of 31 /31

Mga tauhan ng florante at laura

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mga tauhan sa Florante at Laura

Text of Mga tauhan ng florante at laura

Page 1: Mga tauhan ng florante at laura
Page 2: Mga tauhan ng florante at laura
Page 3: Mga tauhan ng florante at laura

MGA TAUHAN SA

Page 4: Mga tauhan ng florante at laura
Page 5: Mga tauhan ng florante at laura

FLORANTE=>Si Florante ang pangunahing bida ng Florante at Laura, at halos lahat ng mga bahagi ng salaysay ay umiikot sa kanya. Anak ni Duke Briseo, siya ay ang mangingibig ni Laurang Prinsesa ng Kaharian ng Albanyang na namataan ni Florante bago siya sumabak sa isang digmaan nang ang bayan ng kanyang inang, si Prinsesa Floresca, Krotona ay sinakop ng mga Morong Persyano.

Page 6: Mga tauhan ng florante at laura
Page 7: Mga tauhan ng florante at laura

PRINSESA LAURA Si Laura ang minamahal nang

lubos ni Florante. Anak ng Haring Linceo ng Albanya, siya ang prinsesa ng kahariang ito. Siya ay nagmamay-ari ng lubos na kagandahang ipinuring lubos ni Floranteng nadulot sa kanyang umibig kay Laura sa unang pagkakakita pa lamang.

Page 8: Mga tauhan ng florante at laura
Page 9: Mga tauhan ng florante at laura

FLERIDA Si Flerida ang kasintahan ni Alading

inagaw mula sa kanya ni Sultan Ali-Adab. At sa pagpapangakong pagpapakasal sa Sultan, napagpabago niya ang isip nito sa pagbitay kay Aladin. Ngunit sa katotohanan, hindi niya tinupad ang pag-aako, at tumakas sa araw ng kasal nila.

Page 10: Mga tauhan ng florante at laura
Page 11: Mga tauhan ng florante at laura

KONDE ADOLFO Sa Florante at Laura, si Konde Adolfo ang

isa sa mga pangunahing kontrabida nito. Anak siya ng Konde Sileno, at pareho silang nagmula sa Albanya.

Pinagtangkaan niyang patayin si Florante sa isang dula-dulaan, na nagdulot ng pagkakita sa lahat ng kanyang pagbabalat-kayo, at pagpapaalis sa Atenas pabalik ng Albanya sa ilalim ng utos ng kanyang gurong si Antenor.

Page 12: Mga tauhan ng florante at laura
Page 13: Mga tauhan ng florante at laura

ALADIN Si Aladin ay isang Morong Persyanong

tumulong kay Florante, at nagligtas ng kanyang buhay. Ang kanyang ama ay si Sultan Ali-Adab na siya ring umagaw sa kanyang kasintahang si Flerida.

Page 14: Mga tauhan ng florante at laura
Page 15: Mga tauhan ng florante at laura

MENANDRO Si Menandro ang matalik na kaibigan ni

Florante sa Atenas na nagligtas din ng buhay ni Florante mula sa mga tagang nakakamatay ni Adolfong kanyang tinaga nang kanyang tangkaing patayin si Florante sa isang dula-dulaan nila sa kanilang paaralan sa Atenas. Bukod pa sa pagliligtas ng buhay niya, marami pa siyang ginawa para kay Florante, at noong sinakop ang Albanya nang makailang ulit, kasama siya ni Florante sa pakikibaka.

Page 16: Mga tauhan ng florante at laura
Page 17: Mga tauhan ng florante at laura

DUKE BRISEO AT PRINSESA FLORESCA=>Si Duke Briseo ang maarugaing ama ni Florante, at naglilingkod bilang sariling tanungan ng Haring Linceo ng Albanya. Siya ay pinatay at ipinaghagisan ang bangkay nito ng mga alagad ng Konde Adolfo nang kanyang agawin ang trono ng Haring Linceo.

=>Si Prinsesa Floresca ang ina ni Florante. Siya ay mula sa bayan ng Krotona, at maagang namatay, na nagdulot sa pag-uwi ni Florante mula sa Atenas pabalik ng Albanya.

Page 18: Mga tauhan ng florante at laura
Page 19: Mga tauhan ng florante at laura

HARING LINCEO Si Haring Linseo ang hari ng Kaharian ng

Albanya, at ama ni Laura. Ang kanyang pamumuno ay nagtapos nang mayroong kumalat na usap-usapan tungkol sa pag-uutos daw niyang harangin ang imbakan ng trigo upang gutumin ang mga tao ng Albanya. Ang usap-usapang itong pinasimulan ni Konde Adolfo ang nagpaalab ng mga damdamin ng mga tao sa Albanyang nagdulot sa pag-aaklas nila. Ang pag-aaklas namang ito ang ginamit ni Konde Adolfo upang maiupo ang sarili sa trono.

Page 20: Mga tauhan ng florante at laura
Page 21: Mga tauhan ng florante at laura

SULTAN ALI-ADAB Si Sultan Ali-Adab ang sultan ng Persyang

umagaw sa kasintahan ni Alading si Flerida. Siya ay isang malupit na ama. Pinatawan niya ng kamatayan si Aladin, ang kanyang anak, dahil daw sa pagkatalo niya sa Persya, ngunit ang totoong dahilan dito ay upang makuha niya si Flerida mula sa kanyang anak. Ngunit hindi natuloy ang pagbitay kay Aladin, nang nangako si Flerida na kanyang pakakasalan ang Sultan, isang pangako na hindi rin natuloy nang tumakas si Flerida sa mismong araw ng kasal; ang naging hatol na lamang kay Aladin ay pagpapatalsik mula sa Persyang kailanman ay hindi niya mababalikan.

Page 22: Mga tauhan ng florante at laura
Page 23: Mga tauhan ng florante at laura

MENALIPO Si Menalipo ay isang pinsan ni Florante.

Iniligtas niya si Florante mula sa isang buwitreng dadagitin siya sana nang siya’y isang sanggol pa lamang gamit ang kanyang pana at busog. Ipinapakita nito na si Menalipo ay higit na mas matanda kaysa kay Florante.

Page 24: Mga tauhan ng florante at laura
Page 25: Mga tauhan ng florante at laura

HENERAL OSMALIK AT MIRAMOLINOsmalik=>Si Osmalik ang heneral ng hukbong Persyanong sumakop sa Krotona sa ilalim ng utos ni Aladin.

Miramolin=>Si Miramolin ang pinuno ng mga mananakop ng Albanya mula sa Turkiya.

Page 26: Mga tauhan ng florante at laura

KONDE SILENO=>Si Konde Sileno ang ama ni Konde Adolfong ayon kay Florante ay marangal.

Page 27: Mga tauhan ng florante at laura

ANTENOR=>Si Antenor ay isang guro sa Atenas nina Florante, Konde Adolfo at Menandro.

Page 28: Mga tauhan ng florante at laura

KAHARIANG ALBANYA

Page 29: Mga tauhan ng florante at laura
Page 30: Mga tauhan ng florante at laura

PAGSASANAY: KILALANIN ANG TAUHANG HINIHINGI NG BAWAT BILANG.

1. Siya ang hari ng kahariang albanya.2. Ang pinsan ni Florante na nagligtas sa kanya noong siya ay bata pa.3. Ang pinuno ng hukbong Turkiya.4. Ang naging guro ni Florante sa Atenas.5. Ang nagligtas kay Florante sa kamay ng kamatayan.

Page 31: Mga tauhan ng florante at laura

6. Ang nagligtas kay Laura sa masamang balak sa kanya ni Adolfo?7. Ang buhong ng kasaysayan.8. Ang heneral ng hukbong persyano.9. Ang kasintahan ni Florante.10. Ang nagligtas kay Florante sa taga ni Adolfo noong sila ay nagtatanghal ng isang dula.