Download docx - skripta AK3, dio Biluš

Transcript
Page 1: skripta AK3, dio Biluš

DRVENA KROVIŠTA - REKAPITULACIJA

1. Primjerene konstrukcije drvenih krovišta za manje raspone, temeljna razlika u konstrukciji između dva osnovna tipa krovišta za manje raspone.

2. Elementi za formiranje krovne plohe drvenih krovišta - rogovi, letve, oplata - način definiranja dimenzija i raspona - skice i opisi.

Page 2: skripta AK3, dio Biluš
Page 3: skripta AK3, dio Biluš

3. Primjereno područje primjene roženičkih i podroženičkih konstrukcija s obzirom na raspone, složenost geometrije i nagibe krovišta.

4. Sheme prijenosa opterećenja kod roženičke i podroženičke konstrukcije drvenog krovišta, skice i opisi.

Page 4: skripta AK3, dio Biluš
Page 5: skripta AK3, dio Biluš

5. Roženički drveni krovovi - problemi i prednosti, opis i skice.

Page 6: skripta AK3, dio Biluš

6. Primjereni nagibi i pokrovi za roženičke konstrukcije drvenih krovova - objasniti zašto.

7. Statički problemi i mogućnosti izvedbe nadozida kod roženičkog krova - opis i skice.

Page 7: skripta AK3, dio Biluš

8. Suvremene moguće izvedbe podroženičkih konstrukcija krovišta s masivnim i rešetkastim nosivim trokutima - skica i opis.

Page 8: skripta AK3, dio Biluš

9. Podroženičke konstrukcije drvenih krovišta - stolica i visulja - skice i opisi karakterističnih presjeka jednostrukih konstrukcija s naznakom elemenata za bočnu stabilnost u oba smjera.

Page 9: skripta AK3, dio Biluš
Page 10: skripta AK3, dio Biluš

10. Primjereno područje primjene pojedine vrste drvene konstrukcije podroženičkog krovišta s obzirom na vrstu stropne (međukatne) konstrukcije zgrade prema dvorištu.

Page 11: skripta AK3, dio Biluš

11. Konstrukcija skošenog krova - roženički krov s pajantom - tlocrt i presjek u zoni skošenog dijela konstrukcije drvenog krovišta.

Page 12: skripta AK3, dio Biluš

12. Konstrukcija skošenog krova - podroženički krov s nadozidom - jednostruka visulja - tlocrt i presjek u zoni skošenog dijela konstrukcije drvenog krovišta.

Page 13: skripta AK3, dio Biluš

13. Konstrukcija skošenog krova - podroženički krov s nadozidom - jednostruka stolica - tlocrt i presjek u zoni skošenog dijela konstrukcije drvenog krovišta.

MATERIJALI - METALI, OBLOGE OD METALA

1. Mane limenih obloga i načini izbjegavanja nedostataka metalnih obloga.

Page 14: skripta AK3, dio Biluš

2. Što su limovi, područje primjene i materijali koji se najčešće koriste u graditeljstvu.

3. Najčešće korišteni metali za obloge i ugrađenu metalnu galanteriju u arhitekturi.

-najčešće korišteni metali za obloge \limovi i druga metalna galanterija\:

-aluminij, bakar, cink, titancink, čelik, i dr. legure

4. Najčešći oblici metalnih proizvoda za obloge.

Page 15: skripta AK3, dio Biluš

-deblji limovi u pločama i protuklizno profilirani limovi (aluminij, inox), valjani profili i tanji limovi u svitcima, valjani profili, hladno savijani profili, tokarski obrađeni aluminijski limovi i cinčani limovi5. Načini proizvodnje metalnih elemenata.

6. Moguće antikorozivne zaštite čeličnih metalnih elemenata i obloga.

Page 16: skripta AK3, dio Biluš

7. Moguće antikorozivne zaštite aluminijskih metalnih elemenata i obloga.

8. Moguće antikorozivne zaštite aluminijskih bakrenih elemenata i obloga.

9. Galvanske struje, način izbjegavanja, štete.

Page 17: skripta AK3, dio Biluš

10. „Nehrđajući“ metali i finalne površinske obrade nehrđajućih metala.

11. Načini povezivanja limova u graditeljstvu, opis svojstava pojedine vrste povezivanja.

12. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu limarskih detalja na zgradama.

Page 18: skripta AK3, dio Biluš

13. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu fasadnih obloga na zgradama.

Page 19: skripta AK3, dio Biluš

Oblici:

14. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu krovnih obloga na zgradama.

15. Materijali metalne galanterije za izvedbu podnih dilatacija, pragova, rubnih letvica izloženih habanju - zašto.

Page 20: skripta AK3, dio Biluš

16. Područje primjene perforiranih i istegnutih limova na zgradama, materijali i obrada površine.

17. Područje primjene naboranih limova na zgradama, materijali i obrada površine.

18. Kompozitne metalne ploče, opis, područje primjene.

19. Sendvič limeni toplinskoizolacijski paneli, opis, područje primjene.

Page 21: skripta AK3, dio Biluš

20. Polaganje limenih obloga fasada i krovova na podlogu - ravni limovi - skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije.

Page 22: skripta AK3, dio Biluš

21. Polaganje limenih obloga fasada i krovova na podlogu - profilirani limovi - skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije.

Page 23: skripta AK3, dio Biluš
Page 24: skripta AK3, dio Biluš

22. Polaganje limenih obloga fasada i krovova na podlogu - ukrućene limene ploče (kazete) - skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije.

Page 25: skripta AK3, dio Biluš

23. Sendvič laki paneli s limenim oblogama - vrste, opis, skica rubnog spoja dva panela za toplinsku izolaciju bez toplinskog mosta - zidni i krovni paneli.

Kao obloga: aluminijski lim (plastificiran ili eloksiran) ili čelični lim (plastificiran)Najčešće kao ispuna: kamena vuna MW ili poliuretanska tvrda pjena PU

Page 26: skripta AK3, dio Biluš
Page 27: skripta AK3, dio Biluš

24. Laki termoizolacijski sendvič fasadni zid formiran in situ - skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije.

Page 28: skripta AK3, dio Biluš

POKROVI OD LIMA I STAKLA

1. Minimalni nagibi krovnih ploha prema vrstama pokrova - skica i opis.

Page 29: skripta AK3, dio Biluš

2. Izvedba prijevoja i podloge kod pokrova ravnim limom - skice i opis.

Page 30: skripta AK3, dio Biluš
Page 31: skripta AK3, dio Biluš

3. Uvjeti izvedbe pokrova ravnim limom - skice i opisi izvedbe prijevoja i učvršćenja.

Page 32: skripta AK3, dio Biluš

4. Određivanje potrebnog poprečnog presjeka žlijeba - skice i opisi.

Page 33: skripta AK3, dio Biluš

5. Limeni žlijeb kod hladnog krova za pokrove crijepom - viseći žlijeb - skica i opisi.

Page 34: skripta AK3, dio Biluš
Page 35: skripta AK3, dio Biluš

6. Limeni žlijeb kod toplog krova za pokrove limom - žlijeb na vijencu ili žlijeb u vijencu - skica i opis obaveznih detalja izvedbe.

Page 36: skripta AK3, dio Biluš

7. Pokrov ravnim limom na hladnom krovu - odzračivanje ispod žlijeba i u sljemenu.

Page 37: skripta AK3, dio Biluš

8. Pokrov limenim koritima - opis svojstava pokrova i skica karakterističnog presjeka toplog krova.

Page 38: skripta AK3, dio Biluš
Page 39: skripta AK3, dio Biluš

9. Poprečni spoj dvije ploče IZO dvostrukog ostakljenja kod izvedbe kosog krovnog ostakljenja.

Page 40: skripta AK3, dio Biluš

10. Uzdužni spoj dvije ploče IZO dvostrukog ostakljenja i moguće varijante uzdužnih metalnih nosača pokrova sa staklom kod izvedbe kosog krovnog ostakljenja.

Page 41: skripta AK3, dio Biluš
Page 42: skripta AK3, dio Biluš

MATERIJALI - OBLOGE OD DRVA

1. Podjela unutrašnjih podova od drva.

2. Površinske obrade drvenih podova.

Page 43: skripta AK3, dio Biluš

3. Nabrojite najčešće vrste parketa / 4. Razlika između višeslojnih i masivnih parketnih dasaka i daščica.

Page 44: skripta AK3, dio Biluš

- kod višeslojnih parketa struktura je načinjena od dva ili više sloja. prvi sloj, gornji, načinjen je od masivnog drva, dog je drugi sloj najčešće od šperploče koja sprečava skupljanje i širenje drva. ovaj parket je pogodan za postavljanje na sustav podnog grijanja. masivni parket je izrađen od prerađenog drva i kao takav je podložan skuplanju u širenju, teže održavanje.

Page 45: skripta AK3, dio Biluš

5. Načini polaganja drvenih podova na podlogu.

6. Što je drveni sportski pod.

- podovi na posebno prilagođenoj, fleksibilnoj podkonstrukciji \predviđeni udari-predmeta i ljudi\ i s elastičnom podnom podlogom \posebno prilagođen spoj\

Page 46: skripta AK3, dio Biluš
Page 47: skripta AK3, dio Biluš

7. Koji se drveni podovi mogu koristiti za podna grijanja i pod kojim uvjetima.

8. Vrste premaza za drvene podne površine / 9. Karakteristike lakova za parkete, mane lakiranja drvenih podloga. / 10. Što je lazurni premaz za drvo, funkcija, svojstva. / 11. Prednosti premaza drvenih podova s voskom.

Page 48: skripta AK3, dio Biluš

12. Funkcija zidnih i stropnih drvenih obloga.

13. Forme drvenih vanjskih podnih obloga.

14. Nabrojite nekoliko vrsta drva za vanjske podne obloge i potrebne karakteristike drva.

- drvo visoke otpornostna atmosferilije i biološke štete

Page 49: skripta AK3, dio Biluš

15. Način postave drvenih paluba.

Page 50: skripta AK3, dio Biluš

16. Vrste fasadnih obloga drvom.

Page 51: skripta AK3, dio Biluš

17. Koje vrste drva se najčešće koriste za daščane fasadne obloge.

Uglavnom drvo trajnih crnogorica

18. Kako se izvodi potkonstrukcija za fasadne obloge drvom i zašto.

19. Skicirati i opisati principe provjetravanja i izvedbe potkonstrukcije za fasadne obloge drvom.

Page 52: skripta AK3, dio Biluš

MATERIJALI OBLOGA I HIDROIZOLACIJE PODNOŽJA ZGRADE

1. Materijali za obloge podnožja zgrade - povoljni, nepovoljni, koje žbuke dolaze u obzir? Zaštita podnožja ožbukane fasade od prskanja kiše - skice i opis principa.

Page 53: skripta AK3, dio Biluš

2. Ožbukano podnožje - zgrada s grijanim (izvana toplinski izoliranim) podrumom - skica i opis.

3. Obložni zid kod podrumljene ili nepodrumljene zgrade - moguća varijanta oslanjanja na podnožje s pozicijom hidroizolacije i toplinske stanice - skica i opis.

Page 54: skripta AK3, dio Biluš

4. Obloga podnožja ovješenim prefabriciranim betonskim pločama - skica i opis.

Page 55: skripta AK3, dio Biluš

5. Obloga podnožja ožbukanim pločama XPS-a - skica presjeka na poziciji kontakta s terenom i opis.

Page 56: skripta AK3, dio Biluš

6. Ventilirane fasadne obloge - skica principa izvedbe fasadne obloge bez obzira na tip toplinske i hidroizolacije u zoni kontakta s terenom i opisi.

Page 57: skripta AK3, dio Biluš

7. Ožbukana fasadna obloga ETICS sustava toplinske izolacije s toplinski izoliranim podrumom - obloga podnožja ožbukanim pločama XPS-a - skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis.

Page 58: skripta AK3, dio Biluš

8. Fasadna provjetravana obloga - drvena oplata daskama s toplinskom izolacijom MW - obloga podnožja ožbukanim pločama XPS-a - skica presjeka na poziciji kontakta s terenom i opis.

Page 59: skripta AK3, dio Biluš

9. Fasadna provjetravana obloga - vlaknocementne ploče s toplinskom izolacijom MW - obloga podnožja ožbukanim pločama XPS-a - skica presjeka na poziciji kontakta s terenom i opis.

Page 60: skripta AK3, dio Biluš

10. Fasadna obloga ravnim limom na drvenoj oplati - obloga podnožja - skica presjeka na poziciji kontakta s terenom i opis.

Page 61: skripta AK3, dio Biluš

11. Ostakljena fasadna stijena - moguća varijanta izvedbe obloge podnožja AI ravnim limom - skica presjeka na poziciji kontakta s terenom i opis.

Page 62: skripta AK3, dio Biluš

14. Spoj unutrašnjeg poda i vanjske uređene površine terena oko zgrade kod izvedbe gotovih podova u istoj ravnini.

Page 63: skripta AK3, dio Biluš

Opišite probleme koji se javljaju pri rješavanju ovakvih detalja podnožja zgrade. Opišite moguće varijante rješenja (4 mogućnosti) te prednosti i mane svakog rješenja.

Page 64: skripta AK3, dio Biluš

15. Spoj unutrašnjeg poda i vanjske uređene površine terena oko zgrade kod izvedbe gotovih podova u istoj ravnini. Skica i opis odabrane varijante izvedbe za zaokretna i klizna balkonska vrata.

16. Spoj unutrašnjeg poda i vanjske terase - ravnog krova kod izvedbe gotovih podova u istoj ravnini. Skica i opis odabrane varijante izvedbe za zaokretna i klizna balkonska vrata.

Page 65: skripta AK3, dio Biluš

MATERIJALI - PODNE OBLOGE

1. Što su podovi u širem smislu, a što u užem smislu značenja termina.

2. Temeljni tehničko-uporabni zahtjevi za pod.

Page 66: skripta AK3, dio Biluš

3. Podjela podova obzirom na toplinu poda, čime se izražava, navedite po dva primjera iz svake kategorije po toplini poda.

Page 67: skripta AK3, dio Biluš

4. Posebni tehničko-uporabni zahtjevi za pod. Gdje se zahtjeva povećana protukliznost poda.

5. Kako odabrati pod za određenu prostoriju. Navedite dva primjera.

Page 68: skripta AK3, dio Biluš

6. Označavanje podova u nacrtima i prilikom izvedbe zgrade. Što je „vagris“ ?

7. Razvrstavanje podova prema izgledu i načinu izvedbe završnog sloja. Nabrojite po tri

Page 69: skripta AK3, dio Biluš

česta primjera za svaku vrstu po ovakvoj podjeli podne obloge. Mane podova s reškama.

8. Što su završni podni namazi, a što podne prevlake. Navedite po dva primjera najčešće primjenjivanih završnih podnih obloga za obje vrste podova bez reški.

Page 70: skripta AK3, dio Biluš

Tekstilne prevlake, iglane prevlake, velur prevlake, prošivene prevlake, linoleum...

MATERIJALI - OBLOGE OD GLINENIH I SLIČNIH MATERIJALA

1. Navedite nekoliko posebnih vrsta opeka i područje primjene.

2. Grubi keramički elementi osim opeka.

Page 71: skripta AK3, dio Biluš

-crijep-dimnjački elementi, dekorativni elementi, galanterija -drenažne, kanalizacijske cijevi -drobljena cigla

3. Bitna svojstva crijepa.

4. Fini keramički materijali u graditeljstvu.

-pločice \za zidne i podne obloge\-sanitarni keramički materijali \keramika se peče nakon glaziranja,

visokokvalitetna glazura\

5. Razlika u svojstvima podnih i zidnih keramičkih pločica.

6. Što su umjetno granitne pločice, razlika u odnosu na keramičke pločice. / 7. Uobičajene površinske obrade umjetno granitnih pločica.