Baltona prezentacja dla inwestorów

Embed Size (px)

Text of Baltona prezentacja dla inwestorów

 • [S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L]

  PHZ Baltona S.A.Konferencja Profesjonalny Inwestor

  listopad 2015

 • Profil spki

 • [S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L]

  Grupa Baltona kim jeste my

  Grupa Baltona wiod cy w Europie operator sklepw w segmencie travel retail & duty freezlokalizowanych na lotniskach regionalnych

  13 punktw food &

  beverage na lotniskach i dworcach w Polsce

  38 sklepw duty free & travel retailw Polsce, Rumunii, Francji, Ukrainie,

  Woszech, Niemczech, Holandii, Belgii

  50% udzia rynkowy w

  Polsce, obecno na 7 spord 13 polskich lotnisk

  (13m PAX)

  Portfolio ponad 360 produktw najlepszych wiatowych

  marek

  cznie blisko 7,6 tys. m 2

  powierzchni handlowej , w tym okoo 1/3

  powierzchni za granic

  3

 • [S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L]

  Grupa Baltona - nasze lokalizacje

  koncesja DF na wy czno

  shipchandling HQ

  gwna siedziba HQ

  koncesja master DF & FB

  Rumunia

  Gdask

  Bydgoszcz

  WarszawaPozna

  Modlin

  Katowice

  Krakw Rzeszw

  winoujcie

  koncesja master DF & FB

  51 punkty sprzeda y w 18 lokalizacjach*

  shipchandling

  38 duty free / duty paid sklepy na lotniskach

  13 punktw food & beverage

  8 sklepy oglnodostpne

  1 border shop

  HQ

  2 harbour shop

  Francja

  Montpellier

  Ukraina

  Lww

  Wochy

  Alghero

  4

  GalatiTuluca Rotterdam

  Liege

  The Hague

  Weeze

  Chacalli

  *stan na listopad 2015 r.

 • [S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L]

  Grupa Baltona dziaamy na rosn cym rynku3,8

  5,1

  6,8

  4,5

  4,0

  5,7

  7,1

  4,8

  4,4

  7,0

  8,0

  5,3

  4,7

  6,7

  8,1

  5,6

  5,0

  7,2

  8,9

  6,2

  5,7

  8,1

  9,8

  1Q 2Q 3Q 4Q

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  lotnisko, dane w mln PAX 2014 CAGR 2010-2014

  PAX 9m 2014 PAX 9m 2015 dynamika

  Bydgoszcz 0,29 1,0% 0,22 0,26 20%Gdask 3,29 10,2% 2,54 2,88 13%Katowice 2,70 2,9% 2,17 2,48 14%Krakw 3,82 7,5% 2,95 3,23 9%d 0,25 -10,4% 0,20 0,23 13%

  Lublin 0,19 - 0,15 0,18 23%

  Pozna 1,45 0,5% 1,16 1,24 7%Rzeszw 0,60 7,2% 0,47 0,50 6%Szczecin 0,29 - 0,22 0,30 34%

  Warszawa 10,59 5,0% 8,21 8,75 7%

  Warszawa Modlin 1,70 - 1,20 1,93 60%Wrocaw 2,08 5,9% 1,60 1,81 13%

  kolorem zaznaczono lotniska, na ktrych obecna jest Baltona

  najmocniejsza kontrybucja lotnisk w Gdasku i Katowicach do przychodw i mary Grupy

  za 9 miesicy 2015 ruch pasaerski na wszystkich polskich lotniskach wzrs 13% r/r

  5

 • [S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L]

  75%

  11%

  7%6%

  1%

  Duty Free & Travel Retail ShiphandlersB2B Food & Beveragepl. dyplomatyczne

  Grupa Baltona - filary naszej dziaalno ci

  Duty Free & Travel Retail Food & BeverageB2B

  struktura przychodw 2014

  6

 • Formaty sklepw i gastronomii

 • MULTISTORE CONCEPTS

  Multistore Gdask Airport Multistore Pozna Airport

  Multistore Katowice Airport Multistore Lviv Airport

  8

 • FASHION BOUTIQUES 9

  Lviv Top products selection

  Gdask - Business & Travel Boutique

  Pozna - Fashion Boutique

  Gdask - Accessories Boutique

 • CONVENIENCE STORE

  Starter Convenience shop Zoom Souvenir and Travel shop

  Katowice Landside store Gdask - Landside store

  10

 • FOOD & BEVERAGES

  Coffee Corner Modern quality cafe

  Travel Chef Restaurant

  Coffee Corner Customed for travellers

  Coffee Expres Cafe to go

  11

 • Wyniki finansowe

 • [S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L]

  wzrost przychodw ze sprzeda y do 133,9 mln PLN +19% vs 3Q 2014 i +12% vs 2Q 2015

  wzrost zysku brutto do 42,7 mln PLN +14% vs 3Q 2014 i +13% vs 2Q 2015

  wzrost EBITDA do 10,4 mln PLN +21% vs 3Q 2014 i +82% vs 2Q 2015

  wzrost rentowno ci EBITDA do 7,7% w 3Q 2015 vs 3,3% w 2Q 2015

  obni enie wska nika dug netto/EBITDA do 1,5x w 3Q 2015 (dug netto 27,8 mln PLN)

  3Q 2015 kolejny okres wzrostu wynikw66,8

  88,7

  112,5

  95,3

  91,9

  119,5

  133,9

  1Q 2Q 3Q 4Q

  2014

  2015

  Przychody ze sprzeda y, tys. PLN

  -3,7

  2,0

  8,6

  2,6

  -0,5

  5,7

  10,4

  1Q 2Q 3Q 4Q

  2014

  2015

  EBITDA, tys. PLN

  13

 • [S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L]

  Systematyczny wzrost przychodw i wynikw

  * korekta EBITDA za 2014 dotyczy jednorazowych kosztw postpowania sdowego i doradztwa prawno-podatkowego, cznie 0,7 mln z

  w mln z 2012 2013 2014 zmiana r/r 1-3 2014 1-3 2015 zmiana r/r4 kwartay

  (4Q'14 - 3Q'15)

  przychody ze sprzeday 182,0 245,2 363,2 +48% 267,9 345,3 +29% 440,6

  wynik brutto na sprzeday 57,6 80,3 118,4 +47% 88,9 107 +20% 136,5

  mara brutto na sprzeday 32,30% 33,30% 33,30% 33,80% 31,50% 30,98%

  EBITDA -0,8 1,5 9,4 +527% 6,8 15,5 +128% 18,1

  skorygowana EBITDA* -0,8 1,5 10,1 +573% 6,8 15,5 +128% 18,8

  skorygowana EBITDA % * -0,40% 0,60% 2,80% +2.2 p.p. 2,50% 4,50% +2 p.p. 4,30%

  wynik netto -8,5 -6,1 -3,7 -2,7 7,0 6,0

  wynik netto akcjonariuszy jednostki dominujcej -8,4 -5,2 -3,9 -2,7 5,8 4,6

  14

 • [S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L]

  Struktura przychodw 1-3Q 2015

  struktura geograficzna struktura segmentowa (1)

  59,7%30,6%

  9,7%

  Duty Free &Travel Retail

  B2B

  Food &Beverage

  66,8%

  33,2%Polska

  zagranica

  (1) uwzgldnia rwnie pozostae przychody operacyjne

  15

 • [S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L]

  Grupa Baltona - perspektywy dalszego rozwoju

  Kontynuacja pozytywnych trendw w przychodach w kol ejnych miesi cach.W okresie stycze - padziernik 372,5 mln z przychodw ze sprzeda y - wzrost o 26% r/r.

  Start w przetargach na nowe koncesje komercyjne na lotniskach: Paris Beauvais, Bremen oraz w konkursach na przeduenie

  koncesji na lotniskach w Gdasku i Katowicach.

  Dugoterminowy wzrost ruchu pasaerskiego w Polsce na poziomie co

  najmniej 5-10% rocznie.

  Dobre perspektywy czwartego kwartau pod ktem generowanych przychodw.

  16

 • Dzikuj za uwagZapraszam do zadawania pyta

 • [S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L]

  Kontakt relacje inwestorskie

  CC Group sp z ooKatarzyna Mucha+22 440 1 440k.mucha@ccgroup.com.pl

  DisclaimerNiniejsze opracowanie zostao sporzdzone wycznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakaniania do nabycia lubzbycia jakichkolwiek instrumentw finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabyciainstrumentw finansowych. Zostay w nim wykorzystane rda informacji, ktre PHZ Baltona S.A. uznaje za wiarygodnei dokadne, jednak nie ma gwarancji, e s one wyczerpujce i w peni odzwierciedlaj stan faktyczny. Opracowanie moezawiera stwierdzenia dotyczce przyszoci, ktre stanowi ryzyko inwestycyjne lub rdo niepewnoci i mog istotnierni si od faktycznych rezultatw.PHZ Baltona S.A. nie ponosi odpowiedzialnoci za efekty decyzji, ktre zostay podjte na podstawie niniejszegoopracowania. Opracowania nie naley traktowa jako rda wiedzy wystarczajcej do podjcia decyzji inwestycyjnej.Odpowiedzialno za sposb wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wycznie na korzystajcymz opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikajcej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie,publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody PHZ Baltona S.A.

  18