Tutoria batxillerat

 • View
  137

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Tutoria batxillerat

 • BATXILLERAT

  Tutoria curs 2014-15

 • ndex

  Sobre la pgina web de lInfanta Sobre els estudis de batxillerat. Sobre les normes del centre. Sobre el calendari dactivitats i avaluacions. Sobre el viatge de final detapa. Sobre la tutoria. Sobre les PAU.

 • Pgina web http://www.iesinfanta.org/postnuke/html/

 • Estudis Informaci sobre el Batxillerat (Edu365)

 • Batxillerat T

  tol d

  e Ba

  txill

  erat

  Estudis Universitaris amb superaci de les Proves dAccs a la Universitat (PAU)

  Cicles formatius de Grau Superior Cicles formatius artstics de grau superior

  (amb la superaci prvia de la prova corresponent)

  Mn laboral

 • Modalitats del batxillerat

  Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat. La

  modalitat que es tri el primer any es mantindr, en principi, durant els dos

  cursos del cicle:

  Arts Cincies i tecnologia Humanitats i cincies socials

 • Estructura del batxillerat

  Els estudis de batxillerat s'estructuren en dos cursos acadmics: Part comuna:

  matries comunes i tutoria. Part diversificada:

  matries prpies de la modalitat escollida, matries optatives treball de recerca.

  L'alumnat fa 30 hores lectives setmanals en cada curs

 • Horari del batxillerat

 • 2n batxillerat: modalitats

 • Nocturn Horari:

  es realitzaran 5 classes diries (de dilluns a divendres) de 50 minuts en una franja horria de: 17,45 de la tarda a les 22,15 del vespre, esbarjo de 20 minuts (de l9,25 a 19,45) Algunes matries podran impartir-se de 16:55 a 17:45 dimecres o divendres.

  Organitzaci del batxillerat en rgim nocturn Les matries de batxillerat sorganitzaran en tres blocs que lalumnat

  cursar al llarg de tres cursos. Lalumnat haur de matricular-se dun bloc complet o, en el cas dhaver

  cursat els tres blocs, de les matries soltes que li restin. A nocturn es suprimeix del currculum la matria comuna Educaci fsica.

  El Treball de recerca i la Tutoria es fa fora de lhorari de lalumnat. Loptativa dEstada a lempresa sobt presentant una memria

  acompanyada dun contracte laboral dun mnim de 280 hores.

 • Les normes a lInfanta

  Assistncia, puntualitat, convivncia

 • Carta de comproms educatiu

  CARTA DE COMPROMS EDUCATIU

 • Normes

  Horari marc: 8:00h -14:30h dilluns, dijous i divendres. 8:00h 13:30h i 15:00h 18:00 dimarts 8:00h 12:30h dimecres (excepte els dies de treball de recerca:

  13:30h)

 • Batxillerat 2K

 • Normes Assistncia

  Control primeres hores mat, tarda i desprs del pati (avs per correu electrnic o SMS)

  Resta dhores: control del professorat ClicEdu. 15 hores no justificades, es fa el primer apercebiment a la famlia. 25 hores: segon apercebiment. 35 hores sense justificar: falta molt greu: possible incoaci dexpedient

  disciplinari, que pot com portar la prdua descolaritat al centre (el que suposa la prdua de reserva de plaa per al curs segent.) s possible gestionar la baixa del centre per evitar la prdua descolaritat.

  Quan un alumne ha faltat justificadament ha de presentar el justificant al professor/a corresponent.

 • Normes Puntualitat

  Els alumnes que arribin tard resten retinguts pel professorat de gurdia i sn registrats en un llistat.

  Absncies del professorat

  Lalumnat de batxillerat podr sortir al carrer, en cas dabsncia del professorat, prvia conformitat del professorat de gurdia.

 • Convivncia

  Respecte. Als membres de la comunitat educativa. A les normes del centre. A les installacions i el material escolar.

  Prohibici durant les hores de classe de portar engegats mbils, walkmans, etc... Llevat que el professorat ho autoritzi. Es permet noms al vestbul dentrada, al pati i al bar en hores

  desbarjo i menjador.

  Prohibici de fumar en tot linstitut.

 • Normes: drets de lalumnat (vaga)

  En casos de faltes dassistncia per raons de vaga cal: 1. Votar la proposta de vaga a classe. 2. Comunicar a la direcci els motius de la vaga i els

  resultats de les votacions amb una antelaci de, com a mnim, 24 hores.

  3. Es comunicar a les famlies a travs duna butlleta que haur de ser lliurada a prefectura destudis abans de linici de la vaga.

  4. Es considera falta lleu no lliurar la comunicaci a les famlies i/o no retornar-la a prefectura destudis.

 • Viatge a Itlia

  Abans de setmana santa

 • Viatge final detapa

  Entre el 20 i el 26 de mar (abans de la setmana santa) es dur a terme el viatge de segon de batxillerat a Itlia.

  Els pares/mares/tutors hauran d'assumir per escrit la participaci dels seus fills/es al viatge, abans del 31 d'octubre. El coordinador d'activitats concretar amb les famlies de l'alumnat, per escrit o b en una reuni, els objectius, programa cultural, preu i destinacions del viatge, abans del dia 30 de novembre.

  La paga i senyal del viatge s'haur de fer efectiva abans de la fi del primer trimestre.

  Abans de la realitzaci del viatge es far una reuni amb el coordinador, el responsable de lagncia de viatges i el professorat acompanyant.

 • Calendari global

  Informacions generals

 • Informacions del curs Festes de lliure disposici

  3 de novembre, 16 de febrer i 22 de maig Avaluacions i notes

  Primera avaluaci: del 15 de setembre al 5 de desembre. Preavaluaci: a partir del 27 doctubre (sense butlletins de notes). A partir del 9 de desembre juntes davaluaci: butllet de notes el 23 de desembre.

  Segona avaluaci: del 9 de desembre al 10 de mar. Lliurament del treball de recerca: 17 de desembre. (pendent confirmaci) Exposici oral del treball de recerca: 21 de gener. A partir del 16 de mar, juntes davaluaci: butllet de notes el 27 de mar.

  Tercera avaluaci: del 13 de mar al 22 de maig. Assaig PAU: 8 i 9 dabril (20-26 de mar: viatge a Itlia) del 20 al 24 dabril: recuperaci dassignatures pendents de primer de batxillerat. del 18 al 21 de maig exmens finals de 2n de batxillerat. 26 de maig: festa de comiat de segon de batxillerat. 27 de maig, juntes davaluaci: butllet de notes 28 de maig. Possibles reclamacions i resoluci: 29 de maig.

  Avaluaci extraordinria Finals de juny. Lliurament de notes desprs de les avaluacions a finals de juny.

 • Criteris de les assignatures

  Informaci al web

 • Equip docent Comunes Angls: Marta Lzaro Catal: Xavier Bund/David Serra Castell: Carlos Alcal/Joaquim Parellada Histria dEspanya: Marta Perucho Histria de la filosofia: ngels Bald Modalitat Biologia: Fina Bruil Cincies de la Terra: Joan Ranea Dibuix tcnic: Joan Casals Fsica: Pau Jimnez Matemtiques: Ana Fernndez Qumica: Javier Gonzlez Tecnologia industrial: Manuel Bermdez

 • Orientaci acadmica

  Al llarg del segon trimestre es duen a terme xerrades informatives per a futurs estudis universitaris o de cicles formatius, a crrec de 4 universitats i de la visita de 5 exalumnes del centre.

  Es visiten les universitats (UAB/UB/UPC). Sinforma els alumnes de la preinscripci de les PAU i

  preuniversitria.

 • LES PAU

  Accs a la Universitat

 • Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a laccs als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments dadmissi en les universitats pbliques espanyoles.

  Matries modalitat 2n batxillerat Branques de coneixement Anlisi musical II. Anatomia aplicada. Arts escniques. Cultura audiovisual. Dibuix artstic II. Dibuix tcnic II. Disseny. Geografia .Grec II. Histria de la msica i de la dansa. Histria de lart. Llat II. Llenguatge i prctica musical. Literatura universal. Tcniques dexpressi graficoplstica. Volum. Arts i Humanitats. Economia de lempresa. Geografia. Llat II. Literatura universal. Matemtiques aplicades a les cincies socials II. Cincies socials i jurdiques. Biologia. Cincies de la terra i mediambientals. Fsica. Matemtiques II. Qumica. Cincies. Biologia. Cincies de la terra i mediambientals. Fsica. Matemtiques II. Qumica. Cincies de la salut. Cincies de la terra i mediambientals. Dibuix tcnic II. Electrotcnia. Fsica. Matemtiques II. Qumica. Tecnologia industrial II. Enginyeria i Arquitectura.

 • PAU

  Qualificaci mitjana del batxillerat (QMB) - 60%

  Qualificaci nota daccs PAU (QFG) 40% (mitjana superior o igual a 4)

  Nota daccs: (FG) Fase general

  (comunes + 1 modalitat)

  Les qualificacions de les matries (M1, M2) de la fase especfica es ponderen segons el coeficient de ponderaci (a,b) que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matries hauran d'estar vinculades a la branca de coneixement en qu s'inscriu el ttol de grau al qual es vol accedir.

  Fase especfica (FE) (mxim 3 matries de

  modalitat i puntuen les 2 ms altes)

  NA= FG + FE (a*M1 + b*M2) NA entre 5 i 14

  Nota dadmisi (NA)

 • Accs a la Universitat

  Ponderacions: Taules de ponderaci

  Quadre de ponderacions de 2015 [PDF, 106,59 KB ] Ponderacions aprovades i publicades el mes de mar de 2013.

  Quadre de ponderacions 2016 [PDF, 101,97 KB ] Ponderacions publicades el mes de febrer de 2014.

 • Exemple de ponderaci (I)

 • Exemple de ponderaci (II)

 • Entrevistes tutoria

  filoinfanta@gmail.com

 • Horari dentrevistes i gesti de tutoria

  Dimarts de 18:00h19:00h Dijous de 10:00h- 11:00h Divendres de 11:30h-12:30h (gesti)

 • MOLTES GRCIES

  BATXILLERATndexPgina webEstudisBatxilleratModalitats del ba