Click here to load reader

Et kunnskapsbasert reiseliv

 • View
  1.231

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Erik W.Jacobsen, Menon Business Economics.

Text of Et kunnskapsbasert reiseliv

 • 1. Et kunnskapsbasert reiseliv Erik W. Jakobsen MENON Business Economics Color Lines Reiselivskonferanse 5. mai 2010

2. Et kunnskapsbasert Norge

 • Forskningsprosjekt i regi av BI v/Torger Reve, i samarbeid med Menon Business Economics
 • Videreutvikling av Et verdiskapende Norge (2000)
 • Et kunnskapsbasert Reiseliv det frste av 13 delprosjekter
 • Forml:
  • Forst hvordan kunnskap utvikles, spres og omdannes til innovasjon, vekst og lnnsomhet
  • Utvikle strategier for at norsk reiselivsnring skal bli en kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet nring med lnnsom vekst i internasjonale markeder

3. Et kunnskapsbasert Norge: Deltakere

 • Nringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Nrings- og handelsdepartementet (NHD)
 • Landsorganisasjonen (LO)
 • Innovasjon Norge
 • Norges Forskningsrd (NFR)
 • Olje- og energidepartementet (OED)
 • Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)
 • Kunnskapsdepartementet (KD)
 • Miljverndepartementet (MD)
 • SIVA
 • Abelia
 • Finansnringens Fellesorganisasjon (FNO)
 • Norges Rederiforbund (NR)
 • Handels- og Servicenringens Hovedorganisasjon (HSH)
 • Byggenringen

4. Nkkelbudskap

 • Norsk reiselivsnring har tapt markedsandeler internasjonalt gjennom flere tir
 • Det skyldes primrt at Norge er blitt verdens rikeste og dyreste land
 • Men utviklingen kunne vrt annerledes - og kan bli annerledes
 • Norsk reiselivsnring m bli mer integrert, kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet
  • Redusere kostnadene
  • ke volumene
  • ke prisene
 • Er nringen er p riktig vei allerede?

5. Norsk reiselivsnring

 • Ca
  • 100 000 ansatte
  • 120 milliarder kroner i samlet omsetning
  • 45 milliarder kroner i verdiskaping (bidrag til BNP)

6. Reiseliv er blant verdens raskest voksende nringer Markedet dobbelt s stort i 2008 som i 2001 7. Hovedforklaring

 • konomisk vekstkt reiselivsaktivitet

8. Norges reiselivseksport er3-doblet siden 1975 (faste priser) 9. Men Norge har tapt internasjonale markedsandeler siden 1970-rene 10. Hovedforklaring

 • Norge er blitt verdens rikeste land

11. Mtte det g slik?

 • Nei
  • Nringen ble ikke tilpasset en ny virkelighet
  • Fortsatte vre fragmentert, lite kostnadseffektiv og lite kunnskapsbasert
  • Lav produktivitet, lav lnnsomhet
  • Liten evne til langsiktige investeringer

12. Norsk reiseliv fra 1970 til i dag

 • Norge er blitt verdens rikeste land
 • Negativ effekt:
  • -verdens dyreste land, norsk reiseliv kostnadsulempe
 • Positive effekter:
  • +Kraftig vekst i nordmenns turistforbruk
  • +Fremvekst av et betalingsvillig lokalmarked
 • =Fortsatt vekst i nringen

13. En nring i to ulike markeder

 • Reiseliv ern nring
  • Opplevelser og kultur
  • Servering
  • Overnatting
  • Transport
  • Formidling
 • men opererer itoulikemarkeder :
  • Lokal/skjermet
  • Internasjonalt konkurranseutsatt

14. En nring i to markeder

 • Byenedominerer det lokale markedet
 • Spesialiserte reisemldominerer det internasjonale markedet
 • Resten av Norgehar et begrenset lokalmarked og er lite profilert mot et internasjonalt marked

15. Reiselivsnringen vokser raskest i byene 16. Ble trenden snudd etter 2001? Hva er i s fall rsaken til det? 17. Hypoteser forklaringer p trendskiftet

 • Strre eierkonsentrasjon
  • og dermed kt muskelkraft, kt intern kompetanse, samt reduserte fellesgodeproblemer
 • kt kompetanseniv i hele nringen
 • Opplevelser og kultur i ferd med bli kjernen i nringen
 • Sterkere klyngeegenskaper i nringen
  • tettere og mer kunnskapsbaserte koblinger
 • kt regional spesialisering
  • vekst i spesialiserte reiseml (regioner og destinasjoner med hy reiselivskonsentrasjon og tydelig profil), samt i byene, tilbakegang i resten av landet
 • Likevel mye som gjenstr fr norsk reiseliv blir en kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet nring med hy internasjonal konkurranseevne

18. Veivalg for nringen

 • Fra natur- til kunnskapsbasert reiseliv
  • Slik olje- og gassnringen ble transformert fra en naturbasert til en kunnskaps- og innovasjonsbasert nring
 • Hva skal til?
  • Kunnskapsbasert
  • Miljrobust
  • Internasjonalt orientert
 • Tre farbare veier gitt den makrokonomiske virkelighet:
  • Industrialisering
  • Selvbetjeningskonsepter
  • Eksklusive opplevelser

19. Tre strategier som kan kombineres

  • Industrialisering skalakonomi og effektiv logistikk
  • Selvbetjeningskonsepter for eksempel selvstell
  • Unike, eksklusive opplevelser med premium prices

Search related