory

zawartość 25 ml 250 ml

opakowanie " ð

Płytka dystansowa Hybrid Dater FS-800

format 100 x 60 x 10,5 mm

opakowanie 1 szt.

Płytka dystansowa Hybrid Dater FS-1200 (T)

format 136 x 110 x 10,5 mm

opakowanie 1 szt.

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 16 17.08.15 15:11

Page 17: Katalog COLOP EOS

Folia do drukarek laserowych A4

format 210 x 297 mm

ilość sztuk w opakowaniu 10 szt.

grubość 0,09 mm

Folia ochronna EOS A4

format 210 x 297 mm

opakowanie 10 szt.

17

Mat

eria

ły d

o p

rod

ukcj

i pie

cząt

ek E

OS

Materiały do produkcji pieczątek EOS

Folia ochronna EOS A6

format 105 x 148 mm

opakowanie 100 szt.

Długopis dla pieczątek z podpisem''podpis w treści odbicia"

opakowanie 1 szt.

grubość linii 0,5 mm

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 17 17.08.15 15:11

Page 18: Katalog COLOP EOS

Optymalne do produkcji pieczątek EOS

Kompaktowe urządzenia COLOP FS-800 i FS-1200 T są bardzo proste w obsłudze. Maszyny zostały przystosowane do całej gamy produktów EOS, dlatego system gwarantuje najlepsze efekty w każdym przypadku.

Mocna pokrywa gwarantuje optymalny nacisk na flashową płytkę tekstową

Proces naświetlania rozpoczyna się automatycznie przez zamknięcie pokrywy

Magnetyczne płytki dystansowe pozwalają na szybkie dostosowanie maszyny do danego produktu EOS

Bezpłatne oprogramowanie z polskim menu oraz z przykładami w języku polskim.

Urządzenia Flashowe

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 18 17.08.15 15:11

Page 19: Katalog COLOP EOS

Urządzenia flashowe

19

Urz

ądze

nia

flas

how

e

Urządzenia flashowe

FS-800 

wymiary urządzenia 242 x 242 x 177 mmpowierzchnia naświetlania 98 x 58 mm

liczba lamp naświetlających 2

zasilanie 220 V / 50 Hz

częstotliwość 50/60 Hz

maksymalny pobór mocy 9 A

FS-1200  T 

wymiary urządzenia 307 x 242 x 177 mmpowierzchnia naświetlania 125 x 98 mm

liczba lamp naświetlających 3

zasilanie 220 V / 50 Hz

częstotliwość 50/60 Hz

maksymalny pobór mocy 9 A

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 19 17.08.15 15:11

Page 20: Katalog COLOP EOS

EOS Typesetting Tool

Działa bezpośrednio z płyty.

Zawiera wzory odbić dla wszystkich rozmiarów produktów EOS.

Wykona pieczątki z Twoim zdjęciem.

Kilka kliknięć

Oprogramowanie EOS typesetting Tool zawiera wszystko czego potrzebuje użytkownik aby szybko wykonać płytkę tekstową. Zawiera gotowe wzory i pozwala wgrać własne zdjęcia. W języku polskim!

Oprogramowanie EOS typesetting Tool zawiera wszystko czego potrzebuje użytkownik aby szybko wykonać płytkę tekstową. Zawiera gotowe wzory

@@@EOS Typesetting Tool

zawartość 1 CD

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 20 17.08.15 15:11

Page 21: Katalog COLOP EOS

DODAJ GRAFIKĘ A NAWET ZDJĘCIA

Wybierz grafikę ze zbioru Clipart lub wgraj własne zdjęcie. Grafika zostanie przystoso-wana do odbicia pieczątki.

WPROWADŹ TEKST

Wprowadź treść i wybierz odpowiednie opcje aby nadać wybrany styl tekstu.

SPRAWDŹ I WYDRUKUJ

Kliknij podgląd aby zobaczyć odbicie w formacie PDF. Upewnij się, że wszy-stkie ustawienia są właściwe: wielkość papieru DIN A4 210x297 mm - również kiedy stosujesz folię A6. Nie stosuje się skalowania strony ani trybu „auto-obrót czy auto-środkowanie“.

EOS Instrukcje obsługi

21

inst

rukc

ja o

bsł

ugi

WYBIERZ ROZMIAR I WZÓR

Wybierz odpowiedni rozmiar EOS i rozpocznij przez wybranie gotowego wzoru lub pustej płytki.

1

2

4

3

WYBIERZ ROZMIAR I WZÓR1

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 21 17.08.15 15:11

Page 22: Katalog COLOP EOS

1 2 3 4

65 7 98

131110 12

Proces

41 2

uzupełnianie tuszu3

inst

rukc

ja o

bsł

ugi

EOS Instrukcje obsługi

22

1 2 3

wkład blanco

10 Min.

EOS Standard 

płytka dystansowa

urządzenie FS-800 FS-1200 (T)

9mm

10 na każdy otwór

waga tuszu

Model

2,5 g 4,2 g 3,6 g 4,7 g

EOS 10 EOS 12 EOS 20 EOS 22

7,1 g 5,6 g 7,2 g 8,5 g 7,8 g 11,3 g 14,3 g11,4 g 15,0 g13,3 g

EOS 25 EOS 30 EOS 32 EOS 35 EOS 40 EOS 50 EOS 58EOS 45 EOS 60EOS 55

waga tuszu

Model

5,3 g 4,2 g1,8 g 7,5 g 8,7 g 10,9 g

EOS Q 30 EOS R 30EOS R 17 EOS R 40 EOS R 45 EOS R 50 EOS 20 EOS 30 EOS 40

1,2 g 2,2 g 3,5 g 2,5 g 4,8 g1,9 g

2 2 COLOUR 2 2 COLOUR 2 2 COLOUR

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 22 17.08.15 15:11

Page 23: Katalog COLOP EOS

Dla wszystkich formatów EOS: otwórz i zamknij pokrywę aby rozpocząć następną sesję naświetlania

EOS Instrukcje obsługi

23

inst

rukc

ja o

bsł

ugi

41 2 3

uzupełnianie tuszu

1 2 3

Proces

10 Min.

5 6 7

9 10

13 14

11 12

8

4

Pieczątki EOS - duże formaty

płytka dystansowa

urządzenie FS-800 FS-1200 (T)

3mm

10 na każdy otwór

waga tuszu

Model

31,8 g 26,2 g 32,9 g 41,2 g 63,4 g 67,5 g

EOS 110 EOS 112 EOS 115 EOS 120 EOS 130 EOS 140

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 23 17.08.15 15:12

Page 24: Katalog COLOP EOS

1

5

2

7

3 4

6

Proces

1uzupełnianie tuszu

trzymaj przez pięć minut podstawą do góry.

Datownik hybrydowy EOS 38

płytka dystansowa

urządzenie FS-800 FS-1200 (T)

10,5mm

24

EOS Instrukcje obsługi

inst

rukc

ja o

bsł

ugi

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 24 17.08.15 15:12

Page 25: Katalog COLOP EOS

EOS Instrukcje obsługi

25

inst

rukc

ja o

bsł

ugi

1 32 4 5Proces

7 8

5 Min.

Re-inkinModel Stamp Mouse 20 Stamp Mouse 30 Stamp Mouse R 40

waga tuszu 1,0 g 1,8 g 2,5 g

2

5 Min.

1 3

6

EOS Stamp Mouse 

płytka dystansowa

urządzenie FS-800 FS-1200 (T)

3mm

1 2 3 4

5 6 7 8

Proces

Model Stamp Writer

waga tuszu 0,5 g

EOS Stamp Writer 

płytka dystansowa

urządzenie FS-800 FS-1200 (T)

9mm

uzupełnianie tuszu

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 25 17.08.15 15:12

Page 26: Katalog COLOP EOS

26

EOS Instrukcje obsługi

inst

rukc

ja o

bsł

ugi

EOS Pocket Stamp

płytka dystansowa Standard

urządzenie FS-800 FS-1200 (T)

uzupełnianie tuszu

Proces

➦Standard 1 - 8

21 3

21 43

Strona 22

10 na każdy otwór

15 / 08 / 109946 / Poland

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 26 17.08.15 15:12

Page 27: Katalog COLOP EOS

Printed on FSC®-certified paper • Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier Imprimé sur papier certifié FSC® • Impreso en papel certificado FSC®

Impresso em papel com certificação FSC® • Stampato su carta certificata FSC®

FSC® = Forest Stewardship Council®

Printed on FSC®-certified paper • Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier Imprimé sur papier certifié FSC® • Impreso en papel certificado FSC®

Impresso em papel com certificação FSC® • Stampato su carta certificata FSC®

FSC® = Forest Stewardship Council®

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 27 17.08.15 15:12

Page 28: Katalog COLOP EOS

WWW.COLOP.PL

COLOP Polska Sp. z o.o.ul. Smolenia 1641-902 Bytom

tel: 32 388 70 30fax: 32 388 70 36

109946_KAT_EOS_PL_2015.indd 28 17.08.15 15:12