Click here to load reader

Reshoring door automatisering (en organsatie)

  • View
    216

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slides van de presentatie Reshoring gegeven door de Kamer van Koophandel op het 3rd rev xperience event op 7 oktober 2014

Text of Reshoring door automatisering (en organsatie)

  • 1. Reshoring Industrie door slim automatiseren (en organiseren) Paul dHond 7 november 2014

2. Nieuwe omzet met data Vergrijzing en zorg Salusion 3. Nieuwe diensten of applicaties als extra klantwaarde Anna / NLE 4. Intelligente producten & processen Ravas i.s.m. Uniwin: iForks Efficiencyverhoging door automatisch wegen met een slimme heftruckvork 5. Reshoring: wat is het? Definitie in enge zin : terughalen productie uit lage lonen landen Brede definitie : bewust produceren in Nederland Reshoring is tweede trend naast offshoring 6 6. Cijfers VS en West-Europa VS Boston Consulting Group Reshoring bij 1 op de 3 bedrijven met omzet > 1mld Reshoring levert 3 mln banen tot 2020 in VS Industrie VS 2012 -2014 : 490.000 banen door reshoring WEST- EUROPA Verlies 6 mln banen afgelopen 20 jaar, vooral aan China Kwart multinationals plaatst productie terug uit lagelonenlanden naar West-Europa. 7 7. CIJFERS NEDERLAND TNS NIPO :1 op de 10 bedrijven die internationaal zijn haalt productie terug (2012) CBS, Pantheia : ca. 14% van de bedrijven die internationaal zijn haalt productie terug (2014) EU : aandeel industrie in het BNP in Nederland is 12% en moet naar 20% (2014) 8 8. Bepaal uw strategie alle belangen afwegend: reshoring of offshoring 9 Vier themas: Markpositie en toekomstige succesfactoren ? Product en productieproces ? Productieland ? Kostenposten ? 9. Marktpositie en toekomstige succesfactoren ? Prijsconcurrentie Afzetmarkten Specifieke klantwensen Kwaliteit Time to market Behoefte aan maatwerk Leverbetrouwbaarheid 10. De gelijkenissen tussen een LED buislampen en harpsluitingen ? 11 11. 12 12. 13 13. Product en productieproces ? 15 Know how Productvarianten Korte levenscyclus Productinnovatie Technisch personeel Kwaliteitsbeheersing Supply chain 14. 16 15. 17 16. 18 17. Automatisering van de hele keten Gemakkelijk en foutloos seriegrootte1 18. Casus planning Product 20 19. 22 20. 3 luik productie in 1 dag 23 21. Rubik kubes 22. 26 23. De ontwikkeling van Smart Industry wordt gedreven door verregaande digitalisering en vernetwerking van producten, machines en mensen. Denk aan de zelfdenkende thermostaat en de slimme auto, maar ook aan nieuwe zorgconcepten voor ouderen. Voor bedrijven openen zich nieuwe wegen voor samenwerken, produceren en geld verdienen. Producten, machines en robots die digitaal met elkaar praten, zelfsturende fabrieken dichtbij de eindklant, voor iedere klant een product op maat, nieuwe verdienmodellen met informatie uit de cloud, radicale veranderingen in het proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren. Deze wereldwijde industrile (digitale) revolutie biedt veel kansen voor alle bedrijven in alle sectoren, maar natuurlijk ook bedreiging 28 Smart Industry in 100 woorden 24. 29 Dutch Industry, fit for the future? 25. Smart Industry 30 26. Smart Industries zijn bedrijven met een grote mate van: Flexibiliteit in product eisen: specificatie, kwaliteit, design enz. Flexibiliteit in productie eisen: aantallen en tijdplanning Hoge productiviteit: efficiency van middelen en kosten Fine tuning op specifieke klantbehoeften en daarbij gebruik maken van de gehele supply chain voor waardecreatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door een netwerk-centric benadering met gebruikmaking van informatie, gedreven door ICT en de laatste bewezen productietechnieken 31 Smart Industry 27. 32 28. 1. New business met Smart Industry: impuls voor beschikbare kennis en huidige best practises. 2. New Knowlege met impact voor Smart Industry: impuls aan kennisontwikkeling en R&D investeringen. 3. New Skils voor Smart Industry: verhogen van de vaardigheden en opleiden en ontwikkelen van toekomstige werknemers. 4. Supporting Policies voor Smart Industry: zorgen dat het mogelijk wordt. Actielijnen Smart Industry Agenda 29. De Smart Industry revolutie wordt mogelijk door een combinatie van zich snel ontwikkelende technologien: Internet der dingen Nieuwe generatie robots Embedded systemen 3D printing Man-machine interfaces Smart Grid technologien Cyber Physical Systemen Geavanceerde sensoren Big data en cloud computing Foutloos produceren Drijvende kracht zijn convergerende technologien 30. Productieland ? 36 Stabiliteit en veiligheid Wisselkoersen Personeelswisselingen Autonome productielocatie Imago Intellectueel eigendom Business cultuur 31. Smart industry DNA 37 Inzicht Invloed Nieuwe business Flexibele bedrijfsprocessen Zero defects Klant specifiek (n=1) Slimme robots Supply chain management Service op afstand Herontwerp bedrijfsprocessen Delen van smart machines Aanpassingsvermogen Slimme productie Cyber Physical Systems Slimme producten Nieuwe klantwaarde Klantvraag segmentering Versterken klantrelatie Kennen klantgedrag Nieuwe verdienmodellen Verdienen aan informatie Open innovatie reshoring Internationalisering Nieuwe partners (bijv. apps) Hogere Productiviteit 32. 38 33. Kostenposten ? 39 Loonkosten Vastgoedkosten Logistieke kosten Garantiekosten Opleidingskosten Voorraadfinanciering Energiekosten Reis- en verblijfkosten 34. PARTICIPATIEWET 1 jan 2015 Doel: zoveel mogelijk mensen in reguliere baan (Wajong, WSW). Opgave marktsector: 100.000 banen in 2026 voor arbeidsbeperkten. Uitvoering Participatiewet via nieuwe Werkbedrijven (UWV, VNG, sociale partners). UWV bepaalt loonwaarde werknemer t.o.v. Wettelijk Minimumloon/ CAOloon. Werkgever krijgt max 70% loonkostensubsidie voor plaatsing arbeidsbeperkte( loonwaarde bepalend). Loonkostensubsidie kan structureel zijn. 40 35. Kostenreductie door innovatief herontwerp van bedrijfsprocessen 41 Prof. dr. Frans Nijhuis Bijzonder hoogleraar Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisaties 36. Kostenreductie door innovatief herontwerp van bedrijfsprocessen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Tekort aan geschoolde professionals en een overschot aan niet of minder geschoolde werknemers Vergrijzing en de daarmee gepaard gaande verandering van arbeidsmogelijkheden Vergroten van de participatie van mensen met een beperking Dwingen tot een nieuwe kosteneffectieve benadering van functies en werkprocessen 37. De ontwikkeling in beschikbare functies 38. Ontwikkeling van functies in de tijd Stijgende functie- en opleidingseisen Functies vragen een veelheid aan competenties Veel werknemers verrichten taken waarvoor ze overgekwalificeerd (en dus te duur) zijn Groeiend aantal mensen dat ongeschikt is voor reguliere functies Gebrek aan geschikte functies voor werknemers die uitgevallen zijn met een beperking 39. Eenvoudig werk onderdeel geworden van hogere functies In de meeste bedrijven is eenvoudig werk onderdeel geworden van hogere functies. Nadelen zijn: Bedrijven hebben meer hogere functies te vervullen en zeker bij technisch personeel is dit lastig. Het is kostbaar om eenvoudig werk (opruimen, magazijn) door hoger gekwalificeerd personeel uit te laten voeren. Hoger (technisch) opgeleiden vinden de eenvoudige taken vaak niet aantrekkelijk. Er resteren weinig functies met uitsluitend eenvoudig werk, bijv. voor arbeid beperkten. 40. Vergroting participatie van de doelgroep Het merendeel is aangewezen op: Aanleerbare taken Gestructureerde werkzaamheden Beperkte variatie in taken Weinig autonomie en verantwoordelijkheid Geen hoge werkdruk Weinig verstoringen in de werksituatie En duidelijk aanspreekpunt 41. Wat betekent dit voor aannemen van mensen met een beperking? Er zijn weinig of geen geschikte functies Dus creren we functies Er zijn wel geschikte werkzaamheden hoe bouwen we die om naar geschikte functies? Noodzaak van innovatieve strategien Noodzaak van kosteneffectieve strategien 42. Mogelijkheden op de arbeidsmarkt Bestaande functies zijn niet passend: Functiecreatie Verschillende methodieken Wat is het uitgangspunt: de persoon of de functie Verschillende vormen Job Carving Inclusief herontwerp van werkprocessen (IHW) Reshoring en vergroting participatie 43. Job Carving Analyseren van taken binnen functies Vinden van taken die overeenkomen met de competenties van een mogelijke kandidaat Schrappen van taken die niet passen bij die competenties Creren van passende functie --) Een baan die voldoet aan de wensen en mogelijkheden van de persoon met beperking 44. Inclusief herontwerp van werkprocessen Beschrijving werkzaamheden in arbeidssituatie Bepaling elementaire en meer complexe taken Splitsen van functies Creren van een nieuwe functie Aanpassen bestaande functies Participatieve benadering 45. Reshoring en vergroting participatie Overnemen van werkprocessen door de SW Voor de werkgever: Weghalen van risicos Realiseren noodzakelijke flexibiliteit Doelstelling creren van extra banen Marktconforme afspraken Vergroting participatie Plaatsing medewerkers regulier Mixed people concept 46. Smart industry DNA 52 Inzicht Invloed Nieuwe business Flexibele bedrijfsprocessen Zero defects Klant specifiek (n=1) Slimme robots Supply chain management Service op afstand Herontwerp bedrijfsprocessen Delen van smart machines Aanpassingsvermogen Slimme productie Cyber Physical Systems Slimme producten Nieuwe klantwaarde Klantvraag segmentering Versterken klantrelatie Kennen klantgedrag Nieuwe verdienmodellen Verdienen aan informatie Open innovatie reshoring Internationalisering Nieuwe partners (bijv. apps) Hogere Productiviteit 47. Did you know 53 48. Bepaal uw eigen strategie met de Reshoring Potentieel Scan! 55 49. Vragen? http://www.kvk.nl/contact/

Search related