Mechelen klimaatneutrale stad

  • View
    369

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het groeiende Mechelen moet haar ecologische voetafdruk verkleinen: met zijn allen minder grondstoffen en energie gaan gebruiken. We kunnen de eerste klimaatneutrale stad worden maar daarvoor moeten we ambitie tonen. We mikken op het aantrekken van groene kennis en bedrijvigheid. Als stedelijk overheid willen we de beste leerling van de klas zijn. Wat we zelf doen, doen we groen en klimaatvriendelijk. Maar op het stadhuis alleen realiseren we de ommekeer niet. De Mechelaar wordt slim, positief en creatief aangezet tot groene initiatieven en keuzes.

Text of Mechelen klimaatneutrale stad

  • 1. MECHELEN KLIMAATNEUTRAAL Verder vooruit

2. MECHELEN KLIMAATNEUTRAALKlimaatplan 2030 - drastische reductie uitstoot stadsdiensten2018 - Mechels energiebedrijf - klimaatbedrijven - duurzame regio 3. GENTEGREERD PROGRAMMAstadsvernieuwing digitale stadwonenontwikkelings-klimaatneutrale staddemocratiesamenwerkingmobiliteitapart hoofdstuk maar duurzaam klimaatneutraal beleidook verwerkt in bijna elk ander thema 4. TRANSITIELange weg te gaan - iedereen mee krijgen 5. COVENANT OF MAYORSEuropese dimensie - samen met anderesteden en gemeenten het voortouw nemen - projecten Europese Commissie 6. ORGANISATIE Duurzaamheid als toekomstige staffunctie? 2006: keuzevoor spreiding bevoegdheden over verschillende schepenen niet evident/efcint >coherente bevoegdheidspakketten 7. MECHELEN VANDAAG Stadsmonitor 13 centrumsteden: Mechelen scoort zeer goed inzake duurzaamheid Systematisch in de top 2 8. MECHELEN VANDAAG EN MORGEN Energie Leefmilieu en natuurbeleid Landbouw Water Mobiliteit Wonen Participatie 9. ENERGIE Zonnepanelen op openbare gebouwen Steunmaatregelen inwoners Aankoophybride en elektrische voertuigen Campagnes (o.a. Ik Kyoto) 10. VERDER VOORUIT Ecobon voor Mechels energiebedrijf Mechelse windmolens Lessis more: 1 grootschalige en langdurige campagne per jaar Microkredieten 11. WINDENERGIEpotentile site Mechelen - CO2 neutrale stad - lokale, decentraleenergieproductie - participatie inwoners/ondernemingen 12. LEEFMILIEU 1.000nieuwe bomen voor de binnenstad Beschermen en uitbreiden natuurgebieden Groenezones en parken Charter biodiversiteit Ondersteuninggroendaken 13. VERDER VOORUIT Opnieuw: nieuwebomen, openbaar domein verder vergroenen Tuinen- en parkenplan Kruidtuin uitbreiden Water in de stad Groenfonds - ontwikkelingssamenwerking 14. WATER Investeringenin ontdubbelen rioleringen en individuele waterzuiveringsinstallaties Vlietjes Bodemsaneringen i.s.m. OVAM 15. VERDER VOORUIT Aanleg gescheiden rioleringsstelsel blijft prioriteit Opdrijven inspanningen in buitengebieden die nu nog niet aangesloten zijn 16. MOBILITEIT Mechelenautoluw openbaarvervoer nieuweurostation eerstelaadpalen elektrische voertuigen 17. VERDER VOORUIT Nieuwe Bruul - KardinaalMercierplein teruggeven aanetsers en voetgangers Groene Vesten Mechelen etsstad Fietstaxis en huuretsen Elektrische stadsbussen Nieuwe investeringen in het spoor 18. WONEN Premiestelsel groendaken, zonnepanelen, ... wijk Papenhof jaarlijkse campagnes 19. VERDER VOORUIT Passiefbouw en ecowijken Nieuwe woonvormen Verderverdichten - open ruimte behouden Ecologische woonsubsidies 20. PARTICIPATIE evolutie naar wijkgericht werken investeringen wijkhuizen algemene bewonersvergaderingen inspraakbij meeste openbare werkenwijkhuis Arsenaal 21. VERDER VOORUIT Wijk- en dorpsraden 2.0 Wijkinvesteringsplannen Stad om te zoenen - peters en meters Adviesraden als regisseurs De Kettinghe 22. TOEKOMST - ADVIESRADEN Bestaande organen bekrachtigen Stimuleren onderlinge samenwerking (b.v. GROM - Milieuraad) Communicatieversterken - bereik vergroten 23. MECHELEN MORGEN CO2 neutrale/negatieve stad Energieonafhankelijk Biodiversiteitshub Lokale groene economie Mobiel - zonder auto 24. WIJK ARSENAALnieuwe stadsontwikkeling achter het station - ideale locatie voor ecowijk: nabijheid mobiliteitshub - CO2 neutraal - zonder auto mobiel 25. MECHELEN KLIMAATNEUTRAAL Verder vooruit