Terjemah melayu surah yaseen

 • View
  173

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Terjemah melayu surah yaseen

 • Surah Yaseen 36

  !

  "! &% ' () *

  Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 • #$

  36:1 Yaseen.

  % & *( )' -

  . 0

  .-,+ /320 %& 654 9/ 78 @ ? S a

  M b0 4& " Qy [ i < Q 5 @S k 65 B V ] "! I [ 3( @ * m

  n 56u4 [ i Kw [ ) 5 dS @k

  n3 @W o .

  35 J @k!_ @k + i n3 @ .

  36:23 Patutkah aku menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah? (Sudah tentu tidak patut, kerana) jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, dan

  mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku.

 • * q Us

  a v &1 g ?2

  " I J HK > A B ( 5 QR ) o "!k F_!5 J @ m @k O5 g 6 @ m y . [ QA wJ @W @R2

  J

  PO2 V w>5

 • l } ? BC VP D M S

  U LM lz 0?

  LM i. 2 U

  ! M ?d{ S

  e M?1& 0

  K s c 3 de J 2 *k n3 @ /9 4 V (

  k ) P @

  + @ 5A B V "! m c i )o Af > @ m @Sh n * 2 A g[) n3 @ 4 w

  y 2 *k /9 .

  36:28 Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia (mati) sebarang pasukan tentera dari langit (untuk membinasakan mereka), dan

  tidak perlu Kami menurunkannya.

 • a b

  M ( ' & 0(& l M? * \ MX

  0*l) o Af 4 @ m @C \Q "!

 • gV Q Z S M M $ }M ?

  . BC D ! M$a b V* M

  &)0 ! >

  6 g A J H @S dS @k w * > 4 r 4 @S )

  A B4 @C VA % &% Ok N_!)! PO2

  o Af 3 de n3 @

  @ Af J o } * ~

  &% 2[n

  { A 7Sh 4 * ~ y i]2

  . 36:30 Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba (yang mengingkari kebenaran)! Tidak datang kepada mereka seorang Rasul melainkan mereka mengejek-ejek dan memperolok-

  olokkannya.

 • *0 F!

  U

  Z

  :

  0( ! - .

  W M n S

  S

  U Z a

  b)V |

  & F! +k2 } [ 65 q VI @ %& o Af Qy i3 @

  9/ Q\ +k2

  +k2 Af o @ J @ m

  Z + @ m Q\ +k2 ,@

  n3 @

  o Af 3 de "! KR ( S vA Bk n * 2

  /9 3 de ,@ J ).

  36:31 Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak

  kembali lagi kepada mereka (bahkan kembali kepada Kami, untuk menerima balasan).

 • 0(& ! & M S l

  U & M {I ( 0

  ~ + A g dS v z J lS W J @ k 4_! c n ~U w [ 5 n3 @ 4 5 4

  4| B 9/ F . KR ( A S vA Bk n * 2 ).

  36:32 Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan Kami, semuanya dibawa hadir (untuk menerima balasan).

 • 6 Q ap Z

  U *$ M 0 M _ Mz ? ! MM 0 S S &)V

  WM $ S

  o Af n * 2 P6 q @R 4 J4 ( h 9/ I 4 )

  k /9 [ QR 32i 9/ @W

  34 iO

 • M S{ MX M& S

  3{ I0|&:M MX

  M 0 Sx

  0

  }V

  ( . 4 *C + /9 [ J . /9 4

  M 3

  )M

 • 1 ?2 &M V * F MX

  + i R ( le

  z @ 4 >

 • s 0 6 gM #' n >

  3 s

  a 0 v M ?S S

  U & !

  &

  ? s M N0 9

  .

  V A 3 @ A g @ @k w [ > & 9/ 3 de ( J4 @ m

  + V 4 ) @ @S| C @ d @ ~ k /9 x4

 • V F0 g ! 0 LMM
 • 7 I{ |& l . p !

  &O i .

  L * * MX ! :QM& a

  (& 0 l nV ?S "

  5 J ~ k Q\ I [ ) ' (

  i Q @R ] I4 ) c V I c 4

  V "!

 • > & Q a p 0 O i& . j

  W l #& .

  U BC 0 D M

  W & ?S j W ( #

  4 V< Qy 5 i3 @ 3 @ I [ 5F V A.

  g Qy i A q

  4S v @ V

 • a { )v V BC F0 }3

  . P

  A q