Projecte d'ensenyament de la llengua

  • Published on
    02-Aug-2015

  • View
    159

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1. PROJECTE DENSENYAMENT DE LALLENGUADACOLLIDAMitjanant ls de les TICCarla Caete, Helena Genesc, Anna Lacoma, AlbertRomero 2. EL NOSTRE CAS:Una ONG situada al barri del Raval ha comenat a dissenyar projecte formatiu adreat a grups dimmigrants adults (homes i dones dentre 18 i 45 anys), que es troben en aquesta situaci. La majoria disposen duna formaci bsica obtinguda en el seu pas dorigen, per no disposen en general de competncies per a utilitzar les TIC en lentorn social i laboral. Seguint el model daltres organitzacions, la ONG vol aprofitar les TIC per a formar als immigrants, aconseguint aix un doble objectiu: aprenentatge de la llengua dacollida i alfabetitzaci digital (desenvolupament de competncies per a ls de les TIC). 3. MANCANCES OBJECTIUSCOM HOOBSERVADES FAREM?Ensenyar la llenguaOferim cursos de catal i castello llenges dacollidai de normalitzaci lingstica,Desconeixement deaprendrem la llengua de manerala llengua o(catal i castell)digital i on-line.llenges dacollida.Conscienciar les personesOferim formaci parallela a laDesconeixement osobre la seva participaci llengua sobre costums, tradicions,falta de situaci en contextactiva en la societatactual i marc laboral.el context socialCatalana. Aules dotades amb ordinadorsPoc domini de lesper a tots i totes i TIC que ensTIC i de competncies Alfabetitzaci digital i s Permetran realitzar lesdigitalsde les TIC per a aprendreclasses de llengua i dinclusila llengua i per a crear socialFalta de motivacientorns virtualsdegut a situacionsaprenentatge. Ampli horari de classes,precries (podriarepartides en sessions al llarg deafectar la participaci i Oferir cursos intensiustota la setmana.lassistncia)amb els horaris flexibles igratuts.Poc integrats a la ensenyant als i les alumnessocietat. Potenciar la inclusi social creant Frums multiculturalsa travs de lesTIC apropant les diferents cultures 4. MODALITAT FORMATIVA:Hem triat la modalitat formativa mixta perquconsiderem que en lmbit no formal de les ONG i el perfil dedestinataris del curs daprenentatge de la llengua dacollida nocombinarien amb cap de les altres dues modalitats:- La presencial la descartem perqu no podem disposar dunhorari fix de classes ja que elsdestinataris sn de diverses edats i tenen diferents horaris inecessitats. - La formaci exclusivament virtual tamb la descartem ja quesha de contemplar el risc de que no tots disposin dordinadors ode connexi a internet.Aix doncs, creiem que la modalitat formativa mixta s la msadequada als nostres destinataris/usuaris. A ms a ms, hem detenir en compte que leducador, el guia del curs, serprobablement un voluntari, aix li permetr administrar-se milloren temps i espai. 5. ENFOCAMENT TERIC: CONNECTIVISMEEl connectivisme permet que la modalitat formativa mixta es puguidesenvolupar cmodament i efectivament, a ms, apostant per lesconnexions entre persones que intercanvien tot tipus dinformaci,legitima la concepci que la immigraci s diversitat, i la diversitat scultura. Hem de tenir en compte que tractant amb persones que venen dellocs tan diferents i de cultures tan distintes, la ONG ha de tenir com apuntal permetre i fomentar aquesta diversitat, i que finalment, nonoms hagi estat laprenentatge de la llengua dacollida sin uncompartir experincies, maneres de pensar, dentendre, denfortir laxarxa que creementre tots.Amb la nostra proposta formativa, posarem a la prctica la modalitatformativa (mixta) i lenfocament teric (connectivisme), proposant uncurs semipresencial daula oberta, que combina lassistncia a classeamb lautoformaci de laprenent en base materials especfics desuport. 6. LA NOSTRA PROPOSTA Continguts:FORMATIVA:CURS SEMIPRESENCIAL "AULA- Vocabulari bsic, lxic, gramtica, sintaxi,OBERTA" DE CATAL / CASTELL ortografia, fontica. -Tradicions i costums.Objectius generals: La durada del curs s de 40-45 hores: Donar a conixer la societatcatalana a les persones nouvingudes permet adaptar loferta formativa a la demandai generar processos t una durada de 3-4 mesos i comporten unaperqu se sentin implicades i en dedicaci setmanal de 3 a 4 horesvulguin formar part activa.lectives. Proporcionar les eines informativesi formatives necessries perqutinguin lesmaterials especfics de suport:mateixes oportunitats i obligacions - Llengua.cat s un espai virtual daprenentatgeque la resta de la poblaci en laccs (EVA), creat per la ONG, on hi ha penjatsals serveisdiferents materials didctics per aprendre lapblics. llengua i les costums. Promoure la participaci de lespersones immigrants mateixes i de lasocietat engeneral en els processos dacollida. 7. PAPER DE LA TECNOLOGIA S DE LES TICSempre hem de tenir present els recursos i El paper que desenvolupen les tecnologiesdisponibilitat de les institucions educativesde la informaci i la comunicaciAmpliaciper tenir una entitat educativa tecnolgicadel mn fsic: mostrar processos idiferent. Cada entitat t la responsabilitat fenmens de forma ms claradelaborar el seu propi mtode per a laCreaci de sistemes complexosdifusi de la informaci que es volenmanipulablesimpartir a les classes. Creiem que "el Motivaci per laprenentatgecontingut deu adaptar-se al medi i no al Adaptaci al canvirevs" Procs daprenentatge flexible,verstil Basat en problemes realss per aix que el paper principal que comunicacitindr la tecnologia dins la nostra proposta Activitat/Participaciformativa ser:Col laboraci suport cognitiu- facilitar la comunicaci entre participants- (Auto)conscincia delparticipants/participants-docents. procsdaprenentatge, aprendre a- transmetre coneixements, ja que ser a aprendretravs della que es realitzaran la majoriade les tasques de laprenentatge. 8. EINES I ENTORNSJa que el curs s de 40h i noms 20h son presencials, la resta de feines shande realitzar virtualment, a travs dinternet, per aquest motiu, lONG ha creatun espai virtual daprenentatge anomenat Llengua.cat, on es penjaran elsexercicis que els usuaris del curs hauran de realitzar setmanalment i penjarall mateix.Tamb hi haur diferents carpetes amb arxius i material de suport idacompanyament per a realitzar les activitats.Xat: A LEVA hi haur un xat obert on shi trobaran tots els usuaris, es potcomentar qualsevol cosa relacionada amb les tasques.Frum: Per a consultes, per compartir informaci i dubtes amb els companys iamb el docent, etc, a lEVA hi haur un frum obert on tothom hi tindr accs.La pissarra digital: Utilitzada pel docent del curs a les classespresencials, sobretot per a introduir i millorar ls i el servei de les TIC.Els ordinadors de lAula Oberta: Per a tots aquells que necessitin mssuport, ms material, etc. 9. EINA 2.0LSlideShare s una eina del web 2.0 basada en el servei dallotjament de diapositives,les presentacions de diapositives cobertes es poden veure directament i en dispositiusporttils o integrats en altres llocs.Llanada el 4 doctubre de 2006 el lloc web va ser originalment destinat a ser utilitzatper les empreses per compartir diapositives entre els empleats amb ms facilitat, persha expandit des de llavors per convertir-se tamb en un gran nombre de diapositivesque es carreguen noms per entretenir.Dins la nostra proposta formativa, vincularem lslideshare a la tasca final dedicada arevisar el curs de catal:En petits grups &gt; presentaci amb leina web 2.0 on apareguin:- les sensacions del principi del curs.- el progrs personal o la millora que ha fet cadasc.- all que ms els ha agradat aprendre.-una revisi del contingut del curs i de les activitats. (qu est b i qu cal millorar)Creiem que s una bona eina que permet treballar amb programes de windows (word,ppt, pdf) al mateix temps que treballes amb una eina 2.0 que permet compartir, pujar ipublicar treballs, presentacionsque desprs tots podrem consultar. 10. CONCLUSIONS-repte a nivell personal: la creaci dun projecte formatiu amb un context real i proper.- projecte complet i global que havia de condensar tots els elements apresos sobre eldisseny de propostes formatives aix com una diagnosi del entorn per poder elaborar-lo.-posar en prctica i aplicar els coneixements impartits durant el curs en aquestaassignatura aconseguint aix, fer un aprenentatge significatiu.-dificultats:. Adaptar-nos a Wikispaces ja que s una eina nova que no havem utilitzat niconeixem cap dels membres del grup (que per altra banda, ens ha perms conixer-la i poder dir a dia davui que sabem usar-la).. Coordinar-nos virtualment degut a lasincronicitat del treball . s el primer cop quesens en planteja un treball daquest tipus i aix ha afectat a la participaci per igualde tots els membres i a la organitzaci del treball.</p>