of 3 /3
SVETI SAVA - ŠKOLSKA SLAVA ( odeljenjske aktivnosti ) Obeležavanju Dana Svetog Save prethodilo je nekoliko aktivnosti kojima smo se upoznavali sa životom i delom ovog važnog prosvetitelja. Obrada teksta „Sveti Sava i čovek koji je tražio sreću“ ( srpski jezik ) Uz analizu teksta i rad na pripremljenom nastavnom listiću, akcenat je bio na tome šta je zapravo istinska sreća i ko su istinski srećni ljudi. Kroz rad na pripremljenim pitanjima, od kojih je peto bilo vezano za izreke o sreći, učenici su imali mogućnost i da se upoznaju sa važnim imenima kao što su Kant, Sokrat, Bendžamin Frenklin i Nikolaj Gavrilovič Černiševski. Pevanje pesama o Svetom Savi ( muzička kultura ) : „Himna Svetom Savi“ i „Sveti Sava“. Pisanje i čitanje stihova o Svetom Savi ( srpski jezik ) Učenici su, inspirisani životom i delom Svetog Save, napisali izuzetne stihove koje smo predstavili u vidu zbirke pesama, pod nazivom „ Svetom Savi u čast“. Pesme su predstavljene našim drugarima predškolcima.

( odeljenjske aktivnosti )

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ( odeljenjske aktivnosti )

( odeljenjske aktivnosti )
Obeleavanju Dana Svetog Save prethodilo je nekoliko aktivnosti kojima smo se upoznavali
sa ivotom i delom ovog vanog prosvetitelja.
Obrada teksta „Sveti Sava i ovek koji je
traio sreu“ ( srpski jezik )
nastavnom listiu, akcenat je bio na tome šta je
zapravo istinska srea i ko su istinski sreni ljudi.
Kroz rad na pripremljenim pitanjima, od kojih je
peto bilo vezano za izreke o srei, uenici su imali
mogunost i da se upoznaju sa vanim imenima kao
što su Kant, Sokrat, Bendamin Frenklin i Nikolaj
Gavrilovi erniševski.
Pevanje pesama o Svetom Savi ( muzika kultura ) : „Himna Svetom Savi“ i „Sveti
Sava“.
Pisanje i itanje stihova o Svetom Savi ( srpski jezik ) Uenici su, inspirisani
ivotom i delom Svetog Save, napisali izuzetne stihove koje smo predstavili u vidu zbirke
pesama, pod nazivom „ Svetom Savi u ast“. Pesme su predstavljene našim drugarima
Oblicima u likovnoj kulturi bavili smo se kroz temu „Srpske crkve i
manastiri“. Uenici su, podeljeni u grupe imali zadatak da kredama u
boji crtaju zadatu crkvu ili manastir. Sa istorijom ovih zdanja imali su
priliku da se upoznaju putem asopisa „Naši manastiri“ koji je na našem
sajtu postavljen u PDF formatu.
Kratak video zapis sa ovih asova postavljen je na odeljenjskom sajtu.
Priprema eksponata ( slavskih kolaa ) za izlobu. Uenici su na asu gledali film o
pravljenju slavskog kolaa i upoznali se sa potrebnim materijalom i nainom pripreme.
Gledali smo i slajdove sa fotografijama razliitih slavskih kolaa. Nakon toga su u
grupnom radu, radu u paru ili individualno ( u zavisnosti od mogunosti ) pripremali slavske
kolae i pri tome se sjajno zabavljali.
Izloba slavskih kolaa u okviru školske priredbe povodom Dana Svetog Save.
Predstavljanje “majstora” kulinarstva