Quadern sons directes_Lletra lligada

 • View
  142

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lectoescriptura a partir de la paraula, lletra lligada

Text of Quadern sons directes_Lletra lligada

 • 1. LELABORACI DAQUESTS QUADERNS NEIX DE LA NECESSITAT DOMPLIR UN BUIT DE MATERIAL DIDCTIC QUE NO ES TROBA AL MERCAT. PER REALITZAR EL PAS DESCRIPTURA SIL.LBICA A ESCRIPTURA ALFABTICA, HI HA MOLT DALUMNES QUE PER DIVERSOS MOTIUS TARDEN MS QUE EL SEU GRUP CLASSE DE REFERNCIA (DIFICULTATS DATENCI I CONCENTRACI, LATERALITAT CREUADA, POCA HABILITAT FONOLGICA, MEMRIA POC ENTRENADA ETC.). TOTS AQUESTS NINS I NINES TENEN EN COM UN BAIX NIVELL DESTRATGIES DAPRENENTATGE. EL PRIMER QUADERN PRETEN QUE LALUMNE APRENGUI A LLEGIR I A ESCRIURE 21 PARAULES I TOTES LES SL.LABES DIRECTES IMPLICADES. LA IDEA S QUE A PARTIR DAQUESTES 21 PARAULES TENGUIN UNA BASE PER GENERALIZAR LAPRENENTATGE DE LA LECTOESCRIPTURA. ES TRACTA DONCS DE CONFECCIONAR UNA SRIE DACTIVITATS QUE OBLIGUIN AL NIN/A A POSAR EN PRCTICA LES ESTRATGIES QUE DE FORMA NATURAL FAN ALTRES NINS O QUE DEIXANT PASSAR MOLT TEMPS FARIEN ELLS. PER QU LELECCI DAQUESTES 21 PARAULES? A-TREBALLEN FONEMES QUE EN PRINCIPI SN DE DIFCIL CONFUSI CARA A LA LECTURA I ESCRIPTURA. SHAN EVITAT CONFUSIONS FONTIQUES
 • 2. DEL TIPUS (G//LL, C/QU, B/V) AIX COM LES LLETRES QUE TRADICIONALMENT SN DE MS DIFCIL ASSIMILACI (NY, X, J, H...). SEMPRE TENIM EN COMPTE QUE AQUESTS SONS I LLETRES SE TREBALLEN DINS ELS ALTRES MATERIALS I ACTIVITATS AMB QUE ELS NINS/NINES FAN FEINA. B-PERMETEN APRENDRE LA TCNICA DE LA LECTURA I LESCRIPTURA, A PARTIR DE LA COMPRENSI, JA QUE SN PARAULES MOLT FCILMENT ASSIMILABLES AL LLENGUATGE DEL NIN/NINA, FINS I TOT PELS NINS CASTELLANO-PARLANTS I/O ELS QUE TENEN DIFICULTATS LOGOPDIQUES. NOMS SHAN TRIAT PARAULES AMB SONS DIRECTES. C-CONVERTEIXEN LA MEMRIA (DE GRAFIES, DE SO) EN UN ALIAT I NO EN UN INCONVENIENT, A LHORA DEVOCAR LA RELACI ENTRE SO I GRAFIA, DEGUT AL NOMBRE REDUT DE PARAULES. D-ES TREBALLEN UN GRUP DE SONS DIRECTES SUFICIENTMENT VARIATS COM PERQU EL NIN/NINA PRACTIQUI I APRENGUI LA MECNICA (TCNICA) DE LECTOESCRIPTURA: VOCALS I LES SEGENTS CONSONANTS: B, C /K/, D, F, L, LL, M, N, P, R, S, T. ESTRUCTURA DE LES FITXES: LES FITXES ESTN PRESENTADES DE FORMA QUE CADA PARAULA SE PUGUI TREBALLAR DES DE LES DUES VIES DACCS AL SIGNIFICAT, LA VIA FONTICA I LA VIA LXICA (VISUAL).
 • 3. ES TREBALLA CADA PARAULA DE FORMA COMPLETA, TAN DES DEL PUNT DE VISTA LINGSTIC (LLETRA, SL.LABA, PARAULA) COM DES DE LES ESTRATGIES DAPRENENTATGE BSIQUES, IMPLICADES EN EL PROCS LECTOESCRIPTOR. ES RECORREN TOTS ELS PROCEDIMENTS QUE HA DE FER UN NIN/A PER PASSAR DE SER SIL.LBIC A ALFABTIC. ESTRATGIES I PROCEDIMENTS QUE ES TREBALLEN: -ELS NINS/ES SIL.LBICS, EN UN ALT TANT PER CENT, ESCRIUEN LA PRIMERA VOCAL DE LES SL.LABES I OBLIDEN LA CONSONANT, QUE NO SONA DUNA FORMA TAN CLARA. (FITXA QUE ASSOCIA DIBUIX I INICIAL DE PARAULA). -A MOLTS DE NINS/ES ELS COSTA MOLT ESFOR EVOCAR LA GRAFIA DE CADA SO CONSONNTIC. ALTRES TENEN DIFICULTATS EN ALLAR I ORDENAR ELS SONS (FONEMES). -ALGUNS NINS TENEN POCA MEMRIA VISUAL (LXICA), TANT PER A LES GRAFIES COM PER A LA SEQENCIACI DE LES LLETRES. (FITXES DE COMPLETAR PARAULES AMB VOCALS I FITXES SIMILARS AMB CONSONANTS). -LA MAJORIA DE NINS I NINES TENEN DIFICULTAT EN SEQENCIAR (ORDENAR) LLETRES I FONEMES. DE FET AL PRINCIPI DEL PROCS LECTOESCRIPTOR ES DONEN MOLTES ERRADES QUE EN NINS/ES MS GRANS
 • 4. SE CONSIDEREN UN POSSIBLE INDICI DE DISLXIA. (FITXES DE LLETRES DESORDENADES). -UN DELS PROCESSOS NATURALS DE LAPRENENTAGE DE LA LECTOESCRIPTURA, S LA GENERALITZACI DE LA COARTICULACI ENTRE UNA CONSONANT I LES VOCALS. S A DIR, GENERALITZAR ELS SONS DIRECTES, APRENEN QUE UNA P I UNA A FAN PA, UNA P I UNA E FAN PE, ETC., TAN DES DEL PUNT DE VISTA FONOLGIC COM LXIC. (FITXES QUE TREBALLEN ESPECFICAMENT LES SL.LABES). -ALGUNS NINS TENEN DIFICULTAT EN MEMORITZAR LA IMATGE DE LA PARAULA ESCRITA. PER ALTRA BANDA, COM ESTAN LES LLETRES JUNTES, HAN DE TREBALLAR TAMB LA IMATGE FONOLGICA DE LA PARAULA I LLEGIR PORMENORITZADAMENT (LLETRA A LLETRA) CADA PARAULA. (FITXES DE PARAULES JUNTES I FITXES DE SOPA DE LLETRES). -EL FINAL DEL PROCS S LA GENERALITZACI, PER AIX SHAN INCLS ALGUNES PARAULES QUE NO ES TREBALLEN ESPECFICAMENT, LLETRA A LLETRA O SL.LABA A SL.LABA. (FITXES DE DICTAT MUT I FITXES DE DIBUIXAR LA PARAULA). INSTRUCCIONS PER EMPRAR EL QUADERN: -ES POT EMPRAR EL QUADERN DONANT AJUDES FONTIQUES I/O PISTES VISUALS AL NIN DES DEL PRINCIPI O ES POT PLANTEJAR QUE HO FACI TOT SOL (DEPN DE LAUTONOMIA DE LINFANT). PER SI EL FA TOT SOL, DESPRS HA DEXPLICAR QUE I COM
 • 5. HA FET CADA FITXA, DE FORMA QUE TORNI A LLEGIR TOTES LES LLETRES, PARAULES I SL.LABES, ERRADES INCLOSES. ELL/A MATEIX HA DARRIBAR A LA CONCLUSI QUE SHA ERRAT I AUTOCORREGIR-SE EN CAS QUE SIGUI NECESSARI. S INTERESSANT APROFITAR LA PART DE DARRERA DE CADA FULL PER FER DICTATS DE LLETRES, SL.LABES I PARAULES, ACLARINT FEINES DE LES FITXES MS DIFICULTOSES PER LINFANT. TAMB ES PODEN FER ACTIVITATS DE CONSCINCIA FONOLGICA. EXEMPLE: EL PROFESSOR ESCRIU SL.LABES DIFERENTS DE FORMA ALEATRIA. DEMANA AL NIN... FO QUINES LLETRES SN? SI CONTESTA B SE LI INDICA: CERCA FO I ENCERCLA. DESPRS, ES POT FER LACTIVITAT DE LECTURA. EL PROFESSOR DEMANA...QUINES LLETRES SN? (ASSENYALANT UNA SL.LABA). EL NIN CONTESTA: UNA R I UNA U. QU FAN UNA R I UNA U?... AQUESTES ACTIVITATS DE LECTURA I ESCRIPTURA DE SL.LABES PODEN SERVIR PER VALORAR EL GRAU DE GENERALITZACI QUE VA ASSOLINT LALUMNE.
 • 6. m r c b
 • 7. f t s n
 • 8. r p ll f
 • 9. l m p b
 • 10. gni pa so ca fo na bo ta ___________ ___________ ___________ ___________
 • 11. ca ra bo pa ma sa pe ca ___________ ___________ ___________ ___________
 • 12. lu u llu to fo pa da na ___________ ___________ ___________ ___________
 • 13. ra pa ro to mo da pi ta ___________ ___________ ___________ ___________
 • 14. tau t ni l so n di la ___________ ___________ ___________ ___________
 • 15. a e i o u r_t_ p_r_ c_s_ n_n_ m_t_ f_c_
 • 16. a e i o u s_p_ d__ s_l t__l_ b_c_ n_n
 • 17. a e i o u d_t b_t_ l_p_ m_p_ p_p_ r_d_ dfcbcmtcsft
 • 18. _o_o _a_a _o_o _au _o_a _o_a
 • 19. b t m p ll n l p d t n n _i_ _u_a _o_a _i_ _u_a _a_a
 • 20. ll p s p r t l s p r t r d _o_a _a_a _au_a _o_a _e_a _a_i_
 • 21. scaa ooft bcoa pmaa
 • 22. itd aart aocf aobt
 • 23. los otmo rdoa oasp
 • 24. mapa rata bota foto
 • 25. foca pipa roda moto
 • 26. llu