Osiloskop (Oscilloscope) Kullanımı

 • View
  778

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Osiloskop (Oscilloscope) Kullanımı

 • OSLOSKOP

  EEE Document

  1

  2

  Osiloskop

  Osiloskop, gerilim uygulayarak alan bir cihazdr. Ik izinin sapma miktar saptrc levhalara uygulanan gerilimle doru orantldr.

  Eer oscnin sapma hassasiyeti biliniyorsa, osc hem doru hem de alternatif gerilimleri lmek iin voltmetre olarak kullanlr.

  Osc ile alternatif gerilim llmesinde AC voltmetreden daha iyi sonu alnr.

  Bir tek sakncas var oda sapma hassasiyetinin kalibrasyonudur.

  Eer kalibrasyon dikkatle yaplrsa voltmetreden daha iyi sonu alnr.

  eeedocument.com

 • 3

  Osiloskop

  4

  Osiloskop

 • 5

  Osiloskop

  AVANTAJLARI Giri empedans ok yksektir. ok geni frekans bandndaki gerilimleri ayn

  hassasiyetle ler. Dalga ekli ne olursa olsun gerilim deerini gsterir. llecek gerilimin max deerini gsterir. AC

  voltmetreler ise etkin deeri gsterir. Eer sinyal siniozidal ise voltmetreden max deer hesaplanabilir.Eer sinyal siniozidal deilse llemez.

  6

  Osiloskop

  Dezavantajlar yi bir kalibrasyon gerektirir. Okuma hatas oluur

 • 7

  Osiloskop

  8

  Osiloskop

  Bir osiloskop ile; aretin zamann ve gerilim deerini leriz. aretin salnm frekansn hesaplayabiliriz. aretin ne kadarnn DC, ne kadarnn AC olduunu

  leriz. aretin dalga eklini ve bozulma olup olmadn tespit

  ederiz.

 • 9

  10

  Osiloskop kullanm klavuzu

  Osiloskop devreye daima paralel balanr. ok yksek giri direnci nedeniyle seri balanmas halinde lm yaplmak istenen devreden akm akmasn engelleyecektir.

 • 11

  Osiloskop kullanm klavuzu

  Dikey(Y) ekseni gerilimi, Yatay(X) ekseni zaman, Parlaklk(Z) ekseni olarak temsil edilir.

  12

 • 13

  Osiloskop kullanm klavuzu

  14

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  Ama-Kapama anahtar (Power ON_OFF) Osiloskobun almas iin beslemesinin almas

  gerekir. Basldnda osiloskoba besleme gerilimi uygulanr.

 • 15

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  PLOT Lamba (Plot lamb) Ama-kapama anahtarna baslp osiloskoba g

  uygulandnda yanar. Bu lambayla osiloskobun altn anlarz.

  16

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  Cal terminali: Osiloskopla doru lme yapabilmek iin kullanlan

  kalibrasyon terminalidir. Bu terminalle ayn zamanda lme problarnn ayar da

  yaplr. Bu terminalden Kalibrasyon amacyla 1KHz frekansa sahip

  1Vp-p deere sahip bir iaret alnr.

 • 17

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  Parlaklk kontrolu (INTENSTY/PULL SCALE ILLIUM CONTROL): Osiloskop ekrannn parlakln ayarlamada kullanlr. ki fonksiyona sahiptir. Dme kendinize doru

  ekildiinde ekran harici bir k kayna ile aydnlatlr.

  18

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  ODAKLAMA KONTROL (FOCUS KONTROL): Bu dme, ekrandaki grntnn odaklamasn salar.

 • 19

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  ASTGMANT KONTROL (ASTIG CONTROL) Ekranda mmkn olan en iyi grntnn elde

  edilmesi iin odaklama ile birlikte bu ayarnda bir tornavida kullanlarak yaplmas gerekir. Bu ayarlama ilemi sadece osilaskobun ilk kullanmnda yaplr. Her zaman yaplmaz.

  20

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  YATAY EM AYARI (TRACE ROTA CONTROL) Yatay izin, eiminin ayarlanmasnda kullanlr. zin eimi

  eitli etkenlerden (yerin manyetik etkisi gibi) dolay deiebilir. Bu yzden ekrann yatay ekseni ile izin tam paralel olmasnn salanmas iin tornavida ile ayarlanr.

 • 21

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  GND TERMNAL (GND TERMINAL) Osiloskop dier bir takm cihazlarla birlikte kullanldnda

  ortak topraklanmann ayarlanmas iin kullanlan bir giri terminaldir.

  22

  Fonksiyon tular ve ilevleri Y POZSYON KONTROL (Y POSITION CONTROL)

  Her kanal iin kendi ayar mevcuttur. Ekranda KANAL-1 (CH1)'de grlen dalga eklinin dikey konumunun ayar iin kullanlr.

  X-Y modunda ise, Y ekseni iin eksen pozisyonunun ayarlanmasnda kullanlr.

 • 23

  Fonksiyon tular ve ilevleri VOLT/KARE AYARI (VOLTS/DIV)

  KANAL-1'deki dikey eksen zayflatcs ile dikey eksenin duyarllnn ayarlanmasnda kullanlr.

  1, 2 ve 5'lik admlarla ayarlanabilir. Komtatr zerindeki kk bir potansiyometre ile yatay duyarlln kalibrasyonu yaplr.

  Pot'un konumu doru bir lme iin en solda (kapal) olmaldr. X-Y modunda ise Y ekseni iin bir zayflatc kontrol olarak grev yapar.

  24

  Volts/Div

 • 25

  Volts/Div

  26

  VOLT/DIV KONTROL Kanaln dey duyarllnn ince ayar iin kullanlr. X-Y

  modunda ise, X ekseni zayflatcs olarak grev yapar.

 • 27

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  ZAMAN/KARE AYARI (TIME/DIV) Tarama zamannn ayar iin kullanlr. Bu ayar 0.5s/DIV ile 0.2s/DIV arasnda 19 admda

  yaplabilir. VARIABLE CONTROL dmesi, CAL konumuna

  ayarlandnda tarama deerleri kalibre edilmi olur.

  28

  Time/div

 • 29

  Time/div

  30

  Time/div

 • 31

  Fonksiyon tular ve ilevleri TIME/DIV KONTROL

  Yatay eksen duyarllnn ince ayar iin kullanlr. TIME/DIV sahas iinde srekli deitirilebilir bir ayar mmkn

  klar. Bu dme, en sola (CAL konumuna) alndnda (kapatldnda) zayflatc kalibre edilmi olur.

  X-Y modunda, X ekseni iin ince ayar kontrol olarak grev yapar.

  32

  Fonksiyon tular ve ilevleri AC-GND-DC ANAHTARI (AC-GND-DC SWITCH)

  KANAL-1 ve 2 (CH1-CH2) giriine uygulanan sinyalin seimi iin kullanlr.

  adet ayr konuma Sahiptir. AC: Bu konumda; Giri sinyali kapasitif kuplajl olacan-dan DC

  bileenler atlacaktr. 1/1 prob ya da koaksiyel kablo kullanldn da, -3dB zayflatma noktas 10Hz veya daha aas olacaktr. 10/1 prob kullanldnda bu nokta 1Hz veya daha aas olacaktr.

  GND: Bu konumda; dikey ykselte girii topraklanr ve toprak potansiyeli kontrol edilebilir. Giriin topraa gre direnci 1M ohm olduundan giri sinyali topraklanmaz. Bu mod'da osilaskop iindeki ilgili bir devre GND-AC anahtarlama geilerinde oluacak ani deiimleri nler.

  DC: Bu konumda; giri sinyali direkt olarak girie uygulanr. Bu konumda, hem AC hem de DC sinyaller birlikte izlenir. Bu kontrol; X-Y modunda, Y ekseni girii olarak grev yapar.

 • 33

  Fonksiyon tular ve ilevleri AC-DC-GND ANAHTARI

  34

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  GR JAKI (INPUT JACK) Osiloskop kanal girileridir. KANAL-1 X-Y modunda ise X

  ekseni girii, KANAL-2 ise Y ekseni girii olarak kullanlr.

 • 35

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  BALANS KONTROL (BAL CONTROL) KANAL-1 veya KANAL-2 (CH1, CH2), balans

  kontrol iin kullanlr. Osiloskop' un retimi srasnda ayarlanmasna ramen oda scakln da eitli bozulmalar oluabilir. Bu durumda; bir tornavida kullanlarak bu ayar yaplmaldr.

  Ayar sonucunda VOLTS/DIV kontrol yaplrken izin yukar ya da aaya kaymas nlenir.

  36

  X POZSYON KONTROL (X POSITION CONTROL) Sinyalin yatay (saa-sola) kontrol iin kullanlr.

 • 37

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  DEY MOD SEME ANAHTARI (VERTICAL MODE SELECTOR SWITCH) Dikey eksen alma modunun seimi iin kullanlr. Aada

  belirtilen konumlara sahiptir. CHI/II: Ekranda seilen Giri Sinyali gzlenir DUAL: KANAL-1 ve KANAL-2 giri sinyalleri arasnda

  taramaya uygun olarak anahtarlama yapar ve bunlar ekranda gsterir.

  CHOP: Taramaya bal kalmakszn yaklak 250 KHz'lik bir frekansta KANAL-1 ve KANAL-2 giri sinyallerinin ekranda grnmesini salar.

  ADD: KANAL-1 ve KANAL-2 giri sinyallerinin toplamn gsterir. KANAL-2, INV'e alndnda KANAL-1 ve KANAL-2 giri Sinyallerinin fark ekranda grlr.

  38

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  DEY MOD SEME ANAHTARI (VERTICAL MODE SELECTOR SWITCH)

 • 39

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  INV ANAHTARI (INV SWITCH) Bu anahtara basldnda kanal giri sinyalinin

  polaritesini terslenir.

  40

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  MOD SEME ANAHTARI (MOD SELECT SWITCH) Tetiklemeli modlarnn seiminde kullanlr. Aada

  belirtilen konumlara sahiptir. AUTO: Tarama bir tetikleme sinyali ile yaplr. Bu

  tetikleme sinyali yoksa bile ekranda grnt olur. NORM: Tarama bir tetikleme sinyali ile yaplr. Uygun

  tetikleme sinyali yoksa ekranda grnt olmaz. X-Y : Dey Mod ayarlar ihmal edilir. X ekseni olarak

  KANAL-1, Y-Ekseni olarak da KANAL-2 kullanlr.

 • 41

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  MOD SEME ANAHTARI (MOD SELECT SWITCH)

  42

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  KUPLAJ SEME ANAHTARI (COUPLING SELECTOR SWITCH) Tetikleme kuplaj seimi iin kullanlr. Aada belirtilen

  konumlara sahiptir. AC: Tetikleme sinyali, tetikleme devresine kapasitif olarak

  kuple edilir. DC akm bileenleri atlr. Normal sinyal lmleri iin AC kuplaj kullanlr.

  TV-H: Birleik video sinyalinin yatay senkronizasyon pals'leri seilir ve tetikleme devresine kuplajlanr.

  TV-V: Birleik video sinyali dikey senkronizasyon palsleri seilir ve tetikleme devresine kuplajlanr.

  DC: Kuplaj seimi iptal edilir. DC akm bileenleri de tetikleme sinyaliyle alnr.

 • 43

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  KUPLAJ SEME ANAHTARI (COUPLING SELECTOR SWITCH)

  44

  Fonksiyon tular ve ilevleri

  KAYNAK SEME ANAHTARI (SOURCE SELECTOR SWITCH) Tetikleme sinyal kaynann seimi iin kullanlr. Aada

  belirtilen konumlara sahiptir. VERT: Tetikleme sinyal kayna dey mod iin seilir.

  Dey (vertical) mod seme anahtar; KANAL-1, ALT, CHOP veya ADD konumunda olduunda KANAL-1 giri sinyali, tetikleme sinyal kayna olarak kullanlr.

  CH1: KANAL-1 giri sinyali, tetikleme sinyal kayna olarak kullanlr.

  CH2: KANAL-2 giri sinyali, tetikleme sinyal kayna olarak kullanlr.

  LINE: Ticari olarak kullanlan g kaynaklarndan alnan dalga formu, tetikleme sinyal kayna olarak kullanlr.

 • 45

  Fonksiyon tular ve ilevle