21
PEMBENTANGAN HHHC9401 Set46 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME NAMA : NURUL IFFAH BT ROSLAN NO MATRIK : A146268 NAMA PENSYARAH : PUAN JUNAIDAH BINTI MOHAMED KASSIM

Pembentangan nilai

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pembentangan nilai

PEMBENTANGAN

HHHC9401 Set46

KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME

NAMA : NURUL IFFAH BT ROSLAN

NO MATRIK : A146268

NAMA PENSYARAH : PUAN JUNAIDAH BINTI

MOHAMED KASSIM

Page 2: Pembentangan nilai

PENGENALAN

Pada hari Ahad 21 Disember 2014 yang lalu, Persatuan National University of Malaysia Open Source Society (NUMOSS) atau Komuniti Sumber Terbuka Universiti Kebangsaan Malaysia (KST) telah mengadakan satu program iaitu Numoss Strategic Planning and Team Building. Program ini disertai oleh 20 orang AJK dan 30 orang peserta. Tujuan utama program ini diadakan adalah untuk membina keyakinan diri dan mengeratkan hubungan silaturrahim antara pelajar KST.

Page 3: Pembentangan nilai

Sepanjang menyertai program ini, saya telah bertugas selaku ahli jawatankuasa (AJK) Dokumentasi. AJK Dokumentasi mempunyai seramai tiga orang ahli untuk melakukan gerak kerja bersama-sama.

Skop tugasan AJK Dokumentasi ialah mengambil gambar dan video sepanjang program berlangsung, menyediakan softcopy untuk dihantar sebagai laporan, mengumpul laporan dokumentasi untuk dimasukkan ke dalam laporan akhir projek. Sebelum program berlangsung kami telah mengadakan mesyuarat untuk semua ahli sebanyak empat kali. Antara kandungan mesyuarat adalah adalah pembahagian tugas dan juga perkembangan tugas masing-masing. Semasa program dijalankan ketua AJK Dokumetasi telah membahagikan tugas antara kami bertiga. Kami ditugaskan mengambil gambar dan video sepanjang program.

AJK DOKUMENTASI

Page 4: Pembentangan nilai

OBJEKTIF•Mendedahkan para pelajar kepada strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisyen seterusnya lebih menyeronokkan.

•Memberi peluang kepada para pelajar membina kemahiran interpersonal dan komunikasi melalui aktiviti yang dianjurkan bersama.

•Melatih mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia khususnya dalam berorganisasi dan berinteraksi dengan para peserta.

•Memupuk nilai-nilai perpaduan dan sifat muhibah dalam kalangan pelajar serta mengeratkan hubungan antara mahasiswa.

Page 5: Pembentangan nilai

PENERAPAN DAN PENAMBAHBAIKKAN KEMAHIRAN, NILAI MURNI, DAN PENGAJARAN

Menjadikan diri lebih bersikap professional dalam mengendalikan program walaupun hanya sebagai seorang AJK dan bukannya memegang jawatan dalam barisan MajlisTertinggi.Dapat menunjukkan etika dan nilai sebagai seorang mahasiswi UKM di hadapan para peserta.Dapat mematuhi setiap arahan yang diberikan oleh ketua program dan dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan baik.Dapat menguruskan dan membahagikan masa dengan baik untuk akademik dan program.Dapat menunjukkan etika sebagai seorang AJK program dengan menghadiri mesyuarat pada waktu yang telah ditetapkanDapat memberi motivas idan input yang bermanfaat kepada peserta program.

Page 6: Pembentangan nilai

GAMBAR

KETIKA

MESYUARAT

Page 7: Pembentangan nilai
Page 8: Pembentangan nilai

GAMBAR

KETIKA

MELAKUKAN

PERSIAPAN

Page 9: Pembentangan nilai
Page 10: Pembentangan nilai

GAMBAR SENAMROBIK

BERSAMA PARA PESERTA (SELEPAS

PENDAFTARAN)

Page 11: Pembentangan nilai
Page 12: Pembentangan nilai

GAMBAR KETIKA

ICE -BREAKING

Page 13: Pembentangan nilai
Page 14: Pembentangan nilai

GAMBAR KETIKA

AKTIVITI BERLANGSUNG (AKTIVITI 1)

Page 15: Pembentangan nilai
Page 16: Pembentangan nilai

GAMBAR KETIKA

AKTIVITI BERLANGSUNG (AKTIVITI 2)

Page 17: Pembentangan nilai
Page 18: Pembentangan nilai

GAMBAR KETIKA

AKTIVITI BERLANGSUNG (AKTIVITI 3)

Page 19: Pembentangan nilai
Page 20: Pembentangan nilai

KESIMPULANKesimpulannya, program ini banyak memberi manfaat kepada saya. Saya dapat mempelajari banyak pengalaman baru serta dapat mempraktikkan kemahiran nilai, sikap, etika dan profesionalisme. Kemahiran nilai, sikap, etika dan profesionalisme amatlah penting untuk kita mengamalkannya pada masa akan datang. Hal ini demikian kerana sekirannya kemahiran ini tidak diterap dalam hati seseorang, maka program ini hanyalah menjadi sesuatu yang sia-sia. Sudah jelas lagi nyata, kemahiran nilai, sikap, etika dan profesionalisme penting untuk menghasilkan sesuatu yang lebih menarik dan berjaya serta melancarkan program.

Page 21: Pembentangan nilai

PENUTUP

Secara keseluruhannya, program ini berjalan dengan jayanya serta mencapai matlamat dan objektif yang telah digariskan dan juga mampu memberi sumbangan yang bernilai kepada para peserta. Antaranya dapat mengeratkan hubungan dengan sesame pelajar, berkenalan dan seterusnya menambahkan soft skill kepada mahasiswa. Di ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak.

Sekian, terima kasih.