Els Estats De La MatèRia

Embed Size (px)

Text of Els Estats De La MatèRia

1. Els estats de la matria La matria es presenta en tres estats diferents: SLIDLQUIDGASS 2.

  • La matria pot passar dun estat fsic a un altre per acci del fred o del calor.
  • Aquests canvis sn:
  • 1. Evaporaci
  • 2. Solidificaci
  • 3. Condensaci
  • 4. Fusi

3. 1.Evaporaci

  • s el canvi destat duna substncia que passa delquidagassquan sescalfa. (augmenta la temperatura)

4. 2.Solidificaci

  • s el canvi destat duna substncia que passa delquidaslidquan es refreda(disminueix la temperatura)

5. 3.Condensaci

  • s el canvi destat duna substncia que passa degassalquid , quan topa amb una superfcie ms freda.

6. 4.Fusi

  • s el canvi destat que succeeix quan una substncia passa de lestatslidallquidal escalfar-se (augment de la temperatura)