Košický kraj - Slovensko

  • View
    514

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Košický kraj - Slovensko

Koick kraj

Koick krajeTwinning projekt: Ukem ti svoju vlas

Poloha

Koick kraj le na juhovchode Slovenska. Z juhu ho ohraniuje slovensko-maarsk a z vchodu slovensko-ukrajinsk ttna hranica.

Povrch pohoria a niny

Pohoria:Slovensk rudohorieSlovensk rajSlovensk krasVihorlatsk vrchySlansk vrchyZemplnske vrchyNiny:Vchodoslovensk ninaKotliny:KoickHorndskaRoavsk

PohoriaSlovensk rudohorie (zastarano Slovensk Krunohorie) s plochou najvie pohorie Slovenska

Slovensk rajnrodn park

Slovensk kraschrnen krajinn oblasNrodn park Slovensk rajA chrnen krajinn oblasSlovensk kras s sasouPohoria Slovensk rudohorie.

Vihorlatsk vrchy (skrtene aj Vihorlat) s sopenho pvodu

Slansk vrchy je pohorie sopenho pvodu

Zemplnske vrchy

NinyVchodoslovensk nina je rozsiahla rovinat oblas, ktorej nadmorsk vka sa pohybuje okolo 150200 metrov.Nachdza sa tu najniie poloen miesto na Slovensku pri obci Streda nad Bodrogom 94,3 m.n.m

Aj nae mesto Michalovce lena Vchodoslovenskej nine.

KotlinyKoick kotlinaaj mesto Koice le v Koickej kotlineHorndska kotlinaRoavsk kotlinaje sasou Slovenskho rudohoria

VodstvoRieky: Hornd, Hnilec, Slan, Bodva, Latorica, Uh, Laborec, Ondava, Bodrog, TisaVodn ndre: Zemplnska rava, Run, Palcmansk Maa, Vinianske jazeroKpele: Klimatick kpele ts

Rieky:Rieka Bodrog vznik stokom riekOndavaa Latoricapriobci Zempln.Jeho vody spjaj tri tty - Ukrajinu, Maarsko a Slovensko. Doposia najvia ryba uloven naSlovensku pochdza zBodrogu. Rekordnm lovkom bol sumec, ktor vil neuveritench 128 kilogramov!

LatoricaOndava

Poda dky je 8. najdlhou riekou Slovenska.M vek mnostvo prtokov.Hlavnm prtokom Latorice jerieka Laborec.

Vodn ndreZemplnska rava

Palcmansk Maa

Morsk oko prrodn jazero V roku 2007 bolo Morsk oko zaraden medzi sedem divov Slovenska.

Runska priehrada

Jaskyne

DomicaGombaseck jaskyaOchtinsk aragonitov jaskya - jedinou eurpskou jaskyou vyzdobenou aragonitomJasovsk jaskyaDobinsk adov jaskya - jedin adov jaskya v Eurpe mimo alpskej oblasti

Domica

Gombaseck jaskyaSlila aj ako sanatrium na lieenie chorb dchacch ciest. Ochtinsk aragonitov jaskya Je nrodnou prrodnou pamiatkou a je zapsan na zozname Svetovho dedistva UNESCO.Jasovsk jaskyanajstaria sprstupnen jaskya na Slovensku u roku 1846.Dobinsk adov jaskyaPatr medzi najvznamnejie adov jaskyne na svete. Od roku 2000 je zaraden do ZoznamuSvetovho prrodnho dedistva UNESCO.Jaskya predstavuje najvznamnejie zimovisko netopiera fzatho a netopiera Brandtovho v strednej Eurpe..

ZaujmavostiKoickho kraja

Dhov vodopd

Dhov vodopd je jednm zo siedmich vodopdov v Kltorskej rokline, ktor bola vytvoren potokom prameniacim pod Kltoriskom a stiacim priamo do rieky Hornd. Voda nm pad z 8,5 metrovej vky

Herliansky gejzr

Gejzr je prrodn kaz aktivovanudskou innosou, ale jeho samotn innos - erupcia je ovplyvovan prrodou a preto as erupcie, je orientan v intervale 34-36 hod. Dka erupcie je 25 mint.

Jazero Beatina

Tyrkysov jazierko vzniklo v bvalom kameolome, kde sa nala skamenelina 5 metrov dlhej ryby, preto bolo aba zastaven. Zrove dolo k zaplaveniu kameolomu spodnou vodou a vytvoreniu jazierka, ktor svojou scenriou pripomna Plitvick jazer.

Hjske vodopdy

Patria medzi najkrajie tvary Slovenskho Krasu. Zvuk valiacej sa vody a jej zzranos je nezabudnuten.Najv vodopd je 6,6 m vysok, a aj alie tri s vyie ako 4 m.

Markuovsk skaln hrb

Markuovsk skaln hrb je jednm z dvoch najznmejch prrodnch kazov tohto druhu na Slovensku (tm druhm je Skaln hrb ertova skala).

Morsk oko

Morsk oko v chrnenej krajinnej oblasti Vchodn Karpaty. Je to najvie zahraden sopen jazero na Slovensku s rozlohou 13 ha. Vznik Morskho oka spad do obdobia doznievania sopenej innosti vo Vihorlate.

Spisk hradPatr medzi najrozsiahlejie hradn komplexy Eurpy a je najvm hradom na Slovensku. Jeho rozloha je uniktna, zaber viac ako 41 tis. m2. Aj vaka svojej mohutnosti bol v roku 1993 zaraden do Zoznamu Svetovho kultrneho dedistva UNESCO. udia s jeho stavbou zaali v 12. storo a svoju mohutnos zskal poas nasledujcich 600 rokov.

hrad Krsna HrkaKrsna Hrka je hrad zo 14. storoia, ktor sa nachdza nad obcou Krsnohorsk Podhradie nealeko Roavy. Prv psomn zmienka o hrade je z roku 1333. Hrad je od roku 1961 nrodnou kultrnou pamiatkou.

V alej asti vm predstavme mest Koickho krajapripravili Soviky zo 4.A z Michaloviecpre svojich kamartovirafky zo 4.A z Mostu