of 30 /30

Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere
Page 2: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Juan Crisóstomo Ibarra y Magsalin Ibarra o Crisóstomo Don Rafael Ibarra María Clara Pampublikong paaralan Simoun

Page 3: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

María Clara de los Santos y Alba María Clara Nobya ni Ibarra Kapitan Tiago Doña Pía Alba Padre Damaso  Leonor Rivera

Page 4: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Don Santiago de los Santos Kapitan Tiago Mangangalakal na tiga-Binondo Ama-amahan ni Maria Clara.

Page 5: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Padre Damaso Isang kurang Pransiskano na napalipat

ng ibang parokya matapos maglingkod ng matagal na panahon sa San Diego.

Page 6: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Pilosopong Tasyo Don Anastacio Tacio el Loco

Page 7: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Elias Piloto at magsasakang tumulong kay

Ibarra para makilala ang kanyang bayan at ang mga suliranin nito.

Page 8: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Donya Victorina Babaing nagpapanggap na mestisang

Kastila kung kaya abut-abot ang kolorete sa mukha at maling pangangastila.

Page 9: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Padre Salvi Kurang pumalit kay Padre Damaso,

nagkaroon ng lihim na pagtatangi kay Maria Clara.

Page 10: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Sisa Isang masintahing ina na ang tanging

kasalanan ay ang pagkakaroon ng asawang pabaya at malupit.

Page 11: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Basilio at Crispin Magkapatid na anak ni Sisa; sakristan at

tagatugtog ng kampana sasimbahan ng San Diego.

Page 12: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Alperes Matalik na kaagaw ng kura sa

kapangyarihan sa San Diego

Page 13: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Donya Consolacion Napangasawa ng alperes; dating

labandera na may malaswang bibig at pag-uugali.

Page 14: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Don Tiburcio de Espadaña Isang pilay at bungal na Kastilang

napadpad sa Pilipinas sa paghahanap ng magandang kapalaran; napangasawa ni Donya Victorina.

Page 15: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Linares Malayong pamangkin ni Don Tiburcio at

pinsan ng inaanak ni Padre Damaso na napili niya para mapangasawa ni Maria Clara.

Page 16: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Don Filipo Tinyente mayor na mahilig magbasa na

Latin; ama ni Sinang

Page 17: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Señor Nol Juan Namahala ng mga gawain sa

pagpapatayo ng paaralan.

Page 18: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Lucas Taong madilaw na gumawa ng kalong

ginamit sa di-natuloy na pagpatay kay Ibarra.

Page 19: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Tarsilo at Bruno Magkapatid na ang ama ay napatay sa

palo ng mga Kastila.

Page 20: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Tiya Isabel Hipag ni Kapitan Tiago na tumulong sa

pagpapalaki kay Maria Clara.

Page 21: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Iday, Sinang, Victoria,at Andeng Mga kaibigan ni Maria Clara sa San

Diego

Page 22: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Kapitan-Heneral  Pinakamakapangyarihan sa Pilipinas;

lumakad na maalisan ng pagka-ekskomunyon si Ibarra.

Page 23: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Don Rafael Ibarra Ama ni Crisostomo; nakainggitan nang

labis ni Padre Damaso dahilansa yaman kung kaya nataguriang erehe.

Page 24: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Don Saturnino Nuno ni Crisostomo; naging dahilan ng

kasawian ng nuno ni Elias.

Page 25: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Mang Pablo Pinuno ng mga tulisan na ibig tulungan

ni Elias.

Page 26: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Kapitan Basilio Ilan sa mga kapitan ng bayan sa San

Diego Kapitan Tinong at Kapitan Valentin

Page 27: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Tinyente Guevarra Isang matapat na tinyente ng mga

guwardiya sibil na nagsalaysay kay Ibarra ng tungkol sa kasawiang sinapit ng kanyang ama.

Page 28: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Kapitana Maria Tanging babaing makabayan na

pumapanig sa pagtatanggol ni Ibarra sa alaala ng ama.

Page 29: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Padre Sibyla Paring Agustino na lihim na

sumusubaybay sa mga kilos ni Ibarra.

Page 30: Mga Tauhan Sa Noli Me Tangere

Albino Dating seminarista na nakasama sa

piknik sa lawa.