Transcript

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT GAMBIR

Lampiran ABAHAGIAN I : PENETAPAN SASARAN KERJA SEPANJANG TAHUN 2014

Nama :No. Kad Pengenalan :

Jawatan : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DG44Kementerian : No. Fail Jabatan :

BIL.AKTIVITI/PROJEK/KETERANGANPETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)SASARAN KERJA

PENCAPAIAN SEBENARULASAN

1.Pengurusan AkademikGuru mata pelajaran Pendidikan Islam-Menyediakan Rancangan Tahunan dan Rancangan Harian Pendidikan Islam bagi kelas KSSR : Tahun 1, 2, 3 dan 4.-Menyediakan : Dokumen Standard Kurikulum tahun 1, 2 dan 3. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 4 Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM) tahun 1, 2 dan 3. Borang Transit tahun 1-4 Modul Offline P. Islam tahun1-3 Borang Pelaporan DSKP Pendidikan Islam Tahun 4 Buku Rekod Persediaan Mengajar (BRM)

-Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan DSK dan DSKP yang telah ditetapkanKualitiRPT dan RPH disediakan mengikut format, berdasarkan DSK dan DSKP yang disahkan oleh Guru Besar.

Kuantiti26 waktu x 30 minit = 780 minit seminggu Tahun 1 Melati = 28 orangTahun 2 Melati = 28 orang Tahun 3 Mawar = 32 orangTahun 4 Melati = 29 orang

Kelas TasmikTahun 1 Melati = 28 orangTahun 5 Melati = 29 orang

MasaSepanjang tahunTahun 1 MelatiTarget :Band 6 - 25 orangBand 5 - 3 orang

Tahun 2 MelatiTarget :Band 6 - 20 orangBand 5 - 4 orangBand 4 - 4 orang

Tahun 3 MawarTarget :Band 6 - 5 orangBand 5 - 10 orangBand 4 - 15 orangBand 3 - 2 orang

Tahun 4 MelatiTarget :Tahap 6 - 20 orangTahap 5 - 5 orangTahap 4 - 4 orang

PKSR 2Tahun 1 MelatiBand 6 - 26 orangBand 5 - 2 orangJumlah : 28 orang

Tahun 2 MelatiPencapaian :Band 6 - 23 orangBand 5 - 5 orangBand 4 - - Jumlah : 28 orang

Tahun 3 MawarPencapaian :Band 6 - 6 orangBand 5 - 9 orangBand 4 - 14 orangBand 3 - 4 orangJumlah : 32 orang

Tahun 4 MelatiPencapaian :Tahap 6 - 18 orangTahap 5 - 6 orangTahap 4 - 5 orangJumlah : 29 orang

2.Guru Mengendalikan PAFA (Perkara Asas Fardu Ain) untuk setiap kelas yang diajar

Mengajar PAFA mengikut sukatan dan melaksanakan soal jawab antara murid dan guru secara individu Menyediakan borang individu dan kelompok Merekodkan ke dalam kad individu dan buku PAFA muridKualitiMurid mengetahui Perkara Asas Fardu Ain dengan baik

KuantitiTahun 1 Melati = 28 orangTahun 2 Melati = 28 orangTahun 3 Mawar = 32 orangTahun 4 Melati = 29 orang

Murid dapat menyatakan Perkara Asas Fardu Ain mengikut sukatan yang diajarkan

Program PAFA telah dilaksanakan terutamanya selepas tamat PKSR 2

3.Guru Tasmik Al-Quran- Membantu melicinkan program j-QAFKualitiSepanjang tahun

KuantitiTahun 1 Melati = 28 orangTahun 5 Melati = 29 orangMembimbing murid dalam bacaan Iqra dan Al-quran

Program Tasmik Al-Quran yang merupakan salah satu program j-QAF telah dilaksanakan

4.Penggubal soalan- Menyediakan kertas soalan bagi ujian dan peperiksaan yang berkaitanKualitiMenggubal soalan dengan baikKuantitiPKSR 1 - Tahun 4PKSR 2 - Tahun 2 Menguji tahap pencapaian murid

Kertas soalan PKSR1 dan PKSR2 telah digubal dan diguna pakai dengan baik

5.

Menanda dan menyemak kertas ujian dan peperiksaan Menanda dan menyemak kertas bagi soalan bagi ujian dan peperiksaan yang berkaitan Membimbing murid membuat pembetulan terhadap kesalahan dan kesilapan semasa menjawab ujian tersebut

KualitiMenanda kertas ujian dan peperiksaan dengan baik

KuantitiTahun 1 Melati = 28 orangTahun 2 Melati = 28 orangTahun 3 Mawar = 32 orangTahun 4 Melati = 29 orang

Mengetahui tahap pencapaian murid terhadap pelajaran yang telah dipelajari

Menanda kertas soalan dengan baik dan murid-murid membuat pembetulan dengan baik

6.Guru membuat ujian lisan Al-Quran dan menanda kertas soalan PKSR1 dan PKSR 2 mata pelajaran Pendidikan Islam Menanda dan memeriksa kertas soalan Pendidikan Islam PKSR1 dan PKSR 2 Membuat ujian lisan bacaan Al-Quran secara individu

KuantitiTahun 1 Melati = 28 orangTahun 2 Melati = 28 orangTahun 3 Mawar = 32 orangTahun 4 Melati = 29 orang

KualitiMengikut skema pemarkahan yang telah ditetapkan

MasaSeperti yang tercatat dalam takwim peperiksaanMemastikan ujian lisan dibuat dengan baik

Memastikan kertas soalan ditanda dengan baik

Ujian lisan Al-Quran telah dilaksanakan

Kertas peperiksaan telah ditanda dengan baik

7.Guru membuat Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) untuk murid-murid KSSR Tahun 1 hingga tahun 4 Menyediakan fail lengkap Pentaksiran Berasaskan Sekolah Membuat Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) secara berkala mengikut jadual yang ditetapkanKuantitiTahun 1 Melati = 28 orangTahun 2 Melati = 28 orangTahun 3 Mawar = 32 orangTahun 4 Melati = 29 orang

KualitiMengikut skema dan tarikh semasa yang telah ditetapkan

MasaSeperti yang tercatat dalam takwim Lembaga PeperiksaanMemastikan PBS dilakukan dengan betul dan tepatPBS berjaya dijalankan dengan baik

8.Guru mengisi modul perekodan offline bagi merekod pencapaian murid untuk mata pelajaran Pendidikan Islam - Memasukkan band pencapaian PBS bagi kelas 1 Melati, 2 Melati, 3 Mawar dan 4 Melati ke dalam modul perekodan offline yang telah disediakan oleh pihak KPM KuantitiTahun 1 Melati = 28 orangTahun 2 Melati = 28 orangTahun 3 Mawar = 32 orangTahun 4 Melati = 29 orang

KualitiMengikut skema dan tarikh semasa yang telah ditetapkan

MasaSeperti yang tercatat dalam takwim Lembaga PeperiksaanMemastikan band pencapaian murid ditanda dengan betul dan tepatPencapaian PBS bagi kelas 1 Melati, 2 Melati, 3 Mawar dan 4 Melati ke dalam modul perekodan offline yang telah direkodkan mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan

9.Guru memasukkan markah peperiksaan PKSR 2 mata pelajaran Pendidikan Islam ke dalam sistem SAPS di talian KPM secara online - memasukkan markah peperiksaan berkaitan mengikut kelas yang diajar

KuantitiTahun 1 Melati = 28 orangTahun 2 Melati = 28 orangTahun 3 Mawar = 32 orangTahun 4 Melati = 29 orangKualitiGuru memasukkan markah ke sistem saps, yang mana memudahkan setiap ibu bapa/waris untuk melihat di talian internet markah dan keputusan anak-anak dengan cara memasukkan nama dan nombor surat beranak anak

MasaSeperti yang tercatat dalam takwim peperiksaan Memastikan markah dimasukkan dengan betul dan tepatMarkah peperiksaan setiap kelas yang diajar telah pun dimasukkan ke dalam sistem saps mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan

10.Ahli Jawatankuasa Kem Bestari Solat (KBS) -Menghadiri perjumpaan dan perbincangan -Menjadi fasilitator dengan membimbimg murid menguasai kemahiran/ amali wuduk dan solatKuantiti12-14 orang murid setiap kumpulanKualiti4 kali setahunMasa/Hari7.30 pagi -2 .15 petang/Sabtu

Tarikh Program:Tarikh Program:KBS I = 22 Feb. 2014KBS II = 19 April 2014KBS III = 29 Ogos 2014KBS IV = 2 Nov. 2014

Semua murid Islam tahap satu dan dua terlibat.

Membimbing murid dalam menguasai kemahiran/amali wudhuk dan solat dengan sempurnaKem 1 hingga 4 telah dijalankan.

85% murid tahap 2 dapat melakukan amali wudhuk dan solat dengan baik.70% murid tahap 1 dapat melakukan amali wudhuk dan solat dengan baik.

11.Pengurusan PentadbiranJawatankuasa Jadual Waktu Sekolah- Menyediakan jadual waktu bagi semua kelas, semua guru, jadual induk guru, jadual induk kelas bagi sesi persekolahan tahun 2013.-Membuat rombakan jadual waktu pada bulan April dan Julai 2014 kerana pertukaran guru dan opsyen-Membantu GPKP membuat jadual ganti semasa ketiadaan beliau dan GPK HEM di sekolah Kualiti-Membuat jadual waktu sekolah untuk sepanjang tahunKuantiti- Jadual waktu induk- Jadual waktu semua guru dengan menggunakan perisian aSc Timetable Versi terbaru. Jadual waktu setiap kelasMenjana jadual waktu sebagaimana arahan PK1Jadual waktu berjaya dibuat dengan baik

12.Menghadiri Majlis Perkongsian Ilmu pada setiap hari Khamis oleh pihak pentadbir SKBG

Kualiti-Perkongsian ilmu dapat membantu dan memberi tujuk ajar kepada semua guru dalam memantapkan tugas-tugas sebagai pendidikKuantiti- Diadakan pada setiap hari Khamis selepas loceng tamat sekolah Masa1.40 - 3.00 petangSepanjang tahun

Memastikan setiap sesi perkongsian ilmu dapat dihadiri dengan baik

Menimba ilmu sekaligus menerapkan ilmu yang diperolehi dalam memantapkan tugas sebagai seorang pendidikPerkongsian ilmu telah dihadiri dengan baik.

Telah melaksanakan dan menerapkan ilmu yang diperolehi dalam tugas-tugas harian di sekolah.

13.Setiausaha Kurikulum

-Membantu Guru Penolong Kanan Pentadbiran sekiranya memerlukan bantuan

-Bermesyuarat dan menyediakan Minit Mesyuarat Induk Kurikulum tahun 2014

-Mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli dan salinan kepada pengurusan sekolah

Kuantiti3 atau 4 kali setahunKualitiMesyuarat Guru dan Mesyuarat Induk Kurikulum berjalan lancar

Tarikh/ Hari/ Masa-Mesyuarat Induk Kurikulum Kali Pertama 2014 pada 27.12.2013 / Khamis/ 8.30 pagi hingga 11.30 pagi- Mesyuarat Induk Kurikulum Kali Kedua 2014 pada 10.04.2014 / Khamis/ 1.35 ptg hingga 3.30 ptg-Mesyuarat Induk Kurikulum Kali Ketiga 2014 pada 26.06.2014 /Khamis/ 1.40 tgh hingga 3.30 ptg

Menghadiri mesyuarat dan memastikan tugasan menyediakan minit mesyuarat dijalankan dengan baik.

-Memastikan aktiviti-aktiviti kurikulum sekolah dijalankan sebagaimana arahan-Berjaya mencatat dan menyediakan minit mesyuarat 4 kali setahun sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak sekolah

-Sentiasa bersedia membantu GPKP dan pihak sekolah demi memajukan sekolah

14.Menyiapkan papan notis Kurikulum - Mengandungi carta ahli jawatankuasa induk kurikulum-Mengandungi carta AJK semua panitiaKuantitiMelibatkan senarai nama semua guru

KualitiCarta kurikulum SKBG telah ditampal pada papan notis untuk rujukan semua warga SKBG

Memastikan tugasan menyiapkan papan notis kurikulum dijalankan dengan baikPapan notis telah disiapkan dengan baik

15.Menghadiri Mesyuarat dan Bengkel Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Pulau Langkawi

-Menjalankan amanah dan tanggungjawab terhadap sekolah iaitu menghadiri Mesyuarat dan Bengkel Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Pulau LangkawiKuantitiSekolah terlibat adalah sekolah PPD Utara dan Timur Laut

KualitiPenambahbaikan PBS dalam sistem pendidikan di Malaysia

Tarikh Program /Masa5-7 Mei 2014 / 8.00-5.00 pm

Tempat :Hotel Grand Continental, Pulau LangkawiMemastikan maklumat yang diperolehi dalam Mesyuarat dan Bengkel Penambahbaikan PBS dikuasai: - Taklimat Overview penambahbaikan PBS-Pelaksanaan PBS dipermudahkan-3 jenis pentaksiran dalam KSSR-Pedagogi pengajaran dalam mata pelajaran KSSR-Maklumat tentang ujian PISA-Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) di sekolah menengah- Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM)-Deskriptor, Eviden dan Dokumen Standard Kurikulum-DSK dan PPPM-Modul Perekodan Offline-Taklimat Penjaminan KualitiMesyuarat dan Bengkel Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Pulau Langkawi telah dihadiri dengan baik.

Minit Curai telah diserahkan kepada Guru Besar.

16.

Menjalankan In House Trainning Berkaitan Mesyuarat dan Bengkel Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Pulau Langkawi kepada semua guru SKBG

KuantitiSemua guru SKBG

KualitiPenambahbaikan PBS dalam sistem pendidikan di Malaysia

Tarikh Program /Masa22 Mei 2014 / 1.35 - 4.30 petang

Tempat :Makmal Komputer SKBGMengadakan In House Training Taklimat Penambahbaikan PBS kepada semua guru dalam perkongsian ilmu : -Overview penambahbaikan PBS-Pelaksanaan PBS dipermudahkan-3 jenis pentaksiran-Pedagogi pengajaran dalam mata pelajaran KSSR-Maklumat tentang ujian PISA-Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3)-Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM)-Deskriptor, Eviden, DSK-Modul Perekodan Offline-Taklimat Penjaminan KualitiIn House Training telah dijalankan dengan baik.

Laporan kursus dalam telah dihantar ke pihak jabatan, u.p En Mukhrizam.

17.Melaksanakan dan melengkapkan Kursus dalam talian Modul ITHINK

-Guru telah menjalankan kursus dalam talian ITHINK

Kuantiti25 Modul

KualitiKursus modul ITHINK sangat membina dan menarik minat guru dalam mengembangkan sesuatu ilmu di alaf teknologi yang sangat mencabar masa kini dan zaman abad 21 kelak.

Tarikh Program /MasaSepanjang bulan Jun

Tempat :Kursus di talian Memastikan semua modul dapat diselesaikan mengikut masa yang ditetapkan

Memastikan ilmu yang diperolehi diterapkan kepada anak-anak didik dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.25 Modul telah berjaya ditamatkan mengikut masa yang telah ditetapkan.

18.Merakam Gambar dan Membuat Dokumentasi-Merakam foto aktiviti-aktiviti sekolah sepanjang tahun-Merakam foto-foto penyampaian hadiah pada perhimpunan rasmi sekolah-Mendokumentasikan aktiviti- aktiviti di sekolah

Kuantiti-Program Transisi Tahun 1 (foto)-Perlantikan Pengawas Sekolah (foto dan dokumentasi)-Pemenang-pemenang pertandingan -Dokumentasi Majlis Maulidur Rasul (foto)-Merakam foto Hari Temasya Sukan Sekolah -Dokumentasi Program Ihya Ramadan, Majlis Khatam Al-Quran dan Sambutan Aidilfitri Peringkat Sekolah-Merakam gambar Hari Berkabung sempena kehilangan MH370-Dokumentasi Majlis Bacaan Yaasin dan Solat Hajat UPSR 2014-Dokumentasi Kem Motivasi Murid-murid Tahun 4, 5 dan 6 ke DOmland

Memastikan tugasan mendokumentasikan aktiviti-aktiviti sekolah dijalankan sebagaimana arahanTugasan merakam foto dan dokumentasi telah diselesaikan

19.Menyediakan Galeri Foto di Bilik Mesyuarat SKBG- Foto-foto yang dirakam sepanjang tahun ditampal di galeri foto dalam bilik mesyuarat SKBGKuantiti200-250 keping gambar telah ditampal di galeri foto dalam bilik mesyuaratKualiti1 kali setahunKos250 keping x RM0.50 = RM125 (disumbangkan oleh guru kepada pihak sekolah )

Memastikan galeri foto dipersembahkan dengan baik

Galeri foto berjaya disiapkan dengan baik

20.AJK Kerja Hari Orientasi Pra Sekolah Dan Tahun 1 2014- merakam foto hari setiap aktiviti yang dijalankan pada hari orientasi pra sekolah dan tahun 1Tarikh Program28 Disember 2013Tempat SKBGKuantitiTahun 1 Melati : 37 orangTahun 1 Mawar : 26 orang

Memastikan foto dirakam dengan baik dan menyerahannya kepada guru yang bertugas menyediakan dokumentasiBerjaya dilakukan seperti yang dirancang

21.AJK Dokumentasi Program Maulidur Rasul 2014- Bertugas membuat dokumentasi Program Maulidur Rasul- Guru bertugas merakam foto-foto programKuantitiSemua murid Islam terlibat dalam program Tarikh Program:29 Januari 2014MasaPerbincangan:3 minggu sebelum tarikh progamPersediaan :Seminggu sebelum tarikh programMemastikan tugasan mendokumentasikan aktiviti-aktiviti sekolah dijalankan sebagaimana arahanTugasan merakam foto dan dokumentasi telah diselesaikan dengan baik

22.AJK Kerja Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah-merakam foto hari guru Ucapan perasmian Persembahan Permainan Jualan Jamuan-Menyerahkan foto kepada guru yang bertanggungjawab membuat dokumentasiKuantitiSemua guru dan semua murid tahap 1 dan 2 terlibat dengan Majlis Sambutan ini

Tarikh:15 Ogos 2014

Masa7.45 1.00 tghari

Memastikan foto dirakam dengan baik dan menyerahannya kepada guru yang bertugasBerjaya melaksanakan seperti yang dirancang

23.AJK Kerja Persembahan Hari Anugerah Kecemerlangan- Merancang beberapa aktiviti persembahan yang akan diadakan - Memastikan persembahan murid berjalan lancar pada Hari Anugerah Cemerlang

Kuantiti-Semua guru dan murid terlibat-Ibu bapa/waris turut terlibat-1 kali setahunTarikh Program8 November 2014TempatDewan Terbuka SKBGMemastikan semua persembahan yang telah dirancang berjalan lancar

Aktiviti berjalan seperti yang dirancang

24.

AJK Kerja Hari Terbuka SKBG 2014 Merakam foto-foto aktiviti hari Perjumpaan Waris atau hari terbuka sekolah Menyediakan dokumentasi dan meyerahkannya kepada Guru Besar

KuantitiSemua guru dan murid-murid SKBG Semua waris atau penjaga murid dijemput hadir

Tarikh Program26 Jun 2014

Tempat SKBG

KualitiPendedahan berkenaan keputusan peperiksaan PKSR 1 serta sikap kemenjadian murid yang diharapkan oleh pihak sekolah dan sikap ibu bapa/waris dalam membantu serta memberi sokongan dan tunjuk ajar kepada anaknya Merakam foto-foto hari perjumpaan waris

Memastikan dokumentasi disediakan dan meyerahkannya kepada Guru Besar

Aktiviti telah dijalankan dengan baik

Dokumentasi telah disediakan dan diserahkan kepada Guru Besar

25.AJK Kerja Hari Kanak-Kanak Peringkat Sekolah Merakam foto-foto aktiviti hari Kanak-kanak

KuantitiSemua guru dan murid SKBG terlibat

Kualiti1 kali setahun

Tarikh :12 November 2014

Tempat :Dewan SKBGMemastikan foto-foto berkaitan dirakam dengan baik dan diserahkan kepada guru bertugas membuat dokumentasiFoto berkaitan diberikn kepada guru terlibat untuk didokumentasikan

26.Guru menghadiri Kursus Orientasi DSKP Pendidikan Islam Tahun 5 (KSSR) 2014-Menghadiri kursus sebagaimana arahan-Memahami pengisian kursus yang disampaikan-Menyediakan minit curai -Mengadakan Kursus Dalaman-Menghantar laporan kursus dalaman ke Sektor Pendidikan Islam, JPNPP sebelum atau pada 21 November 2014, U.P Ustaz Suhaimi Bin Sulaiman KuantitiSekolah terlibat adalah sekolah PPD Selatan, Barat Daya dan Timur Laut

KualitiMenggunapakai Pendidikan Islam KSSR bagi tahun 5 bermula sesi 2015

Tarikh Program /Hari23-24 September 2014 / 8.00-5.00 pm

Tempat :Bangunan Blok B, IPG kampus Pulai Pinang- Memastikan kursus dihadiri dengan lengkap dan tepat- Memastikanminit curai disediakan untuk diserahkan kepada pentadbir, penyelaras KSSR dan dimasukkan ke dalam fail panitia-Memastikan diadakan Kursus Dalaman kepada GPI/j-QAF-Memastikan laporan kursus dalaman dihantar ke Sektor Pendidikan Islam, JPNPP sebelum atau pada 21 November 2014, U.P Ustaz Suhaimi Bin Sulaiman

-Kursus Penyebaran KSSR dan Pentaksiran telah berjaya dihadiri

-Minit curai telah disediakan dan diserahkan kepada guru Besar, Penyelaras KSSR dan Ketua Panitia.

- Laporan kursus dalaman akan dihantar sebelum atau pada 21 November 2014, kepada Sektor Pendidikan Islam, JPNPP U.P Ustaz Suhaimi Bin Sulaiman.

27.Guru melaksanakan In House Trainning berkaitan Kursus Orientasi DSKP Pendidikan Islam Tahun 5 (KSSR)

-Melaksanakan latihan dalam perkhidmatan (LDP) atau In House Trainning berkaitan Kursus Orientasi DSKP Pendidikan Islam Tahun 5 (KSSR) yang telah dihadiri

KuantitiSemua guru Pendidikan Islam SKBG hadir kecuali Ustazah Siti Fakirah kerana terlibat mesyuarat PIBG

KualitiMenggunapakai Pendidikan Islam KSSR bagi tahun 5 bermula sesi 2015

Tarikh Program /Hari27 September 2014

Tempat :Makmal Komputer, SKBG- Memastikan perkongsian ilmu yang diamanahkan dapat disampaikan dengan baik.- Pendedahan tentang : Taklimat Umum KSSR Konsep KBAT DSKP tahun 5 2015 Penggunaan Buku Teks Tahun 5 2015 Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Rekod Pelaporan Formatif Borang Pelaporan DSKP P Islam Tahun 5 2015 Contoh RPH semua bidang dalam mata pelajaran P Islam Tahun 5-Kursus dalaman kepada semua ahli panitia telah berjaya diadakan, walau bagaimanapun berlaku kekangan masa dalam penyampaian kursus.

-Guru juga akan memberi bimbingan dan perkongsian ilmu kepada rakan ahli panitia dari masa ke semasa.

28.Pengurusan Kokurikulum

Guru Penasihat Persatuan Puteri Islam Malaysia- Membantu mengurus aktiviti kokurikulum tahap 2- Mengadakan perjumpaan kokurikulum mengikut jadual yang ditetapkan- Menjalankan aktiviti seperti yang dirancang- Mengemaskini buku pelaporan aktivitiKuantitiPerjumpaan 12 X setahun40 orang ahli

Masa- Setiap hari Rabu 1.30 2.30 petang- Membantu ketua Guru Penasihat dalam menjalankan aktiviti yang telah dirancang.

Aktiviti yang dirancang telah dilaksanakan dengan jayanya.

29.Guru Penasihat Kelab Komputer - Merancang aktiviti sepanjang tahun- mengurus aktiviti kokurikulum bagi murid tahun 3 dan tahap 2- Mengadakan perjumpaan kokurikulum mengikut jadual yang ditetapkan- Menjalankan aktiviti seperti yang dirancang- Mengemaskini buku pelaporan aktiviti.

KuantitiPerjumpaan 12 X setahun27 orang ahli

Masa- Rabu 1.30 2.30 pm

Tempat-Makmal Komputer SKBG-Membantu ketua Guru Penasihat dalam menjalankan aktiviti yang telah dirancang

Program telah berjalan dengan jayanya

30.Ketua Rumah Sukan - Rumah Kuning-Mengurus keberadaan rumah kuning-Memastikan setiap peserta rumah kuning mengambil bahagian dan bergiat cergas dalam aktiviti sukan sekolah-Menyelaraskan guru-guru sukan rumah kuning agar terlibat dalam mengurus aktiviti sukan sekolah

Kuantiti:115 Orang murid10 orang guru

Masa Latihan :1-2 bulan sebelum pertandingan

Masa :Sepanjang tahun

-Memastikan aktiviti dan keberadaan rumah Kuning sentiasa berjalan lancar-Memastikan setiap peserta rumah kuning mengambil bahagian dan bergiat cergas dalam aktiviti sukan sekolah- Menyelaraskan guru-guru sukan rumah kuning agar terlibat dalam mengurus murid-murid dan aktiviti sukan sekolah.Guru telah dapat mengetuai rumah sukan dengan berjaya.

31.AJK Hari Sukan Sekolah SKBG Menjadi pengurus rumah sukan dan kawalan murid rumah sukan pada hari Sukan berkenaan. Menghebahkan maklumat kepada semua waris dan para peserta yang bertanding.

KualitiSukan Tahunan telah diadakan untuk semua murid dalam melahirkan murid yang mantap dan bergiat cergas serta menjayakan aktiviti sukan

Kuantiti1 kali setahun

Tarikh Program21 Jun 2014Tempat Padang SK Bukit Gambir

Memastikan aktiviti sukan berjalan lancar

Menyediakan pemain-pemain yang berbakat mewakili rumah sukan

Mengurus pertandingan hias rumah sukan Rumah kuning telah muncul sebagai JOHAN dalam pertandingan menghias rumah sukan.

Rumah kuning juga muncul sebagai JOHAN dalam acara perbarisan.

Sukan tahunan sekolah telah berjalan dengan lancar dan sangat meriah.

32.AJK Program 1 Murid 1 Sukan dan Merentas Desa 2014-Bertugas merakam foto aktiviti dan menyerahkan kepada guru bertugas membuat dokumentasiKuantitiSemua guru dan murid-murid yang terlibat.

-Menjalinkan hubungan silaturrahim diantara guru dan murid.- Bertugas merakam foto aktiviti dan menyerahkan kepada guru bertugas membuat dokumentasi

Program berlangsung dalam keadaan baik.

Foto aktiviti yang dirakam telah diserahkan kepada guru yang bertugas membuat dokumentasi.

33.Jurulatih Untuk Pertandingan Qasidah Program Ihtifal j-Qaf Peringkat Daerah Timur Laut Melatih murid-murid dalam pertandingan Qasidah. Mengadakan latihan qasidah 3 minggu sebelum pertandingan. Mencari sponser untuk pakaian hari pertandingan.Kuantiti:20 Orang

Masa Latihan :1 bulan sebelum pertandingan

Tarikh :sepanjang Ogos 2014

Tempat :Surau SKBG-Mengenalpasti dan memilih murid-murid yang dapat melantunkan qasidah dan bermain alat muzik untuk mewakili sekolah.

- Memastikan segala kelengkapan untuk hari pertandingan disediakan dengan baik.

-Latihan dijalankan dengan bersungguh- sungguh.-Kerjasama yang telah diberikan berjaya dilaksanakan dengan baik-Kerjasama ibu bapa juga sangat baik-Telah mendapat sponser untuk pakaian

34.Guru Pengiring Murid ke Pertandingan Ihtifal j-QAF Peringkat Daerah Timur Laut

-Menjadi Guru Pengiring murid- murid nasyid.-Memastikan semua keadaan peserta baik dan berjalan lancar

Kuantiti:48 orang murid4 orang guru pengiring

Pertandingan :Qasidah : 20 orangKalam Jamaie : 25 orangKuiz : 4 orang

Tarikh :28 Ogos 2014

Tempat :SK Wellesley, Pulau Pinang.-Memastikan semua murid terlibat terjaga-Memastikan murid-murid membuat persembahan yang terbaikPerserta Kalam Jamaie menjadi telah menjadi JOHAN dan akan mewakili Daerah Timur Laut ke Peringkat Negeri di SK Guar Perahu.

JOHAN : Kalam JamaieKEDUA : KuizKETIGA : Qasidah

35.Guru Menghadiri Mesyuarat Agung PIBG kali ke 18 bertempat di Kantin SKBG

-Merakam gambar aktiviti Mesyuarat agung PIBG-Menyediakan dokumentasi dan meyerahkan kepada Guru Besar dan Setiausaha PIBG SKBGKuantitiSemua guru terlibatSemua ibu bapa dan waris dijemput hadirKualiti1 kali setahun

Masa /Tarikh8.00 pagi -12 .00 tghari/8 Mac 2014

TempatKantin SKBG Menghadiri Mesyuarat Agung PIBG kali ke 18 bertempat di SKBG

Memberi sokongan padu kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Program telah berjalan dengan jayanya

-Gambar aktiviti Mesyuarat agung PIBG telah dirakam dengan baik - Dokumentasi telah disediakan dan diserahkan kepada Guru Besar dan Setiausaha PIBG SKBG

36.AJK Dokumentasi Program Maulidur Rasul 2014 - Menyediakan Laporan bergambar- Merakam foto aktiviti.- Mengadakan perjumpaan dan perbincangan dengan ahli panitia- Memastikan program berjalan lancar

Kuantiti :Semua murid dan guru terlibat

Tarikh Program:29 Januari 2014

Masa8.00 -12.00 tgh

Perbincangan:3 minggu sebelum tarikh progamMemastikan semua murid Islam tahap satu dan dua terlibat dalam program.

Mengasah bakat dan kebolehan murid disamping memberi keyakinan pada diri murid.

Aktiviti berjalan seperti yang dirancang.

37.Mengiringi murid-murid yang terlibat dengan Program Oh My English di SMJK Han Chiang, Pulau Pinang

Menjaga dan mengawasi murid-murid peserta rombonganKuantiti40 orang murid terlibat4 orang guru pengiring

Kualiti1 kali setahun

Masa7.45 pagi -1.30 tgh

TempatSMJK HanChiang, Pulau Pinang

Tarikh24 Ogos 2014Memupuk semangat cintakan Bahasa Inggeris dalam diri setiap murid

Melibatkan sekolah dalam jalinan dan jaringan dengan pihak lain.

Memastikan muri-murid yang terlibat dengan program Oh My English berada dalam keadaan baik dan mendapat ilmu daripada program yang disertai.Program telah berjaya dilaksanakan dengan baik

38.Ahli Jawatan Kuasa Bacaan Yasin Dan Solat Hajat Murid-Murid UPSR2014

-Menghadiri mesyuarat Jawatan Kuasa Bacaan Yasin Murid-Murid UPSR bagi tahun 2014-Bertugas menyediakan dokumentasi dan merakam foto aktiviti.

Kuantiti72 orang murid tahun 6 terlibatSemua guru terlibat

Tarikh Program04 Sept 2014

Tempat :SK Bukit Gambir

Menambahkan keyakinan murid untuk menghadapi UPSR nanti.Melicinkan perjalanan program tersebut.

Medokumentasikan perjalanan majlis

Dokumentasi telah disiapkan dan diserahkan kepada Guru besar SKBG

39.Mengisi Markah Ujian Kelayakan Ke SMKA bagi Murid-murid Tahun 6 2014

Mengisi markah ujian kelayakan ke SMKA dalam borang software yang telah disediakan oleh pihak jabatan serta mengemelkan data tersebut kepada pegawai bahagian PPDTL.Kuantiti67 orang murid tahun 6 terlibat dengan ujian SMKA

Tarikh Program10 Oktober 2014

Tempat :SK Bukit Gambir

Memastikan markah ujian ke SMKA diisi dengan teliti dan meghantar melaui emel kepada pegawai bahagian PPDTL.Data markah telah diisi dengan baik setelah selesai ujian tersebut.

Data tersebut telah diemel dalam masa yang sama.

2

1


Recommended